Mainstream.

Volgens het woordenboek betekent ‘mainstream’ heersende stroming of voornaamste trend. Het grappige is dat daar het begrip heersen of overheersen in is verwerkt. Op vrijdag 17 augustus besteedde een gerenommeerd mainstream blad aandacht aan de verdediging van circa 300 mainstream kranten tegen de aanvallen van Donald Trumps op de media. Voor je inzicht op het grotere plaatje wil ik je attenderen op de datum.

Sint-Juttemis valt op 17 augustus. We kennen een uitdrukking: ‘ Met Sint-Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. In augustus ligt er natuurlijk geen ijs, en kalveren kunnen niet dansen. Met Sint Juttemis is een duiding voor nooit. De mainstream marionetten zullen nooit ophouden ons zand in de ogen te strooien. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg naar journalisten als Woodward en Bernstein, die het Watergate schandaal publiek maakten.

The Boston Globe nam het initiatief: ‘De politiek van president Trump leunt op het voortdurend aanvallen van de vrije pers. Journalisten worden niet aangemerkt als mede burgers, maar als ‘volksvijand’. Deze hardnekkige aanval op de vrije pers heeft gevaarlijke gevolgen. De vervanging van een vrije pers door staatsmedia heeft bij elk corrupt bewind dat een land overnam altijd voorop gestaan.

Thans hebben we in de VS een president die tot mantra heeft verheven dat media die niet luid en duidelijk het beleid van zijn administratie steunt ‘volksvijanden’ zijn. Dat is een van de vele leugens waar deze president mee strooit. Nu resoneert de energie van president Trump niet met mijn ZielenLied, maar ik voel de drang om hier iets tegenover te stellen. Als je de waarheid wilt weten, hoef je geen kranten te lezen.

Als je weet dat alle MSM eigendom zijn van de Rothschilds, begrijp je ook dat de Rothschilds alle journalisten in hun broekzak steken. De Rothschilds bepalen zelfs wat en hoe de NWO zich handhaaft met desinformatie en valse vlag aanslagen. De Rothschilds hebben zelfs een dikke vinger in de meeste geheime diensten in de Verenigde Staten. De vrije pers bestaat niet, het is een illusie zoals onze ganse werkelijkheid een illusie is.

Diepvries geweten.
Terwijl mijn geest bezig was dit schrijfseltje te ordenen had ik een visioen van een rechtszaal waarin de beklaagde zich mocht verdedigen voor zijn misdaden. De man moest aan zijn gezin denken, want zonder de inkomsten uit zijn misdaden zou het gezin geen leven hebben. Dat hij daarvoor andermans leven verruïneerde of zelfs koud maakte deerde hem niet. Het is hetzelfde als een handelsreiziger die diepvriezers aan een Eskimo wil slijten.

Op zondag 25 januari 2015 zag ik een video met de oud journalist Udo Ulfkotte, die zeventien jaar voor de Frankfurter Algemeine Zeitung werkte en de leugens en manipulaties van zijn artikelen niet meer aankon. Deze klokkenluider schreef in 2014 het boek Gekochte Journalisten, waarin hij uitgebreid uit de doeken deed op welke manieren hij als mainstream media journalist werd gekocht en zich liet kopen.

Zijn boek werd een bestseller in Duitsland en heeft daar de kijk op de mainstream media bij vele mensen voorgoed veranderd. In het boek schrijft Udo Ulfkotte hoe hij als journalist in Irak samen met andere journalisten benzine meenamen om gezamenlijk een auto in de brand te steken voor goede foto’s. Hij schrijft hoe hij diverse prijzen en zelfs het ereburgerschap van Oklahoma kreeg omdat zijn artikelen vaak pro-Amerikaans waren.

Hij maakt duidelijk hoe de geheime dienst van Duitsland, en soms ook de geheime diensten van de VS, persberichten inleverden bij de krant waar hij werkte die zonder aanpassing werden geplaatst onder de naam van een ‘gerespecteerde’ journalist van die krant. Het boek van Udo Ulfkotte is een kijk van binnenuit en hij legt in detail de omkoopbaarheid en daarmee de corruptie van de mainstream media in alle facetten bloot.

De mainstream media blijken volstrekt niet neutraal te zijn en haar eenzijdige positie wordt op veel manieren gekocht. Zelf werd Udo veelvuldig omgekocht door geheime diensten en door politici. Hij was door en door corrupt en zag het bij vele anderen ook gebeuren. Zij werden stuk voor stuk opgenomen in de netwerken van elite. Verschillende Nederlandse top-journalisten zijn ook lid van een aantal van deze netwerken.

In het boek Gekochte Journalisten lees je welke journalisten in welke lobbyorganisaties zijn vertegenwoordigd. Udo Ulfkotte geeft honderden namen en gezichten achter de schermen van de organisaties die van invloed zijn in de mainstream propaganda. De CIA dicteert wat er geschreven wordt door hun eigen speciale redacteuren, en die teksten worden later door journalisten van de mainstream media ondertekend.

