Code Oranje.

Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Bij code oranje gaan windstoten tot 100 - 120 kilometer per uur. Deze code kan ook voor slecht zicht tot maar 10 meter worden gegeven. Wanneer code oranje geldt, is er kans op schade letsel of veel overlast. Je wordt in een dergelijk geval aangeraden om risico's te beperken door uiterst alert te zijn, en passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

We weten inmiddels dat het klimaat overal ter wereld gemanipuleerd wordt om doelen te bereiken die alleen de elite ten goede komen. We weten ook dat alle marionetten media gemanipuleerd worden om de niet ontwaakte mensheid dom te houden, opdat ze vooral niet alert zijn voor signalen die dagelijks overduidelijk aanwezig zijn. Daarmee voorkomen de marionetten dat de mensheid uit haar comfortzone komt.

In Nederland papegaaien de slapers alles wat de MSM hen voorschotelt. Dat merk je aan de vooroordelen die men dagelijks ventileert over de presidenten van de VS, Rusland en Noord Korea zonder te weten wat deze lieden achter de schermen bekokstoven. De papegaaien beseffen niet dat als ze een beschuldigende vinger naar iemand wijzen, er ook drie vingers terugwijzen.

Veel mensen zijn niet bereid de hand in eigen boezem te steken, terwijl in onze lage landen het woord boezem ook de betekenis heeft van water zonder vast peil waarin het polderwater wordt geloosd. In dit geval vergelijk ik het met spraakwater dat te pas en te onpas geloosd wordt. Met dit schrijfseltje geven we een code oranje af voor het collectieve bewustzijn in ons polderlandje.

Op donderdag 28 juli las ik het artikel in het NRC: 'Onze Grondwet is een doods instrument.' De volgende dag heb ik de auteur van dat artikel de volgende alinea gemaild. ‘Nadat Duitsland op 10 mei 1940 Nederland was binnengevallen namen koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei de benen naar Engeland. Dit ondanks dat volgens artikel 21 van de Grondwet de zetel van de regering in geen geval buiten het Rijk verplaatst mocht worden. Volgens hardnekkige geruchten vergat de regering na 15 mei 1945 de Grondwet opnieuw te installeren. We kunnen ons afvragen of er überhaupt een Grondwet is…’

Volgens het heersende Huisrecht (de Salische Wet), waren uitsluitend de mannelijke afstammelingen erfgerechtigd. Willem Alexander Carel Hendrik Frederik (1851 - 1884), prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, was de derde zoon uit het huwelijk van koning Willem III en Sophie van Württemburg. Dat huwelijk werd getekend door de buitenechtelijke affaires en seksuele uitspattingen van Willem III.

Alexander was na het overlijden van zijn broer Willem op 11 juni 1879 tot aan zijn dood de kroonprins. In 1877 stierf zijn moeder, Sophie van Württemburg. Bij haar uitvaart raakte Alexander buiten zichzelf van wanhoop. Vlak voordat de kist in de grafkelder werd gedragen kwam Alexander naar voren, omklemde de kist met beide handen en bedekte het hout met kussen. Hij vereenzaamde, stierf ongehuwd en kinderloos op 32-jarige leeftijd op 21 juni 1884 aan tyfus. Sindsdien was er geen mannelijke Oranje meer die de troon kon erven.

Na het overlijden van koningin Sophie trouwde Willem III met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Uit dat huwelijk werd in 1980 prinses Wilhelmina geboren. Er wordt getwijfeld aan het biologische vaderschap van Willem III omdat hij op oudere leeftijd wegens syfilis geen kinderen kon verwekken. Het gerucht wil dat Sebastiaan de Ranitz, de persoonlijke secretaris van koningin Emma, de natuurlijke vader was van prinses Wilhelmina.

Dat was dan wel een zeer intieme secretaris! Heb je er ooit bij stilgestaan dat het woord bedrog met het woord bed begint?

Code Karma.
Als de Ranitz beschuitjes heeft gegeten met Emma van Waldeck-Pyrmont en Wilhelmina heeft verwekt, was Juliana zijn kleindochter. Dat impliceert dat de kinderen van Juliana geen directe afstammelingen zijn van de Oranje-Nassau's, en dat ze geen recht hebben op de troon wegens de Salische Wet. S. de Ranitz werd later voor bewezen diensten als Jonkheer in de adelstand verheven.

In 1983 werd die wet met betrekking tot erfopvolging ineens aangepast. Vanaf dat jaar waren zowel mannelijke als vrouwelijke ‘wettige’ nakomelingen erfgerechtigd. Hier moet ik ineens denken aan een uitspraak van Henri Kissinger: ‘Er zijn mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel.’ De heersende elite heeft een patent op het laatste.

De geschiedenis herhaalt zich. Net zoals het huwelijk tussen Willem III en Sophie getekend werd door buitenechtelijke affaires en seksuele uitspattingen, werd het huwelijk tussen Wilhelmina en Hendrik getekend door de jacht op wild en op wilde seks. Hendrik verwekte minstens één buitenechtelijk kind, maar er waren wel meerdere claims van buitenechtelijke kinderen. Jacht en buitenechtelijke seks, dat klinkt toch erg bekend.

