Exodus.

Hits: 1230

De Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Exodus is de gelatiniseerde vorm van het Griekse Exodos. De betekenissen zijn: een militaire expeditie, een plechtige processie, vertrek, dood of letterlijk uittocht. Exodus is samengesteld uit het voorvoegsel ‘ex’ dat ‘uit’ betekent uit (exit/uitgang) en ‘hodos’ dat weg, pad, route, reis of mars betekent. Extensie betekent uitbreiding.

We geven eerst een esoterische visie op de Exodus. Het land Egypte staat in het verhaal symbool voor materie, het aardechakra en de gehechtheid aan materie. De tocht door de Rode Zee staat voor keuzes maken en het tweede chakra. Overigens was het de Golf van Aqaba bij Nuweiba waar de overtocht plaatsvond. De dwaaltocht door de woestijn staat symbool voor de vraag: ‘Wie ben ik?’ en voor de Zonnevlecht. Het Beloofde Land staat symbool voor het hartchakra.

De 40 jaren zwerven in de wildernis staan voor de zoektocht naar het Ware Zelf. Het getal 4 staat voor overleefde standpunten loslaten en je geest openstellen voor het nieuwe. Men zegt wel het leven begint bij 40, de 40 jarige zwerftocht door de wildernis staat mijn inziens voor de strijd om te overleven. De wildernis zelf staat symbool voor de woestijn in je hart; niet leven vanuit het hart. Pas daarna begint het leven zoals het bedoeld was.

Historici, archeologen en andere deskundigen denken genoeg aanwijzingen gevonden te hebben om de Exodus als een werkelijk gebeuren te accepteren. In oktober 2008 hebben we na een mini zwerftocht door de Sinaï de plek gevonden waar Mozes met de Kinderen Israëls overstak. Wadi Wafir ligt bij het dorp Nuwayba' al Muzayyinah, die naam betekent zoiets als ‘Openen Water van Mozes’.

Tabernakel.
Het Tabernakel is de tent die de Hebreeërs in hun Exodus 40 jaar door de woestijn hebben meegesjouwd op weg naar het Beloofde Land. In die tent stond de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. We hadden een chauffeur gevonden die ons op 24 mei 2012 vanuit Eilat aan de Golf van Aqaba naar het Tabernakel in de Negev woestijn wilde brengen. Daar, in het Timna Park, stond een tent met een replica van het Tabernakel op ware grootte.

De avond ervoor deden we, zoals we dat thuis ook doen, een woensdagavond meditatie. De berichten die we doorkregen stonden helemaal in het teken van de Exodus. Het is denkbaar dat de tijd/ruimte waarin ons fysieke voertuig die avond existeerde daar debet aan was. De voice recorder nam alles op, en nadat we ons afgestemd hadden kregen we een bericht uit een Sterrenpoort.

Bericht vanuit de Sterrenpoort.
Het thema zit daar onder; het gaat niet om het tabernakel… Als je denkt aan de Exodus, dan denk je aan Egypte, de Rode Zee, de Woestijn en uiteindelijk een hele generatie later; Canaän of het Land van Belofte… Jullie kennen de wet: “Zo Boven, Zo Beneden…”

Vanuit een Land van Belofte… Je mag het ’t Paradijs noemen…Je mag het de Bron noemen… Of het Koninkrijk… Zijn jullie afgedaald via de Rode Zee, dat vergelijken wij met de planeet Mars. Door de woestijn, dat vergelijken wij met de asteroïden gordel… Om uiteindelijk op een totaal andere planeet, een ander Canaän terecht te komen. Deze Aarde, deze fantastische planeet, een groene oase met zuiver water…

Een oase van Onvoorwaardelijke Liefde voor de kinderen van de Ene. En het gaat er niet om dat wij hier verwijten maken, het gaat er om dat jullie ervaringen hebben opgedaan. Die ervaringen zijn wel extreem geworden.

Deze parel in het Universum, in dit Universum waarin jullie reizen, is verworden tot een land vol afval…iets wat weg geworpen is. En het meest merkwaardige…, die ervaringen hebben ertoe geleid dat jullie je zelf hebben weg geworpen. Dat wat je als een paradijs hebt kunnen ervaren…, dat heb je met je karma, met je gedachten, met je onderlinge twisten… hebben jullie dit gemaakt tot een gevangenis.

Wij hebben deze twee mensen uitgestuurd. Deze… tweelingvlammen hebben wij uitgestuurd… En na alle reizen die ze samen gemaakt hebben, komen ze inderdaad in die Negev in dat Tabernakel… Het gaat niet om die tent, het gaat niet om de Ark… Het gaat er om je te herinneren waar je vandaan komt… Het gaat er om dat waar je vandaan komt, de Bron, het paradijs, het Koninkrijk, dat je dat met je eigen mentale vermogens, met je spirituele lichaam en met je fantasie kunt herscheppen op deze planeet.

