Magisch.

Hits: 1204

Neil Armstrong klom voorzichtig van de ladder af naar beneden en bleef even op de voet van de landingspoot staan. Het was zondag 20 juli 1969 21:56 uur CST In Houston. Bij ons in Nederland was het al maandag 21 juli 1969 03:56 uur. Door de microfoon in zijn helm klonk zijn stem nasaal toen hij enkele magische woorden uitsprak: ‘That's one small step for a man, one giant leap for mankind’.

Er zijn nu nog mensen die denken dat het allemaal in een filmstudio plaatsvond. Hoe zouden ze reageren op de bewering van de Vladimir Terziski dat de Nazi’s al 27 jaar eerder op de maan zijn geweest? De natuurkundige Terziski is niet iemand die zomaar iets zegt. Hij is president van de American Academy of Dissident Sciences. Iemand met die positie kan het zich niet permitteren nonsens uit te kramen.

Laten we nu dan een enorme stap in ons denkpatroon zetten. De voorgaande alinea’s waren slechts bedoeld om de uitspraak van Neil Armstrong te herhalen. Dit schrijfseltje borduurt voort op het artikel over de Shining Ones. In mijn kinderjaren zei mijn vader vaak als hij een shagje draaide dat het verschil tussen witte en zwarte magie zo dun was als het vloeipapier waar hij de tabak in rolde.

De oorsprong van het woord magie heeft niets met witte of zwarte kunst te maken. De Drie Wijzen uit het Oosten waren Magi, een term die wees op priesterlijke wijsheid in astronomie en astrologie. Dat was in de evolutiefase van de mensheid waarin priesters nog echt boodschappers van god waren, en hun lagere ego wenslichaam volledig beheersten. Dit in tegenstelling tot de mannen gemeenschap in het Vaticaan.

Het verschil tussen witte en zwarte magie is een kwestie van evenwicht. Witte magie brengt balans in je fysieke, emotionele, mentale en spirituele energievelden. Dit mag eigenlijk nooit ongevraagd worden uitgevoerd. Zwarte magie brengt die velden juist uit balans op verzoek van de tegenstander.

Stralend wit.
De Shining Ones kregen deze naam waarschijnlijk omdat ze letterlijk en figuurlijk straalden. Het is zelfs denkbaar dat ze doorschijnend waren om hun ware macht, die de mensen zou afschrikken, te verhullen. Denk maar aan de drie discipelen die geschrokken ineen doken toen Yeshua op Mt. Tabor zijn ware gedaante toonde. Yeshua, met Mozes en Elijah aan zijn zijde, toonden zich in hun Lichtlichaam. (Mattheus 17:2)

Ook Abraham wierp zich uit schrik en eerbied op de grond toen hij bezoek kreeg van drie stralend witte verschijningen. (Genesis 18:1-19). Mozes sprak met een Brandend Braambos. Dat het bos niet afbrandde was een bewijs dat het ook in dat verhaal om een transfiguratie of gedaanteverandering ging! Dan zijn er nog Aragorn, Legolas en Gimli die de herrezen Gandalf in zijn stralend witte gedaante zagen (De twee Torens, Tolkien).

En met dat laatste voorbeeld komen we op magisch terrein. Tolkien was een Brit, en we hebben de oorsprong van Britain in het artikel Agent al besproken. In het kort komt het er op neer dat Britain een samentrekking is van Berith (Hebreeuws voor convenant) en AN, het Sumerische woord voor god. De oudste naam voor Engeland is Albion. Met ‘perfide Albion’ laten de Fransen hun minachting blijken voor het land dat zijn belofte of woord niet houdt.

Engels.
Het Gallo-Latijnse woord Albion stamt wellicht af van een pre-Keltische stam, de Alban. De Romeinen brachten het in verband met het Latijnse woord albus (wit), een referentie naar de witte krijtrotsen van Dover. Welnu, als je Engelsen op vakantie tegenkomt, zijn ze inderdaad erg wit totdat ze in na een dag strand zo vreselijk verbrand zijn dat je onwillekeurig denkt aan de kreeft die ’s avonds door de chef-kok wordt opgediend.

De naam Aillil in het oud-Ierse Gaelic kan vertaald worden als Elf, een stralend wezen. Hetzelfde geldt voor de toevoeging El in de namen van de aartsengelen. Het Inca-woord Illa betekent helder, stralend evenals de Babylonische term Ellu. Het Engelse woord Elf kan teruggevoerd worden op het Oudnoorse woord Alfr en last but not least; in het woord Albion herken je ook albino. Soms maak ik een woordspeling op Engeland wanneer ik het spel als Engelland.

Dat is ingegeven door de hardnekkige mythe dat de Coronation Stone van Edinburgh Castle in Schotland dezelfde steen zou zijn waarop Jacob/Israël sliep toen hij droomde dat engelen via een jakobsladder van de Aarde naar de Hemel stegen en weer afdaalden. Op die steen werden Schotse koningen gekroond tussen de negende en de veertiende eeuw!

