Zaaien.

Hits: 932

Het vorige schrijfseltje ging over oogsten. Dit keer bespreken we het zaaien en doen dat aan de hand van een parabel van Yeshua. ‘Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het.

Een ander deel viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Weer een ander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!’ (Mattheüs 13:1-9)

Op mijn beurt zeg ik: ‘Wie ogen heeft, kan ook zien.’ Hebben jullie je ooit afgevraagd of de zaaier een homogeen zaad strooide? Voor mij is niets op Aarde vanzelfsprekend, en ik ga ervanuit dat de zaaier gemengd graan strooide, zoals onze kippen dat elke dag krijgen. We gaan de regels van Mattheüs analyseren om een ander beeld te vormen.

Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een metafoor voor buitenaardse wezens die ons al miljoenen jaren als oogst beschouwen. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Een metafoor voor wezens die hier niet konden aarden. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het. Een metafoor voor wezens die het Licht afwezen…

Een deel viel tussen de distels, die het zaad verstikten. De distels zijn een metafoor voor de Anunnaki die ons als hybride slaven hielden om hen te dienen. Een ander deel viel in goede grond en zette vrucht… Dit zijn Sterrenzaden die het Licht op Aarde willen verankeren. Een deel bracht dertigmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel honderdmaal. Een metafoor voor de frequenties van Licht die we in onze evolutie mogen ontwikkelen.

Er zit nog een code in de aantallen. Dertig verwijst naar de drie lagere chakra’s die het ego-bewustzijn koesteren. Zestig verwijst naar je intuïtieve vermogens, en honderd naar je Merkaba of het Lichtlichaam waarin of waarmee je ascendeert. Het zijn ook verwijzingen naar Golgotha. Op het 3e uur na zonsopkomst hingen ze hem aan het kruis. Van het 6e tot het 9e uur was er duisternis over het land.

Je ziet ook hier weer de getallen die Nicola Tesla bezig hielden. De honderd is een code voor de Hemelvaart in zijn Merkaba, de honderd is zijn volledige DNA blauwdruk waarmee zijn fysieke lichaam transformeerde in zuiver Licht. In de parabel van Yeshua ging het om één zaaier. We weten inmiddels dat er meerdere ‘goden’ waren die ons naar hun gelijkenis creëerden. De Anunnaki waren niet de enige scheppers op Aarde.

Ze zijn wellicht de bekendste, maar in dit schrijfseltje willen we de verschillende zaaiers van humanoïde DNA/RNA bespreken. In den Beginne was er de Oerknal, in een nanoseconde expandeerde het heelal tot vele biljoenen malen de oorspronkelijke grootte. Na 300.000 jaar afkoeling worden de eerste atomen gevormd. De expansie is zo groot dat fotonen niet meer geabsorbeerd worden door de atoomkernen, en…

Er was licht.
Nu maken we een kwantumsprong om te voorkomen dat het schrijfseltje een boek wordt. We kunnen het concept licht beschouwen als een pendant van donker, we kunnen het ook beschouwen als bewustzijn. Het eerste bewustzijn passeerde het prisma van de constellatie Lyra, de fragmentatie van licht creëerde een groep lichtwezens die we de Stichters zullen noemen.

Om dit te begrijpen, projecteer je licht door een prisma waardoor het licht zich in diverse kleuren fragmenteert. De groep Stichters fragmenteerde weer, net zoals ons Wezen zich fragmenteert in talloze zielsaspecten. Deze fragmenten reisden in etherische vorm steeds verder van de Bron en kwamen in dichtheden of fysieke realiteiten die humanoïde leven konden ondersteunen.

Je begrijpt dat hoe verder je van het Licht af reist, hoe donkerder het wordt. Zo was het ook met het lichtbewustzijn, dat steeds verder fragmenteerde en tenslotte elk besef van licht verloor. Ongeveer 4 miljard jaar na de Oerknal vormden zich de eerste sterren die gekoloniseerd werden door fijnstoffelijke wezens. Lyra is de symbolische harp waarop het lied van de mensheid wordt gespeeld.

De kolonisatie verliep niet harmonieus. In een channeling van Shaumbra uit juli 2003 zegt Tobias: ‘Dat is lang geleden, hoor, dat was toen de sterren en de melkwegstelsels geschapen werden en er nog geen menselijk lichaam bestond. Je voelde je schuldig omdat je in de loop der tijden andere engelen hebt vernietigd... of opgegeten.’

