Telepathie.

Hits: 1250

Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Op 19 februari 2018 vierden we met een aantal dierbaren het Chinees Nieuwjaar. De gastvrouw vertelde me dat ze ’s morgens in een meditatie mijn gezicht had gezien. Ze was bezorgd dat ik misschien ziek was, maar op dat moment stuurde ik haar gewoon een mail met de vraag hoe laat ze ons verwachte. E-mail is geen paranormaal verschijnsel, ze ontving mijn gedachte en ‘zag’ mijn gezicht.

Diezelfde ochtend appte ik zomaar een paar lieve emoticons naar onze spirituele dochter. Ze appte ‘s middags terug dat iemand in haar schoonfamilie was overgegaan, en dat ze het daar moeilijk mee had. Is dat paranormaal, of is het gewoon de energie die zielen met elkaar verbindt? De mensheid is zover afgedaald in de dichtheid van het hologram dat die verbinding tot een rafelig koord is verworden.

Diezelfde middag hielp ik een dierbare ziel aan de Photon Genie, en bleef bij haar zitten om de oorzaak van haar emotionele onbalans te achterhalen. Even later voelde ik pijn in mijn rechterschouderblad, en wist meteen dat het een signaal was. Het was weliswaar mijn fysieke voertuig maar niet mijn pijn, dus vroeg ik de Lichtwezens de oorzaak van de pijn in haar schouderblad te neutraliseren.

Toen ze even ging verzitten en de ogen opende, vroeg ik wat er met haar schouderblad was. Ze antwoorde dat het pijn had gedaan toen ze kwam, maar dat de pijn was verdwenen. Is dat telepathie, is dat een paranormale overdracht van een gevoel? Voor mij is er niets geheimzinnigs aan, het gebeurt dagelijks in mijn praktijk. Eigenlijk is het voor mijn gevoel heel normaal.

De afstanden die overbrugd werden in genoemde voorbeelden is nog te overzien. Soms echter stuur ik mijn broer in Tennessee, Amerika zomaar een bericht, en dan vraagt hij zich af hoe het komt dat ik juist contact maak als hij het enigszins moeilijk heeft. Dat is niet paranormaal, want emoties en gedachten reizen met de snelheid van Licht. De enorme lading externe stimuli weerhoudt ons echter de signalen te ontvangen en te begrijpen.

Nu zullen we een gedachtesprong maken. Wanneer emoties en gedachten met de snelheid van Licht reizen, mogen we ons afvragen welke emoties en gedachten van ons zelf zijn. Je hebt een gevoel of je denkt iets, maar weet je zeker dat de emotie of de gedachte uit jou innerlijke bron komen of van buitenaf geprojecteerd worde? Als je de portee van die vraag begrijpt, weet je dat het van groot belang is je emoties en gedachten te beheersen.

Aangezien we in een duale werkelijkheid leven, zal ik ook de wetenschappelijke visie op telepathie kort uit de doeken doen. Hoewel er ooit onderzoek naar het bestaan van telepathie is gedaan, heeft de wetenschap geconcludeerd dat telepathie niet bestaat. Het geloof in telepathie zou gebaseerd zijn op de zogenaamde telefoon anekdote: de persoon aan wie je denkt, belt je op datzelfde moment.

Dat twee gebeurtenissen op hetzelfde moment plaatsvinden, wil echter nog niet zeggen dat er daartussen een oorzakelijk verband bestaat. Wetenschappers geloven alleen in empirisch bewijs, iets dat uit ervaring is voortgekomen. Wetenschappers geloven ook in god zoals hun religieuze overtuiging hen dat voorschrijft, terwijl ze het bestaan van god nooit hebben bewezen. Dat is, eufemistisch gezegd, nogal curieus.

Biodynamica.
Mensen die de theorie achter telepathie verdedigen, menen dat dit fenomeen te vergelijking is met radio ontvangst. Dit impliceert een biologische zender/ontvanger in ons systeem, waarbij verwezen wordt naar de impact van de epifyse. Wetenschappelijk is er echter bij geen enkel levend wezen een ontvangstmechanisme of een energetische drager in die zin vastgesteld. De wetenschap loopt echter duizenden jaren achter op de kennis van aliens.

In 1961 was het reverse engineering van gecrashte UFO’s in volle gang, ook al deed de regering haar best het fenomeen van buitenaardse bezoekers via mainstream als nonsens af te doen. De wetenschappers bij Douglas Aircraft onderzochten een deel van een voertuig dat in de Andes bij Brazilië was gecrasht. Het wrak was gelijktijdig ontdekt door een Chileense DC3 en een Boliviaanse DC4 die naar Bogota vlogen.

Het deel leek nog steeds te functioneren omdat er lichten knipperden die een code leken te sturen. William Tompkins vond dat sommige onderdelen wel erg veel weg hadden van organische structuren die uit een onbekende metaallegering waren samengesteld. De delen waren met elkaar verbonden door een soort glasvezel buizen zoals onze organen door bloedvaten, zenuwbanen en een lymfestelsel zijn verbonden.

