Oogsten.

Hits: 1155

Volgens het woordenboek, is oogsten het inzamelen van gewassen. Uitwas daarentegen is een ongewenste of ziekelijke ontwikkeling; een buitensporigheid. Met dat laatste woord komen we op het oogsten door buitenaardse wezens. Er zijn, voor zover we weten, twee categorieën; de humanoïden en de reptilianen. De humane aliens zijn bekend als Nordics en de anderen zijn Draco-Reptilianen.

Beide categorieën zijn al duizenden jaren actief op Aarde om te oogsten, elke groep met een eigen agenda. Beide groepen monitoren de mensheid sinds de dageraad van het leven op deze planeet. Beide groepen zijn ons in vele opzichten duizenden jaren vooruit, en beschouwen ons als een experiment. Mijn aanname is dat de Nordics de sluier willen opheffen, terwijl de Draco-Reptilianen de quarantaine willen handhaven.

Beide groepen monitoren ons telepathisch. Dit is mogelijk omdat in onheuglijke era met het menselijke DNA is geknoeid. De mens heeft van beide groepen DNA/RNA geërfd, dat is de reden waarom wij dualiteit ervaren. Voor we verder gaan wil ik benadrukken dat de concepten van goed en kwaad slechts mentale etiketten zijn. Ze bestaan alleen maar in gedachtepatronen van deze beperkte 3D werkelijkheid.

Er zijn genoeg artikelen geschreven waarin melding wordt gemaakt van zowel vrouwelijke als mannelijke Nordics. We nemen aan dat de humanoïde aliens zich net als de mens op Aarde voortplanten via de geslachtsgemeenschap. De Draco-Reptilianen zouden zich net als reptielen kunnen voortplanten, ware het niet dat bij de wezens uit gecrashte UFO’s tot nu toe de genitaliën ontbreken.

We zullen hierna de term aliens voor de Nordics handhaven en de term ET’s voor de Draco-Reptilianen. Hoewel beide termen hetzelfde betekenen is er voor mij een miniem verschil in gevoel. Bij de term alien voel ik de buitengewone, vreemde energie, terwijl het begrip ET ook het gevoel van buitensporigheid of ontsporing oproept. Met deze terminologie vermijd ik elk oordeel over goed en kwaad.

Ontspoorde oogst.
De ET’s zijn in technologisch opzicht lichtjaren op ons vooruit, in emotioneel opzicht zijn ze net zo gevoelloos als een kiezelsteen. Ze hebben absoluut geen empathie. De gruwelijke verminking van runderen, schapen, geiten of varkens wordt toegeschreven aan de Draco-Reptilianen. Het komt vaak voor dat er vreemde lichten worden waargenomen op locaties waar later dood vee wordt gevonden.

Het is opmerkelijk dat de huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen. Deskundigen hebben nog geen consensus over het hoe en waarom van die gruwelijkheden. Behalve buitenaardse interventie denkt men ook aan geheime experimenten van het leger of rituele dierenoffers door satanische sekten.

Vorig jaar heb ik een artikel gewijd aan parthenogenese of aseksuele voortplanting. Er zijn reptielen die zich ongeslachtelijk voortplanten omdat er weinig of geen mannetjes zijn. Sommige reptielen zijn hermafrodiet en hebben zowel mannelijke als vrouwelijke genitaliën. Bij aseksuele voortplanting komt er geen partner aan te pas. Het organisme geeft dan alle genen aan een kloon van zichzelf.

Het is denkbaar dat de technologisch geavanceerde Draco-Reptilianen wanhopig op zoek zijn naar de golven van emotie die ons overspoelen als we seks hebben. Ze zijn stik jaloers op die euforische ervaring omdat ze dat in hun technologische evolutie kwijt zijn geraakt. Ze ontvangen onze emoties telepathisch en programmeren ons om zo vaak mogelijk buitensporige emoties te kunnen oogsten.

Woede, angst, machtswellust, hebzucht en genotverslaving, van welke aard dan ook, zijn voedsel voor de ET’s. Deze laagfrequente energieën geven hen kracht en macht, en ze programmeren ons zo veel mogelijk om aan die emoties toe te geven. Dat gaat hun goed af door telepathisch de mainstream media te monitoren via hun marionetten. Daarnaast beheersen ze elke vorm van entertainment als instrument om ons te programmeren.

Omdat het leven een stuk gemakkelijker is geworden, hebben mensen steeds sterkere prikkels nodig om zich niet te vervelen. Comazuipen is daar een voorbeeld van, maar ook zwakkere leeftijdgenoten zo stelselmatig intimideren dat het aantal zelfmoorden onder jongeren toeneemt. Het is typerend dat zowel overmatig drinken als treiteren altijd in groepsverband, als uiting van ultieme lafheid, gebeurt.

Zaaien en oogsten.
Topsharking is een uiterst dubieuze vorm van leedvermaak die vooral in Japan populair is. Bij niets vermoedende jonge vrouwen wordt haar topje publiekelijk omlaag getrokken zodat iedereen haar borsten kan zien. Lowsharking is het slipje omlaag trekken van jonge vrouwen die erg korte rokken dragen. De ongein wordt steeds idioter, en wordt door de seksindustrie ook nog gepromoot.

In de muziekindustrie gaat het niet meer om de muziek, want nagenoeg elke videoclip toont adrenaline verhogende halfnaakte figuranten. Voor je het in de gaten hebt komt er een album uit met Greatest Tits in plaats van Greatest Hits! Bij de elite is de obsessie voor nog grotere adrenaline kicks ontaardt in satanisch ritueel misbruik, een zeer extreme vorm van geestelijk, lichamelijk en seksueel misbruik door de marionetten van de Cabal.

