Jacobsladder.

Hits: 1627

De Jacobsladder een elektrisch fenomeen dat een serie vonken omhoog laat rijzen tussen twee draden die bijna verticaal staan. Die draden vormen een V, waardoor ze in de hoogte steeds verder van elkaar afstaan. Als de vonk of vlamboog het breedste/hoogste punt heeft bereikt, ontstaat er onderin een nieuwe vlamboog die weer opklimt.

De Jacobs Ladder is thans de meest effectieve fitnessapparatuur op de markt. Het lijkt op een roltrap die omlaag gaat, met sporten in plaats van traptreden. Hoe harder je klimt, des te harder gaan de sporten omlaag. Voorts is de Jacobsladder in de weerkunde een lichtstraal die door een gat in de wolken naar beneden schijnt. Het is ook de naam van een plant; de titel van een roman; een single van een metalband; een thriller film uit 1990 en een programma van de IKON…

In Genesis 28;12 is de Jacobsladder het visioen van Jacob toen hij vanuit Ber Sheba op weg was naar Haran. Hij was op de vlucht voor Esau zijn tweelingbroer, wiens eerstgeboorterecht hij had ingepikt. Jacob zag een ladder, waarlangs engelen opklommen en afdaalden. In Johannes 1:51 staat een verwijzing naar de Jakobsladder: ‘Voorwaar, ik verzeker jullie," voegde Yeshua eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Wat aan al die ladders opvalt, is dat alles wat omhoog gaat ook weer omlaag valt…

De aanleiding tot dit schrijfseltje was een bijzondere ontmoeting met een man die om hulp (aandacht) schreeuwt, maar niet geholpen wil worden. Omdat hij dakloos was en geen eigen vervoer had, koos ik ervoor die middag naar hem toe te gaan. Het eerste wat ik bijzonder vond was dat hij er niet uitzag als een dakloze; hij was niet vel over been en zag er redelijk verzorgd uit. Het eerste wat hij bijzonder vond was dat ik gekleed was in camouflage jack en dito jeans.

Jullie weten dat ik altijd in het wit gekleed ga… Hij zei er niets van, maar schreef later aan iemand dat ik, door die kleding, nog door karmische entiteiten uit de Indonesische oorlogstijd overheerst ben. Dat de camouflage kleding een bewuste reflectie was van zijn innerlijk kon of wilde hij niet inzien. Het was trekken aan een dood paard.

In de kapel deed ik een paar oefeningen om hem te helpen aarden. Terwijl hij daar stond begon zijn hele lichaam te schudden nadat ik een Kuthumi uitademing op de achterkant van zijn tweede chakra had geblazen. Dat duurde een hele poos en ik vond die performance een Oscar waard, ik ben helaas te nuchter om ervan onder de indruk te raken. Daarna trok ik een imaginaire streep voor zijn voeten en sprak de woorden uit waarmee Yeshua het dochtertje van Jaïrus terug in het leven riep: ‘Talitha Cumi!’

Het gevolg was verbluffend, hij stortte zo ver voorover dat ik even bang was dat hij zou vallen. Net op tijd hervond hij zijn evenwicht met een stap naar voren over de streep heen. Toen begon hij weer te schudden en ik suggereerde hem op een stoel te gaan zitten. Daar bleef hij een hele poos flink schudden. Als iemand op dat moment de kapel binnen was gekomen, zou hij/zij gedacht hebben aan een scene uit de Exorcist.

Nadat het schudden was geluwd deed ik hem de KA geste voor. De armen heffen zodat de ellebogen op schouderhoogte komen en de onderarmen en handen verticaal in de lucht steken. Op Egyptische hiëroglyfen betekent dit gebaar KA of Ziel. Vervolgens dien je in gedachten of hardop uit te spreken: ‘Niet is machtiger dan Ik Ben’. Dit voorkomt dat vreemde energieën in je aura komen.

De KA is een onderdeel van de MERKABA of het Lichtlichaam. De Merkaba is een tegengesteld draaiend veld van Licht dat voortkomt uit wervelende specifieke geometrische vormen die gelijktijdig invloed uitoefenen op lichaam en geest. Het is een voertuig van Licht dat het lichaam en de geest kan helpen toegang te krijgen tot andere werkelijkheden en/of potentiëlen om ervaringen op te doen. We zullen de drie aspecten hieronder nader duiden.

MERKABA.
MER werd beschouwd als twee tegengesteld roterende lichtvelden die in dezelfde ruimte rond wervelden. Deze velden worden opgewekt wanneer iemand specifieke ademtechnieken beoefent. Beschouw het als een diabolo waarvan beide helften in tegengestelde richtingen draaien.

