De Pijncel.

Hits: 849

Op de WoMed van 22-8-2018 kreeg de groep een meditatie aangereikt om hun individuele Hurt Locker leeg te maken. Dit thema heb ik ontleend aan de gelijknamige film uit 2008. De Hurt Locker is een oorlogsfilm die afwijkt van de gebruikelijke geweldscenes die doorgaans dit soort films kenmerken. Sergeant James komt bij de explosieven opruimingsdienst om bommen onschadelijk te maken.

James doet dat met een doodsverachting die zijn collega’s de stuipen op met lijf jaagt. Het is, voor ogen die kunnen zien, juist zijn gebrek aan angst die hem bij elke opruiming het leven spaart. Hurt Locker is een Amerikaanse ‘slang’ uitdrukking die we kunnen vergelijken met het ‘onder het tapijt vegen’ van negatieve ervaringen en angsten. Letterlijk zou Hurt Locker met Pijncel vertaald kunnen worden. Pas aan het eind van de film zien we de pijn van James!

In mijn Pijncel lag nog immer de pijn van, en de angst voor afwijzing opgeborgen. Op de WoMed (woensdagavond meditatie) opende ik de Hurt Locker en liet de pijn van, en de angst voor afwijzing uit de cel vrij. De volgende dag kreeg ik een mail die juist dat wat ik had los gelaten in alle hevigheid terugbracht. Een vrouw die een volwassen dochter op de woensdagmiddag had gebracht voor een aurareading mailde mij onderstaand bericht.

[…] Hoi Arjuna, Tot mijn stomme verbazing heb ik van mijn dochter gehoord dat jij haar vertelde dat zij Jezus is en dat bidden niet zo nodig zou zijn. Weet jij eigenlijk wel hoe belangrijk een gebed is en zéker in deze tijd! Het in een gebed versturen van licht en liefde heeft een hoop ellende in deze onrustige wereld voorkomen en heel veel mensen steun gegeven.

Ik heb je kennelijk verkeerd ingeschat en dat vind ik heel erg, want eindelijk dacht ik een mens van Indonesische afkomst te kunnen vertrouwen, maar kennelijk is het mijn les in dit leven om het wantrouwen tegen dat land te handhaven. Immers, op 7-jarige leeftijd heeft een gerepatrieerde man uit Indonesië mij zeer ernstig aangerand, waardoor ik mijn hele leven problemen met de seksualiteit heb gehouden.

Ondanks waarschuwingen van verschillende kanten bleef ik geloven dat ik jou wèl kon vertrouwen, maar nu ben je voor mij door de mand gevallen. Je kunt het met woorden allemaal heel mooi uitleggen en zelfs het innen van geld weet je heel ethisch te verwoorden alsook de womed-groep het gevoel te geven dat ze bijzonder zijn. Laat ik je één ding zeggen: NIEMAND is boven een ander verheven of meer bijzonder, want IEDEREEN is gelijk!!!

Ik ben heel erg teleurgesteld en zal proberen weer vertrouwen in mensen te gaan krijgen, want jij hebt me heel erg beschadigd! Ik wil dat je mij schrapt van de lijst met berichten, want ik hoef niks meer van jou te ontvangen. Ik hoop van harte dat jij heel goed bij jezelf te rade gaat en gaat inzien wie je werkelijk bent! […]

Pats! Boem...
Daar zat mijn Pijncel weer vol met afwijzing! Deze schrijfster begeleid ik al enkele jaren, en altijd was ik er voor haar als ze mailde of belde. Na het lezen van de aantijgingen op de mail heb ik haar dochter gebeld met de vraag of ik letterlijk gezegd heb dat ze Jezus is en niet meer hoefde te bidden.

De dochter zei dat ze op de terugweg in de auto erg zwijgzaam was door alle informatie die ze had ontvangen. Op aandringen van haar moeder heeft ze in verwarring iets verteld over de reading. Ze wilde meteen haar moeder bellen om te zeggen dat de mail een foute interpretatie was. Daarop zei ik dat ze dat beter niet kon doen om geen verwijdering tussen moeder en dochter te creëren.

Omdat de aantijgingen heftig waren, heb ik de aurareading nageluisterd. Op de 22e minuut hoor ik mijn stem zeggen dat ze diverse incarnaties op de Aarde heeft ervaren waarin ze het bewustzijnsniveau had bereikt van Yeshua ben Miryam vóórdat hij de Christos werd. Alsook het bewustzijnsniveau van Siddharta Gautama vóórdat hij de Boeddha werd. Dat is iets anders dan zeggen dat iemand Jezus is. (Die naam gebruik ik nooit!)

Onze ziel wil alles ervaren, van de hoogste tot de laagste bewustzijnsfrequenties. Om dit te bereiken komt de ziel talloze malen terug in belichaming op Aarde in verschillende tijd/ruimte continua en verwerft verschillende bewustzijnsstadia.