Seksueel misbruik is het geheime wapen om de samenleving te ontwrichten. Duizenden viriele jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten worden door Soros betaald en van instructies voorzien om in Europa het beest uit te hangen. Het wereldwijde pedonetwerk verdient niet alleen miljarden dollars met porno, maar ook aan de verkoop van organen van de verdwenen kinderen.

Er zijn berichten die je nooit in mainstream tegenkomt over het ontvoeren van kinderen. In het jargon van het pedonetwerk worden jongens en meisjes verhandeld als hotdogs en pizza’s. Op geheime locaties wordt er jacht gemaakt op de naakte kinderen, die dan een enorme adrenaline verhoging krijgen. Het snel vrijkomen van grote hoeveelheden adrenaline maakt deel uit van het overlevingsmechanisme van het organisme.

De adrenaline zorgt voor versnelde ademhaling en hartslag, voor een versnelde bloed- en zuurstofvoorziening. Met andere woorden het opgejaagde wild krijgt een betere consumptie kwaliteit. Het hoogtepunt van de jachtpartij is het consumeren van de hotdog of pizza terwijl ze nog warm zijn. Kannibalen deden het uit noodzaak, de elite doet het uit tijdverdrijf en om hun behoefte aan dopamine te bevredigen.

Dopamine is een hormoon of neurotransmitter dat in de hersenen wordt aangemaakt en ervoor zorgt dat we een kort geluksgevoel, een fysieke beloning ervaren. Na een fysieke inspanning zoals een jacht, of na het eten van een hotdog of een pizza creëert het gelukshormoon dopamine een kortstondig gevoel van geluk. De korte duur van het geluksgevoel roept om meer buitensporige jachtopbrengst of ontspoorde oogst.

Op deze manier oogsten de Draco-Reptilianen energie. Daarom maken ze meesterijl gebruik van de verdeel en heers techniek. Zolang de mensen oorlogen voeren, genocide plegen en seksueel ontsporen hebben de ET’s bestaansrecht. President Truman heeft in 1947 de mensheid verkocht aan de Draco-Reptilianen in ruil voor technologie. Die technologie is thans zover dat er wordt geëxperimenteerd met transhumanisme.

Het gevolg hiervan is dat de zwarte hoeden door het concept van transhumanisme zullen ontdekken dat er voor hen na verloop van tijd geen oogst meer valt te halen. De marionetten van de Draco-Reptilianen die de Nieuwe Wereld Orde willen uitroepen, zouden wel eens de volgende jachtbuit van de onverzadigbare ET’s kunnen zijn. Wie zaait zal oogsten!

Het is een opmerkelijk gegeven dat de verminkingen van vee in de VS enorm toenam na de landing op de Maan in 1969. Armstrong en Alwin waren niet de eerste mensen op de Maan. De Nazi’s waren er dankzij de Draco-Reptilianen eerder. De Nazi misdaden tegen de mensheid dienden ook als energetisch voedsel voor de koudbloedige wezens die de Maan als een laboratorium voor genetische experimenten gebruiken.

Het was opvallend hoeveel vee van de geslachtsdelen was ontdaan door middel van chirurgische precisie zonder een druppel bloed te morsen. Het is opmerkelijk dat dit alleen gebeurde met zoogdieren! De mens is ook een zoogdier, maar geen slachtdier. De mens is wel het slachtoffer van diverse religieuze concepten waarmee de ET’s ons telepathisch hebben geprogrammeerd.

‘Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe’, uit Lukas 6:29 is een manier om ons te programmeren. Je kunt het ook opvatten als je andere kind het bos insturen wanneer het eerste kind is opgegeten. De oogst gaat door totdat het collectief der mensheid ontwaakt in haar eigen kracht en macht.

Voordat een motorongeluk mij drie weken in comateuze toestand hield, ging ik dagelijks hardlopen en in het weekend pakte ik de racefiets. De fysieke inspanning zorgde voor de aanmaak van endorfinen die op hun beurt de aanmaak van dopamine verhoogden. Het rennen of wielrennen was een positieve verslaving die een gelukzalig en trots gevoel genereerden.Ik merkte dat ikanders omging met nare omstandigheden omdat de dopamine me motiveerde niet bij de pakken neer te zitten.

Het is raadzaam juist te gaan sporten als je lusteloos en vermoeid bent. Na de dubbele bypass heb ik de duursport vervangen door stevig doorlopen, ongeacht de weersomstandigheden. Voordat ik aan dit artikel begon, zag ik er tegen op te gaan lopen. Het was erg koud en ik was moe van het sjouwen met archiefkasten. Na een half uur doorlopen had ik het zweet op de rug staan en was mijn gezicht ijskoud geworden.

Het gaf me de energie om dit schrijfseltje te produceren. Het gaf me de energie om de zwarte hoeden de vinger te geven en de ontspoorde oogsten aan de kaak te stellen. De Cabal heeft het Internet ontworpen als een vangnet voor onze gedachten en emoties. Het vangnet werkt nu als een boemerang voor de hoogste gelederen van de elite. De jacht op elite is geopend.

Lang voor zijn aantreden heeft Trump al gezegd dat hij de strijd tegen pedofielen en kinderhandel wil aangaan. In 2017 werden ruim 10.000 pedofielen gearresteerd sinds Trump de jacht opende. Het zijn tot nu toe de lagere echelons, maar de financiële middelen van de elite zijn al bevroren of geconfisqueerd. Guantanomo Bay heeft te weinig ruimte, en er wordt al naar meerdere locaties gekeken om de elite en hun trawanten op te sluiten.

We begonnen onze evolutie als jagers/verzamelaars, laten we die ervaring gebruiken om de jacht te openen op ontspoorde wezens die ons hier al 26.000 jaar gevangen houden.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com