Encounter.

Hits: 1048

Het zelfstandige naamwoord ‘encounter’ betekent een onverwachte ontmoeting; een treffen in de zin van een confrontatie of krachtmeting. In het vorige artikel beschreven we dergelijke confrontaties, tussen mensen uit de Oudheid en buitenaardse entiteiten, die op steen gekerfd of geschilderd waren. Als de stenen konden spreken, zouden we niet zolang op de Disclosure hoeven wachten.

Er is echter een stenen constructie op de Machu Picchu in Peru die een heel verhaal vertelt. Op de top van de berg ligt deze religieuze stenen kalender of klok exact op de windrichtingen georiënteerd. De steen was bedoeld om te meten wanneer het tijd was het Winter Solstice of winterzonnewende te vieren. De naam van deze steen is Intihuatana, een samengestelde naam uit de Quechua taal.

Inti betekent Zon, en huata is de Spaanse spelling van Wata; de stam van het Quechua werkwoord voor ‘binden’ of ‘vastzetten’. Het Quechua achtervoegsel ‘na’ stamt van het zelfstandig naamwoord voor instrumenten, werktuigen of plaatsen, locaties. Daarom is Inti Watana letterlijk een instrument om de zon vast te houden. De Inca’s geloofden dat de Intihuatana de Zon op zijn plaats hield langs zijn jaarlijkse omloop.

Op het middaguur van 11 november en van 30 januari staat de zon recht boven de zuil, zonder een schaduw te werpen. Op 21 juni werpt de steen de langste schaduw aan de zuidkant en op 21 december zien we een veel kortere schaduw aan de noordzijde. Wetenschappers geloven dat de steen werd gemaakt als een astronomische klok of kalender…

Ik zeg jullie dat deze steen is ontworpen als herinnering aan het moment dat de Zon stil stond omdat de Aarde een hele dag vergat te draaien. In 1391 BC was er een hele dag zonder zonsopkomst in het Andes gebergte. Aan de andere kant van de wereld, op het Benjamin plateau ten noorden van Yerushalaim was het alsof de Zon een hele dag stil stond om de Kinderen Israëls de kans te geven de Amorieten te verslaan.

Herinner je de gevleugelde uitspraak die Joshua, de commandant van de Hebreeuwse strijdkrachten, op die dag deed. Zon, sta stil boven Gibeon en maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon. (Joz. 10:12). Die uitspraak werd hem overigens ingegeven door zijn god Jehova/Enlil die geheime informatie had over een encounter of onverwachte ontmoeting tussen de Aarde en Venus.

Confrontatie.
Volgens Dr. Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin, zou de waargenomen stilstand echt gebeurd zijn doordat Venus uit de buitenste regionen vlak langs de Aarde scheerde en uiteindelijk in haar huidige baan kwam. Door deze kosmische confrontatie zou de Aarde tijdelijk gestopt zijn in haar rotatie om haar as. Het is, zoals altijd in mijn schrijfseltjes, een kwestie van de samenhang der dingen kennen.

Velikovsky en Sitchin verwezen in hun boeken naar diverse legenden uit de gehele wereld, zoals de Azteekse legende die verhaalt dat de piramiden van de Zon en de Maan gebouwd werden ter herinnering aan de dag, waarop de zon niet opkwam. Deze gebeurtenis is opgetekend in de kronieken van Montesinos, die een dag beschrijven, waarop de zon in de Andes verstek liet gaan.

Deze gebeurtenis vond plaats in het 3e jaar van de regering van koning Titu Yupanqui Pachacuti 11, toen “er 20 uur lang geen dageraad was“. Sitchin heeft deze waarneming in 1391BC gedateerd. In zijn boek: ‘Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen’, geeft Mauro Biglino, een wetenschapper in religieuze studies, dat jaartal ook als het jaar waarin de Zon boven Gibeon bleef staan.

Ook een zekere Sara L. Gardner heeft, in haar afstudeeropdracht aan de Universiteit van Arizona, gespeculeerd over de uitspraak van Joshua. Zij suggereerde dat de opgerichte stenen te Tel Gezer in Israël een plaats is waar astronomische observaties werden gemaakt. De oprichting van de stenen zijn terug te dateren tot 1600 BC als een herinnering aan de tekst in Jozua 10:12.

Op 6 december 2012 stond ik even alleen bij het ‘ínstrument dat de Zon vasthield’ op Machu Picchu. Mijn lieftallige reisgenoten van de 12.12.12 missie stonden nog 70 treden lager met elkaar te praten. Op Alfaniveau stemde ik me af op de Intihuatana en ik zag drie lichtwezens die me vroegen hen uit de steen te halen. Ze hadden 3.000 jaar gewacht om uit de steen bevrijd te worden…

Twintig jaar geleden, toen we in Limburg kwamen wonen, heb ik tijdens een sjamanentrip de naam Inti ontvangen. Het is denkbaar dat mijn Ziel ons op die missie stuurde om een onverwachte ontmoeting met een aspect van mijn ziel te bewerkstelligen. Het was nogal teleurstellend dat ik de Intihuatana niet aan kon raken. Een ‘official’ stond op het punt mij weg te jagen omdat hij vond dat ik er te lang bleef staan.

