Kerker.

Volgens het woordenboek is een kerker een andere naam voor gevangenis. Wanneer je vaak naar de kerk gaat, zit je gevangen in een geloof dat niet op waarheid stoelt. Hieronder volgt het verslag van een vrouw die haar kinderjaren doorbracht in een kerker van het Vaticaan waar ze getuige was van martelingen en rituelen op het altaar van de duivel. Joanna (alleen de voornaam) werd geboren binnen de Illuminati…

Haar verhaal is een afspiegeling van het ongelooflijke verslag dat Svali recentelijk in 2009 als klokkenluider bekend maakte. Svali (alleen de voornaam) was naar eigen zeggen een Mind Control Programmeur voor de Illuminati. Zelfs als beide verhalen voor de helft waar zijn is het te nog gruwelijk onmenselijk wat zich op deze wereld afspeelt. Svali was 12 jaar toen ze bij haar ‘inwijding’ getuige was van het slachten van een 4-jarige jongen

Joanna’s kindertijd bestond uit training en ‘grooming’. Grooming is de wijze waarop pedo’s contact leggen met kinderen om sekscontact tot stand te brengen. Ze woonde rituelen bij in een kelder waar ze werd gebruikt als orakel. De milities waar ze deel van uitmaakte waren verbonden met een groep vrijmetselaars. Haar kindertijd was een intensieve militaire training voor de Illuminati.

Extreme martelingen werden gebruikt voor bewustzijnsverandering en geprogrammeerd geheugenverlies voorkwam dat ze besefte een slaaf te zijn van die duistere elite. Haar dagelijkse persona was die van een rijkeluisdochter, ze was ook enige tijd fotomodel en voor de buitenwereld behoorde zij met haar man tot de Jetset. Als model was het niet vreemd dat ze over de hele wereld reisde, maar dat was haar dekmantel.

In feite functioneerde ze als teamleidster van een groep die Vaticaan mollen in de gaten hield. Ze had eigen trainers en programmeurs en ontdekte dat er zelfs in haar groep een mol zat. Joanna functioneerde bij de Illuminatie-familie als channel, spiritueel medium en Tarot kaartlegster. Ze leefde eigenlijk in twee werelden zonder de duistere intenties van de sekte te doorgronden.

Ze schakelde tamelijk gemakkelijk tussen het modellenwerk en de rol van teamleidster, omdat ze voor die laatste rol dagelijks noch wekelijks nodig was. Ze dacht dat ze een new age taak had binnen de spirituele tak van de Illuminati. Ze deed mee met denktanks waarin beslist werd wat er nodig was voor de Nieuwe Wereld Orde, met betrekking tot religies en new age filosofieën.

Haar taak binnen de religieuze tak betrof een uiterst sluwe Illuminati manoeuvre waarbij een vals christendom zou leiden tot massale genocide. Haar grootste betrokkenheid was bij een extreem bedrieglijk concept van zowel illuminatie als Vaticaanse cult leden dat alle mensen onder een vals christendom zou verenigen, om ze daarna massaal uit de wereld te helpen.

Goedgelovig.
Een marionet van dat valse christendom is de columniste Ann Coulter, met uitspraken als: ‘Oorlog is noodzakelijk, ga naar die (Moslim) landen, doodt hun leiders en bekeer een ieder tot het christendom.’ Als jullie je nu afvragen hoe het mogelijk is dat mensen zo goedgelovig zijn, denk dan terug aan de tijd dat je in Sinterklaas geloofde. Denk dan terug aan de miljoenen mensen die Hitler op zijn woord geloofden.

Joanna beschouwt de Nieuwe Wereld Orde nu als het Vierte Reich, waarbij antisemitisch denken geoorloofd is om mensen in het Midden Oosten te redden. De politieke leiders in Israël zijn Khazariaanse marionetten. Er leven sinds de Babylonische Ballingschap geen oorspronkelijke Hebreeërs meer in wat we nu Israël noemen, maar altijd Palestina heette.

De ware machthebbers zijn de Draconisch/Reptiliaanse aristocraten die vooral uit Rome voortkwamen. Joanna zei in een interview dat haar familie lid was van de DAR of het blauwe bloed circuit. Ik heb op Internet geen duiding gevonden voor de afkorting DAR, voor mij staan de letters voor Draco And Reptilian bloedlijnen. Royalty en Reptilian zijn sinds de dageraad van het bestaan onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Maskers.
Wie denkt dat de Protocollen van Zion door Joden werden opgesteld, is misleid door het woord Zion. De Protocollen zijn bedacht door Adam Weishaupt, de oprichter van de Illuminati die als jongen van 5 jaar, na de dood van zijn vader, door de Jezuïeten werd grootgebracht. Als je de protocollen leest met ogen die kunnen zien, weet je dat je elk woord, elke bewering die positief klinkt moet omdraaien.

