Kleur bekennen.

Annemie vroeg voordat de WoMed begon waarom er zoveel verschillende uiterlijke en genetische kenmerken onder de mensheid zijn. We onderscheiden de hoofdtypen van elkaar door middel van verschil in huidskleur. Het blanke of Kaukasische type, het gele of mongoloïde type, het zwarte of negroïde type, het bruine of Maleisische type en het rode of Amerikaanse type.

Je ziet al dat ik afstand neem van het begrip ras. Biologisch gezien bestaan er binnen de soort Homo sapiens geen rassen. In de biologie wordt de term gebruikt voor vormen van dieren en groepen van planten die door de mens via veredeling zijn aangepast en niet op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. De mensen die het begrip rassendiscriminatie gebruiken zijn domme types…

Mijn voorlopig summiere antwoord was dat het aan de voorouders ligt die uit andere stelsels de Aarde kwamen koloniseren. We zullen hier wat nader op ingaan, hoewel ik er op de site al vaker aandacht aan heb besteed. We gaan eerst met de linkerhersenhelft antwoord geven op de verschillen in huidskleur. Hoe dichter je bij de Evenaar komt, hoe donkerder de huidskleur van de mensen die je ontmoet. Het is onder andere een kwestie van pigment.

Door een opvallende correlatie tussen pigmentatie en hoeveelheid zonlicht hebben biologen gesuggereerd dat pigmentverschillen een resultaat zijn van natuurlijke selectie door verschillende lichtniveaus op verschillende breedtegraden. Dat klinkt heel aannemelijk als we ervan uitgaan dat het klimaat rond de Evenaar miljarden jaren hetzelfde is gebleven. Het is ook een aanname dat de Zon al miljarden jaren in het Oosten opkomt.

Fantasie.
Einstein zei ooit: ‘Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.’ Laten we dan wat fantasie gebruiken. Miljarden jaren geleden creëerde de intelligentie die ik de naam LevenZelf geef het eerste Universum. Puur uit verveling. De verveling verdween meteen toen het LevenZelf creëren als een Spel ging zien en nog meer schiep. Er staat geschreven: ‘Ga, en schep werelden zonder beperking in mijn naam.’

Zo ontstond het Omniversum of Multiversum. Ooit was dit science fiction, het concept wordt nu door fysici die de algemene relativiteitstheorie (ART) en de Quantum Mechanica (QM) in één theorie; de snaartheorie, onder willen brengen volledig erkend. Als je ogen hebt die kunnen zien, herken je tussen oeroude petroglyfen de spiraal. De Ouden wilden ons met dat symbool vertellen dat er werelden binnen werelden existeerden.

Het meest opmerkelijke is dat die rotstekeningen de oudste expressies zijn van de Fibonacci reeksen en de Gulden Snede! Zo dom waren die jongens uit de prehistorie dus niet! De Spiraal, geliefden, is voor mij de kosmische signatuur van het LevenZelf! De spiraal is het symbool voor grote concepten zoals evolutie, leven, bewustzijn, creatie en meer. Kijk naar de Melkweg en je ziet het…

Na het zoveelste Universum met een eigen Spel was het Leven Zelf zo uitgerekt en uitgestrekt dat het zich fragmenteerde in de Eerste Twaalf. Noem het zielsextensies, noem het Elohim, noem het Stichters of Wachters. Wat is een naam? Dat wat we een roos noemen ruikt net zo lekker met een andere naam! Voor dit episteltje houd ik het op Stichters. Een synoniem voor stichter is grondlegger of grondvester.

De Stichters waren etherische vormloze intelligentsia. Ook zij fragmenteerden zich in talloze zielsextensies en stuurden die extensies op avontuur naar elk denkbaar Universum om er het Spel te spelen. De extensies van de Stichters die doorheen het Multiversum grondlegger of grondvester werden van een nieuwe werkelijkheid met een nieuwe Spel namen langzaam een stoffelijke vorm aan.

De vorm was een aanpassing naar de omstandigheden van het Universum waar ze over heersten. En zo koloniseerden onze voorouderlijke Sterrenzaden ook deze planeet.

Feline.
De Leeuwmensen (Feline of katachtige type) zijn een van de twee hoofdsoorten in ons Universum. Zij kwamen hier op uitnodiging van de Stichters. Toen ze met succes hun Universeel Spel hadden beëindigd en hun Universum hadden voltooid, bood een groep van 45 Leeuwmensen zich als vrijwilliger aan om dit Universum vorm te geven en toezicht te houden op het Spel hier.

De Leeuwmens is een tweebenig type met een lengte dat varieert van 3,65 tot 4,86 meter. Hun huid is bedekt met een soort zacht donzig haar en hoewel ze geen vacht hebben, bezitten ze wel manen en hebben zowel de mannen als de vrouwen lang haar. Hun oogkleur varieert van blauw tot goud en kan van blauw naar goud veranderen wanneer ze volwassen worden.

Zij transmuteren van een goudbruine kleur naar blank/wit. Over het algemeen heeft de Leeuwmens een warm, opgewekt en intellectueel temperament. Wanneer ze volwassen worden veranderen ze naar een meer beschouwende, introspectieve en vriendelijke geaardheid. De ouderen worden geëerd vanwege hun wijsheid, compassie en inzichten.

