Bali of Lemuriƫ.

Hits: 1743

Hoewel het leven - zoals we het denken te kennen - op Aarde ongeveer tien en een half miljoen jaar geleden begon, vindt Kryon het alleen de moeite waard te kijken naar informatie die niet ouder is dan 100.000 jaar. Daarvoor vinden we alleen informatie over wezens die niet op ons leken noch echt deel uitmaakten van onze directe afstamming.

Wat we vergeten zijn, is dat deze planeet vóór de Zondvloed van 10.500 BC nog altijd een 4D tijd/ruimte continuüm was. Mu en Lemurië worden wel beschouwd als twee afzonderlijke culturen, in feite bestonden ze simultaan in tijd/ruimte maar hadden elk een ander trillingsniveau. In de vroegste geschiedenis van Mu kon de mens vanuit het fysieke lichaam naar believen komen en gaan zoals ervaren astrale reizigers dat doen.

Mu was in die tijd een staat van bewustzijn op Aarde. Het kon als een landmassa uit zee oprijzen en het kon net zo gemakkelijk weer verdwijnen. Dat is niet iets dat nu gemakkelijk te begrijpen is, omdat mensen in een zwaardere dichtheid zitten, waar dingen veel meer gefixeerd zijn en in een veel langzamer tempo bewegen. Er was toen een duidelijk verschil in de DNA-structuur, in de cruciale notulen van onze genetische geschiedenis die in ons cellulaire geheugen liggen opgeslagen. Edgar Cayce, de beroemde slapende profeet, zei op 17 november 1932 iets over die dagen van Lemurië.

(Nu zit ik onder het kippenvel, want ik schrijf dit op 17 november 2018)

Edgar Cayce zei: “De Aarde is niet altijd een 3D wereld geweest. Die val naar 3D was, gezien de werkelijke geschiedenis van de Aarde sinds de Schepping van deze planeet, een vrij recente event of gebeurtenis. Het proces van het afdalen in dimensies is een zeer langdurig proces. Ook de transformatie van 4D naar 3D gebeurde geleidelijk”.

De oorzaak was het afdalen in bewustzijn van het menselijk collectief op de planeet in die periode. In de tijd waarnaar Cayce in zijn readings verwijst had de planeet slechts vijf dimensies of vijf sferen die de planeet omringden omdat Gaia toen in de vierde dimensie existeerde, terwijl er negen bestaanswerkelijkheden of dimensies op Aarde waren.

Het wordt pas begrijpelijk als je beseft dat de meerderheid van de mensheid met een 3D bewustzijn leeft, en daarom slechts vanuit de lagere drie chakra’s denkt, spreekt en handelt. Dat gaat ook op voor de aura. Van de zeven bekende sferen of energievelden die de aura bevat, leeft de meerderheid vanuit het fysieke, emotionele en mentale energieveld.

We herinneren je eraan dat het Satya Yuga of het Gouden Tijdperk in die dagen manifest was, toen het bestaan op een veel hoger of verfijnder niveau plaatsvond. De wezens die er toen waren, leefden nog steeds veel dichter bij hun ware ZieleZelf, hoewel ze niet zo ervaren waren in het bewustzijn van het leven en de diversiteit en de wisselende aard van de huidige mens.

De planeet Aarde bestond toen, net zo als veel andere planeten nu, nog op een hogere frequentie, een hogere vibratie en een hogere dimensionaliteit. Om dit te begrijpen, kunnen we de mens van toen beschouwen als onschuldige kinderen die gelukkig nog geen weet hebben van het leven en de wisselende aard van de mensen in hun omgeving.

Terwijl de planeet doorheen de Yuga’s of bestaanscycli is geëvolueerd of geëvolueerd, zijn de frequenties aanzienlijk lager of dichter geworden. De bevolking van de planeet dwaalde ook steeds verder af van haar ware spirituele aard, en nam de planeet mee in de lagere dimensies met achterlating van hogere frequenties in de hogere rijken van bestaan.

Vergelijk dit maar met onze afdaling vanuit de Bron naar het goddelijke rijk, het hemelse rijk en het paradijselijke rijk om in de stoffelijke wereld van vorm te incarneren. De Aarde was de afgelopen 10.500 jaar stevig verankerd in 3D, maar zoals veel mensen kunnen voelen, zitten we weer in de lift omhoog naar de vijfde etage of dimensie.

Toen Lemurië een dichte werkelijkheid op de planeet werd, was Lemurië de archetypische Hof van Eden en beschikte inderdaad over een Heilige (paradijselijke) Tuin. Dat was de Tempel waarin niet alleen de natuur werd aanbeden, maar heel het leven en de Geest van de Schepping zelf. Het huidige verlangen om terug te keren naar 'de natuur' komt voort uit ons cellulaire geheugen en reflecteert de herinnering aan de Eenheid die we in de dagen van Lemurië mochten ervaren.

