Onderkast.

Hits: 998

Een halve eeuw geleden leerde ik loden letters in een zethaak zetten. Een tijdrovend nauwgezet werkje omdat de letters negatief gespiegeld waren opgeborgen. De hoofdletters, in vaktermen kapitalen genoemd, zaten in een lade die de bovenkast werd genoemd. Daaronder was dan de lade met de kleine letters of onderkast. Het was een tijd waarin typografie echt mooi kon zijn, in tegenstelling tot wat men thans met DTP doet.

De zethaak is een koperen houder voor de letters die een regel vormen. De spaties en de regelafstand werden zelf bepaald. Je kon met een schuif de zetbreedte bepalen, en als de regel vol was zette je die op een galei, waarna je alle leestekens in een blokje bij elkaar bond met een touwtje. Met de komst van desktop publishing is elk gevoel voor mooie typografie verdwenen.

Handzetten is een vergeten of misschien wel uitgestorven ambacht. Wat ik niet ben vergeten is dat de zogenaamd kapitalen in de bovenkast lagen en de kleine letters in de onderkast. Het was net of de loden letters het eeuwige verhaal vertelden van de verschillende sociale lagen van een bevolking. Denk maar aan het kastenstelsel in India dat al in 1500 BC werd beschreven in de Veda’s.

Deze piramidale vorm van een samenleving vinden we overigens op de hele wereld terug.

De top van de piramide wordt bevolkt door de kaste van priesters en geleerden, in de kaste daaronder vinden we de heersers en de strijders. Daaronder leven de landbouwers en handelslieden. Helemaal onderaan leven de dienaren en de arbeiders. Als je dit vergelijkt met de letterkast zie je dat het kapitaal bovenin ligt en de kruimels in de onderkast.

In de Rig-Veda, de oudste van de vier religieuze hindoegeschriften, worden de vier kasten vergeleken met de mond, armen, dijen en voeten van het fysieke voertuig. Je zou hieruit kunnen opmaken dat de hoogste kaste, de mond, het voor het zeggen heeft, en dat de laagste kaste, de voeten, door het stof moeten gaan. Er is sindsdien niets veranderd, behalve dat de geleerdheid/wijsheid in regeringskringen aanzien heeft ingeboet.

In de westerse wereld spreken we niet van kasten, toch ligt het kapitaal nog steeds in de toplaag en doen de dienaren en arbeiders het vuile werk. Sta er eens bij stil wat er met een samenleving gebeurt als de heersende elite wegvalt, en zet dat tegenover het wegvallen van de vuilnismannen. De heersende elite kunnen we missen als kiespijn, terwijl er chaos en ziekten uitbreken als de laagste betaalde dienaren hun werk staken.

Vergelijk deze gedachte eens met de Piramides op het Giza plateau. In de oorspronkelijke spelling ‘Pyramide’ herkennen we het woord voor vuur zoals in pyromaan. In de hiëroglyfen vinden we de piramide vaak gespeld als ‘pr ntr’, fonetisch uitgesproken als ‘Per Neter’ of het ‘Vuur der Goden’. De megalithische constructies waren al vóór de Zondvloed gebouwd als navigatiebakens voor de Anunnaki shuttles die via Giza hun landing inzetten op Baalbek en later op de Sinaï ruimtehaven.

Eerst wat verifieerbare feiten. Er zijn ruim 2.500.000 kalkstenen blokken van elk ca. 2.300 kg gebruikt. Het gewicht van deze piramide is ruim 6.300.000.000 kg. Het onderste gedeelte van het bouwwerk was bedekt met graniet. De laag daarboven was bedekt met witte kalksteen, en de top had waarschijnlijk een bedekking van goud. Ook hier zie je dat het kapitaal letterlijk op de toplaag (in de bovenkast) ligt.

Hoe is het mogelijk dat de kleinste massa, de heersende elite, over al het kapitaal beschikt dat de grootste massa, de onderkast, met het ‘zweet des aanschijns’ bij elkaar brengt, maar er de voordelen niet van geniet. De bovenkast gaat dus letterlijk over lijken om dat kapitaal voor zich zelf te houden. Met letters maak je drukwerk, en de druk op de grootste massa heet belasting.

Drukwerk.
Je kunt dit woord, net als het woord letterlijk, van een spatie voorzien om een geheel ander begrip waar te nemen. Kapitaal, of gedrukt werk, is een papieren manipulatie om de wereld te overheersen. We herinneren je eraan dat in het kastenstelsel van India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh en Bali de priesters en de geleerden de toplaag vormden. Het is geen toeval dat de ‘Arme Ridders van Christus’, beter bekend als de Tempelorde, een katholieke orde was en is.

Het is geen toeval dat deze katholieke elite de eerste financiers waren van de koningen en er rente of belastinggeld voor terug vroegen. Onder de bovenste kaste vinden we immers de heersers en de strijders. Het waren de koningen die ten strijde trokken om het Heilige Land te veroveren, en daar hadden ze enorme hoeveelheden pecunia voor nodig. Voor ik verder ga, er staat dus veroveren en niet bevrijden!

