Parthenogenese.

Hits: 2018

Parthenogenese of maagdelijke voortplanting, een vorm van ongeslachtelijke voortplanting, is het verschijnsel dat vrouwtjes van bepaalde diersoorten nakomelingen kunnen krijgen zonder dat hier mannetjes aan te pas komen. De implicaties van dit fenomeen met betrekking tot de onbevlekte ontvangenis uit het Nieuwe Testament laat ik even aan jullie perceptie over. Het kan een tijdbom zijn wanneer je beseft dat religie een buitenaardse oorsprong heeft.

De meeste reptielen reproduceren zich seksueel. Er zijn reptielen die zich ongeslachtelijk voortplanten omdat er weinig of geen mannetjes zijn. De renhagedis is waarschijnlijk het hoogst ontwikkelde dier zonder mannelijke exemplaren. Sommige reptielen zijn hermafrodiet en hebben zowel mannelijke als vrouwelijke delen. Bij aseksuele voortplanting komt er geen partner aan te pas. Het organisme geeft dan alle genen aan een kloon van zichzelf.

Reptielen die uit parthenogenese voort komen zijn hybriden. Het zijn jongen van twee verschillende soorten die een derde soort voortbrengen. Parthenogenese komt bij deze dieren voor als gevolg van intragenomisch conflict. Dit conflict manifesteert zich wanneer al dan niet parende partners DNA uitwisselen dat niet goed aansluit bij de soort. Twee afzonderlijke soorten die samen paren is de oorzaak van intragenomisch conflict omdat ze twee verschillende soorten zijn.

Kolonisatie.
Wetenschappers vermoeden dat Parthenogenese de reptielen een betere kans gaf nieuwe gebieden te koloniseren. En hiermee komen we aan de kern van dit schrijfseltje. De Aarde werd ooit gekoloniseerd door wezens die hier gouderts kwamen delven om de atmosfeer van hun stervende planeet Nibiru te repareren. Dat waren de reuzen op Aarde die de dochteren der mensen tot zich namen en nageslacht verwekten. Genesis 6:4.

De Aarde werd gekoloniseerd door een soort reptielen die zo geavanceerd waren dat ze van vorm konden veranderen. Als je dit idee als complot theorie beschouwt, herinner ik je aan de vorm die Zeus aannam om een beschuitje te eten met Leda en Europa. De goden van alle culturen hadden extreem veel buitenechtelijke relaties met menselijke vrouwen. Het is opmerkelijk dat serieuze historici en complotdenkers hier consensus in bereikt hebben.

De lange historie van menselijke kolonisatie is een aaneenschakeling van territoriumnijd en het uitmoorden, onderdrukken en verkrachten van de onderworpen bevolking. De menselijke kolonisten waren geen haar beter dan de reptielen die deze wereld onderwierpen. Met deze opmerking snijden we een heikel onderwerp aan. Reptielen dragen schubben terwijl mensen behaard zijn.

RA Boulay, een gepensioneerde cryptograaf van de NSA (National Security Agency), schreef een boek over het reptielenverleden van de mensheid. Boulay stelt dat het, aan de hand van van oude seculiere en religieuze bronnen, mogelijk is de wording/genese van de mens te koppelen aan de komst van buitenaardse slangengoden of astronauten die eonen geleden de aarde hebben gekoloniseerd.

Dit concept roept zoveel weerstand op dat ik mijn lezing ‘Herinner je de Toekomst’ uit 2007 pas drie keer heb gehouden. Er is, dankzij de hogere frequentie in het collectief bewustzijn, een herwaardering ontstaan van de legendes, mythen van deze wereld. Het epos over Gilgamesh en Agga verhaalt van de wisselwerking tussen mensen en slangen. De Ramayana en de Mahabharata van het oude India maakten al gewag van slangengoden.

In de Indusvallei leefde in de dageraad van de geschiedenis het Slangenras dat Naga’s werd genoemd. Het Hebreeuwse woord voor slang is ‘nachash’, maar het wordt eerder als een werkwoord gebruikt dan als zelfstandig naamwoord. Nachash betekent sissen, mompelen, betoveren, beheksen of orakelen. De connectie tussen de vruchtbare Indus vallei en de Hof van Eden van het boek Genesis begon na de Zondvloed.

De reptielengoden die de Zondvloed hoog en droog in orbit om de Aarde aanschouwden, verdeelden de wereld opnieuw onder hun elite. De Enlil clan behield de Vruchtbare Halve Maan, de Enki clan hield Afrika als domein en Ishtar/Inanna kreeg de Indusvallei als graanleverancier voor de andere Anunnaki regio. Laten we je eraan herinneren dat het Enki was die het concept bedacht over ‘wezens creëren (klonen) naar zijn gelijkenis’.

Consumeren.
De Sumerische goden beschouwden de mens als een slaaf die aanvankelijk door het intragenomisch conflict geen nakomelingen konden verwekken. Dat gebeurde pas nadat Enki, vermomd als slang, een stel van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad liet eten of consumeren. Dat woord bevat een code; consumeren stamt af van Latijnse consumere, dat nuttigen of gebruiken betekent.

Na het consumeren van dat ene appeltje kreeg Adam pas zin om een beschuitje met Eva te eten. En zo geschiedde, Adam en Eva hadden het huwelijk geconsummeerd, dat wil zeggen dat ze geslachtsgemeenschap hebben gehad. Zie je die dubbele m’s van ‘mmm’ dat smaakt naar meer? Het niet-consummeren van een huwelijk is in de rooms-katholieke traditie grond voor een echtscheiding. Vreemde jongens die Romeinen!

