Uit de Woestijn.

Hits: 1144

Na het schrijfseltje dat uit de klei werd getrokken, trekken we de woestijn in. Op Internet las ik iets over de Kalahari woestijn in zuidelijk Afrika, een gebied van ongeveer 900.000 km².

Kalahari komt etymologisch voort uit een Bantoe taal; Kgala betekent ‘grote dorst', of Kgalagadi, wat ‘plaats zonder water' betekent. Omdat er aanzienlijk meer regen valt dan in een echte woestijn vinden we er behalve de enorme zandvlakten ook grassteppen en savannen.

Op een andere site vond ik een veronderstelling die niet ver bezijden de waarheid ligt: ‘Je ziet het er niet vanaf. Maar de Kalahari was waarschijnlijk ooit het centrum van waaruit de allereerste mensen zich verspreidden over het Afrikaanse continent. Vervolgens, circa 50.000 jaar terug, maakten enkelen ook de overstap naar de andere continenten’. Er zijn twee gebieden in Afrika waar de eerste mensachtige wezens geleefd hebben.

Dat zijn Ethiopië en Mpumalanga dat tot 1995 Oost Transvaal heette. We hebben in het vorige artikel al Lucy uit de klei, of eigenlijk uit de Afarwoestijn van Ethiopië, getrokken. Lucy is, met een geschatte leeftijd van 3.5 miljoen jaar, het oudste, meest complete en best bewaarde fossiel van een rechtop lopende voorouder van de mens. In Mpumalanga ligt Adams Kalender, een stenen cirkel met een geschatte ouderdom van 160.000 jaar.

Kunnen jullie je nog herinneren hoe verbouwereerd je was toen je hoorde dat Snieklaas niet echt bestond? Voor een kind was dat een ruw ontwaken in de wereld van volwassenen. Hoe zou je nu reageren als je leest dat Adam en Eva niet blank waren? Volgens Westerse traditie en op nagenoeg alle afbeeldingen en bijbelillustraties, heeft eerste paar mensen een lichte huid en blauwe ogen. Ze waren ook meteen volwassen, niemand heeft ze ooit als kind afgebeeld.

Op de Rietveld Academie gebruikte ik bij het schilderen van een donkere huidkleur tinten als gebrande sienna, oker en gebrande omber. Volgens westerse zondagscholen zijn de donkere afstammelingen van dit eerste paar mensen het gevolg van een migratie naar een zeer heet klimaat, waardoor het pigment verkleurde. Nu lees ik dat het andersom was; 50.000 jaar zijn er donkerhuidige mensen uit Afrika naar andere continenten gemigreerd.

Dat is de menselijke geschiedenis zonder factor 10 zonnebrandolie…

Die migratie vanuit Afrika naar andere continenten staat, voor ogen die kunnen zien, letterlijk in de Schrift. God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. (Genesis 2:8-9) Eden moet ergens in Mesopotamië, tussen de rivieren Eufraat, Tigris, Pison en Gihon hebben gelegen.

Mesopotamië ligt geografisch gezien ten Oosten van Afrika, en de bomen met heerlijke vruchten fungeerden blijkbaar als factor 10 voor de chocoladebruine Adam en Eva. Ik kan me voorstellen dat zij en hun afstammelingen langzaam een blekere huid kregen. Eden moet, vergeleken bij de Kalahari woestijn, dan ook een paradijslijk oord zijn geweest, met heerlijke appels waar je helaas niet aan mocht zitten.

Nu hoor ik Toon Hermans weer zeggen: ‘… en ik weet nu nog niet waar de appelmoes heen is gegaan!’

Als je bedenkt hoe duur het tegenwoordig is om een tuin aan te leggen, moet de Hof van Eden een rib uit gods lijf hebben gekost. En dat staat ook in de Schrift. Eva werd gemaakt van Adams rib en was dus een kloon van Adam (Genesis 2: 21-22). Ze zouden daarom identieke genen voor melanineproductie gehad hebben.

Als ze allebei AABB waren, zouden ze Negroïde zijn geweest en kinderen hebben verwekt met een negroïde huidkleur. Hun echte schepper was een geniale genetische manipulator, en zal hen als heterozygoot hebben gecreëerd, met twee dominante en twee recessieve genen, AaBb. Ze zouden dus middelbruin van kleur zijn geweest en uit hen zouden in één generatie de verschillende tinten bruin zijn geproduceerd.

Voordat dit een genetisch/biologische puzzel wordt, wil ik dieper ingaan op die rib van Adam. Sumerië lag in Mesopotamië, en de expert in de Sumerische kleitabletten Samuel N. Kramer heeft ons gewezen op de betekenis van de naam Eva: ‘Zij die leven heeft’. Het woord rib vloeide voort uit het Sumerische begrip TI, wat zowel ‘leven’ als ‘rib’ betekende.

Het is net als met het Nederlandse woord ‘tiet’ voor vrouwenborst. Een tiet geeft leven aan een zuigeling, maar een opgroeiend kind kost een tiet met geld.

