Terreur?

Hits: 493

Terreur is volgens het woordenboek een georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken. Het hyperoniem van terreur is bedreiging, een hyponiem is bijvoorbeeld luchtpiraterij (hijacken) of straatterreur. De politiek wil meer blauw op straat, hogere straffen of juist andersoortige straffen, meer opsporingsbevoegdheden; er zijn talloze manieren waarop de marionetten van de Cabal criminaliteit bestrijdt en het recht handhaaft.

Dat die marionetten zelf ongestraft kunnen liegen en bedriegen, kinderen misbruiken, drugs en organen verhandelen tegen heel veel pecunia ontgaat de slapende massa. Zo af en toe is er een klein bericht dat onmiddellijk uit het collectieve geheugen wordt gewist door er een flinke portie nepnieuws over heen te draperen. Een dergelijk bericht van 24 augustus 2011 heb ik van Internet geplukt.

De fotograaf Elgersma werd gearresteerd vanwege het fotograferen op Utrecht Centraal. Het dienstdoende blauw was er heilig van overtuigd dat fotograferen ‘op de openbare weg’ verboden is. Bovendien stond Elgersma ‘in de weg’. Op zijn eigen weblog schreef hij het volgende: ‘Plots staan er twee agenten achter me. ‘Wat ben je aan het doen?’ laten ze mij schrikken. ‘Uhh, aan het werk, fotograferen.’ ‘Dat zien we’, antwoord een van de twee.

‘Waarom?’ Wat ik moet zeggen. Moet ik überhaupt iets zeggen, schiet er door mijn hoofd. Dan antwoord ik: Volgens mij hoef ik de politie geen verantwoording af te leggen voor wat ik aan het doen ben.’ Een van de agenten: ‘Je maakt foto’s van mensen, dat zagen we op je schermpje net. En dat mag niet.’ ‘Mag niet...’ zeg ik. ‘Ik sta op de openbare weg.’ De agenten weten het zeker: ‘Je mag niet zomaar foto’s van mensen publiceren, op internet ofzo. Kun je je identificeren?’

Ik zeg dat dat het eerste feit niet klopt en vraag hem naar de reden waarom zij mij naar mijn ID vragen. De agent heeft er vervolgens geen zin meer in en vertelt mij: “Je staat hier gewoon in de weg.”

Elgersma wordt door de twee agenten in de cel gegooid, waar hij twee uur in moet zitten. Na ongeveer een uur komt de onderofficier van justitie poolshoogte nemen. Waarom hij zich niet wilde identificeren. Volgens de onderofficier is het Station en omgeving een risicogebied. Mensen die foto’s maken van het CS, zouden wel eens terroristen kunnen zijn… Of, zo vraag ik me af, zijn ze misschien bang dat terroristen gefotografeerd worden en ze er handen vol werk aan krijgen?

Het heeft er alle schijn van dat meer blauw op straat geen veiligheid garandeert. Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Het fotograferen van een zeer gewelddadige arrestatie schendt de privacy van de geweldplegers in uniform. Begrijp je nu waarom Vrouwe Justitia een blinddoek voor haar ogen heeft?

Op een site vond ik een vraag van een andere fotograaf: ‘Als beroepsfotograaf maak ik spontane foto’s van het straatbeeld, waarbij mensen uiteraard herkenbaar in beeld komen. Nu ken ik de regels over het portretrecht, maar hoe zit het met de AVG? Ik kan toch moeilijk toestemming vragen aan mensen die voorbij joggen?’

Volgens de beheerder van die site is het portretrecht een van de oudste rechten op het gebied van privacy, maar lijkt nu een groot deel achterhaald door de AVG. Bij portretrecht wordt fotografie ingezet, terwijl er bij de AVG er sprake is van meer gestructureerde gegevensbronnen. Geweldig, hoe juristen zaken zo onderbelicht aan het licht kunnen brengen dat niemand hen meer begrijpt.

Begrijp je nu waarom Vrouwe Justitia een blinddoek draagt?

