Verstand

Hits: 1174

Volgens het woordenboek is verstand het vermogen te denken en te begrijpen. Kennis is volgens dat wat men door studie of oefening heeft geleerd. ‘Scientia Potentia Est’ is een uitspraak in het Latijn van Francis Bacon (1597). De zin betekent in het Nederlands 'Kennis is macht'. Bacon, in esoterische verhandelingen een belichaming van St. Germain genoemd, wordt wel gezien als de auteur van de werken van Shakespeare.

Het is opmerkelijk dat mensen die hun verstand gebruiken nooit het hoofd boven het maaiveld uitsteken ondanks dat ze het vermogen hebben te denken en te begrijpen. De kennis die ze hebben opgedaan door studie in het onderwijs genereert blijkbaar niet de moed om de nek uit te steken. Ze werden onderwezen. Als je dat met je rechterhersenhelft leest begrijp je waarom ze liever de ‘kop’ in het zand steken.

Intel.
Klokkenluiders gebruiken hun intellect, ze laten zich niet naar onder wijzen. In de huidige fase van de menselijke evolutie zijn ze hard nodig, en het zijn er nog te weinig. Intellect is het geheel van verstandelijke vermogens van een mens. Laten we het woord intellect uit een verrassend perspectief duiden met betrekking tot het begrip klokkenluider. Een klokkenluider lekt intel via Internet!

Intel is Amerikaans-Engels (slang) voor geheime militaire of politieke informatie. Het is wonderlijk hoe snel het collectief bewustzijn die Intel oppikt en gelukkig ook verspreid. Steeds meer bewuste mensen steken hun nek uit en durven een andere waarheid te brengen dan wat ons via mainstream kanalen wordt onderwezen. Mainstream marionetten zijn er juist in onderwezen alle Intel te ontkennen of te ontkrachten.

Is er een mogelijke verklaring voor de toename van mensen die het hoofd boven het maaiveld uit durven steken? Wij vermoeden dat het te danken is aan het morfogenetisch veld. We zullen dit eerst verklaren; morf of morphè is Grieks voor vorm, genese is een ander woord voor ontstaan of wording. Het morfogenetisch veld is een concept uit de biologie waarbij een groep cellen door chemische boodschappen ledematen of organen vormgeven.

Wanneer we het woord cellen vervangen door individuen, en chemische boodschappen door Intel, begrijp je misschien waarom een groep klokkenluiders vorm geeft aan een hoger collectief bewustzijn. Het collectief bewustzijn is in essentie ook een energetisch veld.

Rupert Sheldrake, een Engelsman die aanvankelijk celbiologie studeerde, heeft zich verder verdiept in parapsychologie. Dat noem ik nu je nek uitsteken! Het bestaande concept van morfogenetische velden werd door hem doorontwikkeld in morfische velden. Sheldrake introduceerde de theorie van morfische resonantie als verklaring van de interactie tussen een individu en diens omgeving.

Geliefden, wanneer we eindelijk inzien dat we cellen zijn in het bewustzijn van de Schepping, kunnen we via morfische resonantie wondere werken verrichten.

We hebben er in 2006 al een schrijfseltje aan gewijd, maar dat is natuurlijk uit ons geheugen verdwenen door het bombardement aan stimuli. Het is nu belangrijk enkele passages uit dat artikel via het copy-paste systeem te herhalen om het ietwat ingedutte collectief wakker te schudden. Het meest bekende voorbeeld van morfische resonantie is het verhaal van de 100e aap. Dat verhaal gaan we hier niet herhalen.

Kritieke Massa.
Uit mijn vertaling van een gechannelde boodschap van de groep aan Steve Rother kopieer en plak ik hierna enkele alinea’s.
De theorie van de Honderdste Aap is meer dan een theorie. De trilling van verwachting vermenigvuldigt zich, tot een kritieke massa in trilling is bereikt. Precies dat ogenblik voelt iedereen, waar dan ook, de verandering. Als genoeg mensen de zelfde gedachte koesteren, wordt een gedachte van de Schepper in de Universele Energie gereflecteerd, en ogenblikkelijk door het Spel gedistribueerd.

Op dat moment voelen alle wezens binnen het frequentie bereik dat wij Aarde noemen de nieuwe vibratie en nemen die ook aan. Wanneer een gedachtepatroon de Universele Energie raakt, wordt het in jullie werkelijkheid terug gespiegeld.

