Solstitium.

Het Solstitium is een mooi woord voor zonnewende. Op 21 juni van dit jaar was er een ongewone wende in internationale machtsverhoudingen. Het International Tribunaal voor Misdaden van Kerk en Staat (ITCCS) heeft de paus even bij de kladden gehad om te voorkomen dat er op de Zonnewende een satanische ceremonie van de Negende Cirkel zou plaatsvinden.

Het ITCCS is in het leven geroepen voor het wettig vervolgen van personen en instellingen die verantwoordelijk zijn voor uitbuiting, mensenhandel, foltering en moord op kinderen, in verleden en heden, en om deze en andere criminele acties van kerk en staat te stoppen, inclusief door het ontmantelen van die instellingen. Nu was paus Franciscus het doelwit vlak voordat hij het paviljoen van het WWC; de wereldraad van kerken in Genève zou betreden.

Wanneer je een man op die positie wil arresteren, stuur je er geen Bromsnor op af. Dan zorg je voor een team goed getrainde paramilitairen en een back up team in geval van nood.

Nadat het eerste team werd uitgeschakeld door de beveiliging van de paus, heeft het back up team de paus gearresteerd. Het ICLCJ arrestatiebevel werd voorgelezen door agenten van het gewoonterecht (Common Law) die de paus in de houdgreep hielden. De paus reageerde geschokt en verstijfd. Hij zal wel vaker met een stijve gereageerd hebben!

Dat de beveiligers het eerste team wisten uit te schakelen zegt genoeg over hun slagkracht. Alleen mensen met een slecht geweten hebben dergelijke beveiligers nodig! Na een korte knokpartij tussen de agenten en de beveiligers werd de paus bevrijd en haastig in een wachtend voertuig afgevoerd. Twee agenten werden door beveiligers in elkaar geslagen, vastgehouden en samen met twee andere mensen door de Geneefse politie gearresteerd.

Deze Jezuïeten paus was in de zomer van 2014 al ernstig veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in Brussel. In de nasleep van de poging om Jorge Mario Bergoglio (de paus) te arresteren kwam het Vaticaan met het nepnieuws dat de paus tijdens de WWC conferentie onwel was geworden wegens een onverwacht gezondheidsprobleem. Dit nepverhaal zou wel eens de opmaat kunnen zijn tot het aftreden of verdwijnen van de paus.

Volgens een bron in het Vaticaan werd, als gevolg van de confrontatie met de Common Law agenten, de clandestiene ceremonie van de Negende Cirkel wegens veiligheidsproblemen afgelast. Dit werd overigens door andere bronnen in Geneve bevestigd. De bron in het Vaticaan stelt ook dat Bergoglio samen met WWC functionarissen en Zwitserse politici aanwezig zou zijn op die satanische ceremonie!

De ceremonieën van de Negende Cirkel omvatten, volgens ooggetuigen, gewoonlijk het ritueel verkrachten en slachten van minstens één kind. De aanleiding van het ongewone opduiken van Bergoglio was het ‘Sovereign Money Initiative’ (SMI) referendum over de keus of het kapitaal van het land door een enkele nationale bank zou worden gecontroleerd, waardoor de macht van particuliere banken zou worden beperkt.

In de afkorting SMI kan ik alleen maar Sado Masochisme Internationaal lezen.

De Vaticaanse bank heeft aanzienlijke activa die verbonden zijn aan het Zwitserse banksysteem, en zou die activa verliezen als het referendum goedgekeurd zou worden!

Onbevestigde rapporten stellen dat Bergoglio vóór zijn WCC-optreden privé met Zwitserse politici en financiers heeft gesproken om de SMI te blokkeren of te worden geïmplementeerd.

Sommige van deze leiders waren van plan aanwezig te zijn bij de ceremonie van de Negende Cirkel op 21 juni. Voor ogen die kunnen zien, is het woord ceremonie een code voor ceremoney…

Deze vier Common Law agenten worden nog geïsoleerd van de buitenwereld vastgehouden en we nemen aan dat ze verhoord worden. De bron in het Vaticaan zegt dat Vaticaan beveiligers plus een ambtenaar van de "Heilige Alliantie" aanwezig zijn bij deze verhoren. We vrezen voor het leven van die agenten. Het ITCCS dreigt videobeelden van de knokpartij te publiceren als de gevangen agenten niet worden vrijgelaten.

Zwarte Mis.
De Zwarte Mis is het ultieme satanische ritueel en ooggetuigen in Rome zeggen dat Henry Kissinger en George H. Bush dergelijke rituelen hebben bijgewoond in de catacomben van het Vaticaan. Volgens Leo Zagami, een voormalig lid van de Illuminati die overliep en de waarheid begon te vertellen over de satanisten in het Vaticaan, is het bijwonen van de Zwarte Mis de hoogste eer voor satanisten.

Hooggeplaatste Vaticaanse priesters ontkennen natuurlijk elke connectie met het satanisme en zeggen dat Zwarte Missen occulte rituelen zijn, die alleen uitgevoerd worden door de Kerk van Satan. Die kerk werd in San Francisco gesticht door Anton S. LaVey op 30 april 1966. Die datum is toevallig ook de Walpurgisnacht, of de nacht van Hekserij. Twee jaar na de oprichting van de Kerk van Satan speelde Anton LaVey de rol van de duivel in de horror film Rosemary’s Baby.

