Elohim

Hits: 1359

Op de vorige versie van deze site heb ik 44 schrijfseltjes geplaatst waar het begrip Elohim in voorkomt, en 9 artikelen gepubliceerd op de huidige site waarin de Elohim genoemd worden. Het is tijd er een hoofdartikel over te maken. Zoals gebruikelijk zullen we dit concept eerst vanuit de linkerhersenhelft bespreken. De aanleiding hiervoor ligt in 2003, toen Ronna Herman mij vertelde dat mijn ziel van de Elohim afstamde. Het feit dat dit schrijfseltje ‘toevallig’ de 90e publicatie van dit jaar is, gaf mij inspiratie.

Akhnaton (Amenhotep IV, Achnaton, Echnaton of Akhenaten) de Farao van de 18e dynastie in het Oude Egypte, introduceerde als eerste het monotheïsme. Voor die tijd en ook lang daarna vereerden de mensen een veelvoud aan goden. Het begrip Elohim is namelijk de meervoudsvorm van El. Volgens Exodus 6 werd god door de stamvaders van Israel vereerd als El Shaddai. El betekent hoog of verheven in het pre-semitische Aramees.

Dat is gemakkelijk te onthouden als je een EL.AL vliegtuig hoog in de lucht ziet. El werd aanvankelijk gebruikt voor de Scheppergod en later voor een Fenicische Hemelstiergod en de naam van de oppergod in het Kanaänitische pantheon dat bestond uit godentriaden. Bij het concept van de Hemelstiergod moet ik meteen denken aan EN. LIL de Anunnaki halfbroer van EN. KI.

Het voorvoegsel EN in het Sumerisch betekent Heer. LIL betekent Lucht terwijl KI Aarde betekent. De Sumerische schrijfwijze laten we voor wat het is. Enlil was dus de Heer van de Lucht en zijn halfbroer Enki was Heer van de Aarde. Als je, van schrik of van angst ‘lieve heer’ zegt, mag je nadenken wie van de twee je aanroept. In de Tien Geboden zegt god: “Ik, de Heer. ben een na-ijverige god’.

Woorden als Eloah en Elohim en het Arabische Al Illah waar Allah van afstamt, zijn aan het woord EL gerelateerd en betekenen allemaal god. Overigens heeft de Arabische versie een andere oorsprong terug te voeren op de betekenis ' angst'. In onze duale werkelijkheid kan je met de uitroep ‘lieve heer’ dus een beroep doen op liefde of angst. Tel de volgende keer tot tien voor je iets aanroept wat je niet wil.

Later kreeg het begrip EL de betekenis van oudere vader van alle goden, hij was als het ware zowel de CEO van de goddelijke vergadering als de scheppergod. En ja, hij had een partner die Asherah werd genoemd. Dat partnerschap is duidelijk te zien in het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel dat Michelangelo rond 1511 schilderde. Als je goed kijkt, zie je dat god een slanke dame in zijn linkerarm houdt.

Waarom de mannen in Vaticaanstad het voorbeeld van hun god niet volgen is een raadsel.

Even terug naar het monotheïsme. Na Akhnaton kwam Mozes, die jarenlang in Egypte heeft gewoond, met het zelfde concept nadat hij met een Brandend Braambos had gesproken. Dus het idee van één god, en dan nog een mannelijke, kwam pas na de Exodus in zwang. We zullen de naamwisselingen uit die dagen kort weergeven. We weten thans dat Jahweh, Jehova of YHWH, de god van Mozes, dezelfde entiteit was als Enlil.

De behoefte aan één Almachtige, Alwetende en Alom aanwezige entiteit is volgens mij ingegeven omdat de mensheid alle verantwoordelijkheid voor de omstandigheden op Aarde op die entiteit kon schuiven. Daarmee gaf de mensheid ook haar eigen goddelijke vermogens weg, en dat was de valse vlag operatie van de Anunnaki of andere buitenaardse wezens.

Hier zien we het begin van de matrix, quarantaine of maximum security gevangenis waarin we leven. Wij gaven onze macht zelf weg!

Shining Ones.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets, dat is de eerste regel in Genesis. In den beginne schiepen goden hemel en aarde. De Hebreeuwse versie maakt gewag van een veelvoud aan goden! In Engelstalige esoterische verhandelingen worden de Elohim ook wel Shining Ones genoemd. We laten die term nu onvertaald ofschoon er een dubbele bodem in schuil gaat.

De Shining Ones worden beschouwd als de meest krachtige wezens ooit, zij waren het die ons biologische voertuig vorm gaven en zij hebben de dezelfde lucht als wij ingeademd in lang vergeten era. Een andere Engelse benaming voor deze wezens is Watchers. Als je dit leest begrijp je wie echt aan de touwtjes trekt, zelfs de notoire Big Brother op Aarde is een marionet van deze wezens.

Net zo goed als er Zon boven de Zon en daarboven weer een Zon existeert, zo zijn er altijd bazen boven bazen met daarboven weer bazen die alles regelen en in de gaten houden. Pas als wij beseffen dat wij zowel de poppen als de poppenspelers en de schepper van de poppenspelers zijn, stopt het hele 3D spel op deze wonderlijke planeet. Dat punt is niet zover van ons af, het spel is bijna gespeeld.

Er zullen geen winnaars zijn en geen verliezers, het Universum kent alleen win-win energie.

