Emmertjes.

Hits: 1303

Het kinderliedje: ‘Twee emmertjes water halen’ herbergt een code die lang niet zo onschuldig is als de tekst doet vermoeden. ‘Van je ras, ras, ras. Rijdt de koning door de plas. Van je voort, voort, voort. Rijdt de koning door de poort’. De eerste regel geeft aan hoe de elite gebrand is op het zuiver houden van hun genen. De tweede regel verwijst naar de behoefte van reptielen-elite aan vocht en warmte.

Het kruisen van bloedlijnen voor geheime agenda’s is altijd de prioriteit geweest sinds de Anunnaki hier goud kwamen stelen om hun atmosfeer te herstellen. Het bezit van goud en het kruisen van bloedlijnen is tot op heden een obsessie van de elite, die uit Draconische bloedlijnen is ontstaan. Het komt er grofweg op neer dat Royalty en Reptilianen uit het zelfde Draconische ei zijn gekropen.

In 1992 publiceerde Harry Mulisch zijn magnum opus, (grootste en belangrijkste werk) De ontdekking van de hemel, dat in 2001 werd verfilmd. Het boek verhaalt de interventie die een engel op Aarde heeft uitgevoerd. De engel kreeg de opdracht een uiterst belangrijk voorwerp, 'het testimonium', dat zich op Aarde tussen de mensen bevindt, terug te krijgen in de hemel. Het is, ook in de door Jeroen Krabbé geregisseerde film, duidelijk hoe zij daarboven aan de touwtjes trekken.

Het verhaal begint in hogere sferen. God komt tot de conclusie dat de mensheid de schepping grondig heeft verknalt. De Tien Geboden worden opgeschort en de Stenen Tafelen dienen terug te keren naar de hemel. Gabriël moet hiervoor de geschikte bloedlijnen vinden. Zijn oog valt op drie intellectueel en artistiek geniale mensen. Deze dienen Gods plan uit te voeren en de nieuwe Messias op de wereld te zetten.

Blauw bloed.
Van je ras, ras, ras. Vanuit zuiver biologische inzichten bestaan er binnen de soort Homo sapiens geen rassen. Het begrip ras wordt gebruikt voor dieren en planten die door menselijke manipulatie zijn aangepast aan de behoeften van de mens en niet op natuurlijke wijze zijn ontstaan. De eeuwenlange onderlinge huwelijken van de Europese adel zijn ook manipulaties door de wezens die aan de touwtjes trekken.

Sinds de dageraad van het menselijke bestaan was het, voornamelijk in adellijke kringen, gebruikelijk om met naaste familie te trouwen. Als gevolg van generaties lang inteelt doken er binnen die adellijke families allerlei zeldzame afwijkingen op, zoals enorme centenbakjes. Een te grote onderkaak wordt een ‘onderbeet’ of een ‘centenbak’ genoemd. Het is grappig dat dit een centenbakje wordt genoemd omdat de adel altijd op het grote geld uit is.

De bloedlijnen van elite die het monopolie op geld hebben en de wereld volledig beheersen, gaan helemaal terug tot de reptielen goden die uit de Hemel naar de Aarde kwamen. Als we terug gaan in tijd/ruimte zien we dat Windsor reptielen-elite afstamt van de Habsburgers. Daarvoor waren dat het Huis van Lorraine en Karel de Grote die de elite vormden. Karel kreeg zijn macht via de Merovingers die de bloedlijn uit de Oriënt naar Noord Europa brachten.

Van je erk, erk, erk. Rijdt de koning door de kerk. In de 4e eeuw kwam de bloedlijn via Constantijn de Grote, de eerste zelfbenoemde christelijke keizer van het Romeinse rijk. De bloedlijn gaat verder terug naar Herodes de Grote die de Kindermoord in Bethlehem verordonneerde. Via buitenechtelijk escapades gaat het terug naar Ptolemaeus XIV, de zoon die Julius Caesar bij de Egyptische Cleopatra verwekte.

Nog verder in tijd/ruimte komen we uit bij Alexander de Grote die de hele Vruchtbare Halve Maan veroverde. Van Macedonië, Perzië, Syrië, Fenicië, Egypte, Babylon en Sumerië tot India plunderde en heerste Alexander tot hij op 33-jarige leeftijd in Babylon stierf. Voor deze wereldveroveraar waren er despoten als Nebukadnezar en de Farao's van Egypte.

De Farao’s trouwden uitsluitend met halfzusters, en dat deden de Herder Koningen uit het Oude Testament ook al. Het meest bekende voorbeeld is Abraham die met zijn halfzuster Sara huwde en de Kinderen Israëls als erfgenamen kreeg. De godheid die Abraham beval de besnijdenis als een verbond met god aan te gaan was een Anunnaki drakengod. Het is denkbaar dat dit bevel werd ingegeven door het ontbreken van de voorhuid bij reptielen.

Twee emmertjes water halen.
Twee emmertjes pompen. Meisjes op de klompen, meisjes op een houten been, rij maar door mijn straatje heen. Nu komen we aan een gewaagde veronderstelling. Klompen zijn het symbool van Nederland, het houten been is een verwijzing naar stelten waardoor je boven iedereen uittorent, zoals de elite zichzelf boven alles en iedereen plaatst. Via dit onschuldige kinderliedje komen we bij de draken elite van ons eigen polderland.