Rosemary (Mia Farrow) is een jonge, naïeve vrouw. Haar man is acteur. Samen zijn ze verhuisd naar een appartement in New York. Hun buren, de Castavets, zijn een wat zonderling stel. Rosemary heeft een kinderwens, maar ze krijgt rare hallucinaties, waarin ze verkracht wordt door de duivel. Enkele weken later is ze ook echt zwanger. De eerste drie maanden heeft Rosemary abnormale pijn en verliest ze veel gewicht.

Ze ontdekt dat haar buren deel uitmaken van een satanische sekte en dat zij hun zinnen hebben gezet op de ongeboren baby. De ‘hallucinaties’ waren werkelijkheid, ze was kennelijk gedrogeerd. Haar echtgenoot blijkt samen te werken met de buren, in ruil voor carrièreverbeteringen. Aan het einde van de film wordt Rosemary verteld dat haar kind de zoon is van Satan, maar haar moederinstinct is groter dan de angst voor de duivel.

Ik heb vreselijke nachtmerries aan die film overgehouden. Roman Polanski, de regisseur van Rosemary’s Baby, verkrachtte Samantha Geimer in 1977 toen ze 13 jaar was. Polanski bekende meteen de feiten, hij zat 42 dagen in de cel en vluchtte de VS uit omdat hij bang was dat dat een minnelijke schikking afgewezen zou worden en voor langere tijd achter de tralies zou vliegen. Polanski loopt nog steeds vrij rond…

In meerdere schrijfseltjes heb ik al gewag gemaakt van herhalingen van fictieve en non fictieve gebeurtenissen in tijd/ruimte. De zogenaamde fictieve gebeurtenissen in de film industrie zijn in feite een weerspiegeling van de werkelijkheid die wij ervaren. Elke vorm van entertainment maakt deel uit van de verdeel en heers techniek. Entertainment voorkomt dat het mensdom uit haar lethargie ontwaakt.

Massimo Introvigne, een vertegenwoordiger van het Vaticaan en satanist, gaf in een interview met Maria Grazia van Epoca Magazine te kennen dat hij een Zwarte Mis bijwoonde in een kerk van Satan in Turijn. De Zwarte Mis is het ultieme ritueel voor de satanist om magische krachten te verkrijgen. Het is een godslasterlijke mis, waarbij een naakte vrouw het altaar is en haar vagina het tabernakel vormt.

Dan wordt een echte hostie uit een katholieke kerk gestolen en in haar vagina geplaatst. Terwijl de aanwezigen vervormde psalmen en diverse obsceniteiten reciteren wordt Yeshua vervloekt en Satan geëerd. De priester bedrijft uiteindelijk seks met de vrouw, terwijl de hostie nog in de vagina zit. Soms wordt een baby geslacht om het bloed te drinken en het vlees te eten als een nabootsing van de eucharistie.

In 2 Kronieken 28:3; 33:6 wordt vermeld dat de Judese koningen Achaz en Manasse in het Dal van Hinnom, ten Zuiden van Yerushalaim hun zonen hadden geofferd. Ook tijdens het koningschap van Salomo werd in de vallei Moloch vereerd met het brengen van kinderoffers onder zang en dans. (1 Koningen 11:7). Het betrof hier de eerstgeboren kinderen die levend in het vuur werden geworpen, terwijl de priesters masturbeerden.

Er is niets nieuws onder de zon. Nu volgen enkele alinea’s uit het interview van Epoca Magazine met Massimo Introvigne.

EM: Meneer Introvigne, hoe bent u erin geslaagd het wantrouwen van de mensen in Turijn te overwinnen?

MI: Ik heb al jaren occulte evenementen bezocht. Ik ontmoette Satanisten tussen mensen die seksuele magie beoefenden. Hoewel ik katholiek ben, geniet ik van een goede reputatie. Zij waren het die mij uitnodigden. Soms ontmoetten we elkaar in neutrale gebieden; later stonden ze me toe hun rituelen bij te wonen.

EM: Kunt u iets over het ritueel zeggen?

MI: Het begon met het aanroepen van Satan in krom Latijn, volgens een liturgie die de katholieke liturgie op zijn kop zet. Er waren ook rituele handelingen zoals: kaarsen aansteken, satanische spreuken en manipulatie van duistere objecten totdat het altaar binnenkwam.

EM: Het altaar?

MI: Ja, bij die rituelen dient een vrouw, of nog liever een maagd als altaar. In de VS heb ik anatomisch gevormde houten steunen gezien om de maagd ruggelings uitgestrekt te laten liggen. In Italië is het vaak een ongemakkelijke tafel.

EM: Wat gebeurde er toen?

MI: De "priester" voerde het ritueel de hostie uit). Hij legde het eerst op het lichaam van de vrouw en duwde het daarna steels in haar vagina. Toen hief hij de kelk op, met een mengsel van sperma en vaginale afscheidingen dat dient voor het geven van onsterfelijkheid.

EM: Was er ook sprake van seks?

MI: Ja, dat gebeurde kort daarna. Het duurde een paar minuten meer of minder, en het gebeurde uitsluitend tussen de priester en het vrouwaltaar.

Deze beschrijving, geliefden, is een kopie van het ritueel uit Rosemary’s Baby. Een dergelijk ritueel vinden we ook terug in de Da Vinci Code van Dan Brown. De werkelijkheid is helaas nog smeriger dan welke fictie dan ook. Het enige wat we hoeven doen is uit de comfortzone en uit de matrix stappen. Het zomersolstitium is voorbij, laten we het wintersolstium benutten om meer Licht op Aarde te verankeren.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com