Witte Zwanen, Zwarte Zwanen.

Hits: 1118

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan! Het klinkt zo onnozel, maar er zit voor mij een verborgen code in die de menselijke geschiedenis volkomen op zijn kop zet.

Laten we beginnen met de transformatie van Engeland in Engelland, opdat je een totaal ander beeld krijgt in tijd/ruimte. Met een doorsnee bewustzijn zou je eerder een slotenmaker nodig hebben om de sleutel te maken dan een timmerman. De vader van Yeshua was volgens de Bijbel een timmerman. In de esoterie was de vader van Yeshua een incarnatie van St. Germain, de hoeder van de Violette Vlam.

In de Septuagint wordt de vader van Yeshua een Ho Tektoon genoemd, dat is geen timmerman! Deze term betekent eigenlijk 'Meester van het ambacht'. Jozef was daarom beslist geen houtbewerker: hij was een alchemistische metaalbewerker. Als je weet dat Jozef een incarnatie of zielsaspect was van St. Germain zie je de samenhang in de beoefening van alchemie.

In Matheus 19:30 lezen we een uitspraak van Yeshua: ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ Metatron heeft eens uitgelegd dat engelen opdracht kregen naar de Aarde te gaan om dualiteit te ervaren. Engelen die vooraan stonden, zeiden tegen de engelen achter hen dat zij beter waren opgeleid voor die taak. Dat herhaalde zich tot de laatste rij engelen… Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter loopt moet voorgaan.

Wonderlijk wat je allemaal uit een kinderliedje kunt halen! In het vorige schrijfseltje liet ik doorschemeren dat de kleine blauwe knikker waarop wij leven de hebzucht opwekte van wezens die hun eigen wereld hebben verwoest. Voor alle duidelijkheid, en om de onzin rond Zwarte Piet een sneer te geven; een knikker is geen kneger! We zullen de geschiedenis hierachter kort vertellen aan de hand van witte zwanen en zwarte zwanen.

Besef dat de Aarde altijd een kolonie is geweest van andere planeten of sterren. Besef ook dat kolonisten de autochtone bevolking altijd hebben onderdrukt en uitgebuit. Het koloniale verleden van Nederland is vergeven van schaamteloos machtsmisbruik. En dat geldt voor elke kolonisatie van elke natie in onze geschreven geschiedenis. In het koloniale tijdperk zijn meer mensen vermoord dan in WWII.

Circa 22 miljoen jaar BC werd de Aarde gekoloniseerd door feline humanoïden, een soort leeuwmensen. Ongeveer 6 miljoen jaar geleden had de Aarde twee kleine satelliet manen die met de Aarde in botsing kwamen en nagenoeg alle leven vernietigden. Ruwweg 1,5 miljoen jaar BC ontdekten zwarte en gele humanoïden uit het Centauri stelsel ons zonnestelsel en koloniseerden Mars en Maldek.

Witte zwanen.
Maldek werd verwoest en vormt nu de asteroïdengordel tussen Mars en de Aarde. We moeten nu een sprong in tijd maken en komen op circa 26.000 jaar BC. In het sterrenstelsel Andromeda leefden engelachtige wezens die graag wilden ervaren hoe het zou zijn om in een 3D lichaam te leven met een Vrije Wil. En zo daalden de eerste wezens af in een 3-dimensioneel lichaam en zij werden naar de planeet Venus vervoerd.

Dit hield in dat ze hun frequentie drastisch moeten verlagen om in de 3e dimensie te kunnen leven. Wellicht geeft dit een ander inzicht in de Zondeval. Op Venus heersten 2 idealen, het nastreven van schoonheid en het vergaren van rijkdom. Om dit streven in balans te houden, monitorden de Plejadische Afgezanten van Licht de evolutie op Venus nauwlettend. Het was hun taak de Venusianen te blijven herinneren aan hun Goddelijkheid.

De in frequentie verlaagde engelen vergaten, toen ze eenmaal een fysiek voertuig hadden met de beschikking over de Vrije Wil, dat ze een aspect van de Bron waren. De Plejadische Lichtwezens kwamen regelmatig op Venus om de bewoners te helpen contact te houden met hun Bron bewustzijn. Dan was voorspoed en overvloed hun deel. Zodra het contact met de Bron werd genegeerd was er tweedracht en hebzucht.

Na 10 cycli van 5200 jaar hield het leven op Venus op te bestaan. Telkens weer brachten het schoonheidsideaal en het nastreven van rijkdom ongelijkheid en misdaad op de planeet. De mooie mensen keken neer op de lelijke mensen en de elite buitte de armen uit. De energie van dualiteit waaide over naar de Aarde, en nog steeds worden mensen met een mooi uiterlijk bewonderd hoe lelijk ze innerlijk ook mogen zijn.

Er is in al die eonen niets veranderd. De elite gedraagt zich nog steeds als koloniale machthebbers en behandelen arme mensen als slaven. Aangezien het hele zonnestelsel dieper in de Fotonengordel is doorgedrongen, zal er een onvoorstelbare omwenteling plaatsvinden. Je leest er niets over in mainstream omdat alle media eigendom zijn van de Rothschild clan.

