Beschaving.

Hits: 1168

Volgens het woordenboek is beschaving het peil van maatschappelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling. Een tweede betekenis is volk; een gemeenschap van bewoners van een land die afstamming, taal, zeden, overlevering gemeen hebben. In het woord beschaving herken ik het werktuig waarmee een timmerman voorwerpen glad maakt of er vorm aan geeft.

Er was eens, in een ver land, een timmerman die zijn zoon het schaven leerde. De timmerman verdween uit het verhaal, en de zoon schaafde aan de innerlijke beschaving van zijn medemensen. Het peil van maatschappelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling was in die dagen erg laag. Hoewel hij verschillende wonderen verrichte, hebben ze hem via politiek/religieuze lastercampagnes uiteindelijk op een onbeschaafde manier gekruisigd.

We zijn ruim 2.000 jaar verder, en er is eigenlijk niets veranderd. Het brood en spelen van de antieke wereld heet nu entertainment. Mainstream media domineert nu de massa niet ontwaakte zielen. Klokkenluiders, zoals de timmermanszoon, worden nog steeds van laster beschuldigd. De heersende elite wast nog immer haar handen in bloed. Innerlijke beschaving is nog ver te zoeken.

Laten we dat begrip innerlijk nu eens letterlijk nemen. Op deze planeet vinden we nergens innerlijke beschaving zoals de timmermanszoon dat bedoelde. Daarom moeten we met onze aandacht naar binnen, naar Agartha; naar de Binnen Aardse Steden. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw las ik artikelen van Alex Collier over Binnen Aarde. Sindsdien heb ik zoveel mogelijk over die innerlijke wereld geabsorbeerd.

Op de vorige versie van deze website heb ik er 13 artikelen aan gewijd. We hebben een missie op 12.12.12 voltbracht om een van de poorten naar Binnen Aarde te activeren. Een innerlijke stem maande mij aan weer iets over Binnen Aarde te schrijven. Onze werkelijkheid op Boven Aarde is een stinkende poel van hebzucht, corruptie en satanisch kindermisbruik geworden. Een artikel in het NRC over mestfraude gaf mij het laatste duwtje.

Synergie is volgens het woordendoek een situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken. Synergie is dus een toestand van samenwerking waarmee een groter effect wordt bereikt. Het effect van de samenwerkende elite is dat de doofpot alsmaar groter wordt.

De elite is volgens het woordenboek een kleine, besloten groep van vooraanstaande, bevoorrechte mensen. Deze groep mensen zijn de bloem, de bovenlaag of de fine fleur van een samenleving, maar ze leven alleen onderling samen en hebben lak aan de mensen die ze regeren, domineren, onderdrukken en beheersen. Hoe is het mogelijk dat een kleine groep intriganten miljoenen mensen onder de duim kan houden?

De ganse schepping bestaat uit cycli binnen cycli. Net zoals de Yuga’s elkaar opvolgen, van goud naar zilver, van zilver naar brons, van brons naar ijzer en dan weer van brons terug naar goud, zo volgen staatsvormen elkaar ook op. Plato onderscheidde vijf staatsvormen: de aristocratie, timocratie, oligarchie, democratie en tirannie. Volgens Plato was dit ook de volgorde waarin samenlevingen degenereerden.

Plato heeft daar ooit over gezegd: ‘De prijs die het mensdom betaalt voor onverschilligheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd wordt door slechte mensen’.

In Agartha is er een voor ons aan de oppervlakte onbekende staatsvorm. Synarchie is een vorm van regering en economie die gebaseerd is op waarlijk spirituele principes. Dit leidt automatisch tot een grotere innerlijke beschaving.

Synarchie.
Synarchie is de naam die door Saint-Yves d'Alveydre werd gegeven aan zijn idee van een ideale regeringsvorm. Saint-Yves d’Alveydre was een denker, filosoof en esotericus uit de 19e eeuw. In 1885 kreeg hij bezoek van enkele Oosterse ingewijden. Hun missie bestond er in Saint-Yves op de hoogte te brengen van een spirituele en politieke organisatie, Agartha.

Hij schreef er verschillende boeken over, maar dat zinde de elite niet. Na doodsbedreigingen te hebben ontvangen vernietigde hij praktisch de volledige oplage van zijn werk. Eén exemplaar, dat in handen kwam van graaf Alexander Keller, ontsnapte aan de vernietiging. Vele jaren later dook nog een tweede exemplaar op. Het werk werd in 1909 in een beperkte oplage herdrukt. Tijdens de bezetting trachtten de Duitsers alle teruggevonden exemplaren in beslag te nemen.

Nu begrijp je misschien waarom de Nazi’s de U977 onderzeeër naar de Zuidpool stuurde om de Holle Aarde te bezetten. Kennis is macht!

In dit schrijfseltje willen we onze oppervlakkige werkelijkheid vergelijken met Agartha. Omdat de innerlijke beschaving ver te zoeken is hebben we te kampen met valse vlag operaties, nepnieuws en een staatsvorm dat op leugens, bedrog, onderdrukking en satanische rituelen is gefundeerd. Het is als het gebruik van doping in de sport: iedereen weet dat het gebeurt, niemand die het toegeeft.

