Leeuwenpoort.

Sinds 2003 mediteren Nora en ik op 12 augustus op de Leeuwenpoort. Hoe we er toe gebracht werden weet ik niet meer. Het ‘toeval’ wil dat Nora’s moeder op 12 augustus werd geboren en dat mijn eerste huwelijk op 12 augustus werd voltrokken. Er waren ooit fysieke poorten op Aarde die de Leeuwenpoort werden genoemd. De oudste, ook bekend als de Ishtarpoort, stond in Mari, de Babylonische stad die gewijd was aan de godin Ishtar.

Het voorste deel van die poort werd met origineel materiaal gereconstrueerd in het Pergamon museum in Berlijn. Dan is er nog de Leeuwenpoort of Sha'ar Ha'Arayot in de Oude Stad van Yerushalaim. Deze poort, ook wel de Schapenpoort genoemd, markeert het begin van de laatste gang van Yeshua (het Lam/Schaap Gods) uit de gevangenis naar zijn kruisiging.

Ari of Arayot is Hebreeuws voor Leeuw! Het lijkt een selffulfilling prophecy dat Yeshua in zijn dagen Ari ben Judah werd genoemd. De Leeuw, zoon van Judah, werd als een Lam naar Golgotha gevoerd om gekruisigd te worden. Dat was om te voorkomen dat de mensheid zich zou realiseren dat elke belichaamde ziel de Verlosser is. Dank zij de kruisiging is het ganse mensdom tot een kudde schapen, slachtlammeren verworden.

Jesaja 65:25: De wolf en het lam zullen samen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs van de slang zijn.

Deze regel, uit het Oude Testament, verwijst naar een etherische Leeuwenpoort. De poort waarop Nora en ik elk jaar op 12 augustus mediteren. Het openen van de Leeuwenpoort is het signaal voor vele grootse en grote transformaties. Dit is het startsein van een nieuwe fase waarin ontwaakte zielen meer naar voren treden en meer in hun kracht gaan staan. Een andere betekenis van het Hebreeuwse woord ‘Ari’ is vuur.

De Leeuw in de Zodiak is een vuurteken. Dat betekent dat er letterlijk meer brandhaarden kunnen uitbreken, of door de Cabal worden aangestoken. De slapende mensheid wordt het vuur aan de schenen gelegd door twee zijden. De Cabal en hun marionetten doen dat om ons te knechten, het Universum doet dat om ons uit de Quarantaine te halen. In Mattheüs 22:14 staat geschreven: ‘Want velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren. ‘

Zolang de Leeuwenpoort openstaat, komen er nieuwe energiefrequenties van Sirius, de Hondsster, naar de Aarde. Die frequenties triggeren het menselijk DNA/RNA dat het collectief bewustzijn naar een hogere trilling moet brengen en de opgeslagen Universele Wijsheid uit het cellulaire geheugen (Akasha) geopenbaard kan worden. We leven immers in de eindtijd die met de Apocalyps of Openbaringen resoneert.

Laten we de regel uit Jesaja 65:25 nog eens lezen met ogen die kunnen zien. De wolf en het lam zullen samen weiden kan gelezen worden als dader en slachtoffer of onderdrukker en onderdrukte zullen samen weiden. Dat laatste woord lees ik dan weer als een zelfstandig naamwoord; weiden of graslanden. In het Sumerisch werd dat gespeld als E.DIN. Dat klinkt als de Hof van Eden.

De leeuw zal stro eten als een rund. Met andere woorden het aloude recht van de sterkste gaat niet meer op. En stof zal de spijs van de slang zijn. De religieuze elite die ons sinds het Eerste Concilie van Nicea het verhaal van de slang in de Hof van Eden op de mouw hebben gespeld is zelf de slang. Zij hebben Wijsheid en Kennis voor de mensheid eeuwenlang verborgen gehouden.

Het is de slang in het Vaticaan die het grootste pedonetwerk ter wereld vertegenwoordigt. Het Vaticaan is ook de wolf die kinderen als lam/slachtoffer misbruiken. Het International Tribunaal voor Misdaden van Kerk en Staat heeft de paus bij de kladden gehad om te voorkomen dat er op de Zonnewende een satanische ceremonie van de Negende Cirkel zou plaatsvinden.  Als je dit is ontgaan, lees dan het artikel ‘Solstitium’ van 6 juli nog maar eens.

Symptomen.
De energetische Leeuwenpoort veroorzaakt ook vele symptomen die de reguliere artsen niet kunnen verklaren. Ze hebben weliswaar gestudeerd om fysieke symptomen te bestrijden met chemicaliën, maar geraken nooit bij de oorzaak van die symptomen. Blijf rustig en vertrouw op je intuïtie. Het fysieke voertuig is aan verandering onderhevig, en dat is nodig om het lichaam voor te bereiden op de collectieve Ascensie.

