Agent

Hits: 1943

Het woord agent heeft in het Engels meerdere betekenissen: tussenpersoon, makelaar, rentmeester of impresario. Daarnaast heeft het woord ook de betekenis van instrument in de zin van een handelend persoon; een middel om iets te bereiken. Een geheim agent is slechts een instrument voor de elite om hun doelen te verwezenlijken. Een instrument dat altijd vervangbaar is.

Denk maar aan de befaamde uitspraak waarmee Ethan Hunt, een rol van Tom Cruise, op een Mission Impossible wordt gestuurd. “Jouw missie, mocht je die accepteren is”, (dan volgt de opdracht). “ … en zoals altijd, zal de Secretaris elke betrokkenheid ontkennen als iemand van jouw team gevangen of gedood wordt”. Het woord Secretaris is in dit geval geen functie, maar een code voor geheimhouding.

Voordat ik verder ga met een ongelooflijk verhaal, wil ik de stelling van William Ockham in herinnering brengen. Ockhams Scheermes is een principe dat wordt toegeschreven aan de 14e eeuwse logicus en franciscaner monnik Willem van Ockham. Hij stelde dat als voor een fenomeen verschillende verklaringen kunnen worden gegeven, de eenvoudigste complete verklaring de voorkeur heeft.

Openbaringen.
De eenvoudigste verklaring is de meest waarschijnlijke. We leven in een tijd die resoneert met het boek Openbaring uit de Bijbel. Uit de openbaringen van de JFK documenten werden ‘bewijzen’ gevonden dat Hitler met Brits-Amerikaanse hulp naar Colombia ontsnapte. Nieuwe informatie zou suggereren dat Hitler door de Britse militaire Psych-Ops in Tavistock getraind werd voor hij op missie gestuurd werd Duitsland in een oorlog te storten.                                                                                                     

Volgens de CIA was Adolf Hitler een dubbel agent die de opdracht kreeg angst en terreur in Europa te zaaien om de oprichting van de staat Israël te rechtvaardigen. Om dit enigszins te begrijpen, dien je te weten dat het Brits Mandaat Palestina door de Volkenbond in 1920 aan het Verenigd Koninkrijk werd toevertrouwd bij de Vrede van Sèvres. Om je verwarring nog groter te maken, geven we een verklaring van het begrip Brits en Britain.

Berith in het Hebreeuws betekent verbond of overeenkomst. De uitgang ‘Ish’ in British betekent zoiets als man of mensen, dus de naam British zou heel goed Mensen van het Verbond kunnen betekenen. Als je dat weet, snap je ook de code in het woord Britain. We zullen het anders spellen, dan zien jullie het ook: “Brit. An.’ Berith was het woord voor verbond of overeenkomst, en AN was Sumerisch voor god!

De eenvoudigste verklaring is de meest waarschijnlijke, mits we voorbij de geschiedenis, zoals het onderwijs het brengt, leren kijken. Geschiedenis wordt immers altijd door de winnende partij uit welk politiek of religieus conflict dan ook geschreven. Geschiedenis is een maskerade van feiten, en dit schrijf ik toevallig op de elfde van de elfde! Een maskerade is zich anders voordoen dan men in feite is.

Jozef Rulof was een Nederlands medium, schrijver, schilder en genezer. In zijn boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ geeft Rulof een verbijsterende visie op Adolf Hitler. De joden moeten Hitler dankbaar zijn, want hij verloste hen van het karma dat ze hebben opgedaan door Yeshua te kruisigen. Verder legt Rulof uit dat Hitler een reïncarnatie is van Kajafas, de hoge priester die het Sanhedrin voorzat tijdens de berechting van Yeshua.

Nu hebben we alle mogelijke en onmogelijke verklaringen genoemd om waarschijnlijk te maken waarom, wanneer en hoe het mogelijk was dat Adolf Hitler een geheim agent was die Duitsland en de rest van de wereld in het verderf stortte. Hitler was, volgens de vrijgekomen JFK documenten het instrument om het Rothschild imperium te helpen creëren. Lees de songtekst van ‘Sympathy for the Devil’ van The Rolling Stones om dit te begrijpen.

Samenhang.
In het boek ' Hitler Was A British Agent ' beschrijft Greg Hallett de tweede wereldoorlog als een walgelijk hologram dat opgeroepen werd door occulte magiërs om de mensheid te degraderen en uiteindelijk tot slaaf te maken in een wereldregering. Het woord ‘walgelijk’ is mijn vertaling van het Engelse ‘ghoulish’, dat verwijst naar een lijkenetende geest. Denk maar aan de naam Gollem!

Hallett’s bewering dat Hitler een 'Britse' agent was, is gebaseerd op de getuigenis van een schimmig netwerk van gepensioneerde inlichtingenagenten. Hoewel hij geen documentair bewijs levert, biedt Hallett overtuigend indirect bewijs. Hitler was bijvoorbeeld van 1912 tot 1913 in Engeland, een feit dat wordt ondersteund door het boek van zijn schoonzus: "The Memoirs of Bridget Hitler" uit 1979.

Dit artikel lijkt tegenstrijdig met: ‘De website voor elke healer die met de Meesters en Engelen werkt’. Het bewustzijn van de mensheid is echter door agenten van het duister zolang onderdrukt dat we de Samenhang der Dingen niet meer zien. Assayya zijn ontwaakte individuen die hun geestelijke en zintuiglijke capaciteiten willen benutten om medemensen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te helen.

