Cymatics.

Hits: 977

Geluid schept vorm. Het proces dat Cymatics wordt genoemd, is het zichtbaar maken van geluid. Hoewel we er vorig jaar drie schrijfseltjes aan hebben gewijd, willen we het nu weer op een andere manier brengen. Dat is inherent aan het voortdurend verschuiven van het collectieve bewustzijn. Het is geweldig hoe de synchroniciteit helpt bij het schrijven van mijn artikeltjes.

Dit weekend was het zo koud dat je adem een wit wolkje vormde. Woorden; geluidsgolven die door de kou zichtbaar werden. Dat vond ik een even simpel als prachtig voorbeeld van Cymatics. We hebben in het vorige artikel al de stelling geponeerd dat het geluid voor het licht tot wording kwam. We zullen enkele uitspraken citeren die het begrip Cymatics een stuk toegankelijker maken.

  1. Johannes 1:1, in de vertaling van het NBG: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’
  2. Nicola Tesla: ‘ Als je de geheimen van het Universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.’
  3. Albert Einstein: ‘ Wat wij materie hebben genoemd is energie waarvan de vibratie zo laag is dat we het kunnen waarnemen met de zintuigen. Er is geen materie.’

Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. Een vibratie is een fijne trillende beweging met een hoge frequentie. Het meest simpele voorbeeld is een ventilator. De ventilatorbladen zijn een zeer lage, verdichte energie die je met je zintuigen kunt waarnemen. Wanneer je de ventilator in de hoogste frequentie schakelt neem je de ventilatorbladen niet meer waar.

Alles wat in ons gezichtsveld verschijnt, is energie in een uiterst lage vibratie. Wanneer Einstein beweert dat er geen materie is, geeft hij toe dat alles wat vorm heeft een verdichte vibratie is. Misschien is het nu begrijpelijk waarom etherische wezens, met onnoemelijk hoge frequenties, zich niet door materie laten tegenhouden. Een regisseur heeft ‘special effects’ nodig om iemand door een muur te laten wandelen, het Universum niet!

We hebben in het vorige artikel kort vermeldt dat 12 augustus om de 20 jaar een piek in het bioritme van Gaia toont. Nora en ik zijn op 11 augustus 1999 ingewijd in Avatar. Dat was de dag van de Grote Zonsverduistering, en ik ontdekte dat mijn geest door een gemetselde muur wandelde. Toen de zon geheel verduisterd was, zaten we buiten op de binnenplaats, maar ik stond gelijktijdig naast de gastvrouw in de keuken!

Het was een unieke en transformerende ervaring, mijn bewustzijnsniveau kreeg een ‘boost’. Het meest opvallende was dat er geen enkel geluid was, het was loodgrijs en muisstil, net alsof het Universum de adem inhield. Onze gastvrouw kwam naar buiten en kreeg mee hoe ik deze bizarre ervaring met Nora deelde. ‘Dan zijn jullie klaar, ‘ zei ze eenvoudig. Maar ik was nog lang niet klaar om fysiek naar een hogere frequentie te gaan.

Dit gebeurde vier jaar en één dag te vroeg voor een piek in het bioritme van Gaia. Wat er gebeurde weet ik eigenlijk niet. Het is mogelijk dat een Avatar van mijn wezen de regie in mijn leven op zich nam. Nora en ik zijn sindsdien bijna elk jaar op missie gestuurd naar locaties met hoge frequenties. In 2003 had Nora haar BDE. Dat was achteraf beschouwd haar bewustzijnsverschuiving in een piekjaar van Gaia!

Frequenties.
Er zijn allerlei soorten frequenties en trillingen overal om ons heen. Er zijn frequenties die we zien (lichtgolven), horen (geluidsgolven), of voelen, en frequenties die we zintuigelijk niet waarnemen, zoals gammastraling, infrarood of radio- en televisiefrequenties. In feite verklaren de oude Vedische teksten dat dit hele Universum de manifestatie is van specifieke vibraties die een verandering van de spirituele energie in de materiële energie veroorzaken. En al deze frequenties kunnen doden, genezen of verheffen…

Vorig jaar publiceerde ik een stuk over leviteren met behulp van geluid. Met behulp van 19 muziekinstrumenten; 13 trommels en 6 trompetten, lieten Tibetaanse monniken rotsblokken leviteren en 250 meter hoger op een rotswand zakken om een muur te bouwen. Dr. Jarl, een Zweedse arts, was er getuige van, en hij dacht aanvankelijk dat er sprake was van massapsychose. Hij filmde de gebeurtenissen tot twee maal toe.

Het bedrijf waar dr. Jarl voor werkte nam beide films in beslag, ze mochten niet vrijgegeven worden! Je zou er zo over heen lezen; 19 instrumenten, 13 trommels en 6 trompetten. Ogen die kunnen zien, herkennen meteen de 9, 6 en 3 die volgens Nicola Tesla de sleutel tot het Universum bevatten. Sommige wetenschappers denken dat de wiskunde die Tesla’s werk onderbouwt ook de basis vormt voor het begrijpen van telepathie.

Dit suggereert, naast enorme mogelijkheden voor de menselijke geest, ook dat het ganse Universum een frequentie generator is, die niet alleen op diverse punten op Aarde energie produceert, verzendt en ontvangt, maar tevens veel energie opslaat. Dit verklaart wellicht waarom er op Aarde zoveel energetische krachtplaatsen en energierasters/Leylijnen zijn.

