Proud Mary

Hits: 897

Kennen jullie het door Tina turner gesproken intro van Proud Mary? Hierna geef ik het in een vrije vertaling weer. “Weet je, zo nu en dan denk ik dat je misschien iets van ons wilt horen. Nice & Easy, maar weet je, we doen nooit iets Nice & Easy. We doen het altijd Nice & Rough. Daarom starten we dit lied heel Easy… En daarna doen we het Rough. Dit is de manier waarop we 'Proud Mary' doen. Luister naar het verhaal.“

Mijn verhaal over Jehova begint Nice & Easy. Het was december 1972 en ik had een full time baan in de marketing communicatie, terwijl ik elke avond de Rietveld Academie in Amsterdam volgde. Het huiswerk van die opleiding deed ik in het weekend. Op een zondag werd er gebeld en ik was in een korte badjas aan het schilderen. Er stonden twee keurige Jehova’s Getuigen aan de deur.

Ik wees op de aktetas van de beide heren en zei: “Ach, u komt mij god verkopen uit een aktetas. Maar, staat er niet geschreven dat wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld? Welnu, hier staat god voor u!” Ik sloeg mijn badjas, waar ik niets onder droeg, open. Het vroor een paar graden, er was weinig te zien, maar het was genoeg! De heren holden de trap af en ik heb ze nooit meer gezien. Nu begrijp ik het gezegde: ‘Pik in, het is winter’ pas echt…

De aanleiding voor dit schrijfseltje is het zoveelste verhaal over de weigering van Jehova’s Getuigen om bloedtransfusies toe te staan. Vandaag hoorde ik het verhaal van een vrouw die bij een bevalling zoveel bloed verloor dat de gynaecoloog acuut een bloedtransfusie gebood. De echtgenoot van de vrouw werd woedend op de gynaecoloog omdat het volgens zijn religie verboden was. De vrouw bleef leven en is later van hem gescheiden.

Jehova's Getuigen geloven dat zij de enige juiste religie hebben en dat de mensheid zich in de "eindtijd" bevindt, de laatste fase voordat Jehova ingrijpt. Ze zijn ervan overtuigd dat een ieder die geen Jehova aanhanger is vernietigd zal worden, daarom mijden ze deze mensen zoveel mogelijk en trachten tegelijkertijd zieltjes te winnen met de ‘Wachttoren’ en ‘Ontwaak’ uit een aktentas.

Het is tijd voor hun eigen ontwaken, en nu is mijn verhaal niet meer Nice & Easy, maar behoorlijk Rough! Jehova's Getuigen geloven dat hun geschiedenis terug te voeren is tot Abel, de tweelingbroer van Kaïn. Abel werd herder en Kaïn werd groenteboer. Bij de eerste oogst van beide broers gaf god de voorkeur aan de lamsbout van Abel boven de frieten van Kaïn. God is dus geen vegetariër maar een bloeddorstig wezen.

Deze god was niemand minder dan Enlil, zijn naam betekent letterlijk Heer van de Lucht of Hemel! Later in tijd/ruimte veranderde Enlil’s naam in Jehova. Deze godheid ergerde zich aan de zich snel vermeerderende hybride mens, die naar de gelijkenis van de Anunnaki was geschapen. Enlil/Jehova wist dat de Zuidpool aan het smelten was en besloot de daarop volgende tsunami te benutten om van de mensen af te komen.

De Zondvloed.
In Genesis 7:23 lezen we het verhaal van Noach en de Zondvloed. Door deze wereldwijde ramp opzettelijk voor de mensheid te verzwijgen verdronken er 20.000.000 mensen. Door tussenkomst van Enki bleven Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en vrouwen gespaard maar ook alle flora en fauna, twee aan twee, door aan boord te gaan van een onzinkbaar voertuig. Je vindt dit verhaal terug in de Babylonische Enuma Elish en de Sumerische Eridu Genesis.

In Genesis 8:20 lezen we dat Noach uit dank een altaar bouwde en een aantal dieren en vogels offerde die god hem had aangewezen. Alweer een godheid die op de Berg Ararat neerdaalde en een vorkje mee prikte. Jehova gaf duidelijk de voorkeur aan kebab boven een maaltijdsalade. De Zondvloed was misschien wel de eerste en meest dodelijke valse vlag aanval op de mensheid.

In het Oude Testament volgden nog veel meer dodelijke slachtoffers door toedoen of met medewerking van Jehova, want die kreeg de smaak te pakken. In chronologische volgorde zullen we enkele van de meest bekende valse vlag operaties uit het Oude Testament bespreken. In Genesis 19:24 lezen we van de verwoesting van Sodom en Gomorra en daarmee kreeg Jehova een slordige 2.000 doden op zijn naam.

In de zeven magere jaren, de grote hongersnood, stierven er 70.000 mensen. In de eerste van de Tien Plagen die aan de Exodus vooraf gingen stierven er 10.000 Egyptenaren. In de hagelstorm van de zevende plaag kwamen daar nog eens 300.000 doden bij. En als de kroon op het werk stierven er op last van Jehova 500.000 eerstgeboren kinderen in Egypte!

In Numeri 16:49 lezen we hoe Jehova een opstand tegen Mozes en Aaron neersloeg door 14.700 mensen in een oogwenk te doden… In Deuteronomium 2 lezen we hoe Jehova tussen Kades-Barnea en Zered langzaam maar zeker de hele generatie strijdbare mannen liet omkomen. Zo kon Jehova weer 500.000 kruisjes op zijn lijst bijzetten. In 2 Kronieken 13:17-18 doodt Jehova 500.000 Hebreeuwse soldaten, en een paar hoofdstukken verderop in dat boek nog eens 1.000.000 Moren!

