Overgave

Hits: 1190

Het woordenboek geeft er twee definities voor die typerend zijn voor het leven in een duale werkelijkheid. Overgave is het opgeven van strijd of capitulatie. Maar het is ook toewijding.

Als je deze woorden leest, heb je al een lange strijd gestreden, ben je ooit met je rug tegen de muur komen te staan. Alle, zo niet de meeste, cursisten en cliënten die bij ons komen, herkennen dit. Het is opmerkelijk dat in het woord capitulatie het woord ‘caput’ ligt verborgen. Caput is Latijn voor hoofd. Onze eeuwige strijd in 3D betreft immers de strijd tussen hoofd en hart, tussen verstand en gevoel.

Het woord caput heeft ook de betekenis van hoofdstuk. Pas als we er helemaal doorheen zijn, kunnen we een hoofdstuk afsluiten. Dat is een keuze die niet iedereen doet omdat het collectief alles graag bij het ‘oude vertrouwde’ wil houden. De eerste keer dat ik een therapeut raadpleegde vertelde ik wat ik in de afgelopen vier jaar had ervaren. Ze reageerde verbijsterd op mijn verhaal omdat ik het blijkbaar met een glimlach had verteld.

Met enige trots antwoordde ik dat ik gewend was mezelf op eigen kracht uit het moeras te houden, waarop ze zacht zei: “Dus, je hebt de bodem van dat moeras nooit bereikt!” Het was een inzicht die mij als een bliksemschicht trof. Ik stond onmiddellijk op, liep op haar toe en omhelsde haar ondanks dat het ons eerste gesprek was. Het enige wat ik kon zeggen was: “Dankjewel!”.

Dat moment was mijn capitulatie; ik liet mijn verstand in het moeras achter en kwam boven met mijn gevoel. Niet veel later kregen Nora en ik het inzicht: “Eén ding is zeker, niets is zeker.” En met die filosofie begon ons werk op een hogere frequentie. We lieten beide het moeras van deze illusionaire werkelijkheid achter ons. Dat was in 1996, het jaar van onze hereniging, het jaar van de grote Archon invasie.

Sinds de Archon invasie is er een intense oorlog gaande in dit zonnestelsel. Direct na 1996 had de gezamenlijke draco-reptillian vloot – samen met vele facties van het illuminatie geheime ruimteprogramma – bijna volledige controle over dit zonnestelsel. Het was ook het jaar waarin de duistere elite en hun sinistere buitenaardse trawanten een offensief begonnen om Agartha te bezetten en te vervuilen.

Het was op Nieuwjaarsdag 1996 dat Steve Rother zichzelf hoorde zeggen: “Ik ben een Lichtwerker”, terwijl hij niet wist wat dat betekende. Het was de start van zijn samenwerking met de groep. Kortom het was nodig in 1996 te ontwaken uit de droom of nachtmerrie die wij het leven noemen. Sindsdien zijn wij toegewijd aan de Ascentie van zowel deze blauwe knikker als haar bewoners in alle rijken van materie.

Synchroniciteit.
Het is geen toeval dat wij in Hunsel terecht zijn gekomen. Op Internet las ik dat de naam Hunsel een samenvoeging was van Huis bij het Moeras. Het is geen toeval dat onze achtertuin grenst aan het pad naar Santiago de Compostella. Santiago is Spaans voor St. Jacob. Jacob uit het Oude Testament werd op 20 maart 1892 BC geboren. Volgens mijn paspoort heet ik Jack (Engels voor Jacob) en werd ik op 20 maart 1948 geboren.

Het is geen toeval dat wij op de woensdagavond meditatie van 6 februari de boodschap kregen dat het tijd wordt alle wezens die de mensheid onderdrukken ontmaskerd moeten worden. Die ontmaskering herinnert ons aan het Boek Esther, waarin de eerste minister van koning Ahasverus, die in het Grieks bekend was als Xerxes, werd ontmaskerd als een duistere intrigant.

Esther heeft in het Hebreeuws verschillende verklaringen betekenissen. De naam is mogelijk afkomstig van het Perzische setareh, en betekent "een ster" (Sanskriet: sitara, stara of tara). Ook wordt verband gelegd met het Sanskriet stri dat vrouw betekent en met het Hebreeuwse werkwoord ‘str’, dat verbergen betekent: de naam zou in het laatste geval iets als verborgen of ik zal mij verbergen kunnen betekenen.

