Koning, keizer, czar.

Hits: 520

Czar is een Russisch woord voor keizer. Deze spelling gebruik ik bewust om een stukje verdraaide waarheid boven water te krijgen. In de titels Czar, Caesar en Kaiser is een code verborgen die we vergeten zijn. Een SAR is de omlooptijd van de planeet Nibiru, een periode die 3.600 jaar Aardetijd beslaat. De titels verwijzen dus rechtstreeks naar de Anunnaki, en daarmee wordt mijn stelling: ‘Royalty = Reptilian’ stevig onderbouwd.

De nonsens die ons op school als geschiedenis wordt opgedrongen, moet voorkomen dat we ontdekken hoe lang we als mensheid al belogen en bedrogen worden. Het ligt niet aan de onderwijzers, die weten niet beter. Het ligt aan het systeem van onderdrukking waarmee de elite ons arm en dom houdt. Albert Einstein zei ooit: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.’

Wanneer we het ware verleden doorgronden, kunnen we ons de toekomst herinneren! Laten we dus een stukje historie vanuit een ander perspectief opnieuw schrijven. Het woord Ibri (Hebreeuws) stamt van het werkwoord ‘Abar’ dat passeren of oversteken betekent. Als zelfstandig naamwoord betekent het ‘de overkant’ of de ‘regio daarbuiten’. Hebreeërs zijn derhalve mensen van de overkant of van buiten Aarde…

Nibiru, waar het woord Ibri in schuilt, wordt ook wel de planeet van de kruising (overkant) genoemd. Het was Enki, de Anunnaki prins en wetenschapper, die zei: “Laat ons wezens scheppen naar ons evenbeeld.” Dat geeft het verhaal van Adam en Eva een totaal ander inzicht. De mens is gecreëerd door het toepassen van genetische technologieën van zeer geavanceerde wezens uit de regio daarbuiten!

Nu maken we een sprong door tijd/ruimte en komen bij Esau de tweelingbroer van Jacob die in een droom de naam Israël kreeg. De afstammelingen van Esau worden Edomieten genoemd. Het rijk van de Edomieten lag in wat nu Jordanië heet, en met name in de streek waar de rozerode stad Petra verscholen ligt. Als je weet of je herinnert dat Esau een roodharige kerel was, is het geen wonder dat de Edomieten juist in Petra leefden.

De Edomieten vermengden zich met een volk dat in het huidige Turkije woonde en hieruit ontstond een Turks/Edomiet volk dat later bekend werd als de Chazaren, een nomadenvolk dat de steppen van Centraal-Azië beheerste, tussen de Wolga en de Dnjepr en de zuidelijke Kaukasus, ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga. Het zijn de Chazaren die tegenwoordig de staat Israël domineren.

De Edomieten vermengden zich ook met de Kanaänieten. De Kanaänieten hebben ook lang in Carthago geleefd, en daar noemden ze zich Feniciërs. Rome maakte in 264 BC Carthago met de grond gelijk, vermoordde de inwoners en voerde de overlevenden af als slaven. Deze slaven adopteerden de naam ‘Sepharvaim’ om iedereen om de tuin te leiden.

In de Bijbel wordt Sepharvaim genoemd als één van de steden waar de koning van Assyrië mensen heen bracht om in de steden van Samaria te wonen om het verbannen volk van Israël te vervangen (2 Koningen 17:24). Nu komen we in de buurt van de waarheid. In de naam Samaria herkennen we Sumerië, de streek waar de Anunnaki voor het eerst van zich deden spreken.

Je zult op Internet sites vinden die dit weerspreken, maar de auteurs van die sites zijn de Babylonische Spraakverwarring nog niet ontgroeid. Laten we een simpel voorbeeld geven. De naam Galilea herbergt, voor ogen die kunnen zien, een code als je het in drie delen opsplitst: GAL. IL. EA. Dan staat er letterlijk ‘Grote god EA’ en dat laatste is één van de namen van Enki, de Anunnaki prins/wetenschapper! De Feniciërs vermengden zich met Romeinen en werden bekend als de Venetianen.

Zwarte Adel.
De Venetianen trouwden zich in bij de Europese vorstenhuizen, en behoren sindsdien tot dat wat we thans de Zwarte Adel noemen. In het artikel De Brug van 17 januari 2018 schreef ik al over het feit dat de Venetianen het banksysteem hebben uitgevonden. Tegenwoordig beheersen ze de Federale Reserve in de VS.

Rond 1414 kwamen twee Europese machten samen. Dat waren het Huis van de Ghibellines (Italiaans versie van Waiblingen) die de Hohenstaufen steunden en het Huis van prins Welf van Hannover dat samen met Frederick Barbarossa streed om controle over het Heilige Roomse Rijk. Daar heb je zowaar weer een roodharige Edomiet! De paus verenigde zich met de Welfen of Guelfen.