Hoe die eerste negen Tempelridders dat enorme kapitaal vergaarden, blijft voor de meeste niet ontwaakte zielen een mysterie. Het beeld voldoet in elk geval geheel aan het kastenstelsel waarin de hoogste kaste, de mond, het voor het zeggen heeft. Tempels waren van oudsher opslagplaatsen van waardevolle goederen en/of kapitaal. Dat zien we nu ook terug in het Vaticaan, een instituut met het grootste kapitaal ter wereld.

Voor geld zijn veel materialen gebruikt, van goud of zilver en zout of schelpen tot volledig kunstmatig geld zoals bankbiljetten. Papiergeld, drukwerk dus, werd voor het eerst gebruikt in het Chinese Keizerrijk. In de 14e eeuw werd er al papiergeld gebruikt, maar het is mogelijk dat het in kleine hoeveelheden al in de 7e eeuw werd gebruikt. De waarde staat er letterlijk op gedrukt, zonder dat er een intrinsieke waarde zoals bij goud en zilver tegenover staat.

Het is geen geheim meer dat de religieuze elite, of dat nu de witte, de zwarte of de grijze paus is, voor een groot deel de dienst uitmaakte. Letterlijk ‘uitmaakte’ (verleden tijd) omdat hun rol bijna is uitgespeeld. Bovendien is die elite niet meer dan een marionettenorde van nog veel duisterder buitenaardse machten. Jullie weten toch dat religie een buitenaards concept is om verdeeldheid (dualiteit) op Aarde te creëren en te behouden.

In Genesis 3:19 lezen we “In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren”. Sindsdien is de laagste kaste, de voeten, het mensdom, gedoemd om door het stof te gaan; druk werken om dat drukwerk zonder intrinsieke waarde te vergaren. Het is een door de elite geprogrammeerd armoedebewustzijn.

We zijn gaan geloven dat er geen overvloed in dit Universum is, en wat je gelooft, is waar, maar wat zou je willen geloven? Einstein heeft het ooit zo tot uitdrukking gebracht: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker’. Welnu, daar staat het letterlijk! Dat is de reden voor mijn woordspeling op mensdom, christendom, jodendom en bisdom, met nadruk op de laatste drie letters!

De € van Evil.
Wanneer je het € symbool een kwartslag naar links draait, krijg je het symbool van de gehoornde. Je ziet vele artiesten, politici, en zelfs die Jezuïeten paus dat gebaar met hun handen maken. Of ze het in vol bewustzijn van de betekenis ervan doen is de vraag, hopelijk doen ze elkaar alleen in hun domheid na met dat macho gebaar. Aan dat satanische gebaar herken je de werkelijke vijand: domheid en onverschilligheid.

Onlangs stuurde Nora mij een link door over een te verwachten afkondiging van NESARA in 2018. Het meeste materiaal werd al in 2007 geschreven en dat werkt verwarrend omdat er steeds over beide Bush presidenten werd geschreven. Omdat ik niets meer vertrouw, heb ik wat op Internet gegrasduind. Rechter Anna von Reitz schrijft ook dat de afkondiging dit jaar verwacht wordt. NESARA staat voor de National Economic Security and Reformation Act uit maart 2000. We hebben er lang op moeten wachten, want deze wet is ondergronds gegaan sinds de door de Cabal geregisseerde 911 terreurdaad.

NESARA is een Amerikaans juridisch initiatief met radicale en weldadige gevolgen voor de hele wereld. De wereldwijde welvaartsprogramma's van NESARA staan op het punt om aangekondigd en geactiveerd te worden. De NESARA programma’s van wereldwijde voorspoed staan op het punt afgekondigd en geactiveerd te worden. Een van de fondsen uit het programma wordt het Saint Germain World Trust genoemd.

Dit fonds omvat een voorraad edelmetalen en valuta ter waarde vaneen bedrag met veertig nullen:
$ 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Naast vele andere is één van de doelen die dit onvoorstelbare bedrag dient, is het uitkopen van alle oliemaatschappijen, banken en farmaceutische kartels. Dit elimineert permanent alle persoonlijke, zakelijke en nationale schulden wereldwijd.

Het NESARA-geld zou oorspronkelijk in het jaar 2000 worden vrijgegeven, maar de Bush administratie en zijn mondiale bancaire en juridische samenzweerders hebben de uitbetaling belet met hun 911 terreuractie! En door de wereldwijde controle van de mainstream media, werd bijna alle kennis van het bestaan van NESARA onderdrukt. Dit is nu aan het veranderen.

Wanneer het wereldwijde welvaartsprogramma van NESARA openlijk en publiekelijk wordt aangekondigd, misschien in januari of februari 2018, zal het de menselijke beschaving op elke aan financiën gerelateerde manier permanent veranderen! Er was het eerste half jaar van 2017 een technisch meningsverschil tussen de ondertekenaars van de Tier-1 over de manier waarop de enorme hoeveelheden goud in de Aziatische bunkers gemunt kon worden.

De ganse mensheid zal profiteren van NESARA. De aarde is absoluut een overvloedige planeet. Er is meer dan genoeg door goud gedekt geld in omloop op Aarde om van ieder mens een GBP (Britse ponden) miljonair te maken zonder schulden van welke aard dan ook. NESARA gaat over het eerlijk verdelen van de hulpbronnen van de planeet. De bovenkast, de heersende elite, zal gearresteerd worden en in hun eigen doofpot belanden!

De onderkast zal letterlijk over kapitalen beschikken!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com