Verlossers.

Hits: 998

In 2008 publiceerde ik een schrijfseltje over 16 Verlossers die tussen 1700 BC - 506 BC een úit een ‘maagd’ werden geboren, gekruisigd werden en drie dagen later weer spik & span uit het graf opstonden. Vorig jaar publiceerde ik de stelling dat alles wat in enige tijd/ruimte is voorgevallen, gekopieerd en herhaald kan worden in ander tijd/ruimte continua. Een week voor de eerste Blauwe Maan in januari kwam ik op Internet een opmerkelijk artikel tegen.

Een Blauwe Maan is het zeldzame verschijnsel van twee keer een Volle Maan in één maand. De eerstvolgende keer dat het rond de jaarwisseling gebeurt, is in 2037. Het is een unieke kans om fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel met een schone lei te beginnen. Op Internet las ik: ‘Deze volle maan staat in het teken van Leeuw en inspireert ons tot diepgang. We worden dan uitgenodigd om ons te storten in onze passies ‘.

In het artikel van 2008 maakte ik al gewag van de Passie van 16 Verlossers vóór Christus. Het is geen toeval dat Nora en ik vanuit de Salvatorstraat naar de Smidstraat zijn verhuisd. Om dit te begrijpen, dien je te weten dat de vader van Yeshua geen timmerman was, maar een goudsmid. Ach, er staan wel meer vergissingen in de Bijbel.

De kopregel van het genoemde artikel luidde: ‘Het verhaal van Jezus was gekopieerd van voorgaande religies om de mensen te controleren’. Dat is geen verrassing als je de codering van het woord religie doorziet. De beginletter staat voor replica, en het woord ‘elegie’ betekent klaagzang; religie is dus een gekopieerde klaagzang. Voor ik verder ga; als ik Jezus schrijf refereer ik aan de Bijbel, wanneer ik Yeshua schrijf bedoel ik mijn Leraar.

Volgens sommige Bijbelgeleerden is het verhaal van Jezus een hoax die nagenoeg een replica was van andere godmensen uit de Oudheid, die opnieuw werd verteld om de bevolking te beheersen. In het Bijbelse verhaal kwam Jezus op 25 december via onbevlekte ontvangenis ter wereld, veranderde water in wijn, werd door één van zijn 12 leerlingen verraden, werd gekruisigd en stond drie dagen later monter uit het graf op.

Het verhaal van de Griekse halfgod Dionysos toont opmerkelijke overeenkomsten. Dionysus was een kind van de god Zeus en Semele, een sterfelijke vrouw. Dionysus werd beschouwd als de God van de wijn en kon water in wijn veranderen. Hij werd ook geïdentificeerd met de Ram, terwijl Jezus bekend stond als het lam van god. Dendritus, de offertitel die hem gegeven werd, zou duiden op kruisiging aan een boom, voordat hij afdaalde naar de Onderwereld nadat hij drie dagen na zijn dood was herrezen.

Dendriet (van Grieks dendros: boom) betekent vertakking of uitloper. Het woord dendriet staat in de neurologie voor de uitlopers van een zenuwcel, en in de kristallografie is het een vertakte kristalstructuur. In zijn boek 'Clash of the Gods' beweert Dr. Thomas, een voormalige historicus van de New York University, dat de vroege christenen de invloed begrepen die het verhaal van Dionysus had op het verhaal van Jezus.

Ach, we moeten niet op alle slakken zout leggen, want we doen allemaal wel eens water bij de wijn. Dat is soms een kostbare aangelegenheid; we hebben in een 2-sterren restaurant ooit 16 euro betaald voor een half litertje San Pellegrino!

Een andere godheid die wel op mijn lijstje van 16 Verlossers staat is Mithras, een Indo-Iraanse godheid die verbonden was met het Licht. Zijn naam betekent vermoedelijk zoiets als 'verdrag' of 'bemiddelaar'. Hij werd enkele millennia vóór Yeshua op 25 december zonder ouders geboren. Volgens het Oud-Perzische verhaal opende Ahura Mazda een rots waaruit een prachtig kind tevoorschijn kwam.

De herders die bij hun kuddes waakten op de velden zagen dit en verbaasden zich. Toen de duisternis viel, gingen twee herders naar de opening in de rots en bewaakten de ingang met toortsen in de hand. Zij zagen hoe het kind groeide en veranderde in een jonge man. Nu, dat geeft te denken nietwaar? Van het kerstverhaal over de herders die hun schaapjes hadden geteld, klopt overigens ook geen enkele jota. In Palestina begin het regenseizoen in november, de kuddes zijn dan al lang van de velden gehaald en de herders zitten thuis met een broodje shoarma.

In zijn boek ‘Religions of the World’ schreef Gerald Berry dat zowel Mithras als Jezus afwisselend werden beschreven als 'de weg', 'de waarheid', 'het licht', 'het leven', 'het Woord', 'de Zoon van God' en 'de goede herder'. De christelijke litanie voor Jezus zou gemakkelijk een allegorische litanie kunnen zijn voor de zonnegod. Mithras wordt vaak afgebeeld met een lam op zijn schouders, net zoals Jezus.

Het hoofddeksel van Mithras werd door de Romeinen een mitra of mijter genoemd. Het zijn niet alleen verhalen; zelfs de kleding en de regalia - zoals de kromstaf die een scepter werd - werden gekopieerd en gedragen. Maar ook de naam werd gekopieerd; Maitreya, de naam van een bodhisattva in de boeddhistische traditie is een Sanskriet vorm van Mithras of Mitra. Petra, de heilige rots van het Mithraïsme, werd Petrus, de basis van de christelijke kerk.