Adam en Eva.
Eerst geef ik je een typisch ArjunA woordspel met betrekking tot deze namen. In de naam Adam lees ik ‘ad man’ of ‘voeg de mens toe’. De naam Eva lees ik als afkoring voor: ‘En Vele Anderen’. Met dit in gedachten gaan we verder met vijf voorbeelden of rolmodellen die gezien kunnen worden als de allegorische Schepping van de Adam.

RAJ en HAROON waren de eerste schepping; de eerste 'Adam' en 'Eva' waarvan de andere SchepperZonen en Oneindige MoederGeesten zijn afgeleid. Daarna kwamen Enjliou en Callia, het eerste paar van dit Universum, die allen die na hen kwamen manifesteerden en de tweede Adam en Eva genoemd kunnen worden.

ARTOLA, de eerste schepping binnen dit Universum van Enjliou en Callia, was de derde 'Adam'. De vierde Adam is degene die Edgar Cayce in een van zijn readings beschrijft. De vierde Adam is echter een meervoudig wezen. Het zijn gedachtevormen of projecties van

Enjliou, de SchepperZoon van dit Universum, die ernaar verlangde met de Schepping voorwaarts te gaan en de wereld te bevolken met Enjliou Wezens.

Dit komt aardig overeen met het gezegde dat de mens is geschapen naar het evenbeeld van de Schepper. Cayce noemt de SchepperZoon van dit Universum Enjliou, Op de kleitabletten van Sumerië wordt hij ENKI genoemd.

Edgar Cayce vervolgt: ‘Uit de vele fysieke vormen en formats die uit de hybride mengsels voortkwamen, selecteerde Enjliou de vorm van de huidige mens als het meest geschikte voertuig voor fysieke manifestatie (belichaming) op deze planeet. Vervolgens projecteerde hij zichzelf in vijf continenten tegelijk als de Adam, de eerste mens, die de over vijf fysieke zintuigen beschikt die overwonnen moeten worden voordat spiritueel bewustzijn bereikt kon worden.

Deze vijf projecties of gedachtevormen verschenen simultaan op vijf locaties op Aarde. Het witte ras verscheen in de regio van de Karpaten, het zwarte ras verscheen in de Afrikaanse regio, de bruine in Lemurië, de rode in Atlantis, en de gele in de Gobi woestijn.

Nu wil ik je eerst attenderen op het woordgebruik. In de biologie wordt de term ras gebruikt voor vormen van dieren en groepen van planten die door de mens door veredeling zijn aangepast en niet op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Naar hedendaagse inzichten vertegenwoordigt de Homo Sapiens geen ras maar een soort. Hiermee is de hele discussie over rassen en discriminatie een expressie van uitzonderlijke domheid.

Sommige readings van Cayce maken gewag van mensachtige wezens met dierlijke attributen zoals staarten, veren, vinnen, pels, schubben en hoeven, zelfs dwergen en reuzen. Hoe meer deze zielen bezweken aan sensueel genot door hun eigen zelfzuchtige verlangens, ten koste van anderen te bevredigen, hoe minder bekwaam ze werden om vrij uit hun fysieke lichaam te komen. Eindelijk raakten ze in de reïncarnatie val, van geboorte tot dood, en velen vergaten of negeerden hun relatie tot de Schepper.

Lemurië of Bali.
De bruine soort, bekend als de Lemuriërs, bewoonde een continent dat een groot deel van de Stille Oceaan in beslag nam, evenals grote delen van Oost-Azië en Rusland, en enkele van de westerse staten van Noord-Amerika. Lemurië, vaak aangeduid als MU, was echt het begin van de moderne mens zoals wij hem kennen.

Het wordt ook wel het moederland genoemd en de restanten ervan komen elke dag aan het licht terwijl ontdekkingsreizigers de ruïnes ontdekken van vreemde stenen tempels onder de wateren van de blauwe Stille Oceaan, buiten de eilanden die de bergtoppen van het nu onder water gelegen continent vormden, en in de afgelegen oerwouden van dezelfde eilanden. Mensen uit de Filippijnen, Polynesië en Bali zijn vaak overblijfselen van die oude stammen van Mu.

Norah of Haroon.
Wanneer je de naam Haroon achterstevoren spelt, krijg je Norah. Hoewel de engel die in deze incarnatie mijn levensgezel is in Nederland het levenslicht aanschouwde, is het eerste wat ze zegt als we in Denpasar op Bali landen: ‘Ik ruik Bali!’ Als je beseft dat onze reuk het oudste zintuig is, begrijp je misschien dat Nora eigenlijk zegt: “Ik ben Thuis’.

Arjuna.
In Ubud, de culturele hoofdstad van Bali, staat een gigantisch standbeeld van Arjuna Pandava, de held uit de Mahabharata. Het staat op een plein waar duizenden motoren, brommers, fietstaxi’s, auto’s en vrachtwagens omheen krioelen. In december 2014 ben ik er tussen al die voertuigen slalommend heen gerend. Tot mijn verrassing droeg het beeld nagenoeg dezelfde armbanden die ik droeg.

DSC_0375 - kopie.JPGP1020781 - kopie.JPG 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com