Behalve de roddels over minnaressen, buitenechtelijke kinderen en chantage, werd er ook in de wandelgangen gefluisterd over de biseksualiteit (minderjarige jongens) van Hendrik en over syfilis. Wilhelmina had vijf miskramen, wat de vraag wettigt of Juliana wel haar dochter was. Ook hier zijn hardnekkige geruchten die suggereren dat Juliana een dochter was van een vrouw uit Soest. Hiermee neigt code oranje meer naar code rood.

Zoals het klimaat thans wordt gemanipuleerd of aangepast aan een bepaald doel, werden ook alle Reptiliaanse bloedlijnen voor een bepaald doel gemanipuleerd. Er wordt suggereert dat het huwelijk tussen Juliana en Bernhard via chantage door de Nazi SS is afgedwongen. Het is een publiek geheim dat Bernhard sinds 1933 lid was van de NSDAP/SA/SS en bij de afdeling NW7 van IG Farben werkte.

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Deze woorden krijgen een heel ander karakter als je ze nu leest, want om welk vaderland het gaat is hier niet duidelijk. Hoewel deze regel uit het officiële Nederlandse Volkslied komt, wordt het Nederlandse volk sinds 1932 met die woorden bedrogen. Het zijn woorden die alleen maar dualiteit uitdragen!

Er waren op het huwelijk van Juliana en Bernhard in 1929 dan ook op dualiteit geënte incidenten. Er waren tientallen Duitse officieren in uniform, aangezien Bernhard uit een familie komt met veel militairen is dat niet vreemd. Het is wel erg vreemd dat die officieren schaamteloos en voortdurend de Hitlergroet (den vaderland getrouwe) brachten. We weten dat Hitler zich geen zorgen over Nederland hoefde te maken omdat hij er een marionet had.

Ratten Realiteit.
Rattenlijn is een code voor een vluchtroute die hoge Nazi’s gebruikten om het zinkende schip voor Zuid-Amerika te verruilen. Op die route kregen ze nieuwe paspoorten en visa van de aartsbisschoppen van Oostenrijk en Genua. Maar ook de Amerikaanse geheime dienst was bij de vluchtlijn betrokken. Er zijn mensen (Draco’s en Reptilianen) die de realiteit naar eigenbelang aanpassen.

Ondanks dat de KLM in 1946 al was gewaarschuwd alert te zijn op vluchtende nazi's tussen de passagiers, weten we dat de ‘Koninklijke’ die Nazi’s naar Uruguay en Argentinië hielp ontsnappen. Dit was tegen de instructies van de Verenigde Staten, maar Bernhard was commissaris bij de ‘Koninklijke’. Pecunia is nu eenmaal sterker dan de mores; in de naam Argentinië zien we immers het Franse woord voor geld.

Ongeveer 100.000 nazi's zijn uitgeweken naar Argentinië en er bestaan foto’s van Duitse onderzeeërs voor de kust van Argentinië die er goud, geld en zeldzame kunstwerken heen hebben gebracht. Bernhard heeft in 1951 een ontmoeting gehad met Klaus Barbie en andere gevluchte oorlogsmisdadigers. De CIA heeft in 1954 zelfs een onderzoek gedaan naar het verblijf van een sterk op Hitler lijkende man in Tunja, Colombia.

Code Bloedlijn.
Het is voor de elite van levensbelang hun gelederen gevuld te houden met vers Reptiliaans bloed. Daartoe worden, soms al lang voordat de kandidaten het levenslicht hebben gezien, huwelijksafspraken gemaakt. Op 28 februari 1943 vloog Bernhard naar Argentinië en ontmoette daar de grootvader van Maxima. De reden is nooit bekend geworden, maar dat Bernhard (zijn achterneef) Jorge Zorreguieta heeft ontmoet staat vast.

Welke afspraken of convenanten er zijn gemaakt blijft giswerk. Het is dan ook gissen of de ontmoeting tussen Maxima en Willem Alexander op 20 april 1999 in Sevilla, Spanje op toeval berust. Het is echter opmerkelijk dat de 20e april ook de geboortedag van Adolf Hitler is. De elite is net zo goed in het vooruit denken als schaakgrootmeesters. De koning en de koningin staan al eonen zo opgesteld dat alleen het voetvolk mag vallen.

Sjah is een oud Perzisch woord dat koning betekent. Het woord is ook gecodeerd in het werkwoord schaken, een spel dat koningen onderling spelen. Sinds de Anunnaki heeft het bewaren en bewaken van bloedlijnen de grootste prioriteit. Ze trouwden onderling en de koning had naast vele concubines altijd een halfzuster als hoofdvrouw. Alleen de mannelijke nakomelingen die uit de hoofdvrouw werden geboren, waren erfgerechtigd.

Aangezien de Reptiliaanse bloedlijnen dreigen te vervagen, maken ze jacht op jonge kinderen. Op het hoogtepunt van de jacht worden de kinderen geslacht en geofferd omdat ze dan een hoog adrenaline gehalte hebben. Het bloed dat vloeit en door de elite gedronken wordt is het nieuwe levenselixer. Het goede nieuws is dat er nu ook jacht gemaakt wordt op het wereldwijde pedo-netwerk en de satanische elite.

Code Groen.
Het is hoog tijd dat het collectief bewustzijn in de lage landen naar een hogere frequentie gaat. Dat kan als we uiterst alert blijven en adequate voorzorgsmaatregelen nemen. We verwachten dit jaar code groen, de kleur van het hartchakra, te kunnen geven.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com