Blender

Hits: 1090

We hadden tot 20 maart 2018 ongeveer 3.000 boeken in de woonkamer. Op mijn 70e geboortedag heb ik alle boeken in verhuisdozen moeten pakken van wege een grondige restyling van ons huis. Na de restyling zijn de meeste boeken opgeruimd. Ik kan je gerust vertellen dat ik, op een paar romans na, al die boeken heb gelezen. Ook de boeken die ik in de volgende alinea noem…

Neem alle boeken van Zecharia Sitchin, voeg de Enuma Elish, de Mahabharata, de Edda, de Popol Vuh en een snufje Genesis eraan toe. Neem de Griekse en Egyptische mythen en sagen plus de scheppingsverhalen van alle culturen. Doe dit alles in een blender en je krijgt een boek van 1.000 pagina’s met bijna 1.000.000 woorden. Vergeet alles wat je ooit hebt geleerd en ontdek: ‘The Greatest Story Never Told’.

In 1988 publiceerde een briljante, mysterieuze, enigszins excentrieke vrouw een groot boek waarin verschillende historische cultuurgeschiedenissen werden samengevoegd tot één verhaal - het verhaal van onze oude buitenaardse voorouders. Dr. Lana Cantrell heeft een Ph.D. op het gebied van Klinische Voeding, Biochemie, Paleopathologie, Fysieke antropologie, Egyptologie, Holistische geneeskunde. Ze werd geboren in Salzburg, Oostenrijk, en woont nu in een buitenwijk van de Twin Cities in Minnesota

Minnesota is een samenvoeging van Mni - Sota, een begrip uit de taal van de Dakota dat ‘Troebel Water’ betekent. Deze zin voeg ik bewust toe omdat onze geestelijke vermogens sinds de Quarantaine/Zondeval zijn vertroebeld.

‘The Greatest Story Never Told’ is een enorme eclectische ondersteuning van mijn lezing: ‘Herinner je de Toekomst’. Eclecticisme is een duur woord voor het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven tot iets nieuws te mengen (blender). Het boek wordt op Internet aangeboden voor $494.96 voor gebruikte – en $600.00 voor nieuwe exemplaren, er is ook een collectors item voor slechts $1,695.00…

Het werk is als een proefschrift geschreven en impliceerde 8 jaar studie door Dr. Lana Cantrell naar het wetenschappelijk bewijs van de val als mens uit een hogere beschaving in de oudheid. Haar onderzoek duikt diep in de ware geschiedenis van de mensheid, die verborgen is in de oude teksten van de Egyptische, Sumerische, Indiase en Hebreeuwse volkeren.

Voor dr. Cantrell en voor mij is het geen vraag meer of de mens een hoogst ontwikkelde, technologische samenleving in de diepste Oudheid heeft gekend. Het is geen vraag meer of er eonen voor de Zondvloed ruimtevluchten mogelijk waren, of dat een afschuwelijke Galactische Oorlog deze wereld heeft vergiftigd.

Er zijn hoofdstukken gewijd aan goden in vliegende schijven, programmering van de hybride mens, de gevangenen van Eden, de verovering van Yerushalaim; het space control center van de Anunnaki, de Dood van Inanna, de Tempel van Salomo, de Schijf des Doods, de Egyptische historie en fysiologie, de Enneade, Hemelse Huwelijken, de Laatste Dagen en de Verloren Soort.

Matrix.
Voor de slapende mensheid zijn dit nog onbegrijpelijke, verwarrende begrippen. Voor die mensen is de matrix of het hologram waarin we leven de werkelijkheid. In de Matrix Trilogie krijgt Neo de keuze een rode pil te slikken en uit de matrix te ontwaken, of een blauwe pil te slikken en in de illusie te blijven. Deze gebeurtenis begint in de westerse maatschappij een spreekwoordelijke betekenis te krijgen. Ook buiten de context van de film wordt "rode pil" gebruikt als een symbool voor het ontwaken uit illusies.

Volgens het woordenboek is een matrix een geordend systeem van waarden of een grafiek met twee coördinaten. Het leven bestaat voornamelijk uit aannames. Het geordende systeem dat we de samenleving noemen is een projectie op het collectieve bewustzijn dat op een fundament van leugens is gebaseerd. De twee coördinaten, die het woordenboek noemt, zijn voor mij identiek aan het tijd/ruimte continuüm waarin we leven.

Lana Cantrell is er in geslaagd de historische cultuurgeschiedenissen uit meerdere tijd/ruimte continua in de blender te doen en er een prachtig blend van te maken. Alles in het leven is een keuze; je kunt kiezen voor een single malt of een blended whisky. Blended whisky’s zijn een mix van verschillende soorten whisky. Waarom zou je kiezen voor één religie, één veronderstelde waarheid, terwijl er een keur is aan keuzes op dat gebied.

Het meest verwarrende van de tweede optie is wennen aan de namen en/of titels van de karakters uit de verschillende historische cultuurgeschiedenissen. Het meest bekende voorbeeld dat in mijn schrijfseltjes voorkomt is Enlil/Jehova/Jahweh, het buitenaardse wezen dat in Genesis de mens uit het paradijs heeft geschopt vanwege één appel. Ook dat verhaal is op leugens gefundeerd!

In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad! George Orwell.

Voor de volgende alinea’s heb je een ontwikkeld onderscheidingsvermogen nodig. Lees, als je wilt, eerder met je gevoel dan met je verstand. Gevoel maakt geen denkfouten!