Dat miljoenen mensen het verhaal over Adam ’s rib letterlijk nemen, illustreert alleen maar waarom we spreken van mensdom en dierenrijk. De echte scheppers van de eerste hybride mensen waren genetici. Ze hadden geen rib nodig om een vrouwelijke variant van de eerste mens te produceren. In Genesis 1:27 staat letterlijk: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij de mens; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.

LULU.
Hoe verklaren we dan die rib? Dat is simpel, in een rib, een stuk bot, zit al het leven in de vorm van chromosomen. Dankzij de moderne wetenschap weten we nu dat seksualiteit en het vermogen om zich voort te planten, in menselijke chromosomen liggen. Er werd met chromosomen gemanipuleerd om grotere aantallen arbeiders te reproduceren. Ook dit lezen we letterlijk in Genesis 2:23. Toen Adam Eva zag, riep hij uit: "Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees".

Jawel; de eerste arbeiders! Er is niets veranderd, we zijn nog steeds slaven van de elite. Het Sumerische woord voor hybride arbeider/mens was LULU. Deze hybride kwam voort uit Anunnaki sperma dat in de eicel van een aardse primaat werd geïmplanteerd. Het was voor de eerste LULU nog niet mogelijk zich voort te planten. Dat was om te voorkomen dat ze gelijk hun schepper werden.

Ook dat lezen we in Genesis 3:22. Toen dacht God: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven’. Welnu, ik gebruik zelden plat jargon, maar dat was behoorlijk LULLIG van god!

Er moest een manier gevonden worden om meer van deze mensen te krijgen zonder de zwangerschappen en bevallingen op te leggen aan vrouwelijke Anunnaki. Er was een tweede genetische manipulatie van Enki en Ninti nodig, om de Adam het vermogen te geven zich voort te planten. Om nakomelingen te krijgen, moest de Adam paren met een volledig compatibele vrouw, met andere woorden het vlees van zijn vlees.

In de Bijbel gebeurt dat na het eten van die appel. Wat is het toch moeilijk om de symboliek van de Schrift te doorgronden. Om dat verhaal te begrijpen, zou je eens een appel door midden kunnen snijden en dat wat je ziet vergelijken met de vrouwelijke vagina! Als je dat weet ga je toch liever een appeltje schillen dan een beschuitje eten… Wat is een naam? Een roos is met een andere naam net zo geurig. (Shakespeare)

De Anunnaki elite had arbeiders nodig om het zware werk in de goudmijnen van Zuid Afrika te verrichten. Enki en Ninti (Vrouwe van het leven) implanteerden daartoe Anunnaki zaad in de eicellen van primaten.

Pas nadat die primitieve arbeiderslaven door genetische manipulatie zichzelf konden voortplanten werden ze door Enlil ontvoerd en naar het Oosten, naar Eden, gebracht.

Link.
Archeologische terracotta scherven van 1800 BC uit Mesopotamië tonen afbeeldingen van primaten die het meest lijken op rhesus makaken. Tijdens de Kassieten overheersing van Babylonië (circa 1600 BC) en vooral tijdens het Neo-Assyrische tijdperk (circa 900 BC), werden apen waarschijnlijk vanuit Egypte naar het Mesopotamië gebracht. Er waren dus geen apen in Mesopotamië toen de Anunnaki op Aarde kwamen.

De makaken vormen een geslacht van zoogdieren uit de familie apen van de Oude Wereld. De makaken worden veel gebruikt voor medisch onderzoek, omdat hun genen veel lijken op die van de mens. Toeval bestaat niet en dit zou wel eens de missing link kunnen zijn waar wetenschappers al zo lang naar zoeken. De volgende keer dat je spareribs (All you can eat) bestelt, besef je dat je chromosomen eet!

In Genesis 2:21-22 staat: ‘Toen liet de God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En God construeerde een vrouw uit de rib die hij uit Adam genomen had’. Laat je niets wijsmaken. De god uit dat verhaal is niemand minder dan Enlil, die later de naam Yahweh droeg. Het genetisch genie van Enki en Ninti creëerde een arbeider naar hun evenbeeld.

Jullie weten hoe kwaad die na-ijverige god uit de Bijbel werd toen hij ontdekte dat er toch een appeltje was geconsumeerd. Het was toen één halen en twee betalen! God zette het Adam en Eva meteen betaald. Eva kreeg te horen dat het baren van kinderen geen kinderspel zou zijn. Adam zou zich in het zweet moeten werken totdat hij weer tot stof zou terugkeren.

Wildernis.
In het Shrine of the Book Museum in Yerushalaim hangt een bord met het opschrift: “Nu is de tijd je een weg te banen door de wildernis.” En dat is exact wat de Essenen lang hebben gedaan, net zoals de Elohim, de Wachters, de Dúnedain, en allen die zich ingespannen hebben het Licht op Aarde vast te houden. Zij waren de roepende in de woestijn, maar niemand luisterde!

Er zijn nog wel gebieden die paradijselijke oorden zijn, maar de ganse wereld wordt in emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht een steeds een grotere woestijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com