Bidden.
Het leven is opgebouwd uit aannames. De aanname dat ik zou suggereren dat bidden niet nodig zou zijn, staat haaks op het feit dat we sinds 2001 elke woensdagavond mediteren. Volgens het woordenboek is een meditatie een inwendige beschouwing om de diepste werkelijkheid te ervaren. Een gebed is volgens het woordenboek de tekst die men bidt, en bidden is zich in gebed richten tot god…

Aangezien ik god niet buiten mij Zelf acht, is een meditatie een tekstloos gebed tot het inwendige goddelijke dat elke belichaamde ziel bevat. Het bidden met gevouwen handen zoals de religie dat voorschrijft is het inwendige goddelijke ontkennen. Als je weet dat de duim het IK vertegenwoordigt, de wijsvinger voor kracht staat, de middelvinger beheersing symboliseert, de ringvinger zelfvertrouwen betekent en de pink spiritualiteit impliceert, ontkracht je die begrippen door je vingers tegen elkaar in te kruisen!

De handen vouwen volgens de christelijke tradities is het ontkrachten en ontzeggen van je eigen goddelijkheid! Zodra we als mens ontdekken dat god niet buiten ons bestaat, verliest de kerk haar functie als intermediair. En dat willen alle kerkvaders koste wat het kost voorkomen, want ze verliezen hun macht en het misbruik van macht.

Vingertoppen.
In het Verre Oosten drukt men de vingertoppen tegen elkaar, daar bundelen ze juist die inwendige goddelijke krachten als ze mediteren. Drie yin meridianen (long, hart en hartzakje) lopen vanaf de borst langs de binnenkant van de armen en eindigen in de vingertoppen. Drie yang meridianen (dikke darm, dunne darm en drievoudige verwarmer) lopen vanaf de vingertoppen langs de buitenkant van de armen naar het hoofd.

De aantijging over mijn Indisch-Nederlandse afkomst laat ik van me af glijden. De aantijging dat ik ‘zelfs het innen van geld heel ethisch weet te verwoorden’ komt voort uit de manier waarop ik mensen voor mijn diensten laat betalen. Het geld (energie uitwisseling) laat ik in een kistje leggen zodat ik het geld, de energie, niet meteen aanraak.

Aartsengel Michaël heeft ons ooit verteld de energie van geld in een ‘prosperity box’ te laten liggen, dan komt de energie tienvoudig in een andere vorm terug naar de persoon die het geld of de energie uitwisseling heeft voldaan.

De aantijging dat ik de WoMed-groep het gevoel geef dat ze bijzonder zijn is echt heel grappig omdat de schrijfster van deze aantijging de WoMeds gratis per mail ontving, terwijl de aanwezigen 5 euro betalen. Aangezien we beseffen dat we allen één zijn, heeft mijn opmerking dat de groep bijzonder is betrekking op de ganse mensheid. Dit wordt nagenoeg in elke WoMed tot in den treure herhaald.

Na drie weken coma in 1992, als gevolg van een motorongeluk, ben ik langzaam te weten gekomen wie ik werkelijk ben en wat mijn ziel met haar fysieke voertuig op deze planeet wil verwerkelijken. Haar advies: ’… heel goed bij mezelf te rade gaan en om in te zien wie ik werkelijk ben’ is al 26 jaar verouderd! Twee dagen na de mail met aantijgingen ontving ik onderstaand bericht van de dochter.

Lieve Arjuna,
Aangezien ik je liever niet wil bellen mail ik je dit even. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je dit nl. weet. Ik heb vanmiddag mijn moeder gebeld en kreeg haar niet te pakken. Toen heb ik op haar antwoordapparaat gezegd, dat ik na afgelopen woensdag enorme behoefte voelde om voorlopig even afstand van haar te nemen en me met rust te laten. Zo zal ik beter mezelf kunnen worden.

Dat ze het niet moet zien als ruzie, maar als voorlopig afstand nemen. Dat ik de draad wel weer oppak zodra ik daar aan toe ben. Misschien belt m’n moeder je nog en dan ben je in ieder geval op de hoogte. Mijn vriendinnen reageren vandaag alle drie super en vol begrip op de hele situatie en dat is goud waard! Nou fijn weekend en rust lekker uit.

Uit mededogen voor de schrijfster heb ik de namen van moeder en dochter weggelaten.

De Engelse titel Hurt Locker betekent letterlijk vertaald de Pijncel. Onder de GI’s in de Vietnam oorlog werd dit begrip gebezigd met de betekenis "in grote moeilijkheden". Thans heeft het de betekenis "gewond geraakt in een explosie". De pijn die met de explosieve mail binnenkwam heb ik met een simpel antwoord terug gegeven: ‘Als dat letterlijk zo gezegd is, ben ik gek geworden’.

Het goede nieuws is dat iedereen die nog angst, negatieve herinneringen, onzekerheid, laag zelfbeeld en oude pijn onder het tapijt heeft liggen, er nu bewust afscheid van kan nemen! In de nieuwe werkelijkheid is er geen plaats voor dat tapijt of die Pijncel.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com