Wolkje.

Hits: 1131

Onze taal kent enkele spreekwoorden die het begrip wolk bevatten. ‘Er is geen wolkje aan de lucht’, betekent dat er niets aan de hand is. Als we zeggen: ‘Achter de wolken altijd schijnt de zon’, bedoelen we dat aan nare tijden een einde komt. Iemand die verliefd is, of zich erg gelukkig voelt, loopt met het hoofd in de wolken. Van een kalende man wordt wel gezegd dat de maan al door de wolken komt.

In 1969 zong Joni Mitchell in Both Sides Now een prachtig refrein over wolken. We geven het in onze taal weer om de draad van het schrijfseltje vast te houden. “Ik bekeek de wolken van beide kanten, van bovenop en van onderaf. Ze bleven slechts als illusies in mijn geheugen. Eigenlijk weet ik nog niets van wolken af”. En dat is precies waar over het in dit artikel gaat.

In het Oude Testament wordt het woord wolk in 63 verzen genoemd, en in het Nieuwe Testament komt het in 15 verzen voor. Uit de context begrijpen we dat de wolk een metafoor is voor god. In het boek Exodus verbergt de god van Mozes zich voortdurend in een wolk. De wolk was voor de kinderen Israëls een zeer dominante reisgids, en veeleisender dan de GPS in onze auto! Tom Tom heette toen Jahweh.

Als de wolk boven het tabernakel werd opgeheven, reisden de kinderen Israëls voort. Maar zolang de wolk niet opgeheven werd, bleven ze kamperen tot op de dag, dat de wolk opgeheven werd. De wolk had een stem die alles bepaalde wat het Volk wel of niet mocht doen. En, wonder boven wonder, de wolk kon ook schrijven! Mozes kreeg de Stenen Tafelen waarop de Tien Geboden waren geschreven door ‘gods vinger'.

Welnu, god regeerde weliswaar met harde hand, maar het is toch een erg sterk staaltje om met een vinger zoveel woorden in steen te beitelen. Dit gebeuren was, in mijn visie, een kopieer en plak manifestatie van de plotselinge beschaving in Sumerië. Dit is het land tussen de Twee Rivieren dat als eerste door de Goden die uit de Hemel op Aarde kwamen werd bezocht om hier goud te delven voor hun eigen noodlijdende planeet.

Samuel Noah Kramer schreef: ‘De geschiedenis begint in Sumerië’ met de ondertitel: ‘De 39 Eersten in geschreven geschiedenis’. Het is verbluffend hoe simpele jagers verzamelaars zich in ongelooflijk korte tijd ontwikkelden tot een superbeschaving. Dat weten we nu door de vondst van ontelbare kleitabletten waarop de Sumeriërs alles optekenden in spijkerschrift. Ze schreven niet met hun vinger zoals de wolk van Mozes dat deed.

Onder die ‘39 Eersten’ vinden we de geschiedenis van de eerste Noach en van de eerste Mozes! We vinden er ook de eerste Bijbelse parallellen en het eerste verrijzenis verhaal. Maar als de Sumeriërs al die eersten leerden van de uiterst geavanceerde Anunnaki, waarom schreven ze dan op kleitabletten? Waarom dan niet meteen op papier met inkt of gewoon een computer?

Het schrijven op kleitabletten was een sublieme vinding aangezien er tussen twee rivieren een overvloed aan klei ligt. Maar de Anunnaki die zelf met interstellaire ruimteschepen reisden moeten toch een andere methode hebben gekend. Ze beschikten toen al over nucleaire wapens die in onze tijd/ruimte pas een halve eeuw bestaan. De enige reden die ik hiervoor kan aanvoeren is dat de mens niet gelijk de goden mocht zijn.

Het verhaal van dat appeltje in de Hof van Eden is daar een bewijs van, dat gaat ook op voor de Zondvloed, want god zond de Zondvloed omdat hij zich ergerde aan de zich snel vermenigvuldigende mensheid. God strafte de mensen die de Toren van Babel bouwden, en hackte hun taal, waardoor er allerlei misverstanden ontstonden. En in de Tien Geboden noemt god zich een na-ijverige god.

Het waren godenzonen die Sodom en Gomorra met de grond gelijk maakten met hun nucleaire wapens. Het waren goden die in de Mahabharata met wapens gebruikten die geladen waren met alle kracht van het Universum. Een gloeiende zuil van rook en vuur, zo helder als duizend zonnen steeg op in al zijn dodelijke schittering… Een stalen bliksem, een reusachtige boodschapper des doods. Met daarna een paddenstoelvormige wolk!

Wolken. 
Er is geen wolkje aan de lucht. Dat is een illusie, er hangen donderwolken boven ons hoofd als we doorgaan met de huidige technologische ontwikkelingen. Joni Mitchel had gelijk; we weten nog steeds niet veel van wolken af. De laatste decennia, na de opening van de 12.12.12 Poort is daar een kentering in gekomen. Mensen zien steeds meer wolken die niet meer op wolken lijken. Op Internet vinden we de meest onwaarschijnlijke afbeeldingen.

