Ongeduld.

Ongeduld komt voort uit onrust door haast, of hooggespannen verwachtingen. Sinds onze, door hierboven georkestreerde ontmoeting, ervaren Nora en ik een vreemd soort ongeduld. Het begon al voor het millennium, we wilden absoluut zoveel mogelijk cursussen, lessen en inwijdingen volgen ter voorbereiding op deze tijd. Het is ons gelukt om nagenoeg alles te leren wat we nu in huis hebben mensen te helpen ontwaken.

Daarnaast bleef er een ondertoon van ongeduld omdat de gechannelde berichten die we sinds 1996 volgen woorden als spoedig en binnenkort bleven herhalen. We zijn nu 22 jaar verder en de ‘Gouden Dageraad’ laat nog steeds verstek gaan. De hooggespannen verwachtingen zijn stap voor stap ingelost, de kritieke massa die de Ommekeer kan realiseren is bijna bereikt.

Laten we nagaan hoe lang we al geduld moesten tonen voordat de ganse mensheid het Pad van Verlichting kon bewandelen. Ongeveer 2500 jaar geleden, aan de voet van de Himalaya, werd in een klein koninkrijk in het Noorden van India, een kind geboren. Het pasgeboren kind kon meteen spreken. Zijn vader doopte hem Siddharta, wat betekent: ‘Hij die het hoogste doel bereikt.’

Ongeveer 500 jaar later werd in Bethlehem in het koninkrijk Judea een kind geboren. Het pasgeboren kind kon meteen spreken, genas en passant Salomé, de zus van de vroedvrouw, en nam de vermoeidheid van de zonen (zijn halfbroers) van Jozef weg. Zijn moeder noemde hem Yeshua, wat in het Hebreeuws de betekenis heeft van Redder of Verlosser.

Weer circa 500 jaar later wordt in de hoofdstad van de provincie Mekka in Saoedi Arabië een kind geboren. Aminah, zijn moeder wordt in de eerste maand van haar zwangerschap bezocht door een stralend wezen dat zegt dat hij Adam is. In de daaropvolgende maanden krijgt ze bezoek van achtereenvolgens Seth, Henoch, Noach, Hud, Abraham, Ismaël en Mozes.

Tenslotte verschijnt er een schitterend lichtwezen in haar kamer. Hij kijkt in haar hart, het wijst naar haar buik en begroet het ongeboren kind als de profeet van god. Het lichtwezen zegt dat hij Isa is, de zoon van Miryam. Het moment dat de baby geboren wordt, is gekomen en hij verdwijnt. De geboorte verloopt pijnloos, en zodra hij in een witte sjaal is gewikkeld, hoort Aminah de baby al bidden. Aminah noemt hem Mohammed: ‘De gezegende.’

Weer plusminus 500 jaar later geen geboortes van uitzonderlijke kinderen, maar de ontdekking van Noord Amerika door Leif Eriksson. Hij noemt de plaatsen waar hij aan land komt Helluland, Markland en Vinland. In Europa geloofden veel mensen dat de wederkomst van Yeshua in of rond dit jaar zou plaatsvinden. Het Byzantijnse Rijk strekt zich, voor het eerst in bijna 400 jaar, weer noordwaarts uit tot aan de Donau.

Venetië.
In Venetië begon het bankieren zoals we dat nu kennen, maar voordat de eerste bank in 1171 werd opgericht waren er geldwisselaars. De geldwisselaars kwamen op het idee het geld in de kluizen uit te lenen tegen rente, en voor je het wist werden ze bankiers. Het begrip bank zou afgeleid zijn van het Italiaanse ‘banca’, de houten banken waarop de geldwisselaars hun gesjacher uitvoerden.

We gaan weer 500 jaar verder, we kijken niet op enkele decennia. In 1518 heerst er een onbegrijpelijke dansplaag (choreomanie ) in Straatsburg, Elzas (toen vazalstaat van het Roomse Rijk). Een groep mensen bleef dagen lang dansen zonder te rusten, en na een maand overleden er zelfs mensen aan een hartaanval, beroerte of uitputting. In Bohemen worden de eerste zilveren Thalers geslagen. Dollars en daalders zijn hiervan afgeleid.

Als je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd, lees je diverse antagonismen in de naam Venetië. De naam kan afgeleid zijn van de planeet Venus, het kan afgeleid zijn van het Franse zelfstandige naamwoord Vent voor wind het kan zijn afgeleid van het Franse werkwoord Vendre voor verkopen of verraden voor geld. Houdt al deze afgeleide betekenissen in gedachten als je verder leest.

Hoe lang we hebben gewacht op de terugkeer van het Licht, wordt met de volgende alinea’s duidelijker. Sinds de geboorte van Siddharta zijn er 2000 jaren verlopen, het merendeel daarvan in een duisternis of een laag bewustzijn, met hier en daar een klein lichtpuntje. In 1510 vinden we zo’n lichtpuntje. In Venetië werd door een lid van een van de meest belangrijke witte adel families de Ordo Bucintoro opgericht. (Cobra 6 maart 2018)

Het doel van deze ‘witte hoeden’ was de mensheid voorbereiden op de nieuwe energie die omstreeks het millennium zou komen. Die voorbereiding startte dus circa 500 jaar geleden, en als je iets van numerologie weet, begrijp je nu waarom ik telkens 500 jaar opschoof in de geschreven historie. De orde voorzag toen al soevereiniteit voor de mensheid, vrij van dogma’s en doctrines en de mogelijkheid tot Ascensie.

