De Brug.

Hits: 1096

Over de brug komen wil zeggen dat je schulden moet aflossen. De oorsprong van deze uitdrukking is onbekend. Er wordt wel gesuggereerd dat het afkomstig zou zijn van de tol die je een brugwachter moet betalen om door te mogen varen. Tenzij je over een vliegend schip beschikt, ga je na het betalen van tol nog niet over de brug. Laten we eens kijken of we de oorsprong van die uitdrukking uiteen kunnen rafelen.

De eerste aanwijzing vinden we in Shakespeare ‘s komedie ‘De Koopman van Venetië’, over een joodse woekeraar die een lening afsluit met als onderpand ‘een pond vlees' van zijn schuldenaar. Een woekeraar is iemand die onwettige winst maakt door misbruik van de nood van een ander. Je zou het kunnen vergelijken met de lommerd waar je een lening afsluit tegen een onderpand.

De koopman van Venetië heet Antonio, maar het stuk draait om het pond vlees dat Shylock, de woekeraar, van hem eist: Antonio`s vlees. Dat die woekeraar in Venetië woonde, is een goede verwijzing naar de uitdrukking. Venetië heeft, met slechts 300 bruggen, toch de grootste brugdichtheid in Europa. In Venetië begon het bankieren zoals we dat nu kennen, maar voordat de eerste bank in 1171 werd opgericht waren er geldwisselaars.

Als dat begrip enigszins onbekend voorkomt, ben je de woede van Yeshua vergeten over de geldwisselaars in de Tempel. (Mattheus 21, Markus 11 en Johannes 2) Geldwissellaars kwamen overal waar handelswegen elkaar kruisten. Yerushalaim was, met een wrange woordspeling, zo’n kruispunt. Het is overigens opmerkelijk dat de Bank van Venetië 52 jaar na de oprichting van de Tempelorde in Yerushalaim in het jaar 1119.

Voordat het instituut bank bestond waren er dus geldwisselaars, meestal waren dat goudsmeden. Je kon bij deze geldwisselaars je geld in bewaring geven dat in kisten bewaard werd. Een reçu met je eigen naam, de naam van de goudsmid/wisselaar, met de datum en het bedrag dat je in bewaring had gegeven, garandeerde dat je op een later tijdstip weer je je geld kon ophalen.

Als ik Venetië zeg, denk ik aan Marco Polo de handelsreiziger die tussen 1271 en 1295 handel dreef met voor Europa tot dan toe onbekende gebieden als Perzië, China en Indië. Zo werd Venetië een belangrijk handels kruispunt waar veel geld gewisseld moest worden. Marco Polo ontdekte ook dat er China al papiergeld bestond, terwijl er in Europa alleen muntgeld aanwezig was. Waarom klinkt de naam Marco Polo als Monopolie?

Venetië werd het grootste handelscentrum van Europa en de geldwisselaars vervingen de geldkisten voor steeds grotere kluizen. De geldwisselaars kwamen op het idee het geld in de kluizen uit te lenen tegen rente, en voor je het wist werden ze bankiers. Het begrip bank zou afgeleid zijn van het Italiaanse ‘banca’, de houten banken waarop de geldwisselaars hun gesjacher uitvoerden.

In de Koopman van Venetië was Shylock een joodse woekeraar. Het is een feit dat het Westen gedurende twee of drie eeuwen voor krediet aangewezen was op de Joden, die zich specialiseerden in de lening tegen onderpand. De kerk had namelijk een verbod op leningen tegen rente uitgevaardigd. Er waren echter toch kloosters, die de rol van bankier op het platteland vervulden.

Zeg je kloosters dan zeg je ook Tempeliers, die na hun eerste bezoek aan Yerushalaim ineens de bankiers werden van de meeste vorstenhuizen in Europa. Het zal je daarom niet verbazen dat de Bank of England en Federal Reserve Bank in de VS de vorm van een antieke tempel hebben. Ondanks dat de Tempeliers op vrijdag de dertiende oktober 1307 werden gearresteerd en vermoord zijn ze nog steeds oppermachtig. Die datum is in het collectief bewustzijn gegrift als de angst voor vrijdag de dertiende.

Kruispunten.
We gaan nu van handelskruispunt naar handelskruispunt, van Yerushalaim naar Venetië. Met het oprichten van de eerste bank in Venetië kwam een ander fenomeen aan het licht.

De eerste kruistocht vestigde de macht van de Venetiaanse Zwarte Adel en versterkte de greep van de heersende elite. Na de val van het Romeinse Rijk waren er geen patriciërs, of adellijke families, meer.

Het Vaticaan begon adellijke titels uit te geven als tegenhanger van de adel van het latere koninkrijk Italië. Het Koninkrijk en het Vaticaan erkenden elkaar niet, en zo ontstond een zwarte adel van edelen die trouw waren aan de Paus, naast een hof adel van de Koning. Ondanks het verbod van de kerk op leningen tegen rente vinden Venetië, Florence, Genua en Pisa commerciële belangen belangrijker dan de kerk.

