Tijdreizen.

Hits: 1169

Ben Tippett, theoretisch fysicus van de Universiteit van Brits-Columbia in Okanagan Country publiceerde in 2017 een stelling dat tijdreizen mogelijk is. Tippett ontwikkelde een nieuw model zodat het wiskundig gezien mogelijk wordt. Zijn model gebruikt de kromming van ruimtetijd om tijd voor de passagier te buigen tot een cirkel in plaats van een rechte lijn.

Ontwaakte zielen weten al heel lang dat tijd circulair is. In eeuwenoude vedische geschriften werd er al gewag gemaakt van vier cycli of Yuga’s die samen een 26000 jaar durende cyclus vormen. We zullen je niet vermoeien met hun exotische namen, in onze taal zou je ze namen geven als Gouden tijdperk - Zilveren tijdperk - Bronzen tijdperk - IJzeren tijdperk.

Deze Yuga’s geven aan hoeveel procent van de mensheid haar volledige geestelijke vermogens geleefd wordt door benut. In het IJzeren tijdperk was dat 0-25%, in het Bronzen tijdperk was dat 25-50%, In het Zilveren tijdperk was dat al 50-75% en in het Gouden tijdperk, de cyclus waarin we thans existeren, zal/moet dat 75-100% worden.

Je weet dat de mens op Aarde slechts 10% van zijn hersencapaciteit gebruikt. Je weet dat het mogelijk is buitenzintuiglijke waarnemingen te doen als je je hersengolven naar het Alfaniveau brengt. De mogelijkheden die ons dan ter beschikking staan worden in de bizarre film ‘Lucy’ uit 2014 met Scarlett Johansson in de hoofdrol uit de doeken gedaan.

De seizoenen bewijzen jaar in jaar uit dat tijd circulair is en toch denkt het gros van de mensheid dat tijd lineair is. Met andere woorden dat verleden heden en toekomst elkaar opvolgen. Ze volgen elkaar niet op, ze zijn verstrengeld in het Hier & Nu. De Bijbelboeken hebben het letterlijk weergegeven. In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt god: "Ik ben de Alfa en de Omega." In Openbaring 2:8 wordt Yeshua aangeduid als "de Eerste en de Laatste", waarmee hetzelfde wordt bedoeld.

Exotische materie.
Terug naar de these van Ben Tippett. Hij stelt dat het onwaarschijnlijk is dat iemand in de nabije toekomst een werkende tijdmachine zal bouwen. Volgens Tippett hebben we een exotische materie, die nog niet ontdekt is, nodig om de ruimtetijd te buigen tot een cirkel.

In 2017 beweert Tippett dat die exotische materie nog niet is ontdekt, maar die bewering komt voort uit angst voor - en onder dwang van de Cabal en hun buitenaardse meesters.

Besef dat elke innovatie al minstens 80 jaar eerder door geheime militaire wetenschappers is ontwikkeld. Besef dat Laser technologie al door Mozes in de Exodus werd gebruikt. Enkele jaren terug werden 4.000 jaar oude Sanskriet documenten in Lhasa in Tibet ontdekt, en door de Chinese onderdrukkers gestolen. De documenten werden naar Dr. Ruth Reyna van de

Universiteit van Chandrigarh gestuurd om vertaald te worden. Dr. Ruth Reyna verklaarde dat de 4.000 jaar oude documenten richtlijnen bevatte voor het bouwen van Interstellaire ruimteschepen!

Wij beweren dat die exotische materie al in 1975 door Semjase werd genoemd. In een van haar ontmoetingen met een zonderlinge boer uit Zwitserland tilt ze een tipje van de sluier.

Als wetenschappers op Aarde meer details zouden hebben verkregen, zouden ze hun voortstuwingsproblemen in zeer korte tijd oplossen. Dit is noch in ons, noch in het kosmische belang, want de aardse mens is nog steeds niet bevrijd en volwassen genoeg om in de ruimte te vliegen. Maar op het gegeven moment, dat niet ver weg is, zal hij zelf de oplossing voor zijn probleem vinden.

Ik mag u alleen vertellen dat veel van uw wetenschappers al op de goede weg zijn en in theorie aan het werken zijn aan - en onderzoek doen naar de juiste voortstuwingssystemen.

Tachyon.
Ik kan u ook zeggen dat deze voortstuwingssystemen, in een of andere basisvorm, al in grote lijnen bekend zijn bij uw wetenschappelijke gemeenschap als lichtemissie- en tachyon-aandrijvingen. De lichtemissie-aandrijving dient als normale voortstuwing en heeft de functie om het straalschip op planeten of in hun nabijheid voort te stuwen, tot een afstand van 153 miljoen kilometer; de nodige afstand om te voorkomen dat een stelsel wordt opgeslokt.

Vervolgens wordt de tachyon-aandrijving, onder andere, geactiveerd wanneer grotere afstanden moeten worden afgelegd. Dit is een van de voorstuwing systemen die de hyperruimte en ruimtetijd kunnen overwinnen. Plejadiërs noemen beide systemen met andere namen, maar de betekenis is hetzelfde.

