Bewustzijn.

Hits: 1167

Alleen al dit jaar kwam het woord bewustzijn in 54 schrijfseltjes voor, het is tijd er een hoofdartikel over te maken. Het is nogal arrogant te denken dat ik dit op drie A4 velletjes kwijt kan. Op de website is het niet te zien omdat de opmaak daar anders is dan op deze monitor. Mijn innerlijke numeroloog wil het onderwerp altijd op 3 A4tjes met alinea’s van maximaal 5 regels terug zien.

Volgens het woordenboek is bewustzijn het vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de wereld. Daarnaast is het ook ons zintuiglijk besef, want als we buiten bewustzijn raken, functioneren de uiterlijke zintuigen niet meer. Het is echter opmerkelijk dat we in diepe slaap toch zintuiglijk waarnemen in dromen. Dan werkt het onderbewustzijn, waar geen tijd/ruimte is.

In de dimensie van het onderbewustzijn reist onze geest voorbij tijd en ruimte om informatie op te halen die we in ons dagbewustzijn niet kunnen ontvangen. Het vermogen tot besef van het bestaan van het Zelf en van de werkelijkheid is blijkbaar ondergesneeuwd door de lawine van informatie en desinformatie die we dagelijks op ons bord krijgen. Er zijn slechts twee woorden veranderd ten opzichte van wat het woordenboek beweert.

Het begrip ‘zichzelf’ conform het woordenboek heeft een lagere frequentie dan het Zelf, en de wereld waarin we leven is een holografische werkelijkheid. Tijdens de slaap, in diepe meditatie of op Alfaniveau krijgt ons onderbewustzijn, geest of psyche inzichten op een duizelingwekkend frequentieniveau waar alles gelijktijdig bestaat. Mensen die een BDE hebben ervaren kennen dit verschijnsel.

Het wordt beschreven als een tunnel van licht waar alles wat je hebt ervaren gelijktijdig om je heen wordt geprojecteerd. Beschouw het als een panorama van Mesdag; een cilindervormig schilderij van ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter. Mesdag gaf zijn visie van een vergezicht op de Noordzee, de duinen, Den Haag en Scheveningen zoals hij het in 1881 met zijn dagbewustzijn kon waarnemen.

Mesdag zou een volkomen onbegrijpelijk tafereel hebben geschilderd als hij een bijna dood ervaring op dat cilindervormige doek had weergegeven. Dit schilderij stamt uit een periode waarin vele panorama's in Europa verschenen. Het was een kunstzinnige uiting van volksvermaak in de 19e eeuw; een beperkte mogelijkheid om een realistische blik te krijgen op een situatie elders. Nu hebben we Internet en Google Earth.

Het blijven kunstmatige waarnemingen aangezien we geleerd hebben dat we in een realiteit leven en niet beseffen dat die realiteit een hologram is. Nu het dagbewustzijn langzaam maar zeker een hogere frequentie bereikt, zouden we een BDE panorama enigszins kunnen herkennen als het bestaan van het Zelf. We zouden in staat zijn de duizelingwekkende informatie te rangschikken, te begrijpen en te integreren.

Dat is het moment waarop we ontsnappen aan de zich alsmaar herhalende geschiedenis!

Voorwaar, dat zijn 469 woorden om een conclusie te geven. Bewustzijn is de Schepping, de Schepping is bewustzijn. Er is geen god er is geen Schepper, er is puur bewustzijn. Dit bewustzijn heeft tijd en ruimte gecreëerd om alles vorm te geven, daarom bestaat vorm alleen binnen tijd/ruimte continua, voorbij tijd/ruimte is er geen vorm. Nu hebben wij vorm genomen om bewust te zijn van een 3D bestaansniveau.

Voor mij is de zondeval niet meer dan gehechtheid aan de wereld van vorm die we in vele incarnaties hebben ontwikkeld. Wanneer we die gehechtheid los laten, kunnen we terug naar het Bronbewustzijn, het scheppingspotentieel waar louter mogelijkheden bestaan. Het woord onmogelijk bestaat alleen in de wereld van vorm.

Vorm.
Er is een dimensie waar geen tijd/ruimte is, waar geen vorm is, waar alleen energie of scheppingspotentieel bestaat. Mensen die een BDE hebben ervaren, maken gewag van oneindigheid in tijd/ruimte. Ze nemen iets waar dat oneindig ver weg lijkt en zonder zich te verplaatsen hebben ze de tijd/ruimte naar dat wat ze waarnemen ogenblikkelijk overbrugd. Hoe kan je iets waarnemen in een dimensie waar geen vorm bestaat?

Wat waargenomen wordt is een gedachtenvorm die door de energie wordt gereflecteerd. De energie vloeit samen in de vorm die de persoon op dat moment in gedachten neemt. Het is zo simpel dat we het op Aarde niet kunnen geloven, en omdat we het niet geloven is ons scheppingspotentieel totaal gefragmenteerd. We geven een voorbeeld.