Verschijningsvormen.
Nu hebben we alle ingrediënten verzameld voor de verschillende verschijningsvormen van de Shining Ones. Het geloof in een altijd observerende almachtige levensvorm is de oudste gewoonte van het collectief bewustzijn. In elke tijd/ruimte van onze werkelijkheid, zelfs bij de meest primitieve culturen, bestaan er afbeeldingen van ‘goden’ in de perceptie van de vereerders. Deze wezens werden altijd als stralende wezens beschouwd.

Houdt in gedachten dat het concept religie een buitenaardse oorsprong heeft. Het begon al met de slang in de Hof van Eden, een transfiguratie van Enki, de Anunnaki prins die de eerste mensen liet proeven van de Boom van kennis van Goed & Kwaad. De goden konden blijkbaar van vorm veranderen. In Mesopotamië kregen ze arendskoppen en vleugels, en je vindt ze terug in de hoofdtooi van de Farao’s in de vorm van een slang en een gier.

Alleen al de gedachte dat dergelijke entiteiten zouden bestaan en ons leven besturen of begeleiden, zou de fundamenten onder het Vaticaan verbrijzelen. Zo lang de mensheid zich buigt voor de wil van Rome, krijgen we geen inzicht over de ware identiteit van de Shining Ones. Dankzij de onvergetelijke trilogie van Tolkien echter, en de verfilming ervan door Peter Jackson weten we dat de Elven stralend wit waren.

Dankzij de weg die Aragorn door het Pad der Doden gaat en de duistere legioenen verslaat, weten we dat het duister overwonnen kan worden. In Lucas 9:59/60 lezen we dat Yeshua een man opriep hem te volgen, maar de man zei dat hij eerst zijn vader wilde begraven. Daarop zei Yeshua: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen om het koninkrijk Gods te verkondigen.’

De Terugkeer van de Koning, geliefden, is een metafoor voor de terugkeer van het Christus Bewustzijn in het mensdom. Het is pure synchroniciteit dat het Boek van Kennis of de Sleutels van Enoch in onze tijd weer te koop is. Enoch of Henoch wandelde met god, en wij kunnen met die kennis als goden op Aarde wandelen. Dat kan met de begeleiding van de Lichtwezens, de Shining Ones of Elohim.

Vormverandering.
Het is echter nodig een hoger onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, omdat de vijand nooit slaapt en zeer wel in staat is van vorm te veranderen.

In Eindhoven had ik in 1997 een bizarre ervaring. Toen ik langs de boekhandel De Heremiet reed, vielen de twee mannen die voor de etalage stonden mij om een of andere duistere reden al op. Ik heb er niet meer aan gedacht totdat ik binnen voor het schap stond met een videodocumentaire over Arjuna Pandava uit de Bhagavad Gita, terwijl Nora ergens anders in de winkel naar boeken zocht. De twee entiteiten die mij waren opgevallen stonden niet ver van me af, en ik kreeg het gevoel dat de temperatuur snel omhoog ging.

Het enige wat ik me herinner, is dat ze zich aan weerskanten van mij opstelden, en ik letterlijk aan de grond werd genageld. Het was alsof ik een onzichtbaar net om me heen kreeg dat ook mijn zicht vertroebelde. Ik weet niet wat er had kunnen gebeuren als Nora op dat moment niet naast me kwam en vroeg of ik iets interessants had gevonden. De mannen gingen snel de winkel uit en ik wankelde terug in de werkelijkheid.

Het was alsof ik was verkracht en mijn T-shirt was zo drijfnat dat ik meteen naar een winkel ging om een nieuw T-shirt te kopen en aan te houden. Dit gebeurde gewoon op klaarlichte dag en ik kan je verzekeren dat ik nimmer hallucinatoire middelen gebruik. Die heb ik van nature niet nodig om buitenzintuiglijke ervaringen te krijgen of op te roepen. Dit was een aanvaring met negatieve Shining Ones, en een test van mijn Vrije Wil.

Daartegen over staat de ervaring met een verschijning van St. Germain in de Hathor tempel van Dendera op 20 maart 1999; mijn 51e geboortedag! Hij deed zich voor als een gids die ons diep in een benauwde donkere kelder een met Hieros Gamos of Heilig Huwelijk inwijdde. Dan is er nog de onverwachte verschijning van Maria, een Peruaanse vrouw, die ons kwam opzoeken bij de Puerta de Hayu Marca aan het Titicacameer.

Maria zei dat ze opdracht had gekregen naar die Sterrenpoort te gaan. Ze had daarvoor haar werk in de steek gelaten en was er na drie kwartier liften gearriveerd. Ze zei dat ze niet wist wie wij waren, maar dat ze met ons mee wilde mediteren en met de Despacho meedoen. We hebben haar na afloop een lift terug gegeven naar haar werk. Het Universum stuurt energie in elk denkbare vorm om een missie te volbrengen. De interventie van de Shining Ones blijft magisch.

Ze laten de mensheid een enorme sprong op de Jacobsladder maken.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com