Moonwalk.

Hits: 1359

Michael Jackson was de meester van de Moonwalk, een danstechniek waarbij de danser vooruit lijkt te lopen terwijl hij in werkelijkheid achterwaarts beweegt. Het loopje gaat achteruit waarbij de voeten op- en neergaan, wat een bepaald effect veroorzaakt dat lijkt op lopen in de ruimte in een situatie zonder zwaartekracht. Je wordt dus als toeschouwer met open ogen bedrogen.

Als je deze site vaker bezoekt, weet je dat dit een vervolg is op het artikel Hot Dog, waarin de maan van elke romantiek is ontdaan. De maan is een kunstmatig commandocentrum voor negatieve buitenaardse wezens. Vlak na de publicatie van het artikel zag ik op YouTube een hilarische video waarin een man diverse astronauten vroeg op de Bijbel te zweren dat we echt op de maan hebben gewandeld.

De NASA astronauten met o.a. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Ed Mitchell, John Young, Alan Bean reageerden zeer geïrriteerd en weigerden aan het verzoek te voldoen. De man met de Bijbel kreeg zelfs een schop onder zijn kont om de zaal te verlaten. Bewijst de weigering dat ze niet op de maan hebben gewandeld? Nee, het is geen bewijs omdat de weigering uit andere motieven voortkomt.

Het merendeel van de NASA astronauten blijkt Vrijmetselaar/Mason te zijn. Er hangt een foto in de Mason Tempel in Washington DC van Neil Armstrong, de eerste maanwandelaar, die een vrijmetselaarsschort voor zijn ruimtepak houdt. De NASA missie-emblemen herbergen occulte/maçonnieke symboliek en de meeste symbolen vinden we terug bij de Apollo-missies.

De missies en de voertuigen dragen bijna altijd namen van oude goden of astrologische tekens. Ze gebruiken altijd Romeinse cijfers en complexe heilige geometrie, waarvan de geheimen alleen aan Masons bekend zijn. Neil Armstrong zei op 20 juli 1969 om 20.19 tegen het Mission Control in Houston: ‘De adelaar is geland’. Veel missie-emblemen tonen slangen, adelaars, de Caduceus, en andere symboliek.

Het embleem voor de Apollo 11 werd op verzoek van de NASA door de bemanning zelf ontworpen. Na veel gesteggel werd het uiteindelijk een adelaar, met een olijftak in zijn poten, die op een grijsgrauwe maankrater landde. Op de achtergrond hangt de Aarde in de ruimte als een blauwe knikker. De schaduw op de knikker nooit is gecorrigeerd; vanaf de maan gezien moet die schaduw op de onderkant van de knikker liggen. Foutje, bedankt!

Het klinkt zo heroïsch: ‘‘De adelaar is geland’, en het lijkt zo logisch als het embleem een adelaar toont. Om de verborgen symboliek te doorzien, hoef je alleen maar naar oude Babylonische en Sumerische muur reliëfs te kijken om te weten wie de eerste adelaars waren die op Aarde landden. De eerste Anunnaki die in de Perzische Golf plonsde, was Enki die veel later de rol van de slang in het Paradijs op zich naam.

Nog veel later werd Enki geassocieerd met Hermes en de staf van Hermes; de Caduceus! Dus, voordat Michaél Jackson zijn fameuze Moonwalk danste, werd de hele mensheid met open ogen bedrogen terwijl ze in ademloze bewondering op de televisie de eerste mensen op de maan zagen wandelen. Met dit schrijfseltje wil ik allerminst aantonen dat de landing fake was of niet.

Klaas Vaak.
Het gaat mij er om twee eeuwenoude ordes aan de kaak te stellen die de mensheid via symboliek erg veel zand in de ogen heeft gestrooid. Het is toch opmerkelijk dat Klaas Vaak of het Zandmannetje ons dromen bezorgt door slaapzand in de ogen te strooien. Het is nog opmerkelijker dat Klaas Vaak op de Maan woont. Hoe vaak laten wij ons nog als kinderen bedotten, en hoe lang laten we ons nog koeioneren door de elite?

Hoewel er veel zand in onze ogen is gestrooid met allerlei beweringen dat Orde van de Tempel van Salomo en de Orde der Vrijmetselaars twee afzonderlijke entiteiten zijn, weten we dat het anders is. Het is zoals met de Moonwalk, het is absoluut niet wat het lijkt. De middeleeuwse orde van de Tempeliers wordt genoemd, zou nooit met de veel latere broederschap van de Vrijmetselarij uit de Renaissance gefuseerd zijn.

De Vrijmetselarij ontkent een ridderorde te zijn, omdat zij niet de ‘Fons Honourum’ (Latijn voor staatsrecht, adelsrecht en/of orderecht) bezit om de broeders adel te verlenen. Het is echter opmerkelijk dat de maçonnieke broeders de titel ‘Tempel Ridder’ aan de meester van de 33e graad geeft. De reden hiervoor zou zijn dat de Vrijmetselarij ongeveer 330 jaar na de Tempel Orde werd opgericht.

Spuugzat.
Laten we je er aan herinneren dat de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo werd opgericht nadat de eerste negen ridders iets hadden ontdekt in de stallen van Salomo. Een ontdekking die hen ineens schatrijk maakte. Het geheim van die plotselinge rijkdom is nooit opgehelderd. Op vrijdag 13 oktober 1307 werden in Europa alle Tempelridders gevangen genomen, gemarteld en ter dood veroordeeld.