Omdat de mensen al 26.000 jaar in quarantaine worden gehouden, zijn ze gaan geloven in politieke en religieuze machthebbers die alleen maar uit zijn op dominantie door angst, armoede en verdeel en heers technieken. Zodra een kritieke massa van de mensheid in zich Zelf gelooft, breken we door de quarantaine of maximum security gevangenis. Dat is het massale ontwaken uit het hologram waarin we leven.

Achter het masker van democratie schuilt het verraderlijke gezicht van demoncratie, het mensdom hangt als een marionet aan de touwtjes van demonen. Als je weet dat zogenaamd charitatieve instellingen als het Rode Kruis, vluchtelingenhulp en jeugdzorg zich alleen bekommeren om het welzijn van voornoemde demonen, kijk je dwars door de maskers heen.

Liefdadigheid is een sluwe tegenstander van menslievendheid!

Joanna woonde vele denktanks bij waar marionetten van de elite bespraken hoe ze religie en new age bewegingen voor hun kar konden spannen om één religie, één wereldorde te creëren onder het mom (masker) van een vals christendom. Op de vraag of Joanna of ze net zo ingewijd was als Svali, die als 12 jarig meisje getuige was van het offeren van een kind in een souterrain van het Vaticaan antwoordde ze met een ontstellend verhaal.

Voor haar geboorte in een Illuminati familie was ze al beloofd aan de satanisten waardoor haar inwijding anders verliep. Ze moest wel vele duistere Vaticaanse rituelen bijwonen als onderdeel van haar opleiding, en om haar geweten te doven! Het mind control programma is zo verfijnd geworden dat je niet eens bewust bent van de veranderingen die zich in je bewustzijn afspelen.

Joanna vindt het belangrijk dat de miljarden slapers de connectie tussen Illuminati en het Vaticaan niet langer als complot theorie afdanken. Beide partijen hebben het doel een valse religie (vals licht) te stichten om een wereld genocide te maskeren. In plaats van eenheid in diversiteit, zoals de Schepper dat voor ogen heeft, worden religies, culturen en overtuigingen tegen elkaar uitgespeeld, zo kan de elite de handen in onschuld wassen.

Toen ze uiteindelijk aan de wurggreep van de Illuminati wilde ontkomen, heeft ze zich zelf gedeprogrammeerd! Ze besefte ineens dat het goede altijd aan het langste eind trekt. Door jarenlang geheugenwerk, waarmee ze inzicht verkreeg in haar eigen programmering, en het onthouden van codes die aan elke marionet werden gegeven, kon ze er uit komen. Ze geeft berichten in de VS door over de plannen om Amerika van binnen uit te vernietigen.

In zijn boek: “Vatican Assassins” graaft auteur Eric Jon Phelps diep in wat Joanna in haar leven heeft ervaren. Het boek is een goed gedocumenteerd verslag dat inzicht geeft in de duivelse macht die zich achter het masker van het Vaticaan verschuilt. We hebben lang geleden in een meditatie gezien hoe talloze zwarte schaduwen uit de catacomben van de St. Pieter basiliek vluchten, toen we er Licht heen projecteerden.

Wanneer ik een luchtfoto bekijk van de St. Pieterbasiliek en het gelijknamige plein zie ik de vorm van een castreertang!

De Jezuïeten geven de wereld een theologiesysteem waarmee elke wet, goddelijk en menselijk, ongestraft kan worden overtreden en waarmee elke pauselijke bul kan worden getart. Het is een afschuwelijk systeem, een systeem dat verafschuwd zou moeten worden door alle eerlijke en eervolle mensen. Dit schreef Margaret Anna Cusack in haar boek: “The Black Pope”.

Edwin A. Sherman, een Amerikaanse ‘Shriner’ en Vrijmetselaar openbaarde in zijn boek: “The Engineer Corps Of Hell / de Architecten van de Hel” het volgende: ‘ De Jezuïeten lachen ons uit en, terwijl ze zich vrolijk maken om het mensdom, ligt de ratelslang opgerold aan onze voeten, klaar om op te veren en ons in het hart te treffen. Een ‘Shriner’ is lid van een Amerikaanse broederschap in de lijn van de Vrijmetselarij.

Coat of Many Colors.
Op 18 november 2015 kreeg onze WoMed (woensdagavond meditatie) groep al de boodschap uit het programma, uit de quarantaine of matrix te stappen. Ik herhaal hier enkele bemoedigende opmerkingen uit die meditatie.

“Weet je, jullie hebben allemaal ooit, net zoals Jozef de 11e zoon van Jacob, de Coat of Many Colors gedragen. Jullie hebben allemaal ooit gedroomd dat ander korenschoven voor je bogen… Jullie hebben allemaal ooit, in enige tijd/ruimte, langer geleden dan jullie je überhaupt kunnen herinneren, dat de Zon, de Maan en de Steren voor je bogen… Weet je nu, besef je eindelijk hoe groot je werkelijk bent?’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com