Event

Hits: 1268

Op 11.11.2018 (3x11) las ik ‘toevallig’ op Internet twee opmerkelijke zinnen.
1. Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe.
2. Je moet begrijpen dat als jij jouw leven beter wilt maken, dat je zelf 80% van het werk moet doen en de Lichtkrachten kunnen je helpen met de overgebleven 20%.

De eerste zin werd voor mij duidelijk tijdens het Eerste Maria Magdalena Festival in Zutphen. We zullen dit, na een korte inleiding, hieronder bespreken. Het is bekend bij, en erkend door wetenschappers dat we slechts 10% van onze hersencapaciteit benutten. Toch is dat geringe percentage in staat om het collectieve bewustzijn gevangen te houden in een beperkte 3D omgeving.

Een van de mooiste, meest beangstigende en de meest ongeloofwaardige mogelijkheden die in paranormale kringen worden gesuggereerd is dat de mens in staat is merkbare invloed uit te oefenen op de fysieke wereld door simpele, hetzij bewust dan wel onbewuste, gedachtekracht. In sommige tradities wordt die invloed mede bepaald met de hulp van spirituele intelligenties, of door een mysterieus principe dat synchroniciteit wordt genoemd.

Carl Jung en synchroniciteit.
Een interessant inzicht over de psychologische dynamica van paranormale gebeurtenissen komt van Carl Jung, die een concept over synchroniciteit ontwikkelde als een oorzakelijk verklarend principe. Laten we voorop stellen dat de meerderheid van het mensdom synchroniciteit nog altijd afdoet als toeval!

Tijdens een bezoek aan zijn mentor Sigmund Freud vroeg Carl Jung hoe Freud dacht over bovennatuurlijke/occulte fenomenen. Hoewel Freud zijn mening later herzag, antwoordde hij destijds dat hij het onwaarschijnlijk achtte dat dergelijke zaken zich konden voordoen.

Jung beschreef een mysterieus incident dat zich voordeed tijdens hun gesprek: “Terwijl Freud zich distantieerde van occulte gebeurtenissen had ik een vreemde gewaarwording. Het leek wel of mijn middenrif van ijzer was gemaakt en roodgloeiend werd. Tegelijkertijd klonk er een luide knal in de boekenkast naast ons dat we beiden geschrokken opstonden omdat we dachten dat de kast op ons zou vallen.

Ik riep naar Freud: “Daar zal je het hebben, dat is zo’n occulte gebeurtenis!” Freud antwoordde dat het je reinste kletskoek was. Ik ging daar tegen in en zei: “Je vergist je professor. En om mijn standpunt te bewijzen voorspel ik nu dat er elk moment nog zo’n knal te horen zal zijn. Ik was nog niet uitgesproken of er klonk weer een luide knal in de boekenkast”.

“Ik weet niet waar ik de zekerheid vandaan haalde, maar ik wist gewoon dat de tweede knal zou komen. Freud keek me verbijsterd aan. Ik heb geen idee wat er door zijn gedachten ging, of wat zijn verbijstering betekende. Hoe dan ook, dit incident wekte zijn wantrouwen tegenover mij en hij gaf me het gevoel dat ik iets tegen hem had misdaan. We hebben het incident nooit meer besproken”.

Nulpuntveld.
Dit waren beroemde psychologen die hetzelfde meemaakten en ieder hun eigen perceptie op de gebeurtenis hadden. Volgens mij was Jung gewoon erg sensitief voor de energie die we nu kennen als het Zero Point Field of Nulpuntveld.

Op zondag 17 september in Zutphen tijdens het Eerste Maria Magdalena Festival der Lage Landen kreeg ik een duwtje van dat Nulpuntveld. Na de aankondiging dat we vooral de boekenstands in de hal moesten bezoeken ging in de zaal een gordijn uiteen, waardoor een Bijbels tafereel zichtbaar werd.

Ik voelde dat het de tafel van Het Laatste Avondmaal moest voostellen. Ik schrijf ‘voelde’ omdat Nora en ik te ver achter in de zaal zaten om het goed te kunnen zien. Lacherig zei ik tegen Nora: “Wedden dat ik aan het eind van de dag aan die tafel zit?” En Nora zei alleen maar: “Dat zou me niets verwonderen…”

Er waren misschien twee à driehonderd aanwezigen, en er konden maar 13 mensen aan zitten. Toch zat ik er aan het eind van de dag! Tot op 11.11.2018 vroeg ik me af of de gebeurtenis al bestond en ik slechts een instrument was om die gebeurtenis te manifesteren.

