Informatie 2.

Hits: 929

In de jaren 80 van de vorige eeuw verdiende ik mijn brood met creatieve concepten voor marketing communicatie. Er was een harde competitie tussen de bureaus en het kwam meer dan eens voor dat een goed idee op meerdere plekken gelijktijdig werd bedacht. Niet alleen in ons land maar wereldwijd. De creatieve teams die met die synchroniciteit werden geconfronteerd werden achter hun rug om beschuldigd van plagiaat.

Is er sprake van plagiaat bij een ontdekking of uitvinding die bijna gelijktijdig wordt gedaan? De boekdrukkunst werd door Gutenberg en Coster geclaimd. De uitvinding van de radio werd door zowel Marconi als Tesla en Popov geclaimd. Als we ons er in verdiepen zijn er veel gelijktijdige concepten bedacht op verschillende locaties van de wereldbol. Wij noemen dit morfische resonantie.

Het is net als in WWII toen pimpelmeesjes in zowel Londen als Liverpool gelijktijdig ontdekten dat ze de dop van een melkfles open konden pikken. De vogels hebben dit idee niet van elkaar gepikt, de informatie hing kennelijk in de ether. Dat geldt ook voor het effect van de Honderdste Aap. Het concept van morfische velden komt van Rupert Sheldrake, en het werd uiteraard door de gevestigde wetenschap als nonsens beschouwd.

Sheldrake beweerde dat natuurlijke systemen, op alle niveaus van complexiteit - atomen, moleculen, kristallen, cellen, weefsels, organen, organismen en gemeenschappen van organismen - door morfische velden worden bezield, georganiseerd en gecoördineerd, die een inherent geheugen bevatten. Laten we het wat eenvoudiger voorstellen; alle natuurlijke systemen geven informatie aan elkaar door.

Informatie is energie, en energie is niet gebonden aan tijd of ruimte. Informatie kan dus ook via de portalen tussen parallelle werkelijkheden doorgegeven worden. We gaan er van uit dat die werkelijkheden, of dimensies van bewustzijn, verschillende evolutiestadia hebben doorlopen. Dat zou kunnen verklaren waarom er in onze tijd/ruimte gelijktijdige uitvindingen of ontdekkingen worden gedaan die in andere dimensies al langer bekend zijn.

Batterij.
Het Leclanché-element is een natte cel batterij die door de Franse elektrotechnicus Georges Leclanché in 1866 werd uitgevonden en gepatenteerd. In 1936, 70 jaar na de uitvinding van de eerste batterij, werd bij Bagdad een kruik opgegraven met een geschatte ouderdom van enige honderden jaren BC. De ‘kruik’, die een elektrische spanning van ongeveer 1 volt kon leveren, was de voorloper van de moderne batterij.

Met dit voorbeeld kunnen we stellen dat alle innovaties die in onze werkelijkheid worden uitgevonden, uit informatie voortkomen van meer geavanceerde dimensies. Dat doet niets af aan de intelligentie van de uitvinders. Aangezien de mens een multidimensionaal wezen is, is het denkbaar dat die uitvinders hun informatie van een aspect van hun wezen uit een tijd/ruimte ontvangen die we toekomst noemen.

Einstein zei ooit: ‘Het verschil tussen verleden, heden en toekomst is voor ons een illusie, maar wel een hardnekkige.’

Er is in de moderne wetenschap nog geen consensus over het fenomeen anti-zwaartekracht. Er zijn wel wetenschappers die zich hiermee bezig houden. De fysicus Podkletnov schreef in 1996 een stuk waarin hij beweerde een vermindering van de zwaartekracht gevonden te hebben. In 2011 hebben twee fysici een manier bedacht waarmee ze voorwerpen laten zweven, ondanks een zwaartekrachtsveld. Waar kwam hun informatie vandaan?

Keizer Ashoka, die van 304 tot 232 BC in India leefde, schreef in zijn tijd al een boek met de titel: ‘Geheimen der Zwaartekracht’. Waar kwam zijn informatie vandaan?

Sanskriet.
De Chinese bezetters van Tibet ontdekten in Lhasa, de hoofdstad, heel oude Sanskriet documenten, die ze naar de Universiteit van Chandrigarh stuurden om vertaald te worden. Dr. Ruth Reyna van die Universiteit verklaarde na enige studie dat de documenten richtlijnen bevatten voor het bouwen van Interstellaire Ruimteschepen die gebruik maakten van antizwaartekracht technologie. Wie liet die informatie achter?

Laghima is Sanskriet voor een van de acht belangrijkste geesteskrachten van een spiritueel ontwikkelde persoon. Laghima is de kracht om het gewicht van het fysieke lichaam te verlagen tot dat van een veer. Dankzij deze kracht kunnen we in de lucht zweven met het fysieke lichaam. Dit wordt levitatie genoemd, en er wordt nog steeds lacherig op gereageerd.

Waar komt die kracht vandaan, en wie gaf de informatie door?

De occulte Nazi leiders stalen uit India heel oude Sanskriet geschriften waaruit ze informatie distilleerden om de V1 en V2 raketten te ontwikkelen. Het was dus een her uitvinding van veel oudere destructieve wapens uit lang vervlogen era. We weten nu dat die informatie uit heel oude geschriften kwam, maar wie informeerde Hitler daarover, en wie gaf hem het idee die geheimen te misbruiken, en waarom?

Sanskriet is een Indo- Arische heilige taal van de brahmanen, boeddhisten, jaïnisten en hindoes uit de oeroude Harappa en Vedische beschavingen. Het gebied van die oude beschavingen lag ingebed tussen de Indus en de Ganges, net zoals Sumerië en Babylonië omzoomd werden door de Tigris en de Eufraat. Het is dus geen toeval dat Ishtar na de Zondvloed een gebied tussen twee rivieren als domein kreeg toegewezen.

