Informatie 3.

Hits: 993

We hebben summier uit kunnen leggen wie de informatie doorgaf aan de Nazi’s om interstellaire schepen te bouwen. We hebben uitgelegd dat de informatie werd gechanneld door Maria Orsic van de Vril Society. Voor mij waren de mooie secretaresses in de Denk Tank van Douglas Aircraft in Californië dezelfde jongedames van de Vril Society, alleen werden ze in de VS Nordic Aliens genoemd.

Die eeuwig jonge meiden, met hun bovennatuurlijke kennis van geavanceerde technologie, projecteerden hun kennis telepathisch in het hoofd van William Tompkins en enkele van zijn top ingenieurs. William Tompkins was een remote viewer, en hij had flash backs aan vorige levens uit de toekomst. Wanneer dit als een discrepantie overkomt, besef dan, voor eens en voor altijd, dat wij Sterrenzaden uit de toekomst kwamen.

Jessica, de sexy secretaresse van William Tompkins, was in haar eigen tijd/ruimte al meer dan 2.000 jaar oud, maar ze verscheen in de Denk Tank als een ‘centerfold’ van amper 18 jaar, en werd gedurende de samenwerking met Tompkins geen dag ouder. In een informele meeting met William zegt Jessica dat de mens te kort leeft om een reis van 10.000 jaar of meer in een 4 km lang moederschip te maken.

William vraagt haar wat hij daaraan kan doen, en Jessica zegt dat hij de notities van Eisenhowers meeting met de Nordics van 20 februari 1954 op Edwards Airport maar eens moest nakijken. Ze zegt dat Williams en zijn staf dieper in biomedische materie moesten duiken en anti verouderingscellen moesten onderzoeken. Die informele meeting vond plaats tussen 1951 en 1963!

In maart 2017 las ik op Internet dat de NASA leeftijd omkerende pillen heeft ontwikkeld voor astronauten die naar Mars reizen. Besef dat alle mainstream innovaties minstens al 80 jaar geleden als defensieve strategieën tegen ET’s zijn ontwikkeld! We zijn lang dom gehouden, terwijl die strategieën wel door de belastingbetalers werden gefinancierd. Er komt een tijd waarin de ware menselijke geschiedenis geopenbaard zal worden.

In feite is de Disclosure al enige jaren aan de gang, maar het collectief bewustzijn kan die informatie nog niet bevatten. Het ligt ook aan de collectieve angst die door de Cabal in het onderbewustzijn wordt geprojecteerd. Klokkenluiders worden gearresteerd of krijgen een onverklaarbaar ongeluk. De boodschap van die evenementen is dat degene die teveel weet, uit de weg wordt geruimd.

Om te voorkomen dat wij uit de comfortzone komen is de entertainment industrie bedacht. In feite een moderne variant van het concept ‘Brood & Spelen’, wat je ook kunt opvatten als Verdeel & Heers. Door onze aandacht af te leiden met een ‘terroristische’ aanval op twee torens van het WTC in New York, kregen we geen informatie over de vernietiging van belangrijke mainframes in de kelders, die belastende informatie tegen de Cabal bevatte.

Wat niet weet, wat niet deert! En we kijken in een comfortabele fauteuil naar de beelden die de TV de woonkamer inzendt. Onbewust van de subliminale boodschappen die ons in slaap houden. Dat is een van de redenen waarom wij sinds 1998 geen televisie ontvangst hebben, en toch alle relevante informatie krijgen die nodig is uit de matrix, het hologram van de illusionaire werkelijkheid, te ontsnappen.

Ontsnappen.
In 1972 en 1973 werden de ruimtesondes Pionier 1 en 2 de ruimte in gelanceerd. Beide sondes hadden een met goud geanodiseerde plaquette aan boord met de afbeelding van een naakt koppel, man en vrouw, en diverse symbolen die werden ontworpen om informatie te verschaffen over het leven op Aarde. De boodschap zou, net als flessenpost, ooit ergens op een planeet of ster ‘aanspoelen’.

Het idee wordt toegeschreven aan de fysicus Carl Sagan, de Amerikaanse astronoom, astrofysicus en kosmoloog. Welnu, de informatie die ik heb is dat Carl Sagan in 1934 werd geboren. Hij was net 20 jaar, toen wetenschappers van de ultra geheime Denk Tank bij Douglas Aircraft, tijdens een gekostumeerd feest in 1954 dit concept bedachten. Om het kort te houden; de Denk Tank bedacht de concepten en de NASA streek met de eer.

De Pionier 10 en 11 waren de eerste ruimtesondes die gebouwd werden om de ontsnappingssnelheid uit het zonnestelsel te bereiken. De plaques werden zodanig aan de steun van de antenne bevestigd, dat ze tegen erosie door interstellair stof werden beschermd. Was het alleen om andere beschavingen kennis te laten maken met het leven op Aarde, of was het een roep om hulp van geavanceerde buitenaardse wezens?

De geheime diensten van de machtigste naties op Aarde waren al lang geïnformeerd over de welwillende en kwaadaardige buitenaardse wezens die al eonen lang om deze kleine blauwe knikker interstellaire oorlogen voerden. Paul Hellyer, oud-minister van defensie uit Canada zei in 2014 op een Russisch TV kanaal dat er al duizenden jaren buitenaardse wezens op Aarde zijn. Hij sprak over wel 80 verschillende typen aliens.

Sommige aliens zich zorgen over onze agressie ten opzichte van elkaar en over hoe we de Aarde vervuilen. Anderen maken zich alleen maar zorgen over hoe ze zo snel mogelijk de mensheid van deze planeet kunnen wissen. Het is opvallend dat het buitenaardse bezoek na de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki enorm toenam. Het aantal UFO waarnemingen door piloten van commerciële - en militaire vliegtuigen is ongelooflijk groot.