Alle moderne geschiedenis vloeit rechtstreeks voort uit de strijd tussen deze twee machten. De Koninklijke Orde van de Welfen is een door de Britse Prins-regent en latere koning George IV op 12 augustus 1815 ingestelde Ridderorde. De "Welfen" zijn het oer adellijke Duitse geslacht waarvan de Britse koning via zijn Hannover voorouders afstamde. Het is één Reptiliaanse kliek sinds de Anunnaki het koningschap op Aarde aan de mensen gaf.

Koningschap.
Het eerste koningschap wordt de mensheid in 3.760 jaar BC toegestaan. Kish is de eerste hoofdstad onder bescherming van Ninurta. De eerste kalender wordt vervaardigd in Nippur. De beschaving komt op in Sumerië; de Eerste Provincie der Anunnaki. Het hoogste ambt, komt in handen van Nannar/Sin. Marduk verklaart Babylon tot de ‘Poort der Goden’. De Babylonische Spraakverwarring schept verdeeldheid onder de mensen.

De Welfen/Guelfen worden ook de Zwarte Adel genoemd en steunden Willem van Oranje bij zijn verovering van de troon van Engeland, wat uiteindelijk resulteerde in de vorming van de Bank of England en de Oost-Indische Compagnie, die de regering wereld uit de 17e eeuw. Alle staatsgrepen, revoluties en oorlogen in de 19de en 20ste eeuw zijn geconcentreerd in de slag om de Welfen om hun macht te behouden en te versterken, wat nu de Nieuwe Wereldorde is.

De macht van de Guelfen zou zich uitstrekken door de Italiaanse financiële centra in het Noorden van Frankrijk in Lombardije. Alle Italiaanse bankiers werden Lombarden genoemd, je herkent er het woord lommerd of pandjeshuis in! De Lombarden werden de bankiers voor de hele middeleeuwse wereld. Het zijn nog steeds de bankiers die de gewetenloze schaduwregering van de wereld vormen!

Moses Amschel Bauer was goudsmid en in het bezit van een pandjeshuis. Toen Moses Bauer overleed nam Mayer het pandjeshuis over van zijn vader en begon van daaruit zijn imperium op te bouwen. Boven het pandjeshuis van de oude Bauer was een rood schild geplaatst die op de kleine Mayer Amschel veel indruk maakte. Toen hij in contact kwam met de Zwarte Adel, veranderde hij de naam Bauer in Rothschild.

We kennen de uitdrukking: “Iets in zijn schild voeren”, met de betekenis van iets van plan zijn of een geheim hebben. Het collectief bewustzijn weet nooit wat de elite in hun schild uitvoert. De Zwarte Adel verdiende haar titel met sluwe streken. Als het gewone volk in opstand kwam tegen het monopolie van de heersende elite, werden de leiders van de opstandelingen opgepakt en opgehangen.

De Zwarte Adel gebruikt geheime moordaanslagen, chantage en het failliet verklaren van hun burgerlijke of bedrijfsmatige tegenstanders, ontvoering, verkrachting en handel in drugs en organen om hun dominante rol te handhaven. We hebben de voorbije decennia kunnen waarnemen hoe het Bush-Clinton kartel met genoemde misdaden zichzelf verrijkte ten koste van hun medemens.

Volgens Burke’s Peerage, de ‘Bijbel’ van aristocratische genealogie waren alle 44 VS presidenten afkomstig van Karel de Grote. Liefst 19 presidenten waren rechtstreekse afstammelingen van de Engelse koning Edward III. Het is opmerkelijk dat elke kandidaat met het meeste Reptilian DNA de presidentsverkiezingen won. Die bloedlijn reikt naar de Europese Royalty, en verder terug via Romeinse Caesars, naar de Babylonische koningen en Egyptische farao's in het begin van de menselijke geschiedenis.

De Guelfen (Zwarte Adel) financierden Willem van Oranje bij zijn staatsgreep in Engeland welke resulteerde in de vorming van de Bank of England en de Oost-Indische Compagnie, die de wereld in de 17e eeuw volledig beheerste. Alle staatsgrepen, revoluties en oorlogen in de 19de en 20ste eeuw zijn geconcentreerd in de ‘Slag om de Welfen’ teneinde macht te behouden en te versterken om de Nieuwe Wereld Orde te installeren.

Ook hier lees je dat machtsmisbruik een patent is van de Reptielen Royalty. Blauw bloed regeert de blauwe knikker die we bewonen. Er zijn hardnekkige geruchten dat Nibiru in het zonnestelsel terugkeert na een SAR van 3.600 jaar. Maar is ook een goddelijke Blauwdruk die in het tegengestelde voorziet. Wanneer het slapende collectief ontwaakt voor haar eigen scheppende vermogens is het gedaan met koning, keizer, czar!

Czar.
Na de val van het communisme is er DNA-onderzoek gedaan op de stoffelijke overschotten van de laatste tsarenfamilie. Alle Europese koningshuizen hebben er aan meegewerkt behalve de Nederlandse Reptilianen. De nep-Oranjes weten dat DNA-onderzoek bewijst dat er door hun aderen geen Romanov bloed stroomt. Dan worden de ‘Oranjes’ zomaar gewone burgers die echter geen belasting betalen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com