Herinner je slechts wie je bent. (de seconden tikken weg in een lange stilte) Hier in deze hotelkamer, hangt een schilderij waarin twee witte wezens door een poort gaan… Degene wiens stem wij nu gebruiken… was al min of meer… gealarmeerd, dat woord daar geven wij nu de voorkeur aan, door dit schilderij. Zijn aandacht werd getrokken… ze zijn door een poort gegaan; de Sterrenpoort om jullie te komen helpen te herinneren wie je werkelijk bent…

Om je te helpen alle poorten op deze planeet te openen zodat er een corridor ontstaat van, naar en door alle poorten op deze planeet en er boven, opdat er een uitwisseling plaatsvindt van energieën, creatieve ideeën en spirituele concepten… Herinner je weer wie je bent… Je bent Sterrenzaad. Je hebt een andere Exodus - in jullie taal - van boven naar beneden meegemaakt.

Dat was de bedoeling, de bedoeling was om hier Canaän te scheppen…niet ergens anders.

Als we je een sleutel mogen geven…, het klinkt merkwaardig, geef je ziel een hand, wordt één met je ziel, integreer je gedachten, je zielsconcepten binnen dit fysieke voertuig. Open je zelf voor je Zelf, en wordt weer een Sterrenwezen… net zoals die twee witte gedaanten op dat schilderij.

Schoonmaak.
Herinner je wie je bent, je hebt lang genoeg gezworven op deze planeet om thuis te komen op diezelfde planeet… Wil je dat je thuis een vuilnisbak is? Weg geworpen? Verworpen?

Of wil je dat je huis een tempel is? Schoon, geurend naar wierook, heilige oliën, schone gedachten… De keus is aan jullie!

Dan, na een lange stilte op de voice recorder, gaat de boodschap verder. Wie zorgt voor de grote schoonmaak? Doen jullie dat zelf, dan zal het rustiger verlopen. Blijf je in gebreke met het schoonmaken, dan zal het iets… venijniger verlopen. Schoonmaken zullen we, met of zonder jullie…

De drie puntjes in de tekst geven een korte stilte aan. In die stilte vertaalt mijn geest de boodschap in onze taal, en voor mij heel belangrijk, in min woordgebruik. Hoewel ik dit al sinds 2001 doe, weet ik nog steeds niet hoe ik die boodschappen doorkrijg. Het is een combinatie van beelden, woorden, symbolen en emoties die als een carrousel mijn bewustzijn in waaien. Mijn geest rangschikt die waarnemingen en maakt er taal van.

Op een bepaald moment vraag ik of Nora, die gewoonlijk heel stil is, of ze iets binnenkrijgt. De teller van de opname loopt in stilte door van 14:44 naar 15:33. De meditatie deden we op 23.05.2012 en de kamernummers (we hadden een suite) waren 351 en 352. Als je iets van numerologie weet, zeggen die getallen je genoeg. Ik ga er verder niet op in, omdat het niet in het kader van dit schrijfseltje past.

Kaarten worden geschud.
Bijna onverstaanbaar zoals altijd hoor ik haar zeggen: “Ik zie alleen maar dat iemand heel hard kaarten aan het schudden is…”

De volgende dag werden we naar het Timna Park gebracht. Onderweg hadden we een zeer geanimeerd gesprek. Hij wist heel weinig van zijn eigen geschiedenis, het woord Exodus had weinig betekenis voor hem en dat er een tent met een replica van het Tabernakel in de Negev stond wist hij niet eens. Hij vroeg me het verhaal van de Exodus uit te leggen en hij wilde weten waarom ik als goj (niet joods) zoveel van de geschiedenis van zijn volk wist.

De chauffeur zette ons bij het kaartjesloket af en wilde wegrijden. De vrouw achter het loket riep hem iets toe, en hij kwam bij ons staan. Ze zei dat het park te groot en te verzengend was om zonder airco en auto te voet te gaan. De chauffeur hoefde daarom geen entree te betalen, en hij vond het prima omdat hij er zelf nooit was geweest. Het was er inderdaad erg groot, ongeveer 56 km², en erg heet, ongeveer 39°C.

Door de shutdown in Amerika, en alles wat mainstream hierover verzwijgt, moest ik ineens aan die meditatie denken. Gisteravond, na de woensdagavond meditatie, hoorde ik herhaaldelijk die prachtige quote van JFK uit 1961: ‘My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’. Dit zijn signalen die mijn geest oppakt en ik gaf gehoor aan de impuls om de meditatie in Eilat nog eens te checken.

Nora voorzag in 2012 wat nu in de wereld plaatsvindt. “Ik zie alleen maar dat iemand heel hard kaarten aan het schudden is”. Dankzij mijn mateloze interesse in semantiek ben ik te weten gekomen dat de naam van de huidige president van de VS ‘troefkaart’ betekent. Hoe je ook over zijn persoonlijkheid mag denken, ik ben blij dat er een olifant in de porseleinkast van het Witte Huis de kaarten schudt…

Dat is hard nodig, want de boodschap uit 2012 was: ‘Blijf je in gebreke met het schoonmaken, dan zal het iets… venijniger verlopen. Schoonmaken zullen we, met of zonder jullie…’ En, geliefden, in die grote schoonmaak is het denkbaar dat de mensheid weer een Exodus, een uittocht moet ervaren. Aan ons de keus!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com