Alles in onze werkelijkheid wordt herhaald totdat wij de lessen, in de vorm van ervaringen, hebben geïntegreerd.

Joseph Atwill schreef op zijn website: ‘Het christendom kan als een religie worden beschouwd, maar het werd feitelijk ontwikkeld en gebruikt als een systeem van mentale controle om slaven te produceren die geloofden dat god hun slavernij verordende’. Slavernij was er al sinds de Anunnaki wezens naar hun evenbeeld creëerden om voor hen te werken. Het Hebreeuwse woord ‘avod’ werd vertaald met aanbidding, terwijl het eigenlijk werken betekende.

Nepnieuws.
Atwill beweert dat in die tijd de Joodse Palestijnen op een 'krijger-verlosser' wachtten. Dat werd een toenemende dreiging omdat het Romeinse rijk het probleem niet met traditionele middelen had aangepakt. Als gevolg daarvan namen de heersers hun toevlucht tot psychologische oorlogsvoering die de burgers leek te geven wat ze wilden, terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgden dat ze hun regels opvolgden.

De Romeinse overheersers gingen ervan uit dat een concurrerend geloofssysteem de enige manier was om de hoop op een vurige verlosser de kop in te drukken. Dit nieuwe geloofssysteem werd het verhaal van de vredelievende verlosser; de Heiland. Herken je hierin het verspreiden van nepnieuws, zoals de mainstream dat nu de weer doet. Het zijn de grote geesten die de mensheid beheersen.

We kennen het spreekwoord: ‘Hoe groter geest, hoe groter beest’. De AI of Kunstmatige Intelligentie die de mensheid al 26.000 jaar in quarantaine houdt, is de kunst van vormverandering machtig. De Chimera en/of Archons zijn nog steeds onder ons, je kunt ze alleen niet in hun ware energie/vorm waarnemen. Er wordt gesuggereerd dat Benedictus XVI plotseling aftrad omdat hij zijn menselijke vorm niet meer kon handhaven.

Ineens hoor ik in gedachten Toon Hermans over Snieklaas zeggen: ‘Ik mag die man niet, schijnheilige… Hij had een mijter op, en een stuk of 8 neuten’.

Schijnheilig.
National Geographic, een van de bekendste tijdschriften ter wereld, publiceerde in oktober 2016 een artikel. Wetenschappers hebben hun onderzoek voortgezet op de plaats waar Jezus volgens de traditie begraven is geweest.

Hun voorlopige bevindingen lijken te bevestigen dat delen van het graf nog steeds aanwezig zijn en eeuwen van schade, vernietiging en wederopbouw van de Heilige Grafkerk in het oude deel van Yerushalaim hebben overleefd.

Nadat de marmeren bekleding was verwijderd in de nacht van 26 oktober, toonde een eerste inspectie slechts een laag vulmateriaal eronder. Terwijl onderzoekers hun werk voortzetten, werd echter een andere marmeren plaat met een in het oppervlak gesneden kruis blootgelegd. In de nacht van 28 oktober, slechts enkele uren voordat de tombe opnieuw werd gesloten, werd de oorspronkelijke kalkstenen ondergrond intact onthuld.

Je zou er overheen kunnen lezen: ‘…voordat de tombe opnieuw werd gesloten’. Dit is de tombe die Jozef van Arimathea ter beschikking stelde om Yeshua te kunnen verzorgen en te healen, nadat hij van het kruis was gehaald. Er ligt, voorbij de Damascus Poort buiten de oude stad nog een graf met rolsteen replica op een half uurtje lopen van de Heilige Grafkerk. Vlak daarbij ligt ook de Schedelrots of Golgotha in de taal van de Bijbel.

Er is dus een Heilig Grafkerk binnen de muren van de Oude Stad waarvan de kerk beweert dat dit de plaats is van de kruisiging. Er ligt een rolsteengraf buiten de muren en daarnaast is er een Schedelrots die uitkijkt op een enorm busstation. Dan heb je nog de Hof van Gethsemané, voorbij de Leeuwenpoort, waar Miryam Migdal Eder bij zijn graf weende onderaan de Olijfberg. Nu, ik wil niet zaniken over het aantal vermeende plaatsen waar Yeshua begraven zou zijn; zand erover!

Geliefden, wij zijn er sinds 2007 vijf keer geweest. We hebben er op Witte Donderdag in 2008 mijn verjaardag gevierd. We hebben tijdens die korte missie gezien hoe priesters van de Rooms-katholieke Kerk, de Armeens-apostolische Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk, de Koptisch-orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-orthodoxe Kerk voor de Paasmis met elkaar op de vuist gingen. Het was een fantastisch voorbeeld van schijnheiligheid.

Wij hebben er diep in de krochten onder de grafkerk gemediteerd en op Alfa niveau gevraagd of dit wel het vermeende graf was. Het antwoord was een stilzwijgen en een hint tegelijk: ‘Wat je gelooft, is waar, maar wat zou je willen geloven?’ Op de Stille Zaterdag 2009 zaten Nora en ik minstens 20 minuten helemaal alleen in de vermeende zaal van het Laatste Avondmaal. Op Alfa niveau vroeg ik Yeshua of dit nu echt de vermeende zaal was.

Het antwoord dat ik kreeg was: ‘Nee, meer naar links.’ Maar dat was buiten de huidige muren van de Oude Stad. Ach, weet je, Yerushalaim is zoveel keer verwoest en weer opgebouwd dat het logisch is dat de muren niet meer op hun oorspronkelijke grondvesten staan. Ik kan me voorstellen dat je geloofsovertuiging na het lezen van dit epistel (leuk woord trouwens) wel op zijn grondvesten staat te schudden.

Vergun het mij je te vertellen dat je ZELF de Verlosser bent van je zelf.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com