Voor de Egyptenaren symboliseerde de KA het spirituele dubbel, of wezenlijke aspect van de Farao, dat hem tijdens zijn leven leidde en hem in de dood beschermde. Volgens de Egyptenaren was de KA in staat om een eigen leven te leiden buiten het fysieke lichaam. Volgens de Flower of Live Foundation is de KA de individuele geest van de mens.

De BA symboliseert volgens de oude Egyptenaren de Ziel. De Ba is verbonden met, en verblijft in de KA. Volgens Egyptische geschriften verblijft de BA ook wel bij Ra of Osiris in de Hemel. Er staat geschreven dat de BA willekeurig materiële of immateriële vorm kan aannemen.

Het activeren van je Merkaba zorgt ervoor dat je hart zich meer voor hogere waarheden gaat openen. Je brengt overal en altijd je F.E.M.S. in balans; je neemt je aura in eigendom en sluit ‘entiteiten’ buiten. Met een geactiveerde Merkaba ga je jouw Dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan weer herinneren. Je onderscheidingsvermogen en perceptie nemen enorm toe. Je gedraagt je als medeschepper en neemt verantwoording voor je eigen creaties. En je zult je fysieke voertuig beter begrijpen en healen.

Deze man schreef na de sessie aan een van zijn kennissen: “Doordat ik zo slecht sliep en continue moest denken...besloot ik vannacht om zoals ik eerder jaren deed mij te omhullen met de Merkaba en naar andere dimensies en vooral de zonnen zoals Sirius te gaan. Jaren had ik dit getraind om mijzelf te genezen en zuiveren. Nu werd ik er door Arjuna en de entiteiten uit de Indonesische oorlogstijd weer toe gedwongen. God heeft een missie voor mij. Daar ga ik voor en niets anders”.

Het is ook bijzonder dat deze man claimt dat ‘god een missie voor hem heeft’. Blijkbaar beseft hij niet dat de god uit Genesis niet de Schepper is, maar een codering voor Enki en Enlil, en in mindere mate de andere Anunnaki goden. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat er verschillende facties van de Anunnaki zijn met ongelijke doelen en agenda's voor de mensheid, en dat deze meningsverschillen hun stempel drukten op de mensheid.

Pelgrim.
Mijn geboortenaam is Jack, een Engelse variant op Jacob de tweelingbroer van Esau. Onze achtertuin grenst aan het pelgrim pad naar Santiago (St. Jacob) de Compostella. Aartsvader Jacob werd op 15 Nisan (20 maart) 1892 BC geboren. Yeshua werd op 15 Nisan (20 maart) 33 even buiten Yerushalaim gekruisigd. Op 20 maart 1948 in Batavia, Indonesië kwam ik op deze blauwe knikker.

Volgens het dikke woordenboek is een pelgrim iemand die een bedevaart doet. Als je echter voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd kom je op een ander idee. Het Italiaanse woord voor huid is: ‘Pelle’. Grime is de beschildering van het gezicht om, in het theater bijvoorbeeld, een andere identiteit te spelen. Het hele leven is immers een toneelspel in een hologram dat wij werkelijkheid noemen.

We kunnen een hoger dimensionale werkelijkheid bereiken door onze oude huid af te leggen. We kunnen hoger geëvolueerde wezens worden door onze grime, de identiteit die we spelen, af te leggen. Door ons lager ego-wenslichaam af te werpen zijn we in staat de Jacobsladder te beklimmen en weer af te dalen om die frequenties op Aarde te verankeren.

De conclusie die voor de hand ligt, is dat we niet ons lichaam zijn, het is slechts een rol die we spelen in de wereld van vorm. Die rol is, zoals bij elk spel, bij elk toneel of bij elke film, bedacht door een scriptschrijver. De wijze waarop die rol wordt uitgelicht en gespeeld wordt bepaald door een regisseur. De regisseur bepaalde dat ik in camouflage kleding een rol vervulde. J

Nu zijn we eraan toe om zelf een nieuw script te schrijven, we dienen de regie in eigen hand te nemen. Ascentie is niet deze wereld ontstijgen; Ascentie is de Hemel op Aarde vestigen. Stap uit de oude geprogrammeerde kennis, de oude dogma’s, de slaafse gehoorzaamheid. Gooi de leugens die staat en kerk ons eeuwenlang hebben voorgehouden als een oude jas in het vuur van je nieuwe passie.

Het is bijzonder dat iemand die, naar eigen zeggen, tien jaren heeft getraind om dergelijke hoge frequenties te bereiken zich nog door entiteiten uit de Indonesische oorlogstijd laat verrassen. Is het denkbaar dat deze bijzondere man vergeten is dat alles wat omhoog gaat ook weer omlaag moet? Ik hoop van harte dat hij de weg omlaag weer vindt, zoals de engelen op de Jacobsladder…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com