Wetenschappers breken zich het hoofd over de radioactieve straling die nog steeds wordt gemeten in de ruïnes van Harappa en Mohenjodaro. Wij gaan er van uit dat deze steden, net als Sodom en Gomorra, hetzelfde lot was beschoren als Hiroshima en Nagasaki. Met die stelling komen we uit bij de Anunnaki die niet alleen tussen de twee rivieren heersten maar tevens meesters waren in tweedracht zaaien.

Nu hebben we een link tussen oeroude informatie over destructieve wapens, onbekende vliegende voertuigen (Vimana’s genaamd) en de V1/V2 raketten van het Nazi rijk. Hitler kreeg informatie van het medium Maria Orsic, die informatie channelde van buitenaardse wezens die ooit in Sumerië hadden geleefd. Maria Orsic stond aan het hoofd van een genootschap dat zich de Vril Society noemde.

De leden van de Vril Society waren allen jonge aantrekkelijke vrouwen met lang haar dat in een, voor die tijd ongebruikelijke, paardenstaart tot op de heupen werd gedragen. Er wordt wel beweerd dat de Vril Society naar Aldebaran is vertrokken met een vliegende schotel. Werhner Von Braun, maakte er geen geheim van dat de Nazi's voor en tijdens WWII een overvloed aan technische informatie van buitenaardse wezens ontvingen.

Synchroniciteit.
Op 25 februari 1942 was een 10-jarige jongen getuige van de Slag om Los Angelos. Amper drie maanden na Pearl Harbor, en twee dagen na een aanval van een Japanse onderzeeër op een olieraffinaderij bij Santa Barbara vond een zoeklicht een onbekend vliegend voorwerp boven Los Angelos. De luchtafweer schoot, naar verluidt, meer dan 1400 granaten op het voertuig zonder het te raken of te beschadigen.

Die jongen was William Tompkins. In 2016 verscheen zijn autobiografie, waarin hij beschrijft hoe en waarom hij sinds de slag om Los Angelos was geselecteerd door buitenaardse wezens die bekend zijn geworden als de Nordics. Zijn fotografische geheugen en zijn vermogen om buiten de kaders te denken plus de telepathische informatie van de mooie Nordic secretaressen brachten hem aan de top van een geheime Denk Tank.

William Tompkins ontmoette Albert Einstein en Werhner von Braun, maar werkte met andere wetenschappers op een ultra geheime locatie voor Douglas Aircraft in opdracht van de Navy inlichtingendienst aan ruimteschepen. Hij ontwierp ruimteschepen van onvoorstelbare omvang, hij ontwierp gigantische boormachines die tunnels groeven om diepe ondergrondse militaire bases onderling te verbinden.

Dergelijke boormachines werden ook ontworpen om diep in het maanoppervlak door te dringen. Een kort incident aan zijn tekentafel gaf hem een idee waarom de Denk Tank zo begunstigd was met sexy secretaresses die Hollywood actrices in schoonheid overtroffen. Barbara verscheen, als altijd uit het niets, en keek terloops naar het ontwerp van een interstellair transport systeem.

Nordics.
Om het volledig te begrijpen wat er speelde, wil ik je eraan herinneren dat we refereren naar een periode tussen 1951 en 1963! Goed, Barbara verscheen dus uit het niets en zei dat ze heel goed wist waar het ontwerp voor diende: ‘Het zal bepaald geen kunstmest op de maan gaan graven.’ Hoe wist een ‘secretaresse’ van het hoofdkantoor in de Denk Tank door te dringen, hoe kwam ze aan de supergeheime informatie, en waarom was ze er überhaupt?

William Tompkins wist intuïtief dat de mooiste meiden bij Douglas Aircraft Nordics moesten zijn. Hij was wat wij nu een remote Viewer zouden noemen. Zijn beschrijvingen van de secretaressen deden mij denken aan de Vril Society. Het is bekend dat president Truman, na de Roswell crash in 1947, een deal sloot met negatieve buitenaardse wezens. Futuristische technologie in ruil voor ontelbare ontvoeringen van mensen.

Het is bekend dat JFK in 1963 vermoord werd omdat hij die deal wilde onthullen.

Gelijktijdige ontdekkingen, uitvindingen evenals concepten voor marketing communicatie komen voort uit de informatie die buitenaardse wezens in ons onderbewustzijn projecteren. Er zijn, inherent aan een duale werkelijkheid, echter witte hoeden en zwarte hoeden. De witte hoeden zouden de Nordics zijn, de zwarte hoeden zijn Greys, Draco’s en Reptilianen. Het moeilijke is dat ze zich voordoen als mensen…

In zijn laatste interview met Kerry Cassidy zegt William Tompkins dat de Aarde niet van ons is. De Aarde is een laboratorium voor de Draco’s en Reptilianen die op de kunstmatige Maan ons volledig controleren. De Aarde waarop we leven is de Maximum Security Prison, een quarantaine voor griezelige experimenten.

Wetenschappers van de Denk Tank droegen badges die hen tot topgeheime vergaderingen en locaties toelieten. In het boek van Tompkins las ik dat een Nordic stoeipoes een security badge droegen met de letter Q. Die letter stond voor de hoogste vergunning in de geheime dienst. Als je de laatste ontwikkelingen in de VS volgt via de alternatieve media, weet je dat de hoogste geheimen rond de Cabal nu onthuld worden door iemand die zich Q noemt…

Spiritualiteit, geliefden, is niet alleen mediteren of Licht & Liefde projecteren! Spiritualiteit is ook informatie uit de ether ontvangen en verzamelen ter voorbereiding op de doorbraak uit de Quarantaine.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com