In een van onze cursuslessen geven we de deelnemers een A4 velletje met 24 lijnen erop. We geven ze tien minuten om dat wat ze het liefste willen op te schrijven. Na tien minuten zijn de meeste lijntjes op het papier al beschreven. Een enkeling vindt de tijd te kort een ander vindt de ruimte (A4) te klein. Dan pakken we de A4-tjes op en scheuren alle vellen in tweeën.

Ze krijgen de helft terug met de opdracht alle overgebleven regels op één na door te strepen. De verwarring is leuk om waar te nemen, en het is een goed voorbeeld van hoe ons denken en onze Vrije Wil zijn gefragmenteerd. Keuzes maken is nog steeds een enorme uitdaging. De groep die Steve Rother channelt gaf ons ooit de uitdaging om 7 seconden lang één gedachte vast te houden. Het lukte niet.

Een persoon die tijdens een BDE in het Grote Niets verblijft, creëert dus alles wat zijn of haar gedachten projecteren. Dat is zuiver bewustzijn, scheppend bewustzijn waar alles uit is ontstaan. In dat Grote Niets is er geen emotie, geen pijn, geen onbalans, geen aura, geen lichaam, geen leven en geen dood. Tijdens de lezing van Martijn van Staveren afgelopen zondag vroeg iemand zich af hoe dwaas je moet zijn om op Aarde te reïncarneren.

De vraag herinnerde mij aan de SF film Edge of Tomorrow waarin de onervaren held binnen enkele minuten sterft, in een tijdlus komt en weer wakker wordt in dezelfde tijd/ruimte van vóór het slagveld. Hij wordt weer uitgezonden en sterft iets later dan de eerste keer, en dat herhaalt zich keer op keer waarbij hij steeds meer ervaring krijgt. Pas als hij bewust zijn leven opoffert, verslaat hij de vijand, komt hij terug en blijft dan leven.

De vraag genereerde ook een inzicht. Het is geen dwaasheid, het is een gevolg van gehechtheid of de illusie van karma. Karma en gehechtheid zijn 3D gedachtenpatronen die alleen in dit duale Universum bestaan. Dat brengt met zich mee dat het Grote Niets geen dualiteit kent, en dat je ook geen keuzes hoeft te maken. Je hoeft alleen maar niets te zijn om alles te kunnen creëren, wat een uitdaging.

Dit artikel werd geboren na de reading die ik maandag gaf. Vlak voordat we naar de lezing van Martijn vertrokken ging ik door mijn rug en hield er een helse pijn aan over. Om de ready niet teleur te stellen liet ik de afspraak doorgaan. Tijdens het werk voelde ik geen pijn in de rug omdat mijn geest voorbij tijd/ruimte informatie vergaarde. Na de sessie moest ik de ready vragen mij uit de stoel te tillen van wege de pijn die mijn fysieke voertuig plaagde.

Voorbij tijd/ruimte is er geen pijn, geen ziekte, er is alleen bewustzijn.

Transcendent.
Het woordenboek definieert dit als boven de grens van zintuiglijke waarneming gaan. Een transcendente meditatie is erop gericht de geest los te maken van het fysieke voertuig.

Dan is er nog een betekenis; transcendentaal is in de wiskunde niet algebraïsch, en dus niet berekenbaar. Transcendence is ook de titel van een film uit 2014 waarin het brein van een wetenschapper in een computer wordt geüpload. Het was maar een film…

Vandaag 28 november, terwijl dit schrijfseltje vorm kreeg, las ik in het NRC dat een wetenschapper 100 miljoen dollar als startup kreeg om complete herseninhoud naar een computer te brengen. Het is een uiting van het denken in technologische oplossingen zoals dat in Silicon Valley plaatsvindt. Het is een stap naar kunstmatige intelligentie en dieper in dualiteit. Een dualiteit die uit louter enen en nullen bestaat.

In de werkelijkheid die dan ontstaat, is de geest ondergeschikt aan de machine. Het lijkt wel de Matrix, waarin Eno tegen machines vecht en pas overwint als hij zijn stoffelijke voertuig loslaat. Hij verlaat de wereld van vorm en wordt One met de Bron. De trilogie is gebaseerd op het transformeren van dualiteit naar eenheid. Eno steeg boven de zintuiglijke wereld uit nadat hij zijn gezichtsvermogen verloor!

The Event.
Volgens Internet is de Event ‘een magnifieke energie die nog niet eerder op Aarde gezien of gevoeld is. Iedereen op Aarde zal voelen en weten dat er iets is gebeurt. Het zal een verrassing zijn wanneer het gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd. Het zal geen grote shock gebeurtenis zijn, maar het zal een positieve gebeurtenis zijn’.

Vandaag, terwijl mijn geest dit artikel componeerde, kreeg ik een e-mail vraag of ik in de Event geloof. Mijn antwoord hierop is: ‘Wij ZIJN de Event, en pas als alle niet ontwaakte zielen dit begrijpen zijn we waarlijk vrij’. Begrijpen is een stap naar een hoger bewustzijn, er naar leven is een kwantum sprong naar het volgende bestaansniveau. Geniet van de sprong, geniet van het Bron Bewustzijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com