De beschuldigingen die kerk en staat voerden om deze orde uit te roeien waren ketterij, duivelsaanbidding, het ontkennen van Christus en spugen op het kruis. Overlevende Tempeliers leerden de Vrijmetselaars later een aantal gotische bouwtechnieken en heilige geometrie, die de esoterische grondslagen van de Vrijmetselarij inspireerden. De Vrijmetselarij werd weer 330 jaar later geïnfiltreerd door de Beierse Illuminati.

De oorspronkelijke Vrijmetselarij maakte gebruik, en promootte spiritueel gebruik van de Bijbel. In tegenstelling tot dat specifieke doel, hebben de negatieve agenda's van bepaalde geheime genootschappen zich tegen alle religies verzet en tracht ze alle spiritualiteit te ondermijnen. Het verval begon 660 jaar na de oprichting van de Tempeorde, en dat is misschien een reden waarom 666 als het getal van de duivel wordt zien.

Het lijkt wel op een verwerkelijking van de woorden uit Jesaja 66:4. ‘Daarom zal Ik hun geven wat ze verdienen. Dat waar ze bang voor zijn, zal hun ook overkomen. Dat doe Ik omdat ze geen van allen antwoordden toen Ik hen riep. Omdat niemand van hen naar Mij wilde luisteren toen Ik tegen hen sprak. Maar ze deden wat ze wilden: allerlei dingen die Ik verschrikkelijk vind’.

We hebben in het vorige artikel geschreven dat de Nazi’s een pact met de duivel hadden gesloten en als eersten op de donkere kant van de Maan zijn geland. We hebben ook geschreven dat de eerste NASA astronauten zich rot schrokken toen ze ontdekten dat de Draco Reptilianen de Maan al hadden bezet. Zouden ze echt niets geweten hebben, of hadden ze daar eerder officieren met hakenkruizen verwacht?

Het ruimtevaartprogramma van de VS begon namelijk met de Operatie Paperclip, waarin nazi-raketwetenschappers uit het door oorlog verscheurde Duitsland naar Amerika werden gebracht en de verantwoordelijkheid kregen voor de ontwikkeling van ruimteschepen. De vrijmetselaars kregen vervolgens de leiding over het nieuw gecreëerde ruimteagentschap. De NASA en de Nazi’s (Beierse illuminatie) slapen op één hoofdkussen!

‘Doe wel en zie niet om’ staat niet letterlijk in de Bijbel, maar is waarschijnlijk gebaseerd op de uitspraak van Yeshua in Lucas 9:26. Het klinkt positief, maar ook dit beschouw ik als zand in de ogen strooien. Klaas Vaak zou zeggen: ‘Slaap gerust en kijk niet naar het verleden’. Om het heden te werkelijk te begrijpen moet men juist het verleden kennen. Dat is ook de reden waarom ik de lezing: ‘Herinner je de Toekomst’ heb geschreven!

NWO.
Door het verleden te kennen, weet je wie nu de mensheid weer in slavernij te houden. James Warburg zei in 1950 al tegen de senaat: ‘Of je het nu prettig vindt of niet, wij zullen een wereldregering krijgen. Door verovering of met instemming’. Nomen est omen; de familienaam Warburg herbergt het Engelse woord voor oorlog. De Warburg familie had belangen in IG Farben, de uitvinder van Zyklon-B, dat in de gaskamers werd gebruikt.

De Warburg familie is een prominente Duits-Amerikaanse bankfamilie met een Duits-Joodse, en van oorsprong Venetiaans-Joodse, afkomst. Kort door de bocht, het zijn Illuminati; de duistere krachten achter de New World Order. Felix en Paul Warburg emigreerden naar de VS. Felix trouwde met Frieda Schiff, dochter van Jacob H. Schiff, een Duits-Joodse bankier, wiens vader een makelaar voor de Rothschilds was…

Bij de Moonwalk zoals Michael Jackson danste, moet het loopje in een cirkel worden gelopen. De cirkel van dit epistel is bijna rond. Via dubieuze broederschappen uit het verre verleden hebben we een rondedans gemaakt naar het heden. Juist nu de waarheid in de VS boven water dreigt te komen blokkeert de democraat Adam Schiff het FISA memo van de Republikein Devin Nunes.

We zijn niet alleen.
Het was JFK’s ‘droom’ om mannen naar de maan te sturen. John Kennedy werd, 6 jaar voordat de adelaar was geland, op 22.11.1963 in Dallas vermoord omdat hij teveel wist. De numerologie van de datum alleen al zegt genoeg! Op Internet is de toespraak die hij had willen geven nog te vinden. https://www.youtube.com/watch?v=NTSz8SE906Q

Na 26.000 jaar onderdrukking door de wereldheersers van deze duisternis, de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten, is het onze taak de quarantaine te breken. In het Witte Huis dendert een olifant door de porseleinkast. Donald Trump is niet aimabel, maar wat hij doet is erg moedig en bewonderenswaardig. De kapitaalkrachtige elite heeft eindelijk een kapitaalkrachtige, niet chantabele opponent.

We zijn niet alleen in dit Universum, er zijn ook welwillende buitenaardse wezens, die ons bijstaan de quarantaine op te heffen. Dan kunnen we in vrijheid en vreugde, in voorspoed en overvloed, in veiligheid en in liefde dansen op de Maan. Vraag niet wat deze wereld voor jullie kan doen, vraag je af wat jullie kunnen doen voor deze wereld. (Vrij naar JFK op 20 januari 1961)

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com