Broccoli.

Deze alinea komt uit de radioshow van Thomas Williams van 2 augustus 2018. Alles brokkelt af. Het thema van deze uitzending en het sleutelwoord dat momenteel speelt, is ‘erosie’. De zaken uit de oude wereld die niet meer werken, eroderen en maken plaats voor iets nieuws. Er vindt erosie plaats in de wereld van: Financiën - Overheid – Politiek – Justitie – Leger – Agentschappen - Cabal-knechtjes en Controlestructuren.

Ze hebben dit niet langer in hun macht en we zijn voorbij het kantelpunt. De erosie van de oude New World Order vindt nu in snel tempo plaats. Een vergane Wereldorde die in alle opzichten hopeloos heeft gefaald. We zijn nu getuige van een totale afbraak van de ‘oude manier’ en dat schept voor ons een kans om een nieuwe manier te creëren. Het heeft geen zin om hun manieren te kopiëren en we moeten nieuwe denkwijzen en werkwijzen ontwikkelen. Dat geldt voor alle werkgebieden.

Broccoli.
Ik zou me zelf niet zijn als ik niet inspeel op het bericht van Williams met deze titel. Er vindt ook al heel lang erosie plaats in het onderwijs, de voedselvoorziening, de gezondheidszorg, de opvoeding en de ecologie.

We beginnen uiteraard bij het onderwijs. Alles wat we geleerd hebben berust op de doelstelling van de Cabal en hun marionetten om ons arm en dom te houden. Jaren geleden al kwam hier een tiener die zei dat alles wat hij moet leren in de toekomst niets waard is! Ons verstand wordt overspoeld met trivialiteiten en pertinente leugens die ons weerhouden waarlijk Mens te zijn.

Laten we als medescheppers op Aarde echte Leraren creëren en voortbrengen. Leraren die de jeugd voorbereiden op een leven in 5D en niet op een leven vol competitie die voortkomt uit afgescheidenheid. Er zijn genoeg jonge mensen met een innerlijke Bron Wijsheid die alle papieren diploma’s te boven gaan. Jonge mensen die het oude paradigma van overleven getransformeerd hebben in leven.

Leraren die de individuele kenmerken, talenten, deugden en kwaliteiten van de leerlingen erkennen en zich niets aantrekken van de toetsen of examens waar het onderwijs zo nadrukkelijk belang aan hecht. Het Leven op zich is één grote toets en een doorlopend examen. Siddharta Gautama heeft er een goede uitspraak over gedaan: ‘Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.’

Elke vorm van competitie bevordert afgescheidenheid. De weg van het hart en leren leven naar Universele Wetten genereert eenheid in verscheidenheid. Yeshua gaf zijn leerlingen Zelfvertrouwen; iets wat het onderwijs ons niet kan geven. Het onderwijs berust op de autoriteit van de onderwijzer. De eerste lettergreep auto komt ook voor in automaat; een machine die zonder menselijk ingrijpen een aantal zelfstandige handelingen verricht. Het woord autoriteit betekent gezag.

Laten we een wereld scheppen waarin de jeugd op eigen gezag zelfstandig leert denken, spreken en handelingen te verrichten. Yeshua sprak in parabels en gaf zijn leerlingen alle vrijheid die naar eigen perceptie te interpreteren. Hij had respect voor de Vrije Wil van de autonome ziel. Vrijheid is niets meer kunnen verliezen (Janis Joplin), en het zijn sterke benen die de weelde van vrijheid kunnen dragen. Laten we een samenleving creëren die het collectieve bewustzijn naar hogere frequenties leidt in plaats van het te onderdrukken via onderwijs.

Voedselvoorziening.
Laten we een samenleving creëren die het tegendeel is van de macht van Monsanto. Deze macht is gebaseerd op het doel van de Cabal de mensheid via genetisch gemodificeerd voedsel tot een minimum aan gehoorzame slaven te reduceren. Het doel was via chemicaliën ongeveer 80% van de mensheid om zeep te helpen.

Afgelopen vrijdag heeft een jury in de Amerikaanse staat Californië geoordeeld dat Monsanto 254 miljoen euro aan de 46-jarige Dewayne Johnson moet betalen omdat Roundup kanker heeft veroorzaakt. Het is het begin van het einde van de multinationals die ons jarenlang hebbenvergiftigd. Laten we een samenleving scheppen die weigert goed voedsel door te draaien.

We zijn ver afgedwaald als 60 ton pruimen niet aan de supermarkt verkocht kunnen worden omdat ze 3 millimeter te klein zijn. Er zijn teveel mensen die onder de armoedegrens leven en uit vuilnisbakken hun eten moeten graaien. Circa 14 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is 50 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen zo 100.000 vrachtwagens vol goed voedsel!

