Plooibaar.

Hits: 701

Plooibaar betekent volgens het woordenboek meegaand of inschikkelijk. Een verstandig mens zou deze woorden niet toepassen op de werkelijkheid waarin we leven. We zijn geprogrammeerd om de werkelijkheid als fundamenteel waar en absoluut te beschouwen. Het programma dat ons denken domineert, is een doodlopend spoor om onze werkelijkheid te begrijpen via de verdraaide kennis die ons wordt opgelegd.

Als je nog denkt: ‘Zien is geloven’, zou je eens een virtual reality bril op moeten zetten. Mijn vader hield mij als kind al voor dat wat je niet ziet ook bestaansrecht heeft! Dit impliceert dat de manier waarop we de werkelijkheid waarnemen verschillend kan zijn voor verschillende mensen, culturen en tijdlijnen. Elk met een inherent bewustzijnsniveau. Kwantumfysici experimenteren thans met de mogelijkheid van parallelle Universa of het Multiversum.

Er is nu consensus, zelfs in wetenschappelijke kringen als kosmologie, kwantum - en theoretische fysica en astronomie, dat er meerdere realiteiten zijn - niet alleen verschillende interpretaties - maar echte objectieve werkelijkheden die ofwel minutieus of volledig van elkaar verschillen. Voorstanders van het Multiversum stellen dat er andere Universa buiten de onze zijn die dezelfde natuurkundige wetten volgen maar verschillende samenstellingen hebben.

Nu volgt een alinea uit een bericht van de groep aan Steve Rother uit juni 2006. ‘Ten eerste dienen jullie te begrijpen dat er 12 dimensies zijn, inclusief het punt van waarneming. Ten tweede moeten jullie weten dat er diverse kansen voor jullie zijn om iets andere keuzes te maken in dezelfde samenwerkende belichamingen die één ziel delen. We hebben het over één ziel die simultaan 12 verschillende ervaringen op de Aarde kiest.’

Dit betekent dat er een Universum zou kunnen zijn waar je bestaat of hebt bestaan door dezelfde historische tijdlijn met enkele subtiele variaties, bijvoorbeeld waarin je niet bent gescheiden of waarin je voor een eigen carrière hebt gekozen in plaats van de zaak van je ouders over te nemen. Dit zijn parallelle werkelijkheden waarin de belichaamde aspecten van dezelfde ziel andere keuzes maakten.

Kwantumfysici zullen dit ook nog ontdekken. Het is nu eenmaal zo dat Universele Wijsheid altijd enkele decennia op aardse wetenschap/kennis vooruit is. De wijsheid van je ziel overstijgt alle kennis die je met je verstand hebt verzameld. Het innerlijk weten heeft geen diploma’s nodig omdat het eeuwen en eeuwen ouder is dan je huidige fysieke voertuig. Je ziel heeft alle informatie uit elke belichaming in enige tijd/ruimte opgeslagen!

Voor mijn cursisten heb ik eens het Prins Clausplein bij Zoetermeer als voorbeeld gebruikt. Wanneer je met de snelheid van Licht zou rijden op dit drie verdiepingen tellende knooppunt, ontmoet je diverse incarnaties van je Zelf uit andere tijd/ruimte continua. Je zou een incarnatie van je Zelf tegenkomen die nog een ossenkar voort drijft, of een belichaming die in een Hoover voertuig net boven het asfalt zweeft.

Hoe gek dit ook moge klinken, het is mogelijk omdat onze werkelijkheid plooibaar is. De aanleiding tot dit schrijfseltje was een video op YouTube waarin iemand door middel van geluidsfrequenties een portaal of wormhole activeerde en spoorloos verdween. De reacties op de video bevestigen slecht het citaat van Albert Einstein: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen niet zeker.’

Geluidsfrequenties.
Op 13 november 2016 publiceerde ik een artikel over geluid. Hierna plak ik enkele alinea’s uit dat schrijfseltje. Wat was er eerder In den Beginne? Licht of Geluid? Dit is gemakkelijker te beantwoorden dan de klassieke vraag wat er eerder was; de kip of het ei… In regel 3 van het boek Genesis staat: “En God zei: ‘Daar zij licht!’ En daar werd licht.”

Je zou dus als vluchtige lezer kunnen concluderen dat licht het eerste was, maar deze creatie, en alle daaropvolgende creaties kwamen na het geluid. God maakte eerst geluid, want hij zei immers: ‘Daar zij licht!’. God sprak, hij maakte dus geluid en het was niet tegen dovemans oren. Dit is de sleutel tot elk onderzoek naar de oorsprong van Al dat Is, of dat nu kosmologie of creationisme heet.

Zonder dit eerste geluid (een akoestische, sonische drukgolf) zou niets in de wetenschap zin hebben en zou er niets in het Universum bestaansrecht hebben. Goed, we stellen dus dat het geluid er eerder was dan het licht, en pas veel later kwam de materie om de hoek kijken. Dit leidt tot drie fundamentele stellingen, namelijk dat alle materie een eigen onmiskenbare toon heeft, dat alle materie gemanipuleerd kan worden met geluid, en dat de structuur van alle materie terug gebracht kan worden tot trilling.