Krachtmeting.
Lang voordat ik weet had van wetenschappelijke experimenten als het Philadelphia Experiment en het Montauk Project, had ik een zeer bizarre encounter of krachtmeting. Het overviel mij in 1997 in een esoterische boekhandel te Eindhoven. Op zoek naar een parkeerplaats, reed ik langs de boekhandel en om een of andere duistere reden vielen de twee mannen die voor de etalage stonden mij al op.

Dit signaal was ik al vergeten toen ik in de winkel voor een schap stond met videobanden waar mijn aandacht werd getriggerd door een video over Arjuna Pandava. Ik wilde Nora op de video attenderen, maar ze was al verder de winkel ingelopen. Op dat moment zag ik de twee mannen niet ver van mij af staan en ik kreeg het gevoel dat de temperatuur ineens heel snel omhoog ging.

Het volgende wat ik me herinner is dat ze zich, ogenschijnlijk toevallig, aan weerskanten van mij bevonden. Dat was het moment dat ik een ongelooflijke immobiliteit over me kreeg. Ik stond, op zijn Hollands gezegd, letterlijk aan de grond genageld, en het zweet brak me aan alle kanten uit. Het was alsof ik een onzichtbaar netwerk om me heen kreeg dat ook mijn zicht vertroebelde en mijn stem uitschakelde.

Het was onmogelijk Nora te waarschuwen, maar ze kwam op dat moment vragen of ik iets interessants had gevonden. We namen aan dat Nora door Lichtwezens werd gestuurd want ik weet niet wat er gebeurd was als ze niet was komen opdagen. Op het geluid van haar stem viel de onbeweeglijkheid van me af, de mannen verlieten gehaast de winkel en ik wankelde terug in de werkelijkheid.

Het voelde aan alsof ik was verkracht, ik voelde me heel vies en mijn T-shirt was drijfnat. We liepen meteen naar de eerstvolgende kledingwinkel waar ik een nieuw T-shirt kocht. Het natte shirt met de duistere energie heb ik in een prullenbak gedumpt. Dit gebeurde op klaarlichte dag en ik kan je verzekeren dat ik nooit hallucinerende middelen gebruik. Die heb ik van nature niet nodig om buitenzintuiglijke waarnemingen te ervaren.

Nu weet ik dat er vormveranderaars in onze werkelijkheid zijn, toen was ik me er niet van bewust en toch had mijn onderbewuste me al een signaal gegeven van een op handen zijnde encounter met negatieve krachten. Er zijn verhalen van ontvoeringen door aliens bekend, waaraan de mensen die terug kwamen een gat in hun geheugen overhielden. Ze kunnen niet zeggen hoe lang ze weg zijn geweest.

Encounter.
Hoewel dit woord de betekenis heeft van onverwachte ontmoeting, kan het zijn dat de ontmoeting op een ander bestaansniveau al geregisseerd werd. Vergeet niet dat wij multidimensionale wezens zijn, maar in een beperkt 3D bewustzijn gevangen zitten. Laten we jullie herinneren aan een krachtmeting tussen bepaalde bloedlijnen die de mensheid wakker moest schudden.

Op 31 augustus 1997 kwam prinses Diana, samen met haar vriend, om het leven bij een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. In het Spaans betekent Alma de Ziel! Haar dood veroorzaakte een mondiale rouwperiode en ongeveer zes miljoen mensen waren aan de buis gekluisterd vanwege de begrafenis die op 6 september dat jaar. In tegenstelling tot wat mainstream media ons wijsmaakte, was het beslist geen ongeluk.

Prinses Diana kende de ware aard van de genetica van de Koninklijke familie. Zij noemde de Windsors ‘hagedissen’ of ‘reptielen’ en ze heeft vaker in alle ernst gezegd dat de Windsors niet menselijk waren. In zowel Rosemary’s Baby, een griezelfilm uit 1968, als in de Da Vinci Code, een esoterische thriller van Dan Brown uit 2003, komen satanische seksrituelen voor die in onze werkelijkheid nog immer plaatsvinden.

In de eerste zeven dagen van de maand juli 1981 vond er zo’n satanisch ritueel plaats in Clarence House, de residentie van de Koningin Moeder, vlak bij Buckingham Palace. Diana en prins Charles zouden eind die maand in het huwelijk treden. Met de Koningin Moeder wordt gerefereerd aan Elizabeth I, de vrouw van Koning George VI, de moeder van de huidige Koningin Elizabeth II. Hitler noemde haar de meest gevaarlijke vrouw van Europa!

Als je beseft welke krachtmeting er thans achter de schermen plaatsvindt, ben je enigszins voorbereidt op de ongelooflijke verandering die het collectieve bewustzijn te wachten staat. Sta de mensen in je omgeving bij die transformatie met Ease & Grace te verdragen. Het is niet voor niets dat over de hele wereld onverwachte lichtzuilen uit piramiden worden waargenomen. Vertrouw op je innerlijke kracht en wijsheid, het donkerste uur is vlak voor de dageraad.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com