Informatie.

Hits: 977

Volgens het woordenboek is informatie de kennis die iemand bereikt/ontvangt. Kennis is wat ons door onderwijs wordt opgedrongen. Wijsheid is de ervaring die in enige belichaming door je ziel is opgeslagen. Intuïtie is de informatie die je van je ziel ontvangt. Einstein zei ooit: ‘De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een trouwe dienaar. We hebben een samenleving geschapen die de dienaar eert en de gave is vergeten.’

Einstein zei ook: ‘Ik geloof in intuïtie en inspiratie. Ik weet niet dat ik gelijk heb; ik VOEL dat ik gelijk heb.’ Voorwaar, geliefden, dat vergelijk ik met ons credo: ‘Gevoel maakt geen denkfouten.’ Einstein was gek op vergelijkingen; met de vergelijking E=MC2 heeft hij zich onsterfelijk gemaakt. Hij kwam niet tot zijn beroemde vergelijking door een complexe wiskundige redenering.

In feite gebruikte hij helemaal geen wiskundige of wetenschappelijke redenering. Hij verzon het; hij ontving die informatie van zijn innerlijke wijsheid, van zijn ziel. Einstein was niet zo'n groot genie als de meeste mensen denken. Hij had echter een nieuwsgierige geest en hij was niet bang om buiten de grenzen van het onderwijs te denken.

Toen Einstein in 1895 geïnteresseerd raakte in de fysica, was een aantal wetenschappelijke theorieën en wiskundige vergelijkingen al uitgewerkt. Er was zelfs een relativiteitsprincipe, dat eeuwen geleden door Galileo was geformuleerd. De wetenschap was tevreden met de status quo. Er waren een paar situaties waarin deze theorieën niet bevredigende konden worden uitgelegd, maar niemand heeft er echt veel aandacht aan besteed.

Niemand behalve Einstein. Hij was geïntrigeerd door deze "gaten" in die theorieën. Hij vond het uitdagend om gedachteknopen te ontwarren om te zien of de heersende theorieën die knopen bevredigend konden ontrafelen. Een van die gedachteknopen leidde hem naar de vergelijking die hem wereldberoemd maakte. Einstein dacht er dagelijks over na, besprak het met vrienden, collega’s en met de grootste wetenschappers uit die dagen.

E=MC2.
Verandering is de enige constante in het leven. Einstein gooide de heersende aanname dat de snelheid van licht variabel was in de kliko. Hij labelde de ‘C’ van constante intuïtief op de snelheid van licht. Hij bedacht dat energie en materie een eeneiige tweeling moest zijn, en concludeerde dat energie gelijk is aan materie maal de snelheid van het licht in het kwadraat.

Einstein voelde aan zijn water dat hij gelijk had, en gelijk kreeg hij een koude douche van de gevestigde wetenschap. Een stortvloed van negatieve tegenwerpingen was zijn deel. ‘Wie denkt Einstein dat hij is? Hoe durft hij de fundamentele principes van de Newtoniaanse fysica tegen te spreken? Waar is zijn wetenschappelijk bewijs?’

Einstein beantwoordde die kritiek door zijn tong uit te steken! Dit verzin ik overigens zelf, omdat wij onze tong ook wel eens uit steken als we het helemaal gehad hebben. De foto met de uitgestoken tong werd net zo beroemd als de vergelijking zelf. Die iconische foto van Arthur Sasse werd genomen op 14 maart 1951, na het vieren van Einsteins 72e verjaardag op de Princeton Club.

Het enige wat ik met bovenstaande wil zeggen is dat de waarheid in dit leven niet is wat we geleerd hebben op school. De waarheid is niet wat de wetenschap beweert; we hebben geen wetenschappelijke bewijzen nodig. De waarheid ligt in de wijsheid die je ziel heeft opgeslagen. Je hebt alleen oren nodig die kunnen luisteren, en ogen die de waarheid kunnen herkennen als ze op de deur klopt.

Elke belichaamde ziel heeft de heilige gave van intuïtieve informatie, maar we gebruiken liever ons geprogrammeerde verstand. Wanneer stap je uit dat programma?

Cycli.
Alles in de ganse Schepping berust op cycli. In de Nag Hammadi tekst 84 van het Thomas Evangelie lezen we deze opmerking van Yeshua: ‘Wanneer jullie je gelijkenis ontmoeten, zijn jullie verheugd. Maar als je de gelijkenissen ziet die voor jou leefden, die niet sterven en onzichtbaar zijn, hoeveel kan je dan verdragen?’

Yeshua had kennelijk informatie van zijn Wezen/Ziel ontvangen over eerdere identieke belichaamde ervaringen op deze planeet. Laat ik je er aan herinneren dat er al 16 Verlossers voor hem onder identieke omstandigheden ter wereld kwamen en net als hij drie dagen na een kruisiging uit het graf opstonden. We zijn als bladeren aan de Boom van Eeuwig Leven; bladeren die onderhevig zijn aan de cycli der seizoenen.

De informatie die de Boom van Eeuwig Leven in de Akasha heeft opgeslagen, gaat nooit verloren. Informatie is energie, en energie kan elke vorm aan nemen, ook herinneringen die onverklaarbaar zijn. De ziel herinnert ons aan de opdracht die we zelf hebben ontworpen voor we een nieuw avontuur in belichaming aangaan. We kunnen uit Vrije Wil die opdracht negeren of volbrengen.