Plotseling zag hij het centrale deel van de machine bewegen, het schoof wel 4 cm dichter naar een ander deel op. Iemand anders had het ook gezien en even later merkten ze verschrikt op dat het ding leefde! Besef dat dit in 1961 gebeurde. Het apparaat werd in beslag genomen door de Office of Naval Intelligence en ze hebben het nooit meer terug gekregen. Twee jaar later werd JFK in Dallas vermoord!

We herinneren je er aan dat alle innovaties die nu publiek domein worden, minstens 80 jaar geleden al voor geheime defensieve strategieën werden ontwikkeld. Die ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door reverse engineering van gecrashte voertuigen en de duistere deal die president Truman in 1947 met de zwarte hoeden sloot.

Er zijn aliens die m.b.t. biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde duizenden jaren op ons vooruit zijn. Er zijn ook buitenaardse wezens die nog nooit gehoord hebben van kinetica, kinematica, biodynamica, aerodynamica of hydrodynamica. In een interview van december 2017 stelde iemand die onbekend wil blijven de vraag: ‘Wat als ongeïdentificeerde vliegende objecten Amerikaanse vliegende objecten blijken?’

Op mijn beurt stel ik de vraag: ‘Wat als aliens hun voertuig telepathisch besturen? ‘ Dat zou betekenen dat het voertuig een bewustzijn moet hebben om gedachten te ontvangen!

Pegasus.
Eind juli 1998 vlogen Nora, Willemiek en ik ‘s nachts over de Sahara terug naar Huis. We hadden het Tabaski Feest gevierd met vrienden in Abené, een gehucht in de Casamance. Terwijl mijn reisgenoten sliepen, keek ik in de duisternis omlaag. Plotseling kwam een bizar telepathisch bericht mijn bewustzijn binnen glijden: “Dit heb je ooit gekund zonder vliegtuig.”

Ik was vreselijk ontroerd en wilde dit met de anderen delen, maar die reageerden verbaasd: “Moet je ons daarvoor wakker maken?” Ik weet dat mijn wezen van de Pegasus constellatie afkomstig is, het is mogelijk dat die telepathische boodschap uit de Pegasus Sterren Liga afkomstig was.

Voor het geval je niet met de Galactische Federatie bekend bent, is hier wat korte informatie. De Pegasus Sterren Liga is wellicht het oudste lid van de Galactische Federatie, zij trad 3,78 miljoen jaren geleden toe. Ik weet niet of zij ook de stichters zijn geweest van de Galactische Federatie. De Pegasus Liga was oorspronkelijk een serie kolonies die, ongeveer 4 miljoen jaren geleden, gevestigd werden door de Sirius Regeringsraad.

Epifyse.
We komen even terug op de impact van de pijnappelklier op de hersenen die, zoals we veronderstellen, een biologisch zend en ontvangststation is. De wetenschap heeft nog geen bewijs dat enig levend wezen over een dergelijk ontvangstmechanisme zou beschikken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat mensen die in telepathie geloven cognitieve vertekeningen hebben.

Cognitie is het vermogen tot leren. Cognitieve vertekeningen duiden dan op een verstandelijk onvermogen. Als we ons verstand gebruiken, zijn we niet in staat doorgevingen te channelen. Het aantal channels op Internet is overweldigend. Die mensen zouden volgens de wetenschap niet goed bij hun hoofd zijn. Daarom kunnen de mensen die uitsluitend op hun verstand vertrouwen niet channelen.

Telepathie is ons goddelijke erfgoed. Kunstenaars worden geïnspireerd om beelden, schilderijen, composities, boeken en films te maken. Waar komen hun ideeën of inspiraties vandaan? Mensen die helderziend, helderhorend, heldervoelend of helderwetend zijn, krijgen hun informatie telepathisch aangereikt. Steeds meer mensen ontwaken in hun ware vermogens die 26.000 jaar onderdrukt zijn geweest.

Nu de quarantaine van de Archons en de Chimera dreigt te bezwijken, is het van belang je intuïtie aan te scherpen omdat je nooit weet of een telepathisch bericht een dubbele agenda behelst. Blijf je afvragen of een gedachte die je hebt, in het hoogste goed van allen voorziet.

De ziekte waaraan Lemurië en Atlantis ten onder zijn gegaan, waart nog steeds rond. Macht kan benut of misbruikt worden, de keus is aan jou!

Het is eenvoudig om onderscheid te maken tussen negatieve of positieve telepathische boodschappen door je gevoel te volgen. Dat is aanvankelijk niet gemakkelijk omdat ons gevoel eeuwenlang de dominantie van angst heeft leren kennen. Denk dan maar aan het verkeersbord: ‘Bij Twijfel Niet Inhalen’. Als je twijfelt aan de polariteit van de telepathische boodschap zeg je met heel je hart: ‘Schaduw, laat af!’

Geniet van de achtbaan.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com