Het wordt zeer vermoeiend en zelfs erg saai, maar het maakt duidelijk dat Enlil/Jehova alle aardse seriemoordenaars tezamen ver achter zich laat. Tussen de Zondvloed en de Ascensie van Yeshua heeft Jehova 24.994.828 doden op zijn geweten. De aantallen vind je niet terug in de Schrift, het zijn schattingen aan de hand van de populatie in de landen waar hij zijn misdaden tegen zijn eigen schepping voltrok.

Laten we eens kijken naar de ware naam van de man waarmee volgens de Getuigen hun geschiedenis begon. Op Sumerische kleitabletten over het ontstaan van de mens wordt die naam gespeld als Abael. De eerste drie letters zijn een verwijzing naar Abba, Abun of Abwoon dat Vader betekent en de laatste twee letters betekenen de Allerhoogste. We kunnen ons afvragen wie de werkelijke vader van Abael was!

Adapa & Titi.
Zoals voorzegt, begon dit verhaal Nice & Easy, maar we sluiten het behoorlijk Rough af. Ongeveer 200.000 BC verscheen de planeet Nibiru in ons zonnestelsel en die verschijning verstoorde het klimaat op Aarde waardoor vele oogsten mislukten. De hybride mens die Enki, hoofd wetenschapper der Anunnaki, naar hun evenbeeld had geschapen uit Anunnaki DNA en de genen van een Aardse primaat voldeed niet aan de verwachtingen.

De eerste hybride mens was sterk en dom, zodat ze geschikt waren voor het zware werk in de goudmijnen. Bovendien kon die eerste hybride zich niet voortplanten. Enlil/Jehova spoorde zijn halfbroer Enki aan de Aardelingen intelligent genoeg te maken om betere boeren en herders te worden zodat ze in hun eigen voedselvoorziening konden bijdragen. Enki besloot het IQ van de hybride te verhogen in zijn eigen voordeel…

Enki inspecteerde, samen met zijn vizier Ismud, het domein in wat nu Great Zimbabwe heet. Op de oever van de rivier zag Enki Aardelingen zich vermaken en onder hen waren twee jonge wilde schoonheden met grote borsten. Die aanblik bezorgde hem een erectie en een heet verlangen. Op de kleitabletten staat geschreven dat hij een van hen aanriep en ze bood hem fruit aan.

Enki boog omlaag omarmde de jonge vrouw en kuste haar op de mond. Hij moest dus knielen om op gelijke hoogte te komen. Dit herinnert ons aan Genesis 6:4 – 14. ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, toen Gods zonen tot de dochteren der mensen binnengingen, en zich kinderen verwierven.’ De jonge vrouw ontving zijn zaad en werd zwanger. Daarna bevruchte hij ook de andere wilde schoonheid.

De eerste vrouw kreeg een zoon en de tweede beviel van een meisje. De zoon werd Adapa genoemd en de dochter Titi. Enki en zijn vizier verzwegen over wie ware vaderschap van deze nieuwe hybride kinderen. Ze groeiden op en paarden met elkaar, nadat Enki de vrouw had verleid een appel van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad te plukken. Titi bracht een tweeling ter wereld, ze noemde hen Kaïn en Abael.

Je leest hier dat Adam en Eva niet de eerste mensen waren zoals de Bijbel ons op de mouw spelt. Er waren al eerdere hybride homo erectus wezens uit de laboratoria van Enki en Ninhursag gekomen. In feite waren Adapa en Titi de eerste Homo Sapiens die veel meer Anunnaki DNA droegen dan hun moeders die meer Homo Erectus genen hadden. Op de Sumerische kleitabletten lezen we dat Enki daar erg trots op was.

“Een beschaafd wezen heb ik voortgebracht. Ik heb een nieuw soort Aardeling van mijn zaad. Geschapen in mijn evenbeeld en naar mijn gelijkenis. Ze zijn nu intelligent genoeg om akkers te bezaaien en schapen te houden. Anunnaki en Aardelingen zullen voortaan in overvloed leven.” Hij gaf Adapa de opdracht diens nakomelingen, de verbeterde Aardelingen, te leren hoe ze groenten konden verbouwen, schapen konden hoeden en huizen moesten bouwen.

Adapa leerde ook de minder intelligente Aardelingen in te zetten als arbeiders. Naderhand transporteerde Enki grote aantallen arbeiders uit zuid Afrika naar Sumerië om daar te dienen in de huizen en fabrieken van Enlil/Jehova. Het staat letterlijk geschreven in Genesis 2:7-8. ‘Toen maakte God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.’

Er zijn wereldwijd circa 8,2 miljoen Jehova’s Getuigen en ze geloven allemaal dat slechts 144.000 ‘gezalfden’ een hemelse opstanding krijgen als geestelijke wezens om met Jehova aan een Avondmaal te zitten. Als je naar die getallen kijkt, kan je alleen maar concluderen dat Jehova een god is die oordeelt en daarmee de eenheid in verscheidenheid van de Schepper in de kliko werpt! Nu we de ware na-ijverige gedaante van Jehova hebben ontmaskerd, ben ik blij dat ik niet bij dat laatste Avondmaal aan te hoef te zitten.

Nomen est Omen.
Adapa werd een archetype voor een wijze heerser. De naam Titi kan je vertalen als het Leven dat leven schenkt. Nu eindigen we toch Nice & Easy, want bij het Avondmaal moest ik ineens aan Toon Hermans denken: ‘Je mag wel aanzitten, maar nergens aan zitten. En ik nog steeds niet weet waar de appelmoes is gebleven.” Dat moet dan appelmoes zijn die uit de vruchten van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad is geconserveerd.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com