Rookgordijn.

Hits: 1164

Volgens het woordenboek is een rookgordijn een scherm van rook om iets onzichtbaar te maken of iets te verbergen. Martin Luther King Jr. zei ooit: “Niets ter wereld is zo gevaarlijk als pure onnozelheid en nauwgezette stompzinnigheid.” Mijn vader hield mij altijd voor dat alles trilling is, nu begrijp ik hem pas… Met deze woorden hebben we meteen de toon gezet voor onderstaand schrijfseltje.

We beginnen met de uitleg wat psychotronische oorlogvoering, dan wel psycho-fysieke wapens zijn. PF wapens is de verzamelnaam voor alle mogelijke methoden en middelen van verborgen, geforceerde invloeden op de psyche van de mens. Ze hebben als doel het bewustzijn, gedrag, denken en spreken en gezondheid te beïnvloeden en te beheersen. Dit is niet alleen gevaarlijk, dit is dodelijk!

Psychotronische oorlogvoering is het gebruik van elektronische machines om golven energie of frequenties rechtstreeks door de lucht naar de hersenen en lichamen van mensen te sturen. Dit is de nieuwe stealth-oorlogsvoering. Het is goedkoop en eenvoudig, veelal moeilijk te detecteren en te verslaan.

Deze methode wordt gebruikt om mensen te hersenspoelen om bepaalde informatie te geloven en andere informatie niet te geloven via subtiele suggesties die in de elektronische bundels of frequenties gecodeerd zijn. De wetenschap van psychotronics is volgens Internet meer dan 100 jaar geleden op aarde ontwikkeld, voor mij is die manier van beïnvloeden en beheersen al zo oud als de wereld.

Met welke tong zou de slang in de Hof van Eden de eerste mens hebben toegesproken? Het leuke van spelen met woorden is dat je veel meer kan duiden. Zo staat het Engelse woord Tongue voor zowel tong als taal. Slangen sissen en mensen spreken, dus elkaar verstaan en begrijpen kon toen alleen door verborgen invloeden op de psyche van de mens; dat wat we nu dus psycho-fysieke wapens noemen. En, niet van de mens alleen!

Rookgordijn als nepnieuws.
In het Huijgenspark van Den Haag werden de afgelopen week bijna 150 dode spreeuwen gevonden. Afgelopen vrijdag lagen er dertig, woensdag lagen er opnieuw 30 en donderdag werden op precies dezelfde plek nog eens bijna 90 zangvogels dood aangetroffen. De vogels hadden geen inwendige bloedingen en zijn dus niet ergens tegenaan gevlogen.

Volgens raadslid Robert Barker kan het niet zo zijn dat vogels spontaan massaal uit de lucht vallen. De doodsoorzaak van de vogels moet volgens hem daarom worden onderzocht. In de afgelopen weken zouden ook honden die in het park werden uitgelaten ziek zijn geworden. We zullen het rookgordijn verwijderen om de pure onnozelheid en nauwgezette stompzinnigheid waar Martin Luther King naar verwees in de grijze kliko te gooien.

Er was in Den Haag een geheime test met het 5G netwerk om te zien hoe groot het bereik was en of er geen nadelige gevolgen waren voor de elektronica van het station Hollands Spoor. Meteen daarna vielen de vogels en masse dood neer. Ook de eenden die in de kades rond de test zwommen staken ineens massaal hun kop in het water alsof ze aan de straling wilden ontsnappen. De enkele eenden die wilden opvliegen, stortten dood neer.

Het Lilly Rookgordijn.
Als je het over psychotronische oorlogsvoering hebt, komt de Lilly-golf boven water. Deze ontdekking van John C Lilly wordt meestal volledig verkeerd begrepen met betrekking tot het gebruik ervan om de gedachten en het gedrag van mensen te beïnvloeden. Het wordt beschreven als een bifasische (in twee fasen of stappen) elektrische puls die de neuronen van de hersenen stimuleert om op een bepaalde frequentie te resoneren, waardoor de Lilly-golf de hersengolfpatronen van de hersenen kan regelen.

Er is echter een veel meer geavanceerde vorm en een grotendeels onbekend en onderdrukt doel bij het gebruik van de Lilly Wave.

Gods Geest zweefde boven de Wateren.
De watermoleculen in de hersenen kunnen worden getriggerd te resoneren op een gewenste frequentie, dit zorgt ervoor dat de elektronen die de elektrische spanningen van de hersenen omvatten ook op dezelfde frequentie resoneren.

Het is niet nodig elektroden te implanteren om de watermoleculen in de hersenen tot een bepaalde frequentie te brengen. Dit kan ook worden bereikt door elke golfvorm die de schedel kan binnendringen om de watermoleculen in de hersenen op de frequentie mee te laten trillen. (Je had gelijk papa, alles is trilling.)