Het is dus denkbaar dat Galileo, Newton, Einstein, Tesla, Planck en andere grote geesten informatie over hun zielenopdracht ontvingen, en de deur openden toen de waarheid bij hen aanklopte. Grote geesten; niet grote denkers, want het denken dwaalt liever af en is sneller uit afgeleid of verleid dan de Geest. De Geest maalt niet om competitie, het denken wel, en dat is de kern van dualiteit.

Intuïtie.
Intuïtie is een inzicht krijgen zonder na te denken. We horen in onze praktijk vaak dat mensen op bepaalde locaties iets ervaren wat onverklaarbaar is. Een dierbare ziel mailde mij onlangs dat ze in Namibië in een supermarkt tussen lokale mensen bij de kassa stond. Ze kreeg van het ene op het andere moment een helse pijn in de maag waardoor ze bijna niet meer rechtop kon staan. Ze strompelde zonder boodschappen de winkel uit.

Ze voelde, meer dan ze kon beredeneren, dat ze uit die negatieve energie moest komen. Met moeite bereikte ze hun auto, waar de pijn na 10 minuten net zo plotseling verdween als hij gekomen was. De informatie die haar ziel haar verstrekte kwam uit een ervaring van een incarnatie op die locatie. Haar onderbewustzijn ging weer door de ervaring uit die tijd/ruimte. Hoe pijnlijk ook, de opdracht om die energie los te laten heeft zij volbracht.

Onze spirituele missies brachten ons steevast naar locaties waar we in vorige incarnaties energie/informatie hebben opgeslagen die we in dit leven weer in balans mochten brengen of los mochten laten. Dat verklaart soms het gevoel van thuiskomen, terwijl je verstand zegt dat je er voor het eerst bent. Dat verklaart soms ook het onverklaarbare heimwee naar de sterren. Vergeet nooit dat je Sterrenzaad bent.

Ons multidimensionale Wezen stuurt ons, een aspect van dat Wezen, naar de Aarde om er een opdracht te volbrengen. De andere aspecten in andere tijd/ruimte continua gidsen ons hierin en moedigen ons aan voor het collectief oude energieën te neutraliseren en/of in balans met het goddelijke plan voor de mensheid te brengen. De reisgids is je ziel, die een bibliotheek aan ervaringen heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Je ziel heeft alle vaardigheden, alle wijsheid en ja, ook alle kennis uit enige incarnatie op deze planeet opgeslagen. Dat verklaart ook de weerstand of aantrekkingskracht die je voelt bij een persoon met wie je in die bepaalde tijd/ruimte negatieve of positieve ervaringen hebt gedeeld. Het is net een tijdloze puzzel die gelegd moet worden om bevrijd te worden van oude overbodige energie.

Oorzaak & Gevolg.
Soms verklaart het ook de buitengewone of obsessieve interesse in bepaalde landen en hun geschiedenis, religies en gewoonten. Die interesse kan echter ook ingegeven worden door entiteiten met een andere agenda. Dan heb je naast een hoger onderscheidingsvermogen ook een zuivere perceptie nodig. Besef dat wanneer je innerlijke licht groeit er ook grotere motten op af komen. Beschouw dat als een uitdaging.

In de zomer van 1998 namen wij deel aan een workshop Afrikaanse percussie. We moesten de djembés door een bos naar een oefenplek dragen. De djembé die ik droeg zat in een soort plunjezak, en met dat ding op mijn schouder ‘zag’ ik me plotseling als soldaat door datzelfde bos rennen. Dat gaf me zo'n onverklaarbaar verdriet, dat ik die ochtend de les niet kon volgen. Ik heb me afgezonderd tot de pijn was opgelost.

In 2009 namen wij 22 Essenen mee op een lange missie door Israël. Op de Tempelberg in Yerushalaim ging mijn linkerknie op slot, ik kwam geen stap meer vooruit. Op de Tempelberg of de berg Moria, door joden Har ha-Bayit en door moslims Haram al-Sharif genoemd, is door de eeuwen heen hard gevochten. Een Tweelingziel die met ons meereisde, zag dat die knie in de tijd van de Kruistochten met een zwaard was doorkliefd.

Beide ervaringen kwamen voort uit een oude cyclus, een vorige incarnatie. De informatie van, of de herinnering aan die ervaring heeft de ziel opgeslagen. Het is een knoop die we mogen ontwarren om een volgende sport op de ladder van onze spirituele evolutie te bereiken. De oorzaak van de blokkade kennen, faciliteert het loslaten van oude pijn. De informatie is opgeslagen in je lichaamsbewustzijn, je persoonlijke Akasha kroniek.

In & Uit.
De stille stem van de ziel wordt vaak overschreeuwd door het denken. Het denken wordt soms overstroomd door een golf van emoties die elke rede wegspoelt. Het gevolg is dat onze onmacht in een stortvloed van woede tot uiting komt. De ziel zwijgt, glimlacht en denkt: ‘Vergeef het hen vader, ze weten niet beter.’ Einstein zei ooit: ‘De zoektocht naar de waarheid is waardevoller dan het in het bezit zijn ervan.’

We moedigen je aan die zoektocht voort te zetten. Je hebt alle informatie in je; het woord informatie begint immers met het voorzetsel IN. Wij hopen dat deze informatie ertoe bijdraagt UIT het oude programma te stappen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com