Tachyon energie is de eerste energetische structuur die zich vanuit de vormeloosheid van het nulpuntveld (de leegte) in het energetisch continuüm manifesteert. Het nulpuntveld is het allesomvattend energieveld, een vibrerende oceaan waar alle creatie uit voortkomt, en in plaatsvindt, en wat op subatomair niveau alles met in éénheid met elkaar verbindt.

Laten we het wat begrijpelijker maken. Wanneer we in staat zijn met tachyon energie te resoneren zijn we één met Al dat Is, dus ook met de leegte waarin nul-tijd en nul-ruimte zich manifesteren. Het boek Genesis geeft dat in een metafoor: ‘In den beginne schiep God hemel en aarde. De aarde was woest en leeg (vormloos), en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Met andere woorden uit de leegte of het niets werd alles gemanifesteerd. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de mens het lager ego-wenslichaam overwint en NIETS durft te zijn, kunnen we ALLES worden.

Semjase geeft daar een perfecte waarschuwing op. Het ligt in het kader van de evolutie dat de aardse mens zich eerst naar een hoger bewustzijn moet ontwikkelen voordat hij deze geheimen zal oplossen en ze niet alleen zal gebruiken om anderen pijn te doen. Maar zelfs dan bestaat het gevaar dat de aardse mensen hun technische kennis, capaciteiten en technologie zullen misbruiken om hun begeerte naar macht te bevredigen.

Dit is eerder gebeurd en zal opnieuw gebeuren, niet alleen met de aardse mensheid maar ook met andere mensen op andere werelden. De geschiedenis blijft zich herhalen tot we de eeuwige cycli doorbreken met een hoger bewustzijn en de ervaringen uit al onze incarnaties volledig geïntegreerd en verwerkt hebben. Nu zullen de meeste mensen zich afvragen: ‘Hoe dan?’

In september 1998 kreeg ik aan het einde van een vijfdaagse inwijding een opmerkelijk antwoord. De mannelijke helft van het tweetal dat ons had ingewijd channelde voor elke ingewijde een boodschap. Hij ging linksom de groep langs en een ieder kreeg een prachtige boodschap. Omdat ik rechts van hem zat, was ik de laatste die toegesproken werd. Na een stilte die mij veel te lang duurde zei hij: ‘Dit was jouw boodschap, want de Taal de Stilte is jouw taal!’

Geliefden, de teleurstelling droop van mijn gezicht. Nu heb ik die Stilte omarmt, omdat ik niet lang daarna contact kreeg met Yeshua. Zodra ik zijn energie voelde, opperde ik dat hij alle antwoorden kende, waarop hij lachte en zei: ‘Jij ook.’ Op dat moment kon ik alleen maar zeggen: ‘Hoe dan?’ Yeshua gaf me de hint het woord antwoord als een Hebreeër te lezen. Mijn linkerhersenhelft besloot een Hebreeuws woordenboek te kopen.

Tot mijn teleurstelling was het opgesteld in het Ivriet en omdat ik die tekens niet kon lezen, maar voordat ik weer contact met Yeshua zocht ging mij een licht op. Ik moest het woord in onze spelling van rechts naar links lezen zoals mensen in Israël doen. Ik zal het woord nu met kapitalen en onderkasten schrijven om je inzicht te geven.

ANtwoorD.
Dan zie je ineens het begrip DNA uit de leegte opdoemen. In ons DNA en in ons cellulaire geheugen liggen de antwoorden op alle vragen besloten. Het is alleen een enorme uitdaging om de juiste vraag te stellen, omdat de juiste vraag het antwoord al bevat. Als we, in ons energetisch/therapeutische werk, oren hebben die kunnen luisteren, horen we in de vragen van onze cliënten de antwoorden al. Oefening baart kunst!

Een tip om de juiste vraag te stellen is de concepten van tijd/ruimte in de vraag te integreren.

Een tweede tip is de vraag te stellen op Alfa bewustzijnsfrequenties. Een derde tip is de vraag aan je lichaamsbewustzijn te stellen. De Akasha is niet ergens in de ruimte, de Akasha is jouw lichaamsbewustzijn!

De astrofysicus Stephen Hawking zei eens dat materie weliswaar door een zwart gat wordt opgeslokt, maar dat alle informatie die de materie bevatte op de waarnemingshorizon van dat zwarte gat blijft bestaan. Laten we dat begrijpelijker maken. Ons lichaam is materie die na de transitie in een graf (zwart gat) vergaat. De informatie uit dat lichaam blijft bestaan omdat het lichaamsbewustzijn die informatie opslaat.

Op les 5 van de cursus Ontmoet je Hoger Zelf breng ik de cursist op Alfaniveau naar de tijd/ruimte van 800 BC voor de poort van Mari, een stad die eens het cultus centrum was van de godin Ishtar in Babylonië. We reizen in de geest terug naar dat continuüm in tijd/ruimte daar aangekomen stel ik de vraag: ‘Beschrijf me je kleding en je emoties’. Van sommige antwoorden kan je een boek schrijven!

We hebben geen exotische materie nodig om door tijd te reizen. Volgens het woordenboek betekent exotisch uitheems, dat wat men vindt in verre landen. We hoeven niet ver te gaan om alle antwoorden te vinden, ze zijn in ons lichaamsbewustzijn opgeslagen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com