Houdt in gedachten dat de reptielen behoefte hebben aan vocht en warmte. Houdt tevens in gedachten dat de reptielgoden geobsedeerd waren door seks en seksueel machtsmisbruik. Als de koning door het vochtig warme straatje rijdt, komen er buitenechtelijke nakomelingen. Om dat te voorkomen maakt de elite jacht op jonge kinderen en ze zorgen er wel voor dat die het misbruik nooit kunnen navertellen.

Tijdens een inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Mainstream zwijgt in alle talen, terwijl het International Tribunaal in Misdaden van Kerk & Staat onderzoek doet dat naar rituelen waarvan kinderen het slachtoffer zijn.

Van je erk, erk, erk. Rijdt de koning door de kerk. Van je ie, ie, ie, rijdt de koning op je knie.

Nomen est Omen.
Nomen est omen, een Latijnse uitdrukking, betekent: de naam is een voorteken (omen). Welnu, we weten dat een elite subgroep de Bilderberg conferenties bijwoont. Dat zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter. Een van de bekendste initiatiefnemers was een man die zo vaak van bil ging dat hij meer buitenechtelijke kinderen verwekte dan tot nu werd aangenomen.

De betekenis van een naam zegt meer dan je zou denken. De Duitse graaf die zich ontpopte als de prins van het World Wildlife Fund had inderdaad een wild leven. Met een wrange woordspeling ontwaar je in de familienaam zijn obsessie voor schaamlippen! Hieronder vind je een link naar de speld in de hooiberg.

https://speld.nl/2014/04/20/de-buitenechtelijke-kinderen-van-prins-bernhard/

Na de dood van Willem III de achterkleinzoon van Willem van Oranje, hield de lijn van Oranje op omdat Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren. What’s in a name? De kleur oranje is gekoppeld aan het tweede chakra. Die chakra beheerst toevallig de onderbuik, de geslachtsorganen, de onderrug en de heupen.

Van je ras, ras, ras. Rijdt de koning door de plas. Het eeuwenlange inteelt programma van de adellijke clans zorgde voor allerlei afwijkingen. Willem III werd na zijn huwelijk met Emma onvruchtbaar door syfilis en kon dus niet de vader zijn van Wilhelmina. Emma werd, volgens hardnekkige geruchten, bevrucht door haar privé secretaris Sigismund de Ranitz. Dit impliceert dat Wilhelmina de vrucht was van een buitenechtelijk avontuurtje.

Wilhelmina trouwde vervolgens met prins Hendrik die met grote waarschijnlijkheid ook door syfilis onvruchtbaar was. Dit houdt in dat ook Juliana een buitenechtelijke dochter moet zijn. Het koninklijk huis heeft altijd geweigerd DNA af te staan, dat zegt genoeg.

Water.
Alexander de Grote stierf op 33 jarige leeftijd nadat hij zijn territorium van de Middellandse Zee tot aan Mesopotamië had veroverd. Een onvoorstelbaar groot gebied tussen twee belangrijke wateren in! Beatrix regeerde 33 jaar over dit waterige land. Haar oudste zoon kreeg als tweede naam Alexander. Willem Alexander ontwikkelde zich tot een specialist in water met een groot aanzien in binnen- en buitenland.

Drakensteyn is een kasteel bij de Lage Vuursche, in de gemeente Baarn. De geschiedenis van Drakensteyn is nauw verbonden met die van ridderhofstad Drakenburg bij Baarn, een hofstede die in 1385 aan Frederik van Drakenburg werd beleend. Drakensteyn is een waterkasteel. In 1634 werd Ernst van Reede de eigenaar van hofstede Drakensteyn. Zijn zoon Gerard liet in 1640 een nieuw, volledig symmetrisch achthoekig huis bouwen.

Lees zelf maar wat de betekenis is van achthoekige vormen in de Feng Shui. De woorden Feng Shui betekenen wind en water. De wind wordt ook wel Adem van de Draak genoemd. De Groene Draak wordt in de Feng Shui gezien als de machtigste Yang kracht. De Groene Draeck, het privéjacht van het koningshuis, is vernoemd naar de Vlieghende Groene Draeck uit 1623, dat onder andere het vlaggenschip was van Piet Hein.

En zo komen we weer bij de behoefte aan waterrijke gebieden die de reptielen elite altijd weer nodig heeft. Je ziet het terug in de tekst van het onofficiële Britse volkslied: ‘Britannia rule de waves’. Je ziet het in de naam van de Windsors, de reptielen royalty van Engeland. De Adem (wind) van de Draak reikt erg ver! Het is een heel verhaal geworden, terwijl het maar om twee emmertjes water gaat.

Water staat voor emoties, en wanneer wij onze emoties beheersen, ze niet langer laten meeslepen in een negatieve spiraal door alle nepnieuws en valse vlag operaties, creëren we het Koninkrijk van onze GodZelf op Aarde. De positieve draak in ons zelf is de Kundalini energie die ons helpt ons goddelijke erfrecht te claimen. May the Force be with You!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com