Hallett beweert dat Hitler van februari tot november 1912 werd gehersenspoeld en opgeleid aan de Britse militaire Psych-Ops War School in Tavistock in Devon en in Ierland. Iemand heeft eens gezegd dat vrede slecht is voor de economie. Daarom hebben oorlogsmachines gefinancierde, getrainde en ondersteunde dubbelagenten nodig als hun Patsies, hun zondebokken.

Herhaling.
De geschiedenis ontvouwt zich volgens het lange termijn plan van de Illuminati. Oorlogen worden tientallen jaren tevoren gepland en georkestreerd om de vernietiging van naties en natuurlijke elites, ontvolking, demoralisatie en natuurlijk macht en winst te bereiken. Alles wat we nu ervaren is immers een herhaling van die orkestraties. De regisseurs van valse vlag operaties en Patsies bevinden zich achter de schermen.

Hitler was zo’n Patsy. Zijn schoonzus, beschrijft Hitler als volledig afgepeigerd toen hij, zonder bagage, bij haar thuis kwam. In haar boek schrijft ze: ‘Ik had een idee dat hij ziek was, zijn kleur was zo vaal en zijn ogen zagen er zo eigenaardig uit. Hij was altijd aan het lezen, kleine pamfletten in het Duits gedrukt. Ik weet niet wat erin zat en ook niet precies waar ze vandaan kwamen’. Het kunnen instructies van de Psych-Ops geweest zijn.

Het begrip ‘Brits’ in het boek van Hallett verwijst naar de Illuminati, de vrijmetselaarscultus van superrijke bankiers die in de City of London hun hoofdkwartier hebben. Ze beschouwen Engeland en de meeste andere landen als spelers in het poppenspel dat geschiedenis wordt genoemd. Hoe is het mogelijk dat een handvol miljonairs de wereld vijf jaar in brandhout kon veranderen. We stonden erbij en keken ernaar; dat is Ockhams Scheermes!

Hoe is het mogelijk dat een Oostenrijkse zwerver, straatveger en homoseksuele prostituee de kanselier van Duitsland werd? Adolf Hitler was slechts één van een lange lijst labiele, chantabele figuren die door een ongeziene hand naar de wereldtop zijn gekatapulteerd.

Hitlers grootmoeder, Maria Schickelgruber, een dienstmeid van de Rothschilds in Wenen, werd in een satanisch ritueel verkracht en raakte zwanger. De vrucht van dit satanisch ritueel werd Hitlers vader: Alois. De Rothschilds konden alleen binnen hun familie trouwen, dus ze hadden buitenechtelijke kinderen die als anonieme agenten functioneerden. Blijkbaar is dit een patroon bij de Illuminati, er is een hardnekkig gerucht dat Bill Clinton een Rockefeller bastaard zoon zou zijn. De geschiedenis herhaalt zich sinds de huwelijken tussen halfbroers en - zussen in de Faraonische dynastiek.

Schlemiel.
Alois Schickelgruber trouwde met zijn nicht Klara en verwekte Adolf. Hitlers vader was superdominant, terwijl zijn moeder overcompenserend was. Adolf raakte op zijn 18e berooid toen zijn moeder stierf, en hij verzeilde in een herberg die een ontmoetingsplek was voor homoseksuele mannen.

In het boek ‘The Hidden Hitler’ uit 2001 beschrijft de auteur Hitler als een homoseksueel met uitgebreide politierapporten voor het lastigvallen van mannen in zowel München als Wenen. Deze rapporten waren in Rusland en Engeland bekend, maar werden nooit gebruikt om Hitler in diskrediet te brengen. Dit is een aanwijzing dat de hele oorlog een poppenspel was, waarbij de bankiers elite aan de touwtjes trokken.

In 1912 reisde Hitler naar Engeland om in het Duits getraind te worden als Illuminati-agent. Deze "training" varieerde van het programmeren van zijn rol in de bestemming van Duitsland tot het leren fascineren, hypnotiseren en bespelen van het Duitse volk. Hitler werd, dankzij zijn spindoctor een groot demagoog. Een spindoctor zorgt ervoor dat zijn opdrachtgever positief in de media komt en positief over komt op het publiek.

Het programma omvatte ook hersenspoeling zoals bij de Manchurian Candidate. Hij moest getuige zijn van vreselijke gruweldaden en werd seksueel misbruikt terwijl dit gefilmd werd. Vervolgens worden verschillende bewustzijnsfragmenten geprogrammeerd om de Patsies ontvankelijk te maken voor speciale codewoorden. Deze praktijken vinden nu nog plaats ook al worden ze heftig ontkend of belachelijk gemaakt.

Kijk naar hoe het mogelijk is dat een handvol individuen het ganse mensdom onderdrukt. https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs

Kijk naar het interview met Ronald Bernard en vorm je eigen mening
https://www.youtube.com/watch?v=XMNL_xJV7e8&list=PLBKCOhwbeDM6RC8dZzFSg3im22HDejDBF

We pretenderen niet de waarheid te brengen, we hebben slechts de intentie de Samenhang der Dingen te openbaren. De eenvoudigste verklaring is de meest waarschijnlijke. Het grote geld is een agent om de mensheid weer in slavernij te brengen. Een agent is een instrument voor de elite om hun doelen te verwezenlijken.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com