Als je zijn boek leest, zie je ineens het grotere plaatje over de leugens, halve waarheden en propaganda van de elite. Wij lezen twee mainstream bladen, een ochtend - en een avondkrant, om op de hoogte te blijven van de leugens die ze verspreiden. Televisie ontvangst hebben we al sinds 1998 niet meer. De mainstream marionetten zullen met Sint Juttemis de waarheid onthullen…

Mark Twain (1835 - 1910) zei ooit: “Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie…”

Geloofwaardigheid.
Dr. Rauni Kilde was een bekende vrouw, die verlichting bracht op het gebied van informatie over onderwerpen als reïncarnatie, ufo’s en mind control. Haar vaste geloof was, dat we de dood niet hoeven vrezen, omdat er gewoon geen ‘echte’ dood bestaat, maar dat het astrale lichaam en de Ziel het lichaam verlaten. Ze wist dit omdat ze zélf enkele out-of-body-ervaringen had meegemaakt.

Ze was ook een heel dappere vrouw, maar leed zichtbaar onder de vele, vele pogingen om haar leven tot lijden te maken, waarbij ze op alle mogelijke manier werd lastig gevallen, vooral in de privésfeer, waarbij ze feitelijk geen privéleven meer had. Dr. Rauni Kilde stierf 8 februari 2015 aan ernstige kanker over haar hele lichaam als gevolg van ‘stralings-technologie’ en mind-control scalaire radiogolven.

Ze werd vermoord omdat ze de Cabal uitdaagde met haar uitspraak: ‘Draai al het grote nieuws ondersteboven om de waarheid te kennen! ‘

De mainstream media (waaronder tv-nieuwsuitzendingen en grote kranten) verliezen hun geloofwaardigheid, nu 1 op de 3 Amerikanen denkt dat ze 'nepnieuws' brengen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat begin maart door de Monmouth University is uitgevoerd. Uit de peiling kwam naar voren dat 77% van de Amerikanen van mening is dat grote nieuwsuitzendingen vals nieuws verspreiden.

Bijna een derde denkt dat reguliere nieuwsmedia 'regelmatig' nepnieuws melden, terwijl 46% zegt dat ze het 'af en toe' doen. Slechts 21% zei dat de grote nieuwsmedia geen nepnieuws brengen. De studie toonde ook aan dat de meeste mensen denken dat sociale media zoals Facebook en YouTube deels verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van nepnieuws en dat ze niet geloven dat ze genoeg doen om het te stoppen.

Revolutie.
Volgens het woorden boek betekent revolutie een omverwerping van een staatsgezag en/of omwenteling van de politieke, sociale en economische verhoudingen. George Orwell zei ooit: In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.’

Er moet dus een radicale verandering, vernieuwing of ommekeer komen in de berichtgeving van de mainstream marionetten.

President Trump is een revolutie begonnen tegen de mainstream media. Bij de Star Tribune in Minneapolis zijn ze wel wat gewend, als het op kritiek aankomt. Toch plaatste de krant afgelopen donderdag, net als honderden andere Amerikaanse kranten, een veelzeggende kopregel: ‘‘Als niemand voor ons opkomt, moeten we het zelf maar doen.’

Er lijkt ambivalentie te zitten in de verhouding tussen de pers en Trump, zowel afkeer als omhelzing. De Star Tribune schreef over Trump: ‘Trump is goed voor de zaken. Hij heeft onder onze lezers, onder álle Amerikanen de belangstelling voor politiek en politiek nieuws vergroot. Hij is, aan de andere kant, zelf ook een creatuur van de media.’

Adlai Stevenson II, een Amerikaans politicus en diplomaat, zei in 1952 al: ‘Wie met modder gooit, verliest onvermijdelijk grond.’ Welnu, de grond onder de mainstream media wordt te heet. Ze komt knel te zitten tussen de publieke opinie en hun opdrachtgevers. De uitkomst is dat ze al hun inkomsten zullen verliezen als ze door gaan met liegen en bedriegen. Mensen die vuur met vuur bestrijden blijven gewoonlijk met de as zitten!

Toen Donald Trump de verkiezingen won, kreeg ik ineens de ingeving de betekenis van zijn naam te checken. Trump is het Engelse woord voor Troefkaart. Voor mij is het een code dat krachten en machten die welwillend staan tegenover het collectief bewustzijn met deze president een troefkaart in handen hebben. Op 19 januari 2017 werd de Airforce One door UFO’s geëscorteerd toen Trump naar het Witte Huis ging!

Het was wel op YouTube te zien, maar mainstream zweeg in alle talen! De heersende stroming was het publiek in onwetendheid te houden. Als niemand ons iets wil leren, moeten we het zelf maar doen…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com