Helaas zijn die rapporten geclassificeerd en bereiken dus nooit de slapende mensheid. Als er al een rapport uitlekt van waarneming door mensen die niet zijn gebonden aan enige classificatie, wordt de publicatie onmiddellijk belachelijk gemaakt. Zo ontsnapt het collectief der mensheid nooit uit de comfortzone. En dat is precies wat de maligne aliens, de zwarte hoeden, in de kaart speelt.

William Tompkins, auteur van de onthullende autobiografie: ‘Selected by Extraterrestrials’, vroeg zich altijd af wie JFK ‘toestemming’ gaf naar de maan te gaan. Tompkins voelde, meer dan hij wist, dat iemand van buiten de Aarde er baat bij moest hebben. Een van zijn opdrachten was een faciliteit voor 2.000 militairen op de maan te ontwerpen. Een voorpost van een nieuwe kolonie, of een fortificatie voor dreiging van aliens?

William kreeg informatie over de kwaadaardige aliens. Ze willen voorkomen dat we langer leven, en versnellen via geavanceerde technologieën de afbraak van weefsels, organen, botten en cellen. De chemtrails die sinds de laatste decennia van de vorige eeuw in de lucht hangen, zijn er een voorbeeld van. De plotselinge wereldwijde uitbraken van virusziekten, zijn er een voorbeeld van.

Herinner je dat al in 1947 president Truman een deal had gesloten met de zwarte hoeden aliens. Geavanceerde technologie in ruil voor ontelbare ontvoeringen van, en experimenten van allerlei aard op mensen, de belastingbetalers. Vervolgens wordt veel van die technologie gebruikt tegen de mensheid. Door mensen gecreëerde aardbevingen, tsunami’s, orkanen en overstromingen vallen onder de noemer Geo-engineering. Het is puur ecologisch terrorisme!

WWWWW&H.
Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe zijn de belangrijkste vragen wanneer je iets wilt duiden dat het collectief nog niet wil begrijpen. Wie is beantwoord; witte hoeden en zwarte hoeden. Wat, waar en wanneer zijn verklaard: gelijktijdige technologisch ontwikkelingen op heel het noordelijk halfrond. Hoe is ook verklaard: door middel van telepathische projecties. Dan rest ons het waarom er al eonen lang om deze kleine blauwe knikker wordt gestreden.

In den Beginne.
Het Bijbelse paradijs werd omzoomd door vier wateren; de Eufraat en de Tigris die nog steeds stromen, en de Pison en de Gihon die niet meer te vinden zijn. In Mesopotamië, tussen de Eufraat en de Tigris begon in circa 3.800 BC de beschaving. Samuel Kramer, de expert in de historie van Sumerië schreef een boek over de 39 eerste uitvindingen en/of ontdekkingen die er de beschaving brachten.

We gaan terug naar het einde van het Perm en het Trias, 250 miljoen jaar geleden. Er was toen één supercontinent dat in alle windrichtingen door oceaan werd omzoomd. Het was weliswaar één oceaan, maar die Panthalassa Oceaan strekte zich in vier windrichtingen uit. Het was alsof Pangea door vier wateren werd omzoomd. We weten dat het boek Genesis een kopie van een kopie van een veel ouder scheppingsverhaal is.

Je kent vast wel het spel waar de deelnemers elkaar een woord influisteren. Dat woord is bij de laatste deelnemer totaal veranderd. Zo kan het zijn dat Pangea uiteindelijk tot Paradijs werd getransmuteerd.

Knikkers.
Het is denkbaar dat deze kleine blauwe knikker de hebzucht opwekte van wezens die hun eigen wereld hebben verwoest. De asteroïden gordel tussen Mars en de Aarde zou daar een bewijs van kunnen zijn. Het is denkbaar dat meerdere wezens, al dan niet humanoïde, dit paradijs aan de uiterste grenzen van dit Universum wilden koloniseren. Of dat ze, zoals vaak met grensgevallen, een waar smokkelparadijs in de Aarde zagen.

Er zijn hele verhandelingen te vinden over aliens die hier kwamen, zagen en overwonnen. Maar ze hadden geen rekening gehouden met de geestkracht en veerkracht van de mens. Wij willen de Aarde behouden en terug brengen in haar oorspronkelijke paradijselijke staat. De aliens ontwierpen een maximum security gevangenis om ons te onderwerpen. Dat lukte totdat andere buitenaardse wezens zich ermee bemoeiden.

De zwarte hoeden bedachten een strategie die Rome ook heeft gevolgd: ‘Als je ze niet kunt overwinnen, sluit je dan bij hen aan.’ Ze kwamen en deden alsof ze meewerkten aan geheime ruimte programma’s, maar hadden ook een dubbele agenda. Geef de mens de mogelijkheid door het Universum en daar voorbij te reizen. Het spel is nogal doorzichtig; het gaat de aliens alleen om de blauwe knikker, niet om het spel.

Efeziërs 6:12.
In de Brief van Paulus aan de Efeziërs uit 58-60 AD lezen we: “Neem de volledige wapenrusting van God, opdat jullie stand zullen houden tegen de snode plannen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.”

Wij Sterrenzaden zijn de volledige wapenrusting, wij zijn de almachtige IK BEN. De fysieke Lichtwerkers worden enorm geholpen door positieve machten en spirituele krachten van buiten de Aarde. Samen kunnen we de zwarte hoeden uit de hemel knikkeren!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com