De meest bekende is de lensvormige wolk boven Mt. Shasta, waarvan beweerd wordt dat het een Moederschip zou verbergen. Mijn vader heeft me vaak genoeg voorgehouden dat wat je niet ziet toch bestaat. De mens is als het ware ziende blind omdat we de stelling hanteren: ‘Zien is geloven’. Wat een illusie! Therapeuten die regressie of readingsessies houden, doen dat juist met gesloten ogen.

Het getal 5 staat voor bevrijding of vrijheid. We kunnen als menselijk collectief pas echt vrij zijn als we de vijf zintuigen vervangen door onze innerlijke zintuigen. Misschien zijn we wel bang om volkomen vrij te zijn. Janis Joplin zong het al in Me and Bobby McGee; ‘Vrijheid is een ander woord voor niets meer kunnen verliezen’. Geliefden, draai het eens om; als je niets meer te verliezen hebt, kan je erg veel winnen!

De grootste winst die we kunnen boeken is ons ware Zelf hervinden. Dat kunnen we bereiken door de dominantie van de goden die onze tijd/ruimte beheersen te verwerpen. De ene godheid is materie, en de andere is angst, de angst om de materie te verliezen. Voorwaar, een wredere tweeling is nauwelijks denkbaar op deze planeet. Onze gehechtheid aan het stoffelijke is zo groot dat we zelfs bang zijn om het eeuwige leven in te gaan.

Zo komen we bij het spreekwoord: ‘Achter de wolken schijnt altijd de zon’. In onze beeldspraak staat er eigenlijk: ‘achter de goden schijnt altijd het licht’. Dat kunnen we verduidelijken aan de hand van de Transfiguratie van Yeshua op de berg Tabor. Johannes, Jacob en Petrus zien Yeshua in wit licht veranderen. Ze schrikken als een wolk, die hen overschaduwt, op dat moment zegt: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem’. (Marcus 9:7)

Daar hebben we zowaar een sprekende wolk die ook nog de boel overschaduwt. Je kunt dit opvatten als een god die hun geest bewolkt. Zodra de rook om hun hoofd was verdwenen, zagen ze alleen nog Yeshua staan in zijn menselijke vorm. Boudewijn de Groot zong het al in 1968: ‘Valt het je op dat de zon feller schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen’. De god uit de Bijbel die zich achter een wolk verschuilt, is niet het Scheppende Licht.

Zuivere koffie.
Het wezen dat god wordt genoemd is een Anunnaki entiteit, een vormveranderaar. Dat is geen zuivere koffie. Als we zien hoe een wolkje melk de koffie verkleurt, kunnen we ons ook voorstellen hoe religie zuivere gedachten verkleurt. Als de religieuze rook is opgetrokken kan je het Licht dat je belichaamt pas opmerken. Dan kan je op wolken lopen, gelukkig zijn omdat je beseft dat het eeuwige leven voorbij die wolken bestaat.

Nu keren we even terug naar de Stenen Tafelen. Ook dat is een kopieer en plak verhaal dat verwijst naar de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus. Hermes is de Griekse naam voor Thoth/Tehuti uit het pre-dynastieke Egypte. Thoth wordt omschreven als de uitvinder van de geneeskunde, de rechtspraak, de kunsten, de wiskunde, de muziek, de alchemie, de astrologie, de dichtkunst en het schrift.

Het zijn, naast vele andere, dezelfde wetenschappen waarover Enki de Anunnaki prins beschikte. De Caduceus of magische staf van Hermes met twee slangen die naar de wijd gespreide vleugels boven hen kronkelen, was ook het symbool van Enki. De Esculaap, het symbool van de moderne geneeskunde is één enkele slang die zich om een staf windt waar de vleugels ontbreken.

Er ontbreekt dus een slang in onze tijd/ruimte om de Kundalini energie volledig te kunnen beheersen. Er ontbreekt een slang om ons hoger op de Jacobsladder, het esoterische symbool van ons DNA, te stuwen. De ontbrekende slang zou wel eens de slang kunnen zijn die ons van de Boom van Kennis van goed & Kwaad liet proeven. Het vraagt wel erg veel inlevingsvermogen om dat te erkennen.

De elite gebruikt wolken (chemtrails) om ons te weerhouden een hoger bewustzijn te verkrijgen. Er zijn nog mensen die dat als complot denken afdoen, maar ik blijf er op vertrouwen dat ze ontwaken als de rook om hun hoofd is verdwenen. Wellicht zien ze eindelijk dat de geschiedenis zich alleen maar herhaalt omdat wij dat toelaten. De slangengoden zijn nog steeds onder ons.

Ze zijn nog steeds van plan ons in slavernij terug te voeren. Het lukt ze in elk geval veel mensen verslaafd te krijgen aan seks, drugs en Rock & Roll (entertainment). De geavanceerde technologie die ze meenamen is terug op Aarde in andere vormen. Gods vinger die in de Stenen Tafelen schrijft is nu lasertechnologie. De kleitabletten zijn vervangen door digitale netwerken/spinnenwebben.

Daar zit de adder onder het gras. Wifi en Cloud zijn samenpakkende donderwolken boven ons hoofd als we doorgaan met de huidige technologische ontwikkelingen. De nieuwe religie is dan het vereren van kunstmatige intelligentie. We gaven ooit onze uiterlijke macht weg aan zelfbenoemde goden, laten we hier en nu onze Innerlijke Macht claimen. Dan is er geen wolkje meer aan de lucht!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com