Volgens Cobra planden de leden van Ordo Bucintoro zorgvuldig hun incarnaties in een 500 tijdframe tot het jaar 2000 om de planeet voor te bereiden op de komst van het nieuwe tijdperk. Dat moeten dan hoog geëvolueerde zielen zijn, want ik weet niet of de belichaamde ziel het vermogen heeft een volgende incarnatie te plannen! Er is iets wat mij weerhoudt Cobra honderd procent te vertrouwen.

Het is wel duidelijk dat er om de 500 jaar iets op Aarde plaatsvindt, waarvan wij de betekenis of reikwijdte pas veel later inzien. In deze op dualiteit gebaseerde werkelijkheid lijkt alles en iedereen een dubbele agenda te hebben. Daarom neem ik de meeste gechannelde boodschappen als kennisgeving aan, en volg daarna mijn eigen zielenmatrix. Het begrip ongeduld lees ik ook als niet geduld; leugens en halve waarheden duld ik niet.

In de stortvloed van al dan niet gechannelde berichten las ik onlangs dat er positieve Anunnaki facties zijn die hier komen herstellen wat ze vroeger hebben misdaan. Omdat we met het ganse zonnestelsel in de Fotonengordel reizen, is het steeds lastiger om de concepten van goed en kwaad vast te houden. Het zijn, als je dat durft in te zien, slechts overtuigingen, etiketten of denkbeelden, die geen waarheid bevatten.

Negen Elf.
De Ordo Bucintoro voorzag dus een grote transformatie rond het jaar 2000. Er staat geschreven dat St. Germain, de Hoeder van de Violette Vlam, ook een ingewijde was van die orde. St. Germain had het concept van NESARA, de National Economische Security and Reform Act, in 2001 willen verkondigen en implementeren. De Cabal stak daar een stokje voor met de aanval op het WTC in New York en het Pentagon in Washington DC.

Je merkt aan dit soort valse vlag operaties dat TPTB (de huidige machthebbers) voor niets terug deinzen om hun positie te handhaven. Je merkt tevens aan de toename van dergelijke aanslagen dat ze wanhopig worden; een kat in het nauw maakt rare sprongen! Dat vertraagt eveneens de soevereiniteit van staten en van het individu. De soevereiniteit zelf is een voldongen feit. Er vinden daartoe wereldwijd op hoog niveau onderhandelingen plaats.

Je zult dit niet in de mainstream media terug lezen. Er zijn geen journalisten meer die bereid zijn hun hoofd boven het maaiveld uit te steken. Het maakt ook niet uit, het gaat niet meer om de vraag of er een Reset plaatsvindt, het is alleen nog de vraag wanneer de Reset plaatsvindt. Zelfs ontwaakte zielen die op de hoogte zijn van de komende transformatie zullen verrast worden door de immense impact die de Reset zal genereren.

We hebben, mijn inziens, lang genoeg geduld getoond. De Cabal en hun marionetten worden niet meer geduld. De Deep State waar Donald Trump tegen vecht, is niet alleen de VS. De Deep State omvat behalve de Cabal ook het Vaticaan, de Vrijmetselaars Ur-Loges, de Knights of Malta, City of London, Washington DC, Rothschilds, Queen Elizabeth, Koning Juan Carlos van Spanje, alle Centrale Banken en Beatrix.

Het zijn de reptiliaans bloedlijnen die uitsterven en nieuw bloed in hun gelederen willen brengen om hun status quo te handhaven. Te laat en tevergeefs. Nu zijn het niet enkelingen die bij hun geboorte konden praten en ongewild een religie stichten. Nu zijn het ontelbare nieuwe tijds kinderen die het estafette stokje van ons overnemen als dragers van Licht. Nu is het niet erg meer als we lezen dat iets weldra, spoedig of binnenkort gaat gebeuren.

Als het collectief der mensheid geen keuze maakt omdat ze niet uit de comfortzone wil komen, maakt Gaia een keuze. Ze hoeft alleen maar even op te houden met draaien, of ineens de ander kant op te draaien, en alles wordt schoongewassen. Het zal niet de eerste keer zijn overigens. De mensheid is gek op herhalingen, maar het geduld van de ontwaakte zielen raakt op.

Het geduld van de Resistance Movement raakt op. De geldkraan van de Cabal is dicht gedraaid en de leden worden één voor één afgevoerd. De Jezuïeten in het Vaticaan liggen onder kruisvuur wegens verregaande misdaden tegen de mensheid, en slepen de rest, die letterlijke kruistochten tegen kinderen ondernamen, in hun val mee. Het Vaticaan heeft volgens insiders een sleutelpositie in de Pizzagate.

Vele Cabal leden zullen voor een militair tribunaal worden geleid, vele zullen geruisloos van het toneel worden afgevoerd of door een plotselinge ziekte of ongeval overlijden. Net voordat ik dit stukje wilde afsluiten las ik dat de dood van Stephen Hawking door zijn kinderen Lucy, Robert en Tim bekend werd gemaakt. Ik vraag me af of zijn kinderen geweten hebben van zijn uitstapjes met de Lolita Express naar het privé eiland van Jeffrey Epstein…

Laten we dankbaar zijn dat we niet tot de groten der Aarde worden gerekend. Laten we blij zijn dat we de dans om macht zijn ontsprongen. Laten we tevreden zijn als Dragers van Licht, want zelfs het kleinste licht verdrijft diepe duisternis.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com