In het alternatieve circuit, aangespoord door moedige klokkenluiders, lezen we hoe al het kapitaal van de duistere elite is bevroren. Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen, daarom verdwijnen er zomaar vliegtuigen, getuigen en klokkenluiders onder mysterieuze omstandigheden. De verdeel en heers techniek die de elite eeuwenlang heeft beoefend om ons te onderdrukken is als een boemerang die hun gelederen uitdunt.

Zwarte Zwanen.
Maldek was een planeet, zo groot (of zo klein) als de Aarde, die honderdduizenden jaren geleden in orbit was tussen Mars en Jupiter. Maldek was een groene, welvarende planeet met bewoners die nog geen technologisch geavanceerde samenleving kenden. Ondanks, of wellicht dankzij het ontbreken van technologie, hadden de bewoners een staat van bewustzijn bereikt die hen in overvloed liet leven.

Voordat ze zich bekwaamden in technologie was het een comfortabel leven. De mensen bestudeerden filosofie en stortten zich op wetenschappen. Maldek werd zo sterk gemechaniseerd dat robots alle menselijke taken op zich namen. De wetenschappers hadden de ruimtevaart ontdekt en via Geo-engineering beheersten ze het klimaat zodanig dat droogt, mislukte oogsten en hongersnood verleden tijd waren.

Het leven werd zo comfortabel dat de mensen vergaten te mediteren, en op zoek gingen naar genot stimulerende middelen. Ze werden egoïstisch en kenden geen empathie voor anderen, zoals de meerderheid van de mensen op Aarde nu weer doet. Zo kwam een ongeneeslijke ziekte in hun leven. Het begon waarschijnlijk in de hoofden van de wetenschap in een zoektocht naar materiële winsten. De ziekte was machtswellust.

Ze ontwikkelden een waterstofbom en vernietigden Maldek volledig en vermoordden de hele bevolking in één verblindende flits van verschroeiende vlammen. Het enige dat overbleef van die prachtige planeet is de asteroïdengordel. De zielen in transitie kwamen weer terug in hun eigen etherische dimensies. Volgens de wet van oorzaak en gevolg moesten deze zielen opnieuw reïncarneren op een andere planeet.

De Bron deed een beroep op Gaia en vroeg of ze bereid was medelijden te hebben met de moordenaars van Maldek en in te stemmen met hun belichaming op haar oppervlakte. In haar grote barmhartige compassie stemde Gaia ermee in en accepteerde daarmee duizenden jaren van beperking, zodat deze mindere levensvormen essentiële ervaring konden opdoen. En weer werd deze blauwe knikker gekoloniseerd.

Het tijdperk van Lemurië kenmerkte een moeizame maar leerzame periode voor de Maldek zielen die hier incarneerden. De Aarde werd een rolmodel van wat Maldek ooit was. Op haar hoogtepunt was Lemurië een samenleving met een verfijndere beschaving dan we thans op Aarde kennen. De Lemurianen creëerden een verbond met geavanceerde intelligenties van andere planeten, die hen veel leerden.

Maar weer begon de herboren mensheid zich te interesseren voor filosofie en wetenschap. Lemurië werd opgesplitst in twee kampen: goed en kwaad. Het kwaad experimenteerde opnieuw met atoomkracht. Voor de tweede keer werden de krachten en machten van de kleinste bouwstenen ontketend, en de beschaving van Lemurië werd vernietigd. Deze cyclus herhaalde zich duizenden jaren late op Atlantis.

Openbaringen.
We leven in het tijdperk van de Bijbelse Openbaringen, we gebruiken als ontwaakte zielen liever de term Disclosure. We weten nu dat elke religie een vorm van mind control is. De atoomkrachten die in augustus 1945 twee Japanse steden vernietigden, openden ook een portaal naar werkelijkheden van niet humanoïde wezens met een technologische kennis die duizenden jaren vooruit was op de menselijke technologie. Vervang de zwarte zwanen voor de zwarte hoeden met wie Truman een deal sloot in 1947.

Buitenaardse technologie in ruil voor satanisch misbruik van mensen. Vervang de witte zwanen voor de witte hoeden; de Nordic aliens die op 20 februari 1954 een meeting hadden met Eisenhower op Edwards AFB, een luchtmachtbasis in Californië.

Beide groepen monitoren de Aarde en interveniëren in de evolutionaire stadia op Aarde. Sinds hun komst hebben we geleerd onderscheid te maken tussen de witte hoeden en de zwarte hoeden. De witte hoeden/Nordics zijn van het Venustype mens; lange knappe blonde mannen en vrouwen met blauwe ogen. De Nordics komen van Andromeda, een stelsel dat lid is op de Galactische Federatie.

De zwarte hoeden of Draco/Reptilianen zijn geen humanoïden. Ze zijn net zo slecht als ze groot zijn. Het zijn vormveranderaars die zich als mensen kunnen voordoen. De zwarte hoeden monitoren alles op Aarde vanuit hun basis op de Maan, maar zijn ook geïnfiltreerd in het gigantische tunnelnetwerk onder de aardoppervlakte. Ze zijn de reden waarom de NASA niet meer op de Maan mag komen.

De sleutel.
Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Jullie zijn de sleutel als je deze waarheden integreert. Jullie hebben de sleutel als je de transformerende Violette Vlam van St. Germain in je aura integreert. Daarmee kunnen we aan de weg timmeren om van deze blauwe knikker een kristallijn paradijs te maken.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com