Onbegrijpelijk.

Hits: 1301

Volgens het woordenboek is metafysica de filosofie van hetgeen de ervaring overstijgt, van de transcendentale ervaring of totaliteitservaring. Laten we het woord onbegrijpelijk eens metafysisch duiden. Als je iets onbegrijpelijk vindt, heb je er geen grip op omdat het de stoffelijke ervaring overstijgt. Je kunt grip hebben op materiele zaken, maar je kunt de wind niet grijpen, je kunt hem wel voelen…

Als kind hoorde ik mijn papa vaak zeggen dat alles trilling is en dat dingen die je niet kan zien toch bestaansrecht hebben. Het waren voor mij onbegrijpelijke zaken en toch geloofde ik hem. Het hoorde gewoon bij de cultuur van het land waar ik het levenslicht aanschouwde. Deze metafysische uitspraken hoorde ik al in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Pas in 1974 kwam er een televisieserie die papa’s woorden bevestigden.

De serie was vernoemd naar de Stille Kracht of Guna-Guna die door de inheemse bevolking van Indonesië als feit werd geaccepteerd. Dit onbegrijpelijke fenomeen symboliseert nog steeds de culturele kloof tussen Java en Nederland. De blanke kolonisten waren machtige onderdrukkers en stalen alles wat hen winst opleverde. Het enige wat ze niet konden stelen was de magie van de Stille Kracht.

Het werd geridiculiseerd als zwarte magie of toverkracht. De scène waarin de naakte Leonie onder de douche door onzichtbare krachten met een rode vloeistof wordt bespuugd is een van de bekendste en meest onbegrijpelijke scénes uit die serie. Het is geen toverkracht het is puur gedachtenkracht. Of in gewone taal: ‘Geest beheerst materie’, en zelfs dan begrijpt de niet ontwaakte ziel niet wat dat betekent.

Wanneer Yeshua talloze malen bewijst dat de geest elke materie beheerst, spreekt men van wonderen. Een wonder is een bovennatuurlijke gebeurtenis, door tussenkomst van God of een manifestatie van goddelijke machten. In het Engels betekent het werkwoord ‘wonder’ zoiets als verbaasd staan, verrast zijn, zich verwonderen, zich verbazen of vreemd opkijken. Je zult vreemd opkijken als we beweren dat elke belichaamde ziel hiertoe in staat is.

Is het een wonder dat Jules Verne technologie beschreef die in onze tijdlijn heel gewoon zijn? Is het een wonder dat Erich von Däniken zaken beschreven die thans (meer min dan meer) geaccepteerd worden door het collectief bewustzijn? Is het een wonder dat Zecharia Sitchin een pseudowetenschappelijke theorie schreef over de buitenaardse oorsprong van de mensheid?

Het is eerder een wonder dat de wetenschap elke vorm van metafysica als nonsens afdoet omdat je het niet kunt bewijzen. Het is eerder een wonder dat die geleerden wel in god geloven en buitenaards leven categorisch van de hand wijzen. Het moge wel duidelijk zijn dat vele wetenschappers door ultra geheime diensten gedwongen worden elke vorm van buitenaards leven te ontkennen.

Het moge ook duidelijk zijn dat diezelfde diensten overheerst worden door organismen die niet van deze planeet zijn. Organismen die, veel geavanceerder dan we ons kunnen imagineren, onze werkelijkheid met hun geest beheersen. Wanneer je denkt dat Transformers fictieve buitenaardse hoofdpersonages zijn uit een speelgoedlijn en een groot aantal strips, televisieseries en films ben je zelf speelgoed voor krachten en machten die ons begrip/bevattingsvermogen overstijgen.

In een brief aan de Efeziërs schreef apostel Paulus in het jaar 49 al het volgende: ‘Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. ‘ Bijna 2.000 jaar nadien is dat nog steeds onbegrijpelijk voor het mensdom! Hoe erg moet het worden voor we collectief ontwaken?

Het is onbegrijpelijk dat het merendeel van de mensheid niet gelooft in buitenaardse wezens, maar wel in een Opperwezen dat onder diverse benamingen aanbeden wordt. Als je weet dat alle religies uit de ‘hemelse gewesten’ in de menselijke geest werden geprojecteerd, dan is de vraag: ‘Waren de goden kosmonauten?’ eerder een antwoord dan een vraag.

Lier of harp.
Hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom engelen, bovennatuurlijke of metafysische wezens vaak afgebeeld worden met een harp? Hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom Koning David vaak harp speelde als hij met zijn god communiceerde? Het is onbegrijpelijk dat mensen de samenhang niet zien tussen dat instrument en de constellatie Lyra.

