Propagandaoorlog.

Maandag 25 juni schreef een doorgaans respectvolle columnist van een doorgaans informatief mainstream avondblad een stukje over het immigratiebeleid van president Trump.

“Trumps gore propaganda. Donald Trump is een meester van de propagandaoorlog. Het bleek afgelopen vrijdag weer eens toen hij een poging deed de aandacht af te leiden van zijn enormiteit in de migrantenkwestie, de scheiding van ouders en kinderen. Ogenschijnlijk deemoedig nam Trump zijn verlies: „We moeten sterke grenzen hebben, maar we moeten gezinnen bij elkaar houden, ik vond het niet fijn om te zien, het voelde niet goed.”

Intussen liet hij een aantal mensen optrommelen die familie zijn van slachtoffers van geweld door illegale migranten. Hij zette ze voor de camera’s van de grote tv-stations en kon in zijn handen wrijven. Ik (de columnist) heb beelden van die bijeenkomst gezien. Het was propaganda van de goorste soort. Exploitatie van menselijk leed voor politiek gewin. Vulgair, sentimenteel, demagogisch. Alleen megalomane, dictatoriaal aangelegde naturen kunnen zoiets bedenken.”

Tot zover de doorgaans respectvolle columnist. Hij schrijft zoals artsen een symptoom bestrijden en niet naar de oorzaak kijken. Op een korte cursus journalistiek leerde ik enkele belangrijke letters WWWWW&H. Ze staan voor wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

We gaan de woorden in dezelfde volgorde bekijken. Wie is er verantwoordelijk voor het scheiden van kinderen van illegale migranten van hun ouders? Er zijn goede argumenten om niet met een wijsvinger naar Trump te wijzen. De verantwoordelijkheid lag in eerste instantie bij Bill Clinton, bij de illegale gezinnen zelf, bij de rechtbanken en het idiote immigratiebeleid van de Obama administratie.

Wat is het doel van de huidige hetze tegen Trump? Het doel van de propagandaoorlog is het Trump-bestuur te dwingen zijn nultolerantiebeleid te beëindigen om alle volwassenen wegens illegale binnenkomst te vervolgen. Het is inderdaad betreurenswaardig dat kinderen zijn gescheiden van hun ouders. Maar mensen die illegaal de grens oversteken, hebben een misdaad gepleegd. Een kwestie van oorzaak en gevolg.

Hiermee hebben we ook de waar-vraag beantwoord; er zijn grenzen die overschreden worden. Niet alleen geografische grenzen, ook alle menselijke grenzen met betrekking tot hebzucht, grenzeloze satanisch rituelen en seksuele uitbuiting of onderdrukking.

Mensenhandel.
Wanneer begon die scheiding tussen kinderen en hun ouders? Het begon al onder Bill Clinton. Zijn perverse beleid heeft het leven en de veiligheid van kinderen in gevaar gebracht en hebben geholpen de dodelijke Mexicaanse drugskartels te financieren die de mensenhandel netwerken aan de grens tussen Mexico en de VS beheren.

Waarom werden de, volgens Associated Press, circa 2.000 minderjarigen afgescheiden van hun gedetineerde illegaal binnengekomen ouders? Het antwoord is even simpel als duister. De kinderen worden door de elite beschouwd als pizza’s en hotdogs. Dat zijn codewoorden van het internationale pedofielennetwerk voor meisjes en jongens. Dit netwerk is een veelvraat als het om seksueel misbruik gaat.

Dat antwoord zou je niet bedenken als je de absurde vooringenomen verslaggeving van de marionetten media en de heftige volksprotesten die de tegenstanders van Trump organiseren als zoete koek slikt. De Trump-administratie doet gewoon waarmee het constitutioneel is belast; het handhaven van de wet die vorige regeringen hebben bedacht.

Mark Twain (30.11.1835 – 21.4.1910) zei het ooit zo: ‘Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie.’

Hoe?
Hoe is het mogelijk dat de mainstream media hier geen letter aan besteed? Omdat ze allemaal, bewust of onbewust, marionetten zijn van de Rothschilds. Nu we de vragende voornaamwoorden en bijwoorden hebben beantwoord kunnen we verder gaan.

Het begon al in 1985 toen Jenny Flores, een 15-jarige meisje uit El Salvador, opgepakt werd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst nadat ze illegaal probeerde de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. Jenny werd meegenomen naar een gevangenis waar ze tussen volwassenen van beide geslachten werd vastgehouden. Ze werd dagelijks doorzocht en kreeg te horen dat ze alleen zou worden vrijgelaten onder de voogdij van haar vermoedelijk illegaal binnengekomen ouders.