Close Encounters.
Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zijn er Close Encounters of the 3rd Kind. Een ontmoeting van de derde categorie omvat naast het waarnemen ook een fysiek contact met de wezens die wij in dit schrijfseltje Elohim, Shining Ones of Watchers noemen. We vermijden even het concept buitenaardsen, omdat wij zelf op de buitenschil van de Aarde leven. De wezens van Binnen Aarde zien de oppervlakte bevolking ook als buitenaardse wezens.

Het eerste contact van de derde categorie wordt eigenlijk beschreven in de schepping van Adam. Het is grappig dat mensen die niet in buitenaardse wezens geloven, wel bidden tot een entiteit die buiten de Aarde verblijft. Er zijn talloze contacten van de derde categorie in de Bijbel, maar onze perceptie schoot en schiet schromelijk te kort om dat in te zien. Slechts zes generaties na Adam was er zelfs een ontmoeting van de vierde categorie.

In de vierde categorie worden mensen ontvoerd door entiteiten of met teletransportatie een voertuig ingetrokken. Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'. Wandelen en opgenomen worden zijn metaforen voor meegaan in een ruimteschip. Als je nu denkt dat ik nonsens schrijf, zoom dan in op middeleeuwse schilderijen. De Oude Meesters gaven al opening van zaken over UFO’s!

Abraham had, evenals zijn neef Lot, een ontmoeting van de derde categorie. In beide gevallen ging het duidelijk over de Shining Ones. Dat wordt heel duidelijk als een hitsige menigte eist dat Lot zijn bezoekers aan hen uitlevert om hen seksueel te misbruiken. Shining Ones zijn blijkbaar letterlijk en figuurlijk oogverblindende entiteiten. De gasten van Lot konden in elk geval de menigte met blindheid slaan, zonder zelf een schrammetje op te lopen.

Telkens als de Schrift het over engelen heeft, kunnen we dat concept vervangen voor Elohim, Shining Ones of Watchers. In Hebreeën 1:14 staat geschreven: ‘Engelen zijn geesten die God dienen en die worden uitgestuurd mensen te helpen voor wie het heil is weggelegd’. Hier zit de bottleneck, het hangt er van af welke god ze dienen; Enlil of Enki.

Daarom zijn er ook veel negatieve artikelen zijn over Elohim die daarin Nephilim of gevallen engelen worden genoemd. Dit is inherent aan dualiteit.

Veruit de ontroerendste ontmoeting van de derde categorie is het moment waarop Miryam hoort dat ze een kind van de Heilige Geest zal dragen. De boodschap komt van Gabriel, een naam die uit twee woorden is samengesteld. Geber betekent sterke man en El betekent de allerhoogste. Wij kennen het Jiddische woord gabber dat vriend betekent, Gabriel kan dus ook als vriend van de allerhoogste beschouwd worden.

De bekendste ontmoeting van de vierde categorie wordt beschreven in de Hemelvaart van zowel Yeshua als Mohammed. Maar ook het verhaal van Elijah die opgenomen werd in een wagen van vuur, die getrokken werd door vurige paarden is zo’n ontmoeting. We komen nu aan de dubbele bodem in de term Shining Ones. Het Engelse Shining betekent schitterend, glanzend, blinkend, lichtend of stralend.

UFO’s zijn schitterende, glanzende voertuigen die steeds vaker als stralende lichten worden waargenomen. Ook hier weer is het van belang een onderscheid te maken tussen negatieve en positieve krachten uit het Universum. Tot slot willen we terugkomen op het feit dat dit het 90e artikel van dit jaar is. De groep die Steve Rother channelt heeft ons geleerd dat lichtwezens altijd 90° voorbij ons zichtveld verblijven.

Om dat te begrijpen geven we je een hint. Strek je armen zijwaarts zodat ze 90° ten opzichte van je lichaam staan. Je kunt dan, als je voor je uit blijft kijken, je armen niet meer zien. En vlak achter die armen vouwen ze hun vleugels om je heen. Onzichtbaar, niet tastbaar en toch aanwezig. Soms, als je er niet op bedacht bent of als je wanhopig bent en je eenzaam voelt, is het net of iets of iemand zacht in je gezicht blaast of door je haren woelt.

Dat zijn de Elohim, de Watchers die je gadeslaan en je willen helpen ook een Shining One te worden. Dat is simpeler dan je denkt. Plaats je rechterhand op het hartchakra van een geliefde. Laat hem of haar hetzelfde bij jou doen en leg dan je linkerhand op de hand die op jouw hartchakra ligt. Laat de ander dat ook doen. Je hebt dan een hartcirkel gemaakt.

Haal diep adem en kijk elkaar in de ogen; de vensters van de ziel. Geef de instructie niet te luisteren met de fysieke oren maar met het hart en zeg dan met heel je hart: ‘God… Ik houd van jou…, en weet dat alleen god een andere god kan herkennen’. De korte pauze die ik met drie puntjes aangeef, is heel belangrijk. Je merkt onmiddellijk of de boodschap aan komt of niet!

Wee je, wij hebben te lang god en andere lichtwezens buiten ons gezocht. Ik wilde na de laatste artikelen weer iets verheffends schrijven. Juist omdat mijn ziel van de Elohim afstamt, dien ik beide zijden van het licht onder jullie aandacht te brengen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com