Als je weet dat Tara in het Sanskriet Ster betekent, als je weet dat de betekenis van namen als namen als Tarra, Terry, Teara, Tara of Eartha staat voor Land of Aarde, dan weet je dat wij als hoeders van deze planeet Moeder Aarde mogen verheffen naar een Nieuwe Werkelijkheid. Van een 3D werkelijkheid vol overgave of toewijding naar een 5D werkelijkheid evolueren.

De naam Esther resoneert tevens met Ishtar van Babylonië, met Ashtarte uit Fenicië, met Ashtaroth uit Canaän, met Eastre uit de Angelsaksische traditie en met Ostara uit de Germaanse traditie. Het zijn allemaal hetzelfde wezen; de godin van vruchtbaarheid. Door ogen die kunnen zien, ontdek je dat het concept van Pasen (Easter in het Engels) van oorsprong een heidens feest was.

Esther zorgde ervoor dat Haman, de duistere intrigant in Xerxes regering, werd ontmaskerd. In een tijd waarin vrouwen zich niet mochten mengen met mannenzaken, laat staan met staatszaken, was haar optreden tegen Haman een daad van ongehoorzaamheid. De ontmaskering van Haman was aanleiding voor het Poerim feest in het land van Israël. Het is geen toeval dat het Poerim feest op 21 maart, het begin van de Lente wordt gevierd. Als de donkere winter zijn sneeuwmasker afdoet, wordt alles weer vruchtbaar!

Orthodoxe deskundigen houden vast aan een historische interpretatie van het boek. Zij zien naast de verklaring van de oorsprong van het Poerimfeest ook gods beschermende hand over de Kinderen Israëls als boodschap. (Ik spreek niet van het Joodse Volk, niet van Hebreeërs noch van Israëlieten).

Wellicht begrijp je nu waarom de Moai, de grote stenen beelden die op Paaseiland of Easter Island omhoog staren alsof de nog steeds op gods beschermende hand wachten. Je hoeft alleen maar de Samenhang der Dingen te bestuderen. De naam Paaseiland werd gegeven door Jacob Roggeveen, die in 1722 op paaszondag, met drie schepen het eiland ontdekte.

Het getal 3.
Wie ontdekte in 1492 Amerika, de Nieuwe Wereld, met drie schepen? Wat wil het getal 3 ons zeggen? Het getal resoneert met het derde chakra, de IK BEN Aanwezigheid. Het getal is het symbool van groei, expansie, dynamiek, jovialiteit, manifestatie, initiatief en zelfontplooiing. Het getal is dynamisch en onderhoudend, tilt niet zwaar aan mislukkingen, maar begint steeds weer iets nieuws.

Columbus was een belichaming van het wezen dat we kennen als St. Germain die ook een incarnatie kende als Josef de vader van Yeshua. Aan wie hebben we het christelijke paasfeest te danken? Het was Yeshua die op 20 maart in het jaar 33 zich overgaf aan zijn goddelijke missie en na 3 dagen weer ontwaakte. Het is hoog tijd dat we ook de mythe ontmaskeren waarop het christendom is gebaseerd.

Elke religie berust op drijfzand waarin onze geestelijke en zintuiglijke vermogens wegzinken. Elke religie is een moeras van leugens en halve waarheden die ons alleen maar verder afdrijven van ons goddelijke erfrecht om de Aarde weer te transformeren tot het Beloofde Land. Deze blauwe knikker is ons geleend om in vrede en vreugde, in passie en perfectie voorbij de dualiteit te evolueren.

Laten we het voorbeeld van Esther volgen en daden van ongehoorzaamheid plegen jegens kerk en staat. De gele hesjes zijn een schoolvoorbeeld van dergelijke daden. In Nederland heeft de comfortzone blijkbaar nog niet de bodem van het moeras bereikt.

De verdeel en heers techniek van de elite was zo succesvol dat bijna de ganse mensheid is gedompeld in lethargie met een groot gebrek aan empathie. Het menselijk collectief is in een onvoorstelbare diaspora verstikt. Zelfs In Israël zie je hele families aan tafel op vrijdagavond vóór het eten als een hecht gezin. Maar zodra het gebed van dankbaