Leeg

Hits: 765

Het bijvoeglijke naamwoord leeg betekent volgens het woordenboek niets bevattend. Leeg betekent ook zonder gehalte of geestelijke inhoud, nietszeggend of uitdrukkingloos. We zijn vier keer in de Koningskamer van de Grote Piramide geweest, we hebben drie keer in die ‘lege ruimte’ kunnen chanten. Een toerist vindt de passages en kamers van de Grote Piramide leeg en kaal.

De onvoorstelbare complexe architectuur lijkt doelloos en de geheime nissen en verborgen hoekjes nietszeggend, leeg. Toch heeft Imam Al Kandari uit Koeweit opgeroepen tot vernietiging van de piramides en de Sfinx in Egypte om een einde te maken aan de aanbidding van beelden. Dit idee deelt hij met Abu Bakr al-Baghdadi van de Islamitische Staat, die vindt dat de sloop van de historische monumenten een 'religieuze plicht' is.

Religie heeft altijd meer verwoest dan opgebouwd. Na de Zondvloed voerden twee Anunnaki facties de Tweede Piramide Oorlog om de heerschappij in de Oriënt. De toenmalige wereld was verdeeld in domeinen; Enlil behield Mesopotamië, Enki kreeg Egypte en Afrika toegewezen en Inanna werd de godin van de Indus Vallei, waar het Hindoeïsme, de oudste religie op Aarde werd gesticht.

Piramide Oorlog.
De Tweede Piramide oorlog was een strijd om heerschappij in de lucht. Vóór de Zondvloed was de E.KUR (huis als een berg); de pre-diluviale ruimtehaven in Mesopotamië. Baalbek in Libanon bleef na de Zondvloed als landingsplatform in functie. Het land van Salem, wat nu Yerushalaim is, zou na de Zondvloed het post-Diluviale Mission Control Center worden. Het aangrenzende Sinaï schiereiland moest de post-Diluviale ruimtehaven worden.

Omdat de nakomelingen van Noach zich over de Vruchtbare Halve Maan verspreid hadden, werden ze door de Anunnaki facties als defensiemateriaal ingezet in de Tweede Piramide Oorlog. Dit gebeurde door middel van religie! De abrahamitische religies; jodendom, christendom en islam waren gehoorzaamheid verschuldigd aan Enlil/Jehova. Deze volken waren allen nakomelingen van Shem, de oudste zoon van Noach.

Alle Semitische volken stammen af van Shem, de oudste zoon van Noach. Zeer weinig mensen weten dat het woord Shem (Hemel Kamer) op de kleitabletten van Sumerië ook een verwijzing is naar de Anunnaki ruimteschepen!

De hamitische religies zijn gesticht door Cham (Donkere Getuige) de tweede zoon van Noach. De afstammelingen van Cham zwierven uit over Afrika via Egypte naar Nubië, Ethiopië en Libië. Dit waren de volken die gehoorzaamheid verschuldigd waren aan Enki, de meester geneticus/bioloog die samen met zijn halfzuster Ninhursag/Ninti een wezen creëerde naar Anunnaki evenbeeld.

Nu begrijp je misschien waarom de leiders van de Islamitische Staat menen dat de sloop van de Egyptische piramiden een 'religieuze plicht' is. Het begon al met de Piramide Oorlogen om de heerschappij in de lucht; de goden van de afstammelingen van Shem, tegen de goden van de nakomelingen van Cham. En die afstammelingen zijn nog steeds kanonnenvoer voor beide Anunnaki facties.

Om de corridor in de lucht, die de Anunnaki shuttles als landingspad gebruikten, volledig te beheersen moest men de Grote Piramide op Giza in handen hebben. De piramides met hun witte kalkstenen bedekking waren zowel een aanvliegbaken als een wapen om vijandige ruimteschepen uit de lucht te blazen. De Grote Piramide was in feite een kernreactor die gekoeld werd met het water uit de Nijl.

Bij de laatste aanval kon Ninurta de functies van de Grote Piramide uitschakelen. Ninurta, de erfgenaam van Enlil/Jehova, overwon de defensie van de Grote Piramide. Toen hij de piramide binnenkwam was die niet leeg, zoals we de constructie nu aantreffen. Wat hij daar aan externe en interne vernietiging aanrichtte veranderde niet alleen de piramide maar de hele menselijke geschiedenis. De overwinning van het Enlil kamp op de Enki clan vond volgens sommige geschriften rond 8670 BC plaats.

Wetenschappers die volhouden dat de Grote Piramide omstreeks 2500 BC werd gebouwd, zouden zich moeten schamen. Type (bij voorkeur in het Engels) de zoekwoorden piramide, Giza, kernreactor in op Internet en laat je verrassen.

Ontmanteling.
Wat nu volgt is een verslag uit de kleitabletten uit Sumerië. Het woordgebruik kan hier en daar archaïsch/poëtisch lijken omdat het in die tijd zo werd opgetekend. Toen Ninurta voor het eerst het ‘Huis als een Berg’ betrad, moet hij zich afgevraagd hebben wat hij zou tegenkomen. De piramide was ontworpen door Enki/Ptah, gepland door Marduk/Ra, gebouwd door Anu/Geb, uitgerust door Nannar/Thoth en verdedigd door Nergal.