Alles is opgebouwd uit energie, trilling en bewustzijn. Een klein deel van de uitgebreide kennis op kwantum fysica leert ons dat wanneer iets de kritieke massa bereikt, er een niet te stoppen verandering plaatsvindt. Wanneer bijvoorbeeld een elektron sneller gaat trillen, wordt - zodra de kritieke massa is bereikt - het hele elektron naar een hogere frequentie getild, en er is niets dat die verandering kan stoppen.

Het is blijkbaar heel belangrijk dat wij op Aarde gaan begrijpen hoezeer de morfogenetische velden bijdragen aan het bereiken van de Kritieke Massa of het onomkeerbare omslagpunt. Het is nog belangrijker dat we het niet alleen weten, maar er ook naar gaan leven.

Lampen.
In de tijd dat ik in de marketing communicatie de kost verdiende, vormden mijn broer en ik een creatief team. In die dagen werd een uitzonderlijk creatief concept beloond met een lamp van de Art Directors Club Nederland. Meer dan eens merkten we dat een concept dat niet verkocht werd in een andere tijd/ruimte goed was voor een lamp. Er kwamen dan geruchten over plagiaat.

Is het plagiaat, of bleef de energie, de intel van dat concept in de ether hangen tot een ander team, een andere groep cellen, het via chemische boodschappen vorm gaf en commercieel kon benutten? Gaat er nu ook een lampje bij je branden? Informatie gaat nooit verloren. Het is net als het idee dat de Leraar pas verschijnt als de leerling er klaar voor is. Mensen hebben van nature weerstand tegen innoverende concepten.

In 2005 kwamen we regelmatig samen met een groep jobcoaches en jobhunters om langdurig werkloze mensen te helpen integreren op de arbeidsmarkt. We plaatsten een advertentie met de tekst: ‘De mens wil wel veranderen, maar niet veranderd worden… en u?’ Er kwam geen enkele reactie. De comfortzone en de uitkering zaten als Siamese Tweelingen aan elkaar vast geplakt.

Morfische resonantie is volgens mij de energie waar we op zijn afgestemd als we channelen, buitenzintuiglijke waarnemingen doen of aura’s lezen. We zijn er ook op afgestemd als we dromen of in de wereld van vorm iets willen manifesteren dat anderen voor onmogelijk houden. Het is een kwestie van vertrouwen in je Hoger Zelf, en er is nog geen leerstoel of universiteit die ons deze Universele kwaliteit van een GodMens kan of wil leren.

Uit de comfortzone.
Sinds Nora en ik hier wonen, vragen we ons vaak af hoe erg het moet worden voordat het collectief bereid is uit de comfortzone te komen. Dit jaar, waarvan de som der getallen een 10 is, blijkt alles in overtreffende trap te reflecteren. De politieke en religieuze malversaties, de onnatuurlijke rampen, de excessen van het pedonetwerk, alles werkt mee om die comfortzone zeer oncomfortabel te maken.

De klokkenluiders en hun tegenhangers, het nepnieuws en de dreiging van een nucleaire oorlog bereiken in elk geval dat zelfs de meest recalcitrante zielen vragen gaan stellen over wat er achter de schermen van de elite gaande is.

Resonantie.
Ooit las ik een opmerkelijk verhaal over de geamputeerde vinger van een man. Zijn vinger werd in een potje bewaard. Het ging een jaar goed, totdat de man weer bij zijn arts kwam en klaagde over het gevoel van extreme kou in zijn geamputeerde vinger. De man vertelde de arts dat de vinger in zijn moeders verwarmde kelder werd bewaard. De arts vroeg de moeder het potje te bekijken. Het bleek dat er vlakbij de vinger een gebroken raam was. Zodra de vinger weer werd verwarmd, verdween de kou. Dit is met het verstand; het vermogen te denken en te begrijpen, niet te bevatten.

Er is sinds het gedeeltelijk vrijgeven van de intel van de JFK documenten een waterval aan informatie gecreëerd. Dat is niet zo wonderlijk als je beseft dat de som der getallen van het jaar 1963 ook een 10 is. Dit getal staat voor omwenteling, kringloop en maatschappelijke veranderingen. Welnu, de wereld is totaal veranderd na de moord op president Kennedy.

Wij staan op de drempel van grote omwentelingen. Die omwentelingen zullen ons verstand ver te boven gaan. Met dit in gedachten kunnen we beslissen of we de wereld naar de knoppen helpen, of de wereld helen. Staan we toe dat het verstand kunstmatige intelligentie ontwikkeld of gebruiken we ons intellect om hogere waarheden te accepteren? De morfogenetische velden wachten al eeuwen op de Honderdste Aap.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com