Bijvoorbeeld, radiogolven die worden uitgezonden met een frequentie van 40 Hz, gericht op het brein van een persoon, zullen de watermoleculen meenemen naar een graad van 40 Hz en dus zullen de rest van de hersenen-elektronen ook bij die frequentie resoneren. Met dit soort frequenties speelt de wetenschap voor god.

Met de Lilly-golf is het mogelijk via elektromagnetisme en akoestische frequenties de golfpatronen van de hersenen op afstand te stimuleren en te besturen, Het is noodzakelijk te begrijpen dat als de golf niet bifasisch (2 stappen) is, dit zal resulteren in schade aan de neuronen van de hersenen en hersenschade veroorzaakt.

Deze frequenties triggeren niet alleen de watermoleculen in de hersenen, ze doen dat ook met de bloedsuikerspiegel. Het ijzer in de cellulaire structuur van de neuronen in de hersenen en andere organen, kan ook getriggerd worden om op de gewenste frequentie te resoneren. Dit is een van de redenen waarom de elite en hun marionetten waarschuwen tegen het roken van tabak.

Chemtrails als rookgordijn.
De teksten werden steeds dringender. In 1969 moesten alle pakjes sigaretten voorzien zijn van de tekst: “Waarschuwing. Het ministerie van gezondheid heeft vastgesteld dat het roken van sigaretten gevaarlijk is voor je gezondheid.” Dit etiket verscheen op alle pakjes sigaretten tussen 1 november 1970 en 11 oktober 1985.

In 1971, amper 2 jaar nadat de waarschuwing tegen roken op sigaretten verplicht werd, verschenen de eerste chemtrails in de lucht. De stoffen uit die chemtrails ademde je in, het vergiftigde het voedsel voor mens en dier en het veroorzaakte de korstmossen die je de laatste jaren zo massaal op planten, bomen en bestratingen ziet.

Net zoals de korstmossen alle materie aantastte zo slopen diverse vormen van kanker het fysieke lichaam binnen. Je hoeft het niet te geloven, je zult het wel merken.

En met de psychotronische wapens doen ze je geloven dat roken dodelijk is en chemtrails eigenlijk geen schade veroorzaken. In de derde alinea schreef ik het al: ‘Psychotronische wapens worden gebruikt om mensen te hersenspoelen om bepaalde informatie te geloven en andere informatie niet te geloven.

Het is intussen bekend dat chemtrails ook barium, aluminium, strontium, arseen, mangaan bevatten. Barium, een onderdrukker van het immuunsysteem, is een zacht zilverachtig metaalachtig aardalkalimetaal en mag niet worden aangetroffen in het regenwater. Men gelooft echter dat het in de atmosfeer wordt gepompt in aerosolen die worden gespoten uit vliegtuigen over de hele wereld, waar het wordt gebruikt voor verschillende doeleinden van psychotronische -oorlogsvoering die in stilte tegen de mensheid wordt gevoerd.

Russ Tanner van Chemtrails Global Skywatch attendeert al jaren het bewustzijn van de mensheid op ‘de grootste misdaad tegen de mensheid in de geschiedenis’, zegt dat hij niet kan slapen als de lucht vol chemtrails is gespoten. “Het veroorzaakt fysieke klachten, ik proef en ruik het, het verbrand mijn sinussen, veroorzaakt ontstekingen, stijgingen van de bloeddruk, maagproblemen en hoofdpijn."

De chemtrails lossen in de lucht op en dalen als vocht (zure regen) neer op de akkers waar het alles vergiftigd wat er op groeit en door mensen en dieren wordt geconsumeerd. Uiteraard wordt Russ een complot denker genoemd door het mensdom.

Volgens hem hebben we een lange geschiedenis in alle landen van wetenschappers die dingen geloven waarvan we later beseffen dat ze vals zijn," meent Russ. "Er is een zeer zeldzame en dappere persoon voor nodig die stapt en tegen de stroom ingaat.”

Wist je dat nicotine een super regelaar is voor de bloedsuikerspiegel? Wist je dat bepaalde stoffen in de nicotine je hersens ongevoeliger voor, of weerbaarder maken tegen psychotronische wapens? Daarom roken wordt afgeraden en sterk ontmoedigd. De menselijke psyche moet door de elite beheerst, beïnvloed en gecontroleerd blijven.

Het is de hoogste tijd dat we collectief ontwaken en de rookgordijnen zien voor wat ze met onze psyche doen. Laat ik deze boodschap afsluiten met een uitspraak van Henry Kissinger: “Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com