Vijf.

Wat is dat toch met die vijf? De vijf wordt altijd gedreven naar iets nieuws, niet zozeer standvastig, maar wel avontuurlijk. Vrijheid van gedachten en daden vibreert door de vijf. Nederland viert de Nationale Bevrijdingsdag op de vijfde dag van de vijfde maand. Het getal resoneert met Mercurius, de boodschapper der goden en met het vijfde chakra of het communicatiecentrum.

Dan is er, spiritueel gezien, ook nog de kwantumsprong naar de vijfde dimensie. De belofte van het Aquariustijdperk. Dat vergt een groot aanpassingsvermogen, je weerstand op verandering loslaten, je gehechtheid aan materie los laten en een vast vertrouwen in de voorzienigheid houden. Janis Joplin zong het al op Woodstock: ‘Vrijheid is niets meer kunnen verliezen.’

Laten we een oefening doen in kijken naar, en leren van herhalingen. De onbewuste mens is gehecht aan herhaling. Dat impliceert dat de meerderheid van het mensdom niet geleerd heeft van vorige gebeurtenissen. Jelivio werd eens van school gestuurd omdat hij niet naar de geschiedenislessen wilde. Zijn antwoord op het waarom van zijn weigering was zeer volwassen: ‘Mensen hebben niets geleerd van de geschiedenis.’

Geschiedenis.
Geschiedenis wordt, zoals bekend, geschreven door de overwinnaars/onderdrukkers. Er komt een tijd waarin onze ware geschiedenis boven water komt. Tot die tijd doen de meeste mensen aan struisvogelpolitiek. Plato zei het lang geleden al: ‘De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen.’

Wat kunnen we van het verleden leren? Tussen 10.500 BC - 9.401 BC waarschuwden zieners, profeten en andere wijzen op en binnen de Aarde voor wat er zou gebeuren als onwetendheid, negatief denken en weerzinwekkend gedrag in toenemende mate gemeengoed zouden worden. Geen gebed zou kunnen voorkomen wanneer goden en/of reuzen met goddelijke krachten zo kwaad werden dat ze op oorlogspad zouden gaan.

Genoemde kenmerken werden enorme uitdagingen in die Vierde Wereld Aarde. Mensen die innerlijke beschaving, moraliteit of voorkennis behielden, werden onrustig van de sfeer van destructie die in Atlantis en andere delen van de wereld de kop op stak. Atlantiërs die geen agressieve aard hadden trokken weg en stichtten nieuwe Binnen Aardse Steden. Dit was een Exodus die zich al 5.000 jaar voor de tijd van Mozes voltrok.

De ondergang van Atlantis was voor een groot deel te wijten aan de hang naar kunstmatige intelligentie. Waarom lezen en horen we die term thans bijna dagelijks weer? Omdat mensen niets geleerd hebben van vorige ervaringen. Er zijn steeds meer mensen die de virtual reality verkiezen boven de dagelijkse 3D werkelijkheid. De synchroniciteit wilde dat ik op 5.5.2017 een artikel met de titel Herhaling publiceerde.

Atlantis koos, ongeacht de gevolgen, voor agressie en onderdrukking. Atlantis met 7 grote eilanden en 5 eilandjes telde toen 3 miljard inwoners. De zieners, profeten en orakels zeiden tegen oren die konden horen het Moederland te verlaten. Een kleine groep gaf daar gehoor aan, de meerderheid bleef totdat het continent in toenemende mate instabiel werd door bombardementen en radioactieve straling.

De latere migraties waren te gering en te laat; van de 3 miljard zielen konden er slechts 375 miljoen op het nippertje ontsnappen. Slechts één miljoen vertrok vroeg genoeg om succesvol delen van de Nieuwe Wereld en delen van de Oude Wereld (Egypte en wat nu Portugal is) te koloniseren. Enkelen trokken naar de Gobi woestijn en keerden zich later tegen Atlantis. Dit kunnen we lezen in de verslagen over de Rama versus Atlantis oorlogen.

Nu het woord migraties in de vorige alinea is genoemd, gaan we kijken naar een migratie vanuit Mesopotamië naar Kanaän. Hebben jullie ooit gehoord van of gelezen over koning Chedarlaomer?

Genesis 14:1-17.
Chedarlaomer was koning van Elam in de tijd van Abraham. Hij trok met vier andere koningen ten strijde tegen vijf schatplichtige Kanaänitische koningen, die in de buurt van de Dode Zee woonden en van hem waren afgevallen. De naam Chedarlaomer wordt vijf maal in de Schrift genoemd. De naam is van vreemde herkomst. Aangenomen wordt dat Chedarlaomer gelijk is met koning Kudurlagamar van Elam.

Deze naam betekent “dienaar van Lagamar”. Lagamar was een voorname Elamitische godin. In het Hebreeuws betekent de naam Chedarlaomer “handvol schoven”. Chedarlaomer en zijn bondgenoten namen Sodom in en voerden Lot, de neef van Abraham, gevankelijk weg. Abraham kwam Lot echter te hulp, versloeg de koningen van het oosten in de buurt van Damascus en bevrijdde zijn neef. Daarbij kwam Chedarlaomer blijkbaar om het leven.

Deze gebeurtenis uit circa 1954 BC staat bekend als de slag van de vijf legers!

Ik heb al eens een schrijfseltje gewijd aan de herhaling van fictieve en non-fictieve gebeurtenissen uit diverse tijd/ruimte continua. De Slag van Vijf Legers is een fictieve veldslag uit het boek De Hobbit van J.R.R. Tolkien. Die slag draagt deze naam, omdat er vijf verschillende legers vochten, die in eerste instantie geen gemeenschappelijk doel hadden. Het is maar een verhaal… denkt de onbewuste mens.

In het donkerste uur van die slag kwamen uit ondergrondse tunnels nog meer duistere wezens met het doel de bewoners van Midden Aarde te vernietigen. Het is maar fictie, denkt het onbewuste mensdom. Op 11 maart dit jaar schreef ik een artikel met de titel: ‘Wees voorbereid’. Het was een vertaling van een artikel van hoofdingenieur Dr. Austeja Emilija Dominykas.

Ze lijdt sinds 2014 aan leukemie en heeft niets meer te verliezen en gelooft dat ze eind dit jaar zal overgaan. Dr. Dominykas kreeg opdracht voor het bouwen van diep ondergrondse bunkers op verschillende locaties in Duitsland, met ondergrondse treinverbindingen, opslagplaatsen, onafhankelijke geothermische (aardwarmte) energie en watervoorziening uit diepe bronnen. Elk complex was bestemd om 300.000 mensen onder te brengen.

De ondergrondse spoortunnels zijn bedoeld voor een trein met wagons die elk 400 volledig bepakte militairen, of 16 soldaten met tankwapen uitrusting of twee complete 4T14 Armata tanks. De uitgangen zijn volledig vermomd als wateropslag constructies, krachtcentrales of draadloze zendmasten. Het complex is volkomen veilig voor nucleaire aanvallen, en kan een directe inslag van 500 kiloton hebben zonder drukverlies.

In 2008 kreeg Dr. Dominykas ook opdracht nog acht brandstof greppels uit te boren om 200.000 m³ diesel, zware olie en kerosine op te slaan. Daar kwamen nog bij vers water tanks, en een enorme voorraadkamer voor gevriesdroogd voedsel voor 200.000 soldaten. 10.000 stafleden, 6.000 ambtenaren en professioneel geïndoctrineerde vrouwelijke entertainers (hoeren).

Die enorme aantallen soldaten moesten gerekruteerd worden buiten de bestaande krijgsmachten om. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt Duitsland nauwlettend in het oog gehouden. Om die aantallen in het geheim te vergaren werd het migratiewapen als oplossing bedacht. Zorg voor het oog van de buitenwereld dat onvoorstelbare aantallen vluchtelingen uit brandhaarden naar Europa emigreren.

In 2012 kondigde de VN in het geheim de toepassing van het migratiewapen tegen Europa in 2015 aan. Met financiën van de VN, de Wereldbank en de EU werden vijf rekruteringscentra voor arbeiders in Afrika en 10 wervingsbureaus in het Midden-Oosten opgericht.

Iedereen die aan de criteria voldeed kreeg een smartphone en 2500 Euro zakgeld, waarna ze in de voorbestemde vluchtelingen routes werden geïntegreerd. De Duitse kantoren werden daarover geïnformeerd en besloten samen te werken.

Officieel begon het in 2015, maar in feite was het al in 2013 begonnen, aanvankelijk met kleine groepen. Maar in 2015 bracht de ‘Enter Operatie’ in Syrië de bal aan het rollen. De rekruten moesten tussen de 20 - 30 jaar oud zijn, zich kunnen voortplanten (werd getest), en een laag IQ van maximaal 90 hebben. Ze moesten bovendien zo ongeschoold mogelijk; meer gewelddadig en gemakkelijk te begeleiden zijn.

Verder zou het prettig zijn als ze uitblonken in abnormaal seksueel gedrag, zoals pedofilie of homoseksualiteit, of een neiging vertoonden seksueel geweld tegen vrouwen te gebruiken. De vijf grootste economieën van Europa; Duitsland, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje werden overspoeld door deze doelgroep. Het zijn zogeheten ’slaper agenten’ die in actie komen als ze psychotronische signalen krijgen.

Slaper agenten.
De Engelse geheime dienst MK-Ultra, en de Amerikaanse CIA hebben met die top secret documenten hun eigen Monarch Project ontwikkeld. Dit project misbruikt psychologie, neurowetenschappen en occulte rituelen om binnen de ‘slaper agenten’ een andere psyche of persoonlijkheid te creëren die geprogrammeerd worden door deskundigen.

Het zijn Mind Control technieken die berusten op Satanisch Ritueel Misbruik en Meervoudig Persoonlijkheid Verstoring (MBD). Op deze wijze creëert het project ‘slaven’ die ingezet worden door de duistere elite binnen defensie, seks - en amusement industrie. Het zijn deze slaven die gewetenloos valse vlag operaties uitvoeren. Maar het onbewuste deel van het mensdom staat te juichen als een schip met ‘vluchtelingen’ naar Europa wordt geloodst.

Zo is er een leger van drie miljoen moslim mannen met de leeftijd van een soldaat Europa binnen gevallen op een heimelijke manier. De ontwrichting van de samenleving op de vijf continenten van de wereld is thans compleet. Wat is dat toch met dat getal vijf? Laten we onze vijf spirituele zintuigen gebruiken om te voorkomen dat er een herhaling plaatsvindt van een slag van vijf legers.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com