Gezondheidszorg.
Zorg is tot een economisch begrip verworden. Het gaat om miljarden euro’s omzet en winst ten koste van de verzorger en de verzorgde. Laten we beginnen ons zorgen te maken om de jeugd die door het Wifi netwerk naar een lagere frequentie worden gedirigeerd. De spelletjes op hun mobieltjes scheppen een grotere neerwaartse spiraal in hun trillingsgetal dan we ons kunnen voorstellen. Dat trillingsgetal, wordt energetisch door andere frequenties beïnvloed en verandert.

GMO’s of genetisch gemanipuleerd voedsel, fluoride in het water, chemtrails, GWEN torens, mind control, psychotronische wapens, Bluetooth en Wifi, HAARP, nano technologie, farmaceutica, en nog veel meer zorgen voor de verandering in onze frequentie. Zo transmuteren we langzaam naar het niveau van kunstmatige intelligentie.

Al deze schijnbaar onsamenhangende zaken werken in feite samen om in het geniep alle levende organismen negatief te beïnvloeden. De stiekeme samenwerking en samenhang van al die technologie wordt mogelijk gemaakt door toegepast magnetisme. Daar hebben we het antwoord op de vraag die iemand me onlangs stelde na een schrijfseltje in kleine kring over de gevaren van de GWEN torens.

Laten we een begin maken aan de geneeskracht van de natuur weer te accepteren. Het mineralen - en plantenrijk heeft veel betere en minder langdurige werkingen op ons fysieke, emotionele en mentale veld dan welke chemicaliën dan ook. En, zoals met alle onbalans, laten we beginnen met gezonde gedachten projecties op onze omstandigheden. Ziekte zit tussen de oren!

Gedachten zijn onbetaalbaar, en dat is wat de farmaceutica dwars zit. Daarom is de farmaceutische industrie de belangrijkste marionet van de Cabal. Daarom wordt de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten het water dat we drinken vergiftigd. Daarom worden via psychotronische trillingen onze gedachten vertroebeld en vergiftigd. Hoe vaak lezen we dat het ‘altijd zo’n stil aardig mens was’ voordat hij/zij een onmenselijke daad pleegde?

Opvoeding.
Eigenlijk is dit een combinatie van voeding en gezondheid. Laten we minder gemakzuchtig de kant en klare en door de magnetron verziekte vette hap aan de jeugd geven. Laten we de jeugd meer voor sport interesseren, waardoor er en gezonde eetlust ontstaat. Jawel, ik weet ook dat de elektronische games en de sociale media altijd naar meer smaken. We kunnen het misschien niet helemaal stoppen, maar grenzen stellen is ook opvoeding.

Ecologie.
Dit is de leer van de betrekkingen tussen organismen en hun omgeving. Trilling, vibratie of frequentie beïnvloedt alle levende organismes. Zaken die je normaliter niet met frequenties in verband brengt op atomisch, genetisch of chemisch niveau hebben een trilling die alle organismen tot op DNA niveau beïnvloedt. Alle rijken van materie tot microscopisch kleine organismen, maar ook de lucht die we inademen, het voedsel dat we nuttigen en het water dat we drinken hebben een trillingsgetal.

We kunnen het ecologisch evenwicht herstellen via de nieuwe spirituele leraar in het onderwijs. We kunnen weigeren genetisch gemodificeerd voedsel te kopen om de balans te herstellen. Daarmee zorgen we voor evenwicht in gezondheid en gezondheidszorg, en we voeden de volgend e generaties op een nieuw paradijs op Aarde te ervaren. Zo voorkomen we verdere erosie van het collectieve bewustzijn dat al 26.000 jaar in quarantaine vastzit.

Laten we een samenleving creëren zoals Aarstengel voorspelde voor 2015. Dat we die streefdatum niet hebben gehaald danken we aan de slapende mensheid die geen oren heeft die kunnen luisteren en geen ogen die kunnen zien. Als Thomas Williams ziet dat de macht van de Cabal afbrokkelt is dat een signaal om ons geboorterecht als autonome belichaamde zielen weer te claimen.

Broccoli.
De titel van dit schrijfseltje is een woordspel op het werkwoord afbrokkelen, maar ik zou me Zelf niet zijn als er geen verborgen code in ligt versleuteld. Broccoli is een preventief middel tegen kanker en tegen hart - en vaatziekten. Broccoli bevat natuurlijke antioxidanten, het verlaagt het LDL (negatieve) cholesterol en brengt de cholesterol in balans. Broccoli verkleint de kans op artrose, het is goed voor je botten dankzij calcium en vitamine K en het vermindert de kans op longziekten.

Als de wereld van materie, hebzucht, onderdrukking en machtsmisbruik afbrokkelt, is het aan de samenleving om op te staan tegen de Cabal en hun marionetten elite. We ontwaken eindelijk uit de droom die we het leven noemen. Het is geen toeval dat broccoli gecreëerd is naar het evenbeeld van de menselijke hersenstam… Meer heb ik niet te zeggen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com