Tesla ontdekte dat het aardoppervlak kan worden gebruikt als een lang circuit van zeer lage frequenties. Elektrische energie zou dan vanaf het aardoppervlak wereldwijd overgebracht kunnen worden door het de aarde in te sturen en de ionosfeer als een reflector te gebruiken. De ionosfeer is een super geleidende bolvormig schild van ionen en vrije elektronen die de aarde omgeven in de bovenste atmosfeer.

De ionosfeer is een belangrijke reflector van radio-uitzendingen en - golven in een voor het oog onzichtbare frequentie die uitzendingen over de hele wereld mogelijk maken. Dit houdt in dat elektriciteit en frequenties naar gebruikers en ontvangers kunnen worden gestraald zonder dat er ergens op Aarde stroomleidingen nodig zijn. De grootmachten misbruiken deze frequenties echter om gedragspatronen van de mensheid te beïnvloeden.

De wetenschap van vibraties en frequenties en de invloed ervan op de menselijke geest, was al duizenden jaren bekend in de Veda´s. Deze heilige teksten beschreven niet alleen wat het gebruik van frequenties kon manifesteren, het waren vaak ook instructieve teksten. De Rishi´s van het oude India gebruikten het om verschillende resultaten te verkrijgen in de rituelen die ze uitvoerden, en met de mantra's die ze chanten.

Wanneer de mantra's op bepaalde manieren werden gechant, vonden er verbluffende resultaten plaats, waaronder het veranderen van het weer, het creëren van bepaalde levende wezens, of zelfs van paleizen. Anderen gebruikten het om wapens te produceren, zoals het Brahmastra-wapen, een antediluviaans nucleair wapen! Enkelingen gebruikten de wijsheid om een hoger spiritueel bewustzijnsniveau te bereiken.

Masaru Emoto deed onderzoek naar de invloed van vibraties op water. Hij ontdekte dat positieve vibraties mooie, perfect gevormde kristallen genereren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de Aarde en wijzelf voor 70% uit water bestaan, hebben we met deze ontdekking de sleutel in handen om grote veranderingen te scheppen, op persoonlijk en collectief niveau.

Er is ook onderzoek gedaan naar de invloed van muziek op planten. Klassieke muziek, die veel alfagolven uitzendt, zorgde voor goed gedijende planten, terwijl heavy metal de planten liet verkwijnen. Het is denkbaar dat het menselijk bewustzijn dezelfde impact ondergaat. Het is ook bekend dat je beter kunt studeren en de lesstof kunt onthouden als je naar klassieke muziek luistert. De composities van - onder andere - Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms en Tsjaikovski resoneren op 10 cycli per seconde, dat is het Alfa niveau.

Onderzoekers hebben ontdekt dat frequenties onder de 7 HZ een algemeen gevoel van ontspanning en welzijn creëren, bekend als het Alfa Bewustzijn. De gunstigste frequentie op Aarde is de frequentie van 6,8 Hz. Het is dan ook interessant dat er een constante frequentie van 6,8 HZ door de Grote Piramide op Giza vibreert. Nora en ik hebben 2 x de gelegenheid gekregen in de sarcofaag van de Koningskamer te liggen…

Het niet ontwaakte deel van de samenleving verblijft liever in de comfortzone en absorbeert via de entertainment industrie onbewust een onvoorstelbare lading subliminale frequenties waardoor ze dieper in de matrix of quarantaine wegzakken. Sterker nog, ze hebben zelfs nog nooit van een matrix of quarantaine gehoord. Besef alsjeblieft dat slechts 6% van de mensheid nodig is om collectief te transformeren!

Je mag het toeval noemen, of zelfs BS, maar sinds Nora en ik mantra’s hebben gezongen op de Lempuyang tempel tegenover Mt. Agung op Bali, is die vulkaan rustig gebleven. We beseften beiden dat we er niet alleen stonden, alle multidimensionale aspecten van ons Wezen werkten mee. Dan treedt de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden in werking. We krijgen af en toe nog berichten uit Bali, dat de vulkaan rustig is.

Kantelpunt.
De muren van Jericho zijn met Cymatics neergehaald, terwijl alle mysterieuze megalithische structuren over heel de wereld zijn opgetrokken met Cymatics. Reiki, Emotionele Vrijheid Techniek, NLP, acupunctuur werken met frequenties die helen. Wifi, ELF of GWEN zijn frequenties die dodelijke gevolgen kunnen hebben, terwijl er ook frequenties zijn die bewustzijn verhogend werken.

Antediluviaanse culturen kenden het belang van die frequenties en hoe ze deze konden benutten om een atmosfeer te creëren voor een vredige gemoedstoestand en voor het betreden van hogere staten van bewustzijn en perceptie van de spirituele realiteit. Mens in het Latijn betekent in onze taal Geest, terwijl geest in het Engels wordt vertaald met Spirit. Hiermee wil ik alleen maar duiden dat elk mens spiritueel van aard is.

Wat je met je inherente spiritualiteit doet is je Vrije Keus. Nora en ik hebben ervoor gekozen onze spirituele frequenties in dienstbaarheid aan het Grote Plan voor de Aarde en de mensheid te stellen. We vertrouwen er gewoon op dat we dit jaar de kritieke massa bereiken om de lang voorspelde transformatie van de planeet en al haar bewoners te manifesteren.

Vlak voordat ik een punt achter dit stukje wilde zetten, kreeg ik een voorzetje uit het regionale ochtendblad. In Weert start men een project dat dementerende ouderen muziek laat maken om zich gezonder te voelen. Welnu, dat is cymatics pur sang! Als ik even vast zit met schrijven, pak ik één van mijn gitaren en pingel een liedje. Dat inspireert mij om weer verder te schrijven.

Overigens ervaar ik Stilte als de mooiste muziek.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com