Na Lyra werd Vega gekoloniseerd, deze kolonisten waren zowel in hun overtuigingen als daden tegengesteld aan de polariteit van Lyra. Lang geleden in een ver verwijderde Galaxis, werden de eerste Galactische oorlogen uitgevochten. Deze oorlogen brachten Galactische diaspora op gang. Vluchtelingen zochten hun heil elders in het Universum en kregen ruzie met de autochtonen of vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking.

Kolonisten, zaaiers.
De Anunnaki waren niet de eerste buitenaardse kolonisten. Miljoenen jaren vóórdat de Genesis werd gekopieerd van nog oudere scheppingsmythen, was het al een komen en gaan van entiteiten op deze planeet. Dat waren de Leeuwmensen van de Lyra constellatie, de Cetaceeën of walvisachtigen van Sirius, en de Carians of Vogelmensen uit Orion. Er waren ook Reptielwezens van Alfa Draconi en Zeta Taurians; de Greys.

Dat waren kolonisten die allemaal een oogje hadden op deze vruchtbare planeet. Het was als een bevruchting van Gaia door Vader Kosmos. Dit waren de Bijbelse reuzen die als gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren… Het begrip reusachtig kan zowel op hun fysieke vorm als op hun mentale vermogens slaan. Het waren intelligente wezens die over een uiterst geavanceerde technologie beschikten.

Met al die kolonisaties door wezens van beide polariteiten werd de intentie van het Licht of Causaal Bewustzijn manifest; eenheid in verscheidenheid. Net zoals het witte licht door een prisma of kristal wordt gefragmenteerd in meerder kleuren, ontstond er een rijkdom aan kleur in de biologisch/genetische cyclus op Aarde. De zaaiers brachten ook hun eigen dogma’s in het bewustzijn op Aarde, en zo ontstonden de diverse vormen van religie.

De biologisch/genetische experimenten verliepen niet even succesvol. Je kunt dit op oude artefacten, petroglyfen en beeldschrift waarnemen. Er verschenen zoomorfische entiteiten, zoals de Egyptische godheden met dierenhoofden en menselijke lichamen. Deze entiteiten verdwenen ook weer, of gingen de Holle Aarde in. Diep onder onze voeten woedt nog steeds een heftige territoriumstrijd tussen diverse humanoïde en reptielen soorten.

Ver boven onze hoofden woedt ook nog steeds een Galactische oorlog. Galactische oorlogen worden met exotische wapens uitgevochten, waarbij Ioniserende straling of radioactiviteit vrijkomt. Dat veroorzaakt chemische veranderingen in lichaamscellen, misvormingen en genetische afwijkingen. De Nordic wezens die het dichtst bij het Lichtbewustzijn bleven, zijn nog steeds humanoïde.

Wezens die de duistere polariteit vertegenwoordigen zijn door de Ioniserende straling zodanig biologisch/genetisch misvormd dat ze geen nakomelingen kunnen verwekken. Het zijn de Greys die verantwoordelijk zijn voor de vele ET ontvoeringen. Kennelijk willen ze met hun medische experimenten het menselijke DNA reproduceren, of hun biologie herstellen met menselijke organen, weefsels, vloeistoffen en genen.

Voordat we een oordeel velen over één van beide groepen zaaiers dienen we te beseffen dat we een mix zijn van beide polariteiten. Recidivisten, mensen die steeds van kwaad tot erger vervallen, worden sterk beïnvloedt door de Draco-Reptilianen. Deze mensen zijn het zaad dat snel opkwam op ondiepe grond. Het zaad dat het daglicht niet kan verdragen en innerlijk verdort.

Mensen die zich Lichtwerkers noemen vertegenwoordigen het zaad dat in goede aarde viel en vruchten droeg. Een deel verankerde zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal de oogst aan lichtfrequenties op Aarde. Verrezen Meesters verankerden honderd procent aan lichtpartikels of fotonen op Aarde, en volbrachten daarmee hun taak. Ze gingen ons voor op het pad van evolutie, en wachten op ons.

Het Zonnestelsel reist nu in de Fotonengordel, de Galactisch Nacht is voorbij. Dat helpt ons om ook honderd procent voor het Licht te gaan of liever nog 100% Licht te Zijn. We hebben een zaadje geplant, jullie Vrije Keus bepaalt waar het valt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com