De man van de YouTube video experimenteerde met slechts twee geluidsfrequenties. Hij switchte van 528 HZ naar 525 Hz en de toon opende een portaal naar Sedona In Arizona. Boven de luidspreker waaruit de 525 Hz kwam, werd ineens een landschap zichtbaar boven het bed waarop de luidspreker stond! Het geluid, de toon, plooide de werkelijkheid van zijn slaapkamer en toonde een parallelle werkelijkheid.

Toeval.
Het is mij niet bekend waar de man woonde, of dat hij met zijn verdwijning wilde ontsnappen aan een werkelijkheid die hem niet serieus nam. Er twee zaken die mij hebben getriggerd dit artikel te schrijven. Hij gebruikte in augustus 2017 geluidsfrequenties en activeerde een poort naar Sedona, Arizona. Dertig jaar na de eerste Harmonische Convergentie van augustus 1987 in Sedona, Arizona activeerde hij ‘toevallig’ een portaal naar diezelfde tijd/ruimte.

Het is ook ‘toevallig’ dat op 12 augustus 1943 de USS Eldridge, met bemanning, in een Amerikaanse haven door een portaal verdween en vier uur lang onzichtbaar was. Die voor de bemanning vreselijke gebeurtenis werd bekend als het Philadelphia Experiment. Met het voorbeeld van het Prins Clausplein in gedachten is het mogelijk dat de man in augustus 2017 een ontmoeting had met een belichaming uit augustus 1987.

Door de eeuwen gebeurde er op 12 augustus steeds ‘toevallig’ iets uitzonderlijks:
12 augustus 1099: Godfried van Bouillon sticht het Koninkrijk Jeruzalem.
12 augustus 1943: Het Philadelphia Experiment wordt uitgevoerd.
12 augustus 1985: De ramp met een 747 van Japan Airlines kost 520 mensen het leven.
12 augustus 2000: De Koersk zinkt in de Barentsz Zee met 118 bemanningsleden.
12 augustus 2003: Arrestatie van verdachte van bomaanslagen in Bali in 2002.
12 augustus 2003: Arrestatie mannen die een luchtdoelraket de VS in smokkelden.

De datum 12 augustus genereert om de 20 jaar een piek in het bioritme van de Aarde. Die piek zorgt voor verschuivingen in tijd/ruimte. Het is mogelijk dat de man door het gebruik van geluidsfrequenties zo’n verschuiving veroorzaakte. Volgens Internet berichten is hij sindsdien spoorloos. Hij is in een plooi van tijd/ruimte beland, en als hij daar geen geluidsfrequenties kan opwekken om terug te komen, blijft hij in een parallelle werkelijkheid.

Het is denkbaar dat de hele video een hoax is, dat is voor dit artikel niet van belang. Het gaat er om dat we inzien waarom onze werkelijkheid in feite een hologram is dat met andere werkelijkheden osmotische uitwisselingen onderhoudt. Een vermenging van inhoud en informatie via plooien in de tijd/ruimte continua. Mensen die het spel met glazen draaien spelen, weten absoluut niet wat ze kunnen oproepen.

Albert Einstein schreef vier weken voor zijn dood: `Voor ons gelovige natuurkundigen is de scheiding tussen verleden, heden en toekomst slechts een hardnekkige illusie.' Die illusie gaat aan diggelen als je bedenkt hoeveel mensen een Deja-vu hebben omdat informatie van ons hoger bewustzijn uit een parallelle dimensie door ons dag/Beta bewustzijn of in dromen/Alfa bewustzijn door sijpelt.

Het staat voor mij vast dat de parallelle tijd/ruimte continua waarin verschillende aspecten van je Ziel existeren, werkelijkheden zijn waarmee we verbinding kunnen maken, informatie kunnen uitwisselen en mogelijk van de ene tijdlijn naar een andere kunnen schakelen. Een regressie therapeut doet niets anders. Iemand die channelt doet niets anders. Dat wat we de Sluier noemen is in mijn perceptie een draaideur naar andere dimensies.

Als je niet bewust bent van andere dimensies of parallelle werkelijkheden is de draaideur onvindbaar. Wanneer je beseft dat de waargenomen werkelijkheid een hologram is, wordt de draaideur zichtbaar. De draaideur resoneert met jouw frequenties, jouw frequenties bepalen wanneer je, en waar je uit de draaideur stapt. Wat de meeste mensen niet beseffen is dat je ook op een hoger bewustzijnsniveau kunt instappen.

De keus is aan jou. Blijf je meegaand of inschikkelijk, blijf je in de plooi voor de buitenwereld of laat je eindelijk je ware grootte zien? Onze werkelijkheid is plooibaar en je frequentie bepaalt wanneer je uit de plooi komt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com