Verzilveren.
Wist je dat de eerste foto’s gemaakt werden op een gepolijste, verzilverde koperen plaat? De plaat wordt lichtgevoelig gemaakt met jodiumdampen, na de belichting werd de plaat aan kwikdampen blootgesteld met positieve, spiegelende beelden als resultaat. Zonder negatief was het niet mogelijk er meerdere afdrukken van te maken, dus zo’n Daguerreotype was altijd uniek.

Vanaf 25 mei is het portretrecht nagenoeg te verwaarlozen. Wanneer iemand een privacybelang inzet om publicatie van haar/zijn portret te verhinderen, moet zij/hij dat doen via de AVG en niet meer via het portretrecht. De uitvinder van de verzilverde koperen plaat had nooit kunnen weten dat we het recht op privacy kunnen verzilveren als er een foto wordt gepubliceerd waar we herkenbaar op staan.

Vanaf 25 mei 2018 wordt fotograferen in het openbaar strafbaar. Dan gaat de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding.

De EU speelt voor god: 'Gij zult geen beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.' (Uit de Tien Geboden)

Volgens sommige waarnemers is de ware reden dat de EU wil voorkomen dat er steeds meer foto’s en filmpjes van de ontwrichting van de samenleving, die de massale immigratie en islamisering van onze landen veroorzaakt, op het internet worden geplaatst. De marionetten van de NWO willen voorkomen dat we inzien dat alle valse vlag operaties door de machthebbers zelf zijn bevolen. Dat, geliefden, is het verzilveren van het zaaien van angst.

Vanaf 25 mei 2018 is het verboden foto’s en video’s te maken op huwelijksfeestjes, op een popconcert, bij het afzwemmen van je kleinkind, op een seminar of tijdens een wielerkoers. Als er ook maar één persoon op je foto komt die dat niet wil, dan loop je het risico op een hoge boete van het AVG én op een claim van een persoon die kans ziet zijn privacy recht te verzilveren.

Niet alleen het publiceren van de foto of video op je blog, Instagram of op je website, ook het opslaan in een persoonlijke map valt onder de nieuwe verordening. Omdat het in de praktijk onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat we een foto schieten, kunnen we straks onze digitale camera’s aan de wilgen hangen.

Schrijven met Licht.
Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Dit geeft aan hoe duister de bedoelingen van de EU in werkelijkheid zijn! Het verbod gaat ‘toevallig’ in na Pinksteren! Weten we nog wat er met Pinksteren wordt gevierd, of gaan we als rechtgeaarde gelovigen gewoon naar de meubelboulevard?

Op de 10e dag na de Hemelvaart van Yeshua gebeurde er iets wonderlijks in Yerushalaim. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. De mensen die vervuld waren van de Heilige Geest verkondigden het Evangelie in allerlei talen.

Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, de Romeinen, Kretenzers en Arabieren, maar ook de Palestijnen zelf kregen het Woord in hun eigen taal te horen. Dat was een manifestatie van Eenheid in Verscheidenheid zoals de Schepper het graag wilde.

Vervang het begrip Heilige Geest voor Licht, vervang het fenomeen Licht voor Ontwaken en je komt Thuis! Het gaat er niet om of je iedereen in zijn eigen taal kan toespreken, als je vanuit je hart spreekt verstaat de ganse mensheid je evengoed. Het risico is dat je als drager van Licht, als Boodschapper van Licht, beticht kan worden van straatterreur. Meer blauw op straat kan zelfs bedreigend zijn.

Dit weekend hoorde ik een ferme uitspraak van een engel uit België: ‘Bij de flik is het verstand af en kepi op.’ Een politieagent uit Maastricht wordt verdacht van het verduisteren van verkeersboetes die hij inde bij vijftien Belgen. Wie de boete niet contant kon betalen, nam de politieagent mee naar een bankautomaat om er 260 euro of meer af te halen. Dat geld stak hij in eigen zak.

Vorig jaar, op de eerste Pinksterdag doofde een gehoorzame marionet van de farmamaffia het levenslicht van Sandra. De ergste terroristen zitten op het pluche van het kabinet, ze hebben op gepaste tijden last van acuut geheugenverlies als het om leugens gaat. Het is onze taak alles in het juiste licht waar te nemen en te publiceren. Terreur? Elke vorm van machtsmisbruik is terreur.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com