Nergal was ook een van de ‘engelen’ die Lot kwamen waarschuwen dat Jehova de steden Sodom en Gomorra met de grond gelijk zou maken. De namen staan voor de schuine streep in de Sumerische spelling, en daarna in hun Egyptische equivalent. Van Nergal ken ik de Egyptische naam niet. Ninurta onderzocht de mysteriën van de ruimtegeleiding, en de geheimen van schier onneembare verdedigingsmechanismen.

Begeleid door de hoofdmineraalmeester inspecteerde Ninurta de verzamelde kristallen en instrumenten. Bij elk kristal en elk instrument besliste hij of ze vernietigd, dan wel afgevoerd moesten worden om tentoongesteld te worden. Sommige instrumenten werden op een andere locatie opnieuw geïnstalleerd. We kennen zijn beslissingen en de volgorde ervan uit de teksten op de kleitabletten 10-13 van het epische gedicht Lugal-e.

De Lugal-e is een Mesopotamisch epos over de heldendaden van Ninurta. Op een inmiddels verdwenen website vond ik ooit de namen van de Anunnaki godheden terug als namen van in het christendom bekende aartsengelen. Michaël (Hij is als God) is de christelijke pendant van Ninurta! Het was Ninurta die samen met Nergal Lot waarschuwde voor de vernietiging van Sodom en Gomorra.

Dankzij de vertaling en interpretatie van het epische Lugal-e kunnen we het mysterie, het doel en de functies van de innerlijke structuur van de Grote Piramide eindelijk doorgronden. In de Koninginnekamer was een kristal met een uitstraling die lijkt op ‘een leeuw die niemand durft aan te vallen’. Het kristal met een rode gloed was het pulserende hart van de piramide. Als ik dit lees, denk ik aan de staafrobijn uit de staf van Mozes.

Laat ik je er aan herinneren dat Theodore Maiman, die voor werkte voor Hughes Aircraft in de VS werkte, na bestudering van die staf in 1960 de uitvinder werd van de laserstraal!

De robijn in de Koninginnekamer was een vloek voor Ninurta, want tijdens de strijd, toen hij in zijn UFO zat, werd de straal van deze steen gebruikt om hem te doden, met een volg systeem dat lijkt op de huidige antivliegtuigraket; de AIM-9x Sidewinder.

Ninurta besliste dat de steen uit de kamer gehaald, en vernietigd moest worden. Hij ontdekte dat, terwijl de smalle doorgangen alleen door een groene schijn werden verlicht, de Grote Galerij schitterde in veelkleurige lichten. De veelkleurige gloed werd veroorzaakt door 27 paren kristallen over de hele lengte van de Galerij. Elke paar kristallen straalde een andere gloed uit, waardoor de Galerij een regenboog effect kreeg.

De Koningskamer.
Na het verwijderen van drie, tonnen wegende, valhekken stond hij in de Koningskamer. Door aan een paar koorden te trekken, werden de valhekken opgeheven en zo kon Ninurta passeren. Om te voorkomen dat iemand ooit zou trachten de ‘Koers Bepalende’ functie van de piramide te herstellen, besliste Ninurta ook dat de valhekken verwijderd en vernietigd moesten worden.

Terwijl hij door de Grote Galerij onderzocht hij de kristallen op de wanden van de Galerij. Ninurta besliste over hun lot. Sommige moesten gebroken of verpulverd worden, andere stenen die gebruikt konden worden in het Mission Control Center gingen naar het land van Salem en de rest werd naar zijn tempel in Mesopotamië vervoerd om er een bewijs te vormen van zijn overwinning op de Enki clan. Tenslotte kwam hij bij de sluitsteen ‘hoog als de hemel’. Ninurta riep dat het nageslacht van zijn familie die steen nooit meer hoefde te zien. Toen de sluisteen omlaag stortte riep hij dat iedereen afstand moest houden omdat gevaarte erg groot was en alle kanten op sprong.

Voor mij is die sluitsteen identiek aan de steen die Ben-Ben wordt genoemd. In die dagen waren de toppen van de Giza piramiden verguld of bekleed met een legering van zilver en elektron.

Zo eindigde de Tweede Piramide Oorlog, maar de wreedheid en Ninurta’s overwinning werden nog lang nadien herinnerd in epische gedichten en gezangen evenals op een cilinderzegel waarop de Goddelijke Stormvogel (het ruimteschip) van Ninurta in triomf boven de twee piramides werd afgebeeld. En de Grote Piramide zelf, kaal en leeg zonder zijn topsteen, is blijven staan ​​als een stille getuige van Piramide Oorlogen.

Sinds 2012, toen het zonnestelsel diep in de Fotonengordel was doorgedrongen, zijn er onverklaarbare zuilen van licht waargenomen uit alle bekende piramides over de hele wereld. De plotseling verschijnende lichtzuilen variëren in kleur, intensiteit en tijdsduur, ze wekken bij de toeschouwers enorm ontzag op. Leeg? De piramides zijn alleen leeg voor ogen die niet kunnen zien!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com