Er wordt verondersteld dat de Agarthanen vijftienduizend jaar geleden van Atlantis en Lemurië kwamen voordat de continenten ten onder gingen. Ze zouden naar hun buitengewone machines zijn gevlucht en hun toevlucht hebben gezocht in de ingewanden van de Aarde, waar ze steden bouwden en zich vestigden. Waren de goden kosmonauten, die vóór de Zondvloed de oude continenten bevolkten?

De Bulgaarse filosoof, mysticus en esotericus Mikhael Aivanhov heeft al lang geleden geschreven over het ondergrondse rijk van Agartha en de fantastische beschaving die er al duizenden jaren bloeide. Dit verborgen koninkrijk staat in verbinding met het oppervlak van de Aarde; er zijn openingen in veel verschillende landen in de wereld: op de Polen, in Zuid-Amerika, Mongolië en Tibet, en zelfs in Frankrijk, in de Pyreneeën.

Saint-Yves d'Alveydre die, net als de Meesters uit het Verre Oosten uit zijn lichaam kon reizen schrijft in zijn boek ‘The Mission to India’ over wat hem in Binnen Aarde opviel. De Binnen Zon die planten, dieren en mensen koesterde. Een archief dat zich kilometers ver uitstrekt en de ganse historie van de mensen bevat. Boeken vol grote geheimen die door de ingewijden van weleer zijn geschreven.

Deze geschriften zijn voor mensen verborgen gebleven, maar ze zijn er nog steeds, in Agartha, en alleen degenen met een hoge innerlijke beschaving zullen ze ontdekken en ontcijferen. Het is denkbaar dat de geheime kamer onder de Sfinx dergelijke esoterische geheimen bevat. Diep onder het Giza plateau ligt een enorm labyrint met geheime zalen, tunnels, tempels en tomben.

Alles wat er sinds de dageraad van de mensheid is gebeurd, wordt vastgelegd en bewaard in deze archieven. Alles wat is verdwenen van de aardbodem en waarvan wij geloven dat het voor altijd voor ons verloren is, vinden we in die archieven terug. Saint-Yves zag dat er miniaturen van elk oppervlaktewezen werden bewaard om te bestuderen. Alles wat aan de oppervlakte gebeurt, wordt er in miniatuur weerspiegeld.

Wat Saint-Yves interesseerde, was de filosofie, de principes waarop dit koninkrijk is gebaseerd en hoe deze filosofie onder menselijke wezens kon worden verspreid. En wat belangrijker is, is de tijd waarin de mensheid eindelijk oren heeft die kunnen luisteren en ogen die kunnen zien. Het koninkrijk van Agartha is georganiseerd en geregeerd met immense wijsheid en de miljoenen inwoners leven in welvaart, vrede en geluk, vrij van ziekte en ouderdom.

Yanini.
Het is interessant hoe de Agarthanen leven, hoe ze geboren worden en hoe ze de liefde begrijpen. Ze weten hoe kostbaar seksuele energie is, in plaats van het te verspillen, gebruiken ze het om naar een hogere bewustzijnsfrequentie te gaan en goddelijkheden te worden. In het boekje Twaalf Stralen van Waarheid, gechanneld door Aartsengel Michaël vinden we een beschrijving van Yanini; de Aarde in haar oorspronkelijke etherische vorm.

Die wereld vinden de enigszins terug in de beschrijvingen van Agartha. We beheersen in bepaalde mate de elementen water, aarde, vuur en lucht. Het is hoog tijd dat we het element ether beheersen en integreren.

De Agarthanen beschikken over de meest geavanceerde natuurkundige ontdekkingen. Ze zijn in staat om alles wat er op Aarde gebeurt te zien en te beheersen. In feite zouden ze, als ze dat zouden willen, de kracht van de vier elementen kunnen ontketenen en de ganse mensheid uitroeien. Gelukkig zijn ze te vredelievend en veel te sterk geëvolueerd om dat te doen.

Sinds de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki houden ze ons wel in de gaten. Ze maken zich zorgen omdat ze weten dat mensheid in staat is om, in hun dwaasheid, zich zelf uit te roeien en als dit zou gebeuren, zou het ook Agartha beïnvloeden. Ook wij moeten voor de collectiviteit werken met dezelfde onbaatzuchtigheid en dezelfde onvermoeibare liefde als de Agarthanen, om zo één enkel gezin op aarde te vormen, zodat er geen grenzen meer zullen zijn, geen oorlog meer, geen armoede meer.

De mens is van alle zoogdieren het ergste roofdier, maar we krijgen de kans, en we hebben de keus om die lage staat van bewustzijn, het dierlijke instinct, te ontstijgen. Dat instinct en het reptielenbrein in onze hersens schept de overlevingsmodus ten koste van ander leven. Met innerlijke beschaving en de esoterie van weleer zijn we in staat beter te leven en een betere wereld te scheppen voor allen die na ons komen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com