De activering van de Leeuwenpoort gaat telkens gepaard met veel Ascensie symptomen. Een emotionele achtbaan is de beste omschrijving van wat we kunnen ervaren. Depressies en euforie zullen elkaar snel en onregelmatig afwisselen. Er vinden afstemmingen plaats op het diamanten bewustzijn, waarin ons hartchakra meer wordt geopend. Ook kan het derde oogchakra zich openen waardoor we spirituele inspiraties mogen ontvangen.

Maar we kunnen ook griepverschijnselen ervaren en ons moe voelen. We kunnen last krijgen van hartkloppingen, en onrustig slapen. Dit zijn allemaal signalen van een collectief ontwaken voor hogere frequenties en hogere waarheden. De nieuwe frequenties dringen in ons energiesysteem door, en dat schept veel spanning in het fysieke voertuig. Vergelijk het maar met de spanning die je voelt als je per ongeluk 220 volt aanraakt.

Er zijn ook mensen die tijdelijk ziek worden, waardoor ze tijd krijgen voor het verwerken van emoties en het integreren van de nieuwe energiefrequenties. Wij zullen steeds meer alternatieve manieren gaan vinden voor genezing, omdat de reguliere medicijnen je lichaam te veel vervuilen en je daardoor zieker kunt worden. De vervuiling is een groot probleem aan het worden, vooral de vervuiling van de lucht en ons voedsel, waardoor mensen ziek worden.

Sha'ar Ha'Arayot.
Deze fysieke Leeuwenpoort bevindt zich in de oostelijke muur van Yerushalaim. Links en rechts van de poortboog zijn reliëfs van luipaarden, vaak verward met leeuwen, te zien. Ze werden er geplaatst door Suleiman de Grote om de nederlaag van de mammelukken in 1517 te gedenken. Volgens een legende droomde Selim I, de voorganger van Suleiman, dat hij door leeuwen werd opgegeten als hij Yerushalaim met de grond gelijk zou maken.

Selim I werd gespaard na de belofte om de stad te beschermen door het bouwen van een muur om de stad. De leeuw is het heraldieke symbool van Yerushalaim, maar dat was al zo sinds het Oude Testament. ‘Judah is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Judah niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten. (Genesis 49:9)

Dat de Leeuwenpoort is opgeluisterd met luipaarden is niet eens zo gek als je leest wat er in Jesaja 11:1-9 staat geschreven: ‘En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven.’ Bijbelse taal is lastig te interpreteren omdat mensen geneigd zijn de woorden letterlijk op te vatten.

We zullen deze profetie nader duiden. We hebben al opgemerkt dat de wolf en het lam vervangen kunnen worden door onderdrukker en onderdrukte. De onderdrukker en de onderdrukte zullen in vrede kunnen leven. Een islamitische legende stelt dat de Ka’aba Steen uit Mekka op de Dag van Herrijzenis naar de Eben Shettiya in Yerushalaim zal gaan. Wanneer de Eben Shettiya de Ka’aba ziet naderen, zal de Hoeksteen uitroepen: “Vrede zij deze Grote Gast.” (Richteren 2).

Perseïden.
De fundamentstenen van Yerushalaim en van Mekka zijn brokstukken van een ingeslagen komeet of meteoor. Het is geen toeval dat dit schrijfseltje op 12 augustus wordt geschreven. De meteorenzwerm Perseïden bereikt op maandag 13 augustus 2018, rond 8 uur, zijn maximum. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm circa 85 meteoren per uur te verwachten. In het Noordoosten zijn die ‘vallende sterren’ waar te nemen.

Augustus is de maand van de Leeuw in de Zodiak, door de eeuwen heen zijn er op 12 augustus kosmische signalen gegeven die niet werden begrepen. Op 12 augustus 1099 verslaat Godfried van Bouillon de Saracenen en sticht het Koninkrijk Jeruzalem. Op 12 augustus 1943 slaat het Philadelphia Experiment een gat in tijd/ruimte. Op 12 augustus 1985 vliegt een Boeing 747 van Japan Airlines tegen Mount Osutaka.

Op 12 augustus 2000 zinkt de Russische atoomonderzeeër Koersk in de Barentsz Zee, waarbij alle 118 bemanningsleden omkomen. Op 12 augustus 2003 wordt In Thailand een man gearresteerd als verdachte van de bomaanslagen in Bali van oktober 2002. Hij zou ook betrokken zijn bij de terroristische aanslagen van 911. Op 12 augustus 2003 arresteert de FBI 3 personen die een luchtdoelraket de VS wilden binnensmokkelen.

We leven in het Aquariustijdperk. Dit tijdperk staat tegenover het tijdperk Leeuw. Beide tijdperken brengen ons zonnestelsel om de 10.700 jaar in de Fotonengordel. De reis door de Fotonengordel duurt, in aardse tijd ongeveer 2100 jaar. We laten het tijdperk van lijden, dat begonnen is met de geboorte van Yeshua (Ari ben Judah), achter ons, en mogen 2100 jaar reizen in Overvloed, Voorspoed, Vrede, Licht en Liefde…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com