Knallen.
Op 20 juni 2011 hielden we de gebruikelijke WoMed; de woensdagavond meditatie. Mijn stem werd die avond gebruikt door Miryam Migdal Eder. In de eerste 2 minuten van de meditatie was mijn bewustzijn al via het Nulpuntveld afgestemd op die krachtige en prachtige Magdalena energie. Wanneer ik de opname die gemaakt werd terug luister staat de teller van mijn PC op 1:44 (!) als haar/mijn stem zegt: "Alles zal omver knallen!"

Twee dagen later, op vrijdag 22.07.2011 knalt Anders Behring Breivik 68 mensen dood in Noorwegen. Het is dan de naamdag van de Magdalena. Tot op 11.11.2018 vroeg ik me af of de gebeurtenis al bestond en ik de gebeurtenis alleen maar in de wereld van vorm hoefde te uiten.

Gedachtekracht.
Onze gedachtekracht wordt nog steeds onderschat, tegelijkertijd houdt die zelfde kracht ons gevangen in een driedimensionale werkelijkheid. We hoeven alleen maar onze Mentale Macht aan te wenden om de Vrede en het Licht die in ons Aanwezig is te reflecteren, opdat de fysieke wereld transformeert van polariteit en/of afgescheidenheid naar harmonie. Vorm Lichtkringen en deel je gedachten. Projecteer je gedachten van vrede en harmonie, van Licht & Liefde met regelmaat en hart intentie het Universum in. Alles wat je denkt/zegt wordt door het Universum beantwoord met: “En zo is het!”

Waarom zouden we de put dempen als het kalf verdronken is, als we dat met onze mentale macht kunnen voorkomen? Op onze meditatieavonden hebben we verrassende resultaten geboekt met mentale macht. Er zijn vaak mensen die met de vraag komen of we Licht & Liefde willen sturen naar iemand die ziek is. Naderhand horen we dat er genezing plaatsvond, en in enkele gevallen zelfs de ultieme bevrijding uit dit leven, wat ook een vorm van genezing is!

Spoorloos.
Iemand uit de WoMed groep vroeg of we Licht & Liefde wilden sturen naar een vrouw uit Stramproy die al sinds 17 juni spoorloos was. We hebben haar 29 juni de gedachte gestuurd dat als ze niet gevonden wilde worden, ze ook kon toestaan dat het Licht haar zou vinden. Het Licht werkt ook uit eerbied voor de Vrije Keus van de mens en de Vrije Wil van de ziel. Toch zal het Licht met zachte drang en oneindige liefde blijven fluisteren dat opgeven geen optie is.

Een week later werd ze door 3 wandelaars gevonden. Dit getal is het symbool van groei, expansie, dynamiek, jovialiteit, manifestatie, initiatief en zelfontplooiing. Het drietal gaf Mary-Anne de moed om terug te keren, om het ‘ontoegankelijke gebied’ (de Schaduwlanden) te verlaten. Mary-Anne Goossens verklaarde later dat ze steeds verder van de bewoonde wereld is weggelopen.

Ze besloot op een plek te blijven waar ze zoet water had uit een beekje, zodat haar overlevingskans zo groot mogelijk was. Ze heeft uit die beek geleefd en zich in een grot schuilgehouden gedurende 18 dagen. Daarnaast at ze gras en rozemarijn dat ze in de omgeving vond. Volgens Spaanse artsen is het water waar ze van dronk erg mineraalrijk, wat haar gezondheid ten goede is gekomen.

Haar mentale macht heeft haar de kracht gegeven te luisteren naar haar innerlijke stem die via het Nulpuntveld onze gedachteprojectie doorstuurde. Wij, Kinderen van de Ene, zijn altijd met elkaar verbonden ook al beseffen niet ontwaakte zielen dat niet.

Regel twee.
“Je moet begrijpen dat als jij jouw leven beter wilt maken, dat je zelf 80% van het werk moet doen en de Lichtkrachten kunnen je helpen met de overgebleven 20%”. Deze regel illustreert en bevestigt de voorgaande alinea’s. Mary-Anne was 18 dagen spoorloos, de som van het aantal dagen is een 9, het getal van Voltooiing!

Op zondag 11 november 2018 werd het begin van het carnavalsseizoen gevierd. Het was voor ontwaakte zielen een belangrijke poort met veel activiteit van de Plejaden. Op diezelfde was er in Parijs een ontmoeting zijn tussen Putin en Trump met leden van de oppervlakte Alliantie en agenten van de Resistance erbij.

We hebben die zondag om 11:11 uur gemediteerd dat de Event en de Disclosure eindelijk gemanifesteerd worden in het Hier & Nu. Gebeurtenissen bestaan namelijk al, we hoeven ze alleen nog in gedachten naar ons toe te trekken.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com