Je leest er snel overheen, maar het ‘doorzoeken’ van dat 15 jarig kind hield in dat ze volledig uit de kleren moest; ze werd in het jargon van de VS geheel gestript. Op 7 maart 1988 vond de Amerikaanse districtsrechter Robert J. Kelleher dat het INS-beleid (immigratie en naturalisatie service) om kinderen te strippen ongrondwettig was. Waar was dat strippen voor nodig? Het leek wel een keuringsdienst van vleeswaren of pizza’s…

Geliefden, de werkelijkheid is vaak angstwekkender dan we ons kunnen voorstellen. Laten we enkele codewoorden ontcijferen. Als je geen sterke maag hebt, lees je dit niet.

Behalve hotdog voor een jongen en een pizza voor een meisje gebruikt het pedonetwerk ook termen als cheese (kaas) voor een heel jong meisje; chicken & pasta voor een heel jonge jongen. Een map (kaart) staat voor sperma. Een walnut (walnoot) staat voor een gekleurd kind. Ice cream staat voor jongens prostituees, een zakdoek staat voor SM met blanke minderjarigen, saus staat voor een orgie. Al deze woorden zijn terug te vinden in e-mails van en naar John Podesta de campagne manager van Hillary Clinton in 2016. Lees die naam nog eens en zie in de eerste vier letters het woord Pedo…

Voor niet ontwaakte mensen is het louter toeval dat de politieschetsen van de vermoedelijke ontvoerders van Madeleine McCann gelijkenis vertonen met John en Tony Podesta. Zolang de meerderheid van het mensdom zo denkt, verandert er niets, en kunnen de satanisch seksuele misdaden gewoon doorgaan.

In 1997 ging de Clinton-administratie een schikking aan in de rechtszaak tegen Jenny Flores die bij de federale rechtbank in Californië werd aangespannen door pro-illegale belangenorganisaties die het in hechtenis nemen van illegale kinderen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Clinton regering stemde ermee in dit geschil te beslechten, ondanks het feit dat het Hooggerechtshof de INS verordening die voorzag in de vrijlating van minderjarigen aan hun ouders, naaste familieleden of wettelijke voogden, had goedgekeurd.

Nu, lees dat nog een keer. De illegale kinderen die in hechtenis waren genomen mochten alleen vrijgelaten worden als ze door hun eveneens illegale ouders, naaste familieleden of wettelijke voogden werden opgevangen. Zo kon de INS wel heel gemakkelijk complete families traceren en weer over de grens zetten. Het is een steekspel met woorden, en daar zijn politici meesters in.

Weet je, als die ouders gewoon zouden instemmen om terug te keren naar hun thuisland, zouden ze onmiddellijk worden herenigd met hun kinderen. Dus degenen die met hun kinderen illegaal binnenkomen of een ander familielid of sponsor die legaal in de VS woont. Het Amerikaanse Hof van Beroep heeft de chaos alleen maar vergroot met de stelling dat de schikking in de zaak Flores voor zowel alleenstaande kinderen als kinderen met hun ouders van toepassing is.

Obama blamage.
De Obama regering gaf de illegale migranten een enorme drijfveer om kinderen over de grens te smokkelen. Een kind fungeerde als een vrijbrief om niet gevangen en vervolgd te worden voor de volwassene die het kind vergezelde. Mensenhandelaren grepen dit aan om kinderen bij vreemde volwassenen te plaatsen zodat de schijn werd opgehouden van een gezin. Dat was een garantie om migratiehechtenis te voorkomen. Eenmaal over de grens verdwenen deze kinderen in de doofpot van de pedonetwerken of ze werden als slavenarbeiders verkocht.

WWWWW&H.
Nu gaan we deze zes letters opnieuw belichten. Wie is er werkelijk verantwoordelijk voor deze schrijnende situatie? Al die mensen die hun hoofd afwenden van die onmenselijke toestand. Wat kunnen die mensen hieraan doen? Ontwaken en zich samenpakken om te voorkomen dat er nog meer kinderen in de seksindustrie verdwijnen.

Waar kunnen die mensen zich nuttig maken? In alle landen waar de elite nog immer haar lusten botviert in satanische rituelen. Wanneer dienen ze in actie te komen? Gisteren! Waarom? Omdat ze de situatie als een ver-van-mijn-bed gebeuren beschouwen. Ze hebben geen idee, en ze willen het ook niet weten, dat het kindermisbruik al lang heel dicht bij hun comfortzone gebeurt.

Hoe? Hoever moet het komen voordat al die slapers de marionetten van de cabal c.q. de elite uit hun ivoren torens slepen?

Revolutie.
Volgende maand herdenken de Fransen de Bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Laten we er gezamenlijk zorg voor dragen dat 14 juli 2018 het symbolische beginpunt wordt van de bevrijding van het juk dat de satanische elite op onze schouders plaatste. Ze voelen de hete adem van ware gerechtigheid al in de nek. De onderzoekscommissie van het ITNJ (Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Recht) dat onderzoek doet naar pedonetwerken en mensenrechtenschendingen van kinderen en roept ineens op tot ‘waarheid en verzoening’.

Dat, geliefden, noem ik propagandaoorlog!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com