De eerste slavenhybride voorzag de slangen elite in hun behoeften, onderhield hun steden en was kanonnenvoer voor hun verschillende militaire ondernemingen. De slangengoden waren wrede en onsympathieke meesters. Ze beschouwden mensen als onhandelbare kinderen, niet belangrijker dan huisdieren, om meedogenloos en zonder empathie te worden bestuurd. Vergelijk dit eens met de elite in onze tijd/ruimte.

Prinses Diana werd vermoord omdat ze de ware aard van Koninklijke het Britse koningshuis had ontdekt. Diana noemde de Windsors hagedissen en reptielen. Het Engelse woord voor hagedis is ‘lizard’ en dat woord is gecodeerd in de naam van koningin Elizabeth van Engeland. Dat geldt niet voor elke vrouw die deze naam draagt. De moeder van mijn kinderen heet Ellis, en ik houd nog steeds van haar!

Het geldt uitsluitend voor de elite die de Nieuwe Wereld Orde wil scheppen. Er is niets nieuws aan, het is een kopiëren en herhalen van de dagen vóór de Zondvloed en daarna.

RA Boulay, de ex-cryptograaf van de NSA, onthult naar aanleiding van een gnostisch document uit de 1e eeuw, dat Adam aan zijn zoon Seth verklapt dat Kaïn verwekt werd in een buitenachterlijke gemeenschap door ‘de Heer die hemzelf had geschapen’.

Het Kaïns teken dat god gaf om zijn hybride zoon te behoeden was het transformeren van de geschubde huid van de slangengoden in de menselijke door haren bedekte huid die wij zo normaal vinden. De genetische vermenging van aardse primaten met het reptielen DNA van de slangengoden creëerde dat wat bekend is geworden als de naakte aap. Reptielengoden hadden vocht en warmte nodig en daarom was de Hof van Eden omzoomd door vier rivieren!

Incarnaties.
We herinneren je er aan dat de goden van alle culturen extreem veel buitenechtelijke relaties met menselijk vrouwen aangingen. Ze waren geobsedeerd door seks, en bij voorkeur door afwijkende seksuele normen en waarden zoals die in onze tijd door de #metoo beweging aan de kaak worden gesteld. Dit gaat ook op voor de onthullingen en de massale arrestaties die mainstream verzwijgt over het wereldwijde pedofielen netwerk.

Verschillende apocriefe werken zoals het Boek van Henoch en andere zogenaamd verloren boeken van de Bijbel reflecteren een gedegen kennis van ‘gevallen engelen’; een eufemisme voor de slangengoden. In feite zijn er twee afzonderlijke verslagen van dat ‘vallen’. Het eerste verslag gaat over de opstand van Lucifer, het tweede verslag is dat van de Nephilim die zich verlustigden aan de dochters der mensen.

Zecharia Sitchin beschreef gedetailleerd over het fokprogramma van de slangengoden in Sumerië door middel van genetische manipulatie. Door hun gemeenschap met menselijke vrouwen konden de reptielen gemakkelijker reïncarneren op deze planeet. Daarmee konden ze meer controle krijgen op de oppervlakte van deze planeet en de mensen weer tot slavernij te brengen.

De huidige mensheid voorziet de elite nog steeds in hun behoeften, via wurghypotheken, belastingen en kanonnenvoer voor hun valse vlag operaties. De elite is nog geobsedeerd door seks, en dat merk je aan de entertainment industrie en het verdwijnen van ontelbare kinderen. Het programma van de reptielen kolonisten is sinds WWII ondergebracht in de Nieuwe Wereld Orde en wat ik de Verenigde Nazi’s noem.

In de oude mysteriescholen leerden we alles over de slangengoden, de Nephilim, de reuzen van vóór de Zondvloed en daarna. Deze esoterische en gnostische leerstellingen gingen ‘verloren’, om de dominantie over de mensheid en de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde te behouden. De geïncarneerde reptielen domineren het Vaticaan, banken, regeringen, schoolsystemen, geheime genootschappen, legerleidingen en de farmaceutica.

Ze vormen de elite van deze werkelijkheid totdat wij beseffen wat ons goddelijke erfrecht is. De geïncarneerde reptielen belichamen nu de dertien families die aan de touwtjes trekken. In vergelijking met de parthenogenese en homoseksuele reptielen zie je overeenkomsten met mensen van de RH negatief bloedlijn. Nieuwe theorieën suggereren dat mensen met bloedgroep Rh Negatief tot een buitenaardse afkomst behoren.

Achtbaan.
We bevinden ons in een enorme versnelling van transcendentie. De hogere frequenties in het collectieve bewustzijn trekt spirituele - en archetypische krachten aan die ons helpen terug te keren in het Licht. Juist door de manipulaties van de schaduw zijn we ons bewust geworden dat we niet meer als een ‘lam gods’ gekruisigd kunnen worden. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen. (Efeziërs 6:12)

Als ik tijdens een lezing het publiek vraag wat wij niet kennen als het eeuwig licht is, krijg ik vaak als antwoord: ‘Het duister’. Geliefden, als we eeuwig in het Licht leven, weten we pas wat Licht is als we geconfronteerd worden met de schaduw. We laten die schaduw achter ons, want de elite maakt elkaar nu meedogenloos af in een poging hun eigen hachje te redden.

Wanneer het vermogen van de Rothschild Reptielen onder de wereldbevolking verdeeld zou worden, is elke belichaamde ziel op Aarde 70 miljoen dollar rijk. Ga gewoon genieten van de laatste rit in de achtbaan. Imagineer dat je deze rit op een Lemniscaat doet, en kijk vol vreugde uit naar het bordje: ‘Welkom Thuis’.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com