De Grieken hebben dit sterrenbeeld de naam Lyra gegeven vanwege de vorm die het sterrenbeeld heeft. De lier of lyra is een in de Oudheid en Middeleeuwen veel gebruikt muziekinstrument en de voorloper van de harp. Die constellatie staat in de zomer recht boven ons tussen de Zwaan en Hercules. Het is een klein sterrenbeeld dat echter een van de helderste sterren die we in ons land aan de hemel kunnen zien. Dat is de ster Vega, een naam die in het Arabisch ‘vallende gier’ betekent.

Welnu, de humanoïden die van Lyra afkomstig zijn, waren onze verre voorouders. De belangrijkste veldslagen in de menselijke galactische geschiedenis werden in het sterrenbeeld Orion uitgevochten en daarom worden deze vele oorlogen ook wel de Orion-oorlogen genoemd.

In onze Universal Time Matrix begon de oorlog echter over territoria in het sterrenbeeld Lyra. De Lyranen zijn de geavanceerde rassen die de Elohim creëerden in de Avatar Matrix. Maar al snel verspreidden de Lyraanse oorlogen zich naar het sterrenbeeld Orion, en het werd een oorlog tussen de op tirannie gebaseerde denkpatronen en een ideologie van de dienst aan anderen die de wet van één volgen. In wezen is dit het zaad van de oorlog over het bewustzijn tussen de Christus en de Antichrist.

De belangrijkste originele Lyraanse-Elohim humanoïde rassen waren toegewijd aan de ideologie van de Wet van Een en Dienstbaarheid aan Anderen. De Lyraanse-Elohim hielden toezicht op de Siriërs om het zaaien van 12 Strand DNA-genetica op de 5D planeet Tara te organiseren. Deze groepen die betrokken zijn bij dit zaaien en DNA- rehabilitatie worden de Lyraanse-Siriaanse Hoge Raden genoemd.

De oppositie groepen waren mengsels van Patriarchale Melchizedek mensachtigen en reptielenrassen die Service to Self en antichristmethoden propageerden. Deze oorlogen over tirannieke controle en Service to Self ideologie zijn ontstaan in de sterrenbeelden van Draco en Orion.

De genetisch geïntegreerde vijandschap van de Orion Groep degenereerde tot het gewelddadig doden en vernietigen ten koste van anderen, wat resulteerde in de verspreiding van het Slachtoffer-Dader gedachtenpatroon op Aarde. De goden van beide polariteiten; de zwarte - en de witte hoeden, waren inderdaad kosmonauten. Het is tamelijk arrogant te denken dat wij het monopolie op ruimtevaart hebben.

De voortdurende Galactische oorlogen noopten vele vredelievende Lyranen hun stelsel te verlaten. Ze reisden door de ruimte tot ze bij de zevensterrencluster van de Plejaden kwamen. Ze landden op een planeet die thans Erra wordt genoemd in de buurt van de ster Taygeta. Daar bouwden ze in circa 228.000 BC een nieuwe beschaving op. De Plejadiërs zijn oeroude humanoïde wezens.

De Plejadiërs hielden, vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag, archieven bij van de complete geschiedenis van de menselijke evolutie op Aarde.

Circa 225.000 BC ontdekten de Plejadiërs op een van hun verkenningsmissies een klein zonnestelsel met een planeet die Aarde werd genoemd. Op die planeet ontdekten ze drie groepen primitieve mensachtigen. De grootste groep had een lichte huidskleur en bleek van Lyraanse afkomst. Er waren al veel eerder Lyranen op Aarde geland en die werden tot een incarnatiecyclus op Aarde gedwongen vanwege hun karmische daden ten opzichte van de oorspronkelijke donker getinte inheemse bevolking.

De Galactische Federatie gaf de Plejadiërs toestemming met de mensen op Aarde een reïncarnatiecyclus aan te gaan. De daarvoor bestemde landen waren Hawaii, Samoa, India en Bali. Dit kan een van de redenen zijn waarom Bali het Eiland der Goden of het Godeneiland wordt genoemd.

Tussen 196.000 BC en 10 AD kwamen beschavingen tot bloei en raakten in verval. Er waren vele oorlogen, tijden van vrede en natuurrampen. De Plejadiërs bleven tot 10 AD op Aarde en brachten diverse beschavingen, zoals Lemurië, Maya, Inca en een beschaving op Machu Picchu tot bloei. Hun doel was de soort mens, zoals we die nu kennen, naar een spiritueel bewustzijn te leiden.

In het jaar 10 AD vertrokken de laatste Plejadiërs voorgoed de Aarde omdat op hun thuisplaneet Erra vrede heerste. Ze voelden dat voor de mensheid het tijd was op eigen benen te staan. Voordat ze vertrokken lieten ze een spiritueel leraar achter die Immanuel werd genoemd. Er staat geschreven dat zijn vader Gabriël van de Plejaden was, en zijn moeder Mary was van Lyra afkomstig…

Tot slot, als alles trilling is, dan is onze werkelijkheid een onbegrijpelijke fata morgana.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com