Als soort zijn ze bijzonder gesteld op hun eigenheid en ze hebben een sterk gevoel van 'fair play'. De vrouwen worden in gelijke mate als de mannen gerespecteerd en geëerd. En het dient gezegd te worden - ze zijn zeer leergierig en nieuwsgierig. Als onderdeel van het Universele Spel gaven de Stichters de Leeuwmensen een nieuwe thuisplaneet in de Lyra Constellatie.

Cetaceans.
De Walvisachtigen zijn wezens die de fysieke vormen van dolfijnen en walvissen aannemen. Hun thuiswereld is een planeet in het Sirius sterrenstelsel met behaaglijk warm blauw water. Vele Walvisachtigen lopen rechtop. Zij staan bekend om hun hoog ontwikkeld gebruik van geluid. De Walvisachtigen spelen een belangrijke rol in de aardse evolutie. Nu zijn ze de hoeders en de gidsen van het gedeelte van de etherische Siriërs die zich in de lichamen van de dolfijnen en walvissen bevinden om de biosfeer van de Aarde in stand te houden.

De etherische Siriërs zijn de zielsgroep die de Aarde als hun thuiswereld hadden gekregen toen Sirius B implodeerde. Wanneer de Aarde ascendeert zullen de etherische Siriërs de hoeders van hun planeet worden. Degenen die in het water leven krijgen de keus van vorm te veranderen en een aards lichaam aan te nemen. Ze keren naar hun thuiswereld terug om getraind te worden voor een menselijk lichaam, zodat ze als hoeders naar de Aarde kunnen terugkeren.

Mensen die uit de etherische Sirius zielsgroep zijn geïncarneerd voelen zich veelal sterk aangetrokken tot de dolfijnen en walvissen. Ze worden ook in de organisaties en groepen gevonden die zich bezighouden met het helen van de Aarde en het in stand houden van de grondstoffen. De meerderheid van de etherische Siriërs bevinden zich onder de zwarte, rode en bruine mensen van de Aarde.

Carians.
De Carians zijn een soort die op een vogel lijken. In hun meest geëvolueerde staat vertegenwoordigt de regerende klasse de mens met de eigenschappen van een arend. Zoals de oorspronkelijke Leeuwmens, arriveerde de Vogelmens als eerste in het Universum toen het werd gecreëerd. Een groep van 45 kwam op verzoek van de Stichters van dit Universum om te helpen en toezicht te houden bij dit Universele Spel.

De Stichters gaven de Vogelmensen een nieuwe thuisplaneet in de Orion Constellatie. Het was tropisch en bezat een overvloed aan vochtige moerassen en oerwouden. Het bezat ook meer eilanden dan vaste landmassa's. De Carians waren net als Leeuwmensen aanvankelijk etherisch. Ze moesten fysieke lichamen ontwikkelen uit de levensvormen die aan het oppervlak van de planeet leefden.

Toen hun fysieke voertuigen een bepaald niveau hadden bereikt, begonnen ze met genetische kruisingen (dat ze van de Leeuwmensen hadden geleerd) met bepaalde reptielen die zich in de moerassen en de warme streken van de planeet hadden ontwikkeld. Het gevolg van deze genetische manipulaties was een nieuw hybride soort; de Draconiërs. Ze waren gedeeltelijk vogelmens en reptiel.

Op een bepaald tijdstip waren de Draconiërs sterker vertegenwoordigd in de Koninklijke lijn Aln dan de zuivere Vogelmensen. En, evenals bij de Leeuwmensen, kregen de Draconiërs en hun eerste creaties, de vliegende draak (slang), de overhand in het Huis Aln. Als je dit leest, begrijp je wel waar de naam Quetzalcoatl of Gevederde Slang mee resoneert. Begrijp tevens dat het enige verschil tussen goed en kwaad de perceptie is…

Dit was de era van de Anunnaki, zij die uit de Hemel op Aarde neerdaalden. Dit was de era van de genetisch/biologische experimenten en de manipulatie met het menselijke DNA. Er zijn miljoenen jaren vergleden, en de geschiedenis van die tijd werd vervalst. Behalve pigmentatie en de hoeveelheid zonlicht/UV straling zijn er vele redenen waarom er zoveel verschillen zijn in de uiterlijke en genetische kenmerken van de mens.

Het is curieus, en begrijpelijk, dat het mensdom zo weinig weet over de evolutie van bevolkingsverschillen in onze eigen soort. We weten wel wat over huidskleur, maar wat betreft neusvorm, haartextuur, oogplooien en lichaamsbouw - de andere eigenschappen die menselijke populaties onderscheiden - is onze onwetendheid heel groot.

Liefde.
Eind jaren ‘80 schonk Lieserl Einstein, de dochter van Albert, de Hebreeuwse Universiteit 1.400 handgeschreven brieven van haar vader met de opdracht om de inhoud niet eerder te publiceren dan twee decennia na zijn dood. Hieronder geef ik enkele opmerkelijke alinea’s uit één brief die resoneren met dat wat ik het LevenZelf heb genoemd.

“Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en door ons nog niet geïdentificeerd is. Deze universele kracht is Liefde. Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het Universum vergaten ze de meest krachtige onzichtbare kracht.

Liefde is Licht, dat diegene verlicht die geven en ontvangen. Liefde is de zwaartekracht, want het maakt dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot anderen. Liefde is macht, want het vermenigvuldigt het beste dat we hebben, en staat de mensheid toe niet te worden uitgedoofd in hun blinde zelfzuchtigheid. Liefde ontvouwt en openbaart. Want voor Liefde leven en sterven wij. Liefde is God en God is Liefde.” Je vader, Albert Einstein.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com