Na de 14 eeuw floreert het niet meer Florence, Genua, Pisa en Venetië. Verzwakt door pestepidemieën en de oorlog met het Ottomaanse rijk, waaraan Venetië uiteindelijk ten prooi valt, zoekt de elite in de veertiende en vijftiende eeuw hun heil in de lage landen. Via Antwerpen komen ze uiteindelijk in Amsterdam; het Venetië van het Noorden. Amsterdam heeft in totaal 1680 bruggen, waarvan er 346 een officiële naam hebben.

Nu komen we terug op de uitdrukking: ‘over de brug komen’. We hebben gelezen over de geldwisselaars in de Tempel, we hebben gewezen op de tempelarchitectuur van diverse banken. We hebben kennis gemaakt met Shylock de joodse woekeraar uit de Koopman van Venetië. We hebben aangetoond dat de financiële elite van Antwerpen naar Amsterdam zijn verhuisd. Nadat Antwerpen als haven werd afgesloten, vertrokken de Sefardische bankiers en kooplieden naar Amsterdam.

Sefardische bankiers zijn Joden wier voorouders in Spanje en Portugal leefden. De bekendste volkswijk van Amsterdam is de Jordaan, alweer een verwijzing naar het Palestina van Yeshua, naar de Tempelorde die in Yerushalaim iets ontdekte waardoor de Tempeliers de belangrijkste financiers van de Europese koningshuizen werden. De naam van die volkswijk ontstond wellicht uit de opmerking van Mozes dat men de Jordaan niet mag oversteken. (Deuteronomium 31: 1-8)

De spottende humor van de Amsterdammers typeerde de Prinsengracht als de Jordaan, omdat daar de arme buurt begon. De rijke elite zou de rivier nimmer oversteken om in de armelijke buurt daarachter te komen. Nu hebben we drie begrippen die verklaren waarom we thans zuchten onder enorme schulden, belastingen en andere financiële manipulaties; de Prinsengracht, oversteken en elite. Dat brengt ons naar het huis van Oranje-Nassau.

Om het heden te begrijpen moet je het verleden, dat buiten de geschiedenisboeken is gehouden, kennen. De woorden prins, oversteken en elite brengen ons namelijk naar de Cabal, en die gedachtesprong wil ik kort verklaren. We beginnen met prins Willem III, die op 15 november 1688 naar Engeland overstak en met een staatsgreep Jacobus II van de troon zette om zelf koning van Engeland, Schotland en Ierland te worden.

Prins Willem III van Oranje-Nassau was stadhouder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar zijn ambities waren te groot voor de Nederlanden, en daarom is hij een van de weinige Oranjes die niet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft is bijgezet. Wat hij wel voor elkaar kreeg was de oprichting van de Bank of England in 1694. Die bank, met de architectuur van een tempel, is gebouwd op het oude heiligdom ter ere van de Perzische zonnegod Mithras.

Nu komen we aan de elite, want de Bank of England is eigendom van de Rothschild clan. Mayer Amschel Rothschild was een Joods-Duitse bankier en stamvader van het huis Rothschild.

Geldcreatie.
Deze stamvader werd geboren als zoon van Moses Amschel Bauer, een goudsmid in het bezit van een pandjeshuis. De naam Rothschild is ontleend aan het rood schild boven de deur van het gebouw dat ze in de Jodenstraat betrekken. Zien jullie de overeenkomst met Shylock de joodse woekeraar uit Venetië.

De Rotschild clan is de elite van de Cabal, de zwarte machtselite van onze hedendaagse werkelijkheid. Laten we je herinneren aan een uitspraak die de pandjesbaas Bauer tot de machtige Rotschild transformeerde. “Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt”. Inmiddels zijn er bijna geen banken meer die niet eigendom zijn van de Rothschilds.

Zelfs de ABN Amro en de Rabobank zijn in handen van de zwarte elite, net als de Koninklijke Shell, waar alle directiefuncties door Rothschild leden worden vervuld. Zo komen we van Venetië en Amsterdam in Engeland en de VS. De regering in de VS wordt niet bepaald door de politici maar door de rijkste joodse elite. En die elite is voorstander van de Nieuwe Wereld Orde.

Met de oversteek naar Engeland heeft Willem III de aanzet gegeven tot de macht van de bankiers. Willem III van Oranje-Nassau nam met de oversteek de macht over van het elitaire kartel achter de banken dat voortaan het monopolie van geldcreatie zal bezitten. Jawel, geldcreatie; het bedrukken van papier zonder dat er goud, zilver of edelstenen als onderpand tegenover staan.

Weten de mensen in hun comfortzone eigenlijk wel wat ze bedoelen als ze ‘Oranje boven’ roepen? Wat weten ze eigenlijk van de satanisch/pedofiele rituelen in de koningshuizen van Europa? Wanneer het geschatte vermogen van de de Rothschild woekeraars onder de wereldbevolking verdeeld zou worden, zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.

Het verraad van de Reptiliaanse Royalty aan de hele mensheid komt ten einde, dan mag de duistere elite over de brug komen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com