Het verhaal van die appel wordt wel de Zondeval genoemd. Welnu, Lana Cantrell claimt in haar boek dat de Mens circa 450.000 jaar geleden uit een hoger bewustzijn is afgedaald naar deze stoffelijke werkelijkheid. Die oorspronkelijke wezens werden Nibiruanen genoemd en ze werden geclassificeerd als één machtig gezin.

Er zijn ook aanwijzingen dat ze op dat moment niet de enige soort op Aarde waren, maar al deze soorten leefden in harmonie met elkaar en met de natuur. Als we ze moesten beschrijven, zouden ze goddelijke supermensen zijn, 7-8 voet lang, olijfgroen van kleur (net als Osiris) met puntige oren maar menselijk. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden - Genesis 6:4.

Als soort hadden ze de controle over al hun instincten en moesten ze in staat zijn om voor altijd te leven als ze de Universele Wetten gehoorzaamden en het in hun voordeel gebruikten. Dit kan worden gelijkgesteld aan een hoger niveau van cellulaire trillingen, ze hadden een kwaliteitsvoertuig/lichaam en ze hadden de handleiding voor het gebruik ervan.

De hebzucht van Enlil/Jehova/Jahweh, die ons om één appel uit de Hof van Eden gooide, is een reflectie van de hebzucht van de elite. Er vond een grote catastrofe plaats en de ‘Reuzen uit die dagen' vielen uit hun grootsheid, deze Val vond plaats vanwege een aantal factoren die in de Veda’s, de oudste en heiligste hindoegeschriften, worden genoemd .

Er was een ongekende nucleaire vergiftiging door een grote oorlog die 450.000 jaar geleden op de planeet plaatsvond. Deze oorlog werd uitgevochten tegen een externe onderdrukker die ook zeer geavanceerd was en het gebruik van verwoestende nucleaire wapens lijkt te zijn toegestaan om de oorlog te winnen.

Dat veroorzaakte het verlies van een of meer zonnen, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de nucleaire oorlog. Ons zonnestelsel is uniek omdat de meeste zonnen in de Melkweg een satellietster hebben en soms zelfs meerdere satellietsterren die rond elkaar draaien.

Vervolgens was er een onvoorstelbaar broeikaseffect door de bommen die de oceanen grotendeels lieten verdampen. De Aarde kreeg zo een ‘uitspansel’ van waterdamp die zonlicht blokkeerde, waardoor het oppervlak van de planeet eruitzag als dik slijk of modder. De laatste factor was slechte voeding (suiker, vlees en gebrek aan alkalisch voedsel) en verlies van kennis en instincten.

De Rig-Veda, de Atharva-Veda, de Yajur-Veda en de Sama-Veda vormden de Indiase filosofie en vele Hindoe religies zijn gebaseerd op deze teksten. De oudste delen van de Rig-Veda zijn waarschijnlijk rond 1500 BC ontstaan, en de andere drie Veda's enkele eeuwen later. Aanvankelijk werden ze mondeling doorgegeven door barden en priesters. Pas rond 500 voor Christus werden ze op schrift gesteld.

Als je beseft dat Ishtar, een Nibiruaans wezen, na de Zondvloed de Indusvallei als domein kreeg toegewezen, weet je uit welke koker die oude informatie is voortgekomen. Als je beseft dat de nucleaire oorlog tussen Rama en Atlantis een van de oorlogen was die de halfbroers Enki/Indra/Thoth en Enlil/Jehova/Rama met elkaar uitvochten om de dominantie op Aarde, wordt het duidelijk dat alleen de namen in diverse tijd\/ruimte continua verschillen.

De strijdende partijen staan altijd onder supervisie van Enki en Enlil. De Piramide oorlogen in Egypte, de strijd in de Mahabharata, de verwoestingen van Harappa en Mohenjodaro, van Sodom en Gomorra en zelfs de bommen op Nagasaki en Hiroshima zijn allemaal terug te voeren tot de strijd om heerschappij op Aarde tussen twee Anunnaki facties.

Alle genoemde steden uit de verre oudheid hebben een radioactiviteit die vergelijkbaar is met die van Hiroshima en Nagasaki. Het gevolg hiervan was een catastrofe dat het DNA van de oorspronkelijke soort zwaar beschadigd was (vergiftigd door straling zoals in Tsjernobyl) en de mensen waren niet meer zo krachtig als ze ooit waren.

We zullen nog wat namen in de blender doen om je inzicht te geven in de ware geschiedenis die ons nooit werd verteld. De erfgenaam van Enki/Indra droeg in diverse tijd/ruimte continua namen als Shiva, Adam, Marduk of Kaïn. De Adam had ook een tweelingzus genaamd Eva ook wel Lilith/Hatsjepsoet/Hathor genoemd. Dan komt uit die blender ook de naam van Arjuna Pandava.

Pandava is een samenvoeging van het Griekse Pan (alle, alles, iedereen, geheel allesomvattend) en Deva met de betekenis god, godheid, goddelijk wezen of goede geest. Een hoog onderscheidingsvermogen is nodig om je perceptie over goed en kwaad in de blender te mengen tot neutraliteit…

Het woord whisky stamt af van ‘Uisge Beatha’ in het Gaelic. Vrij vertaald betekent dat Levenswater. Gooi alles waar je tot nu toe in geloofde in de blender en maak er een wonderbaarlijk nieuw elixer van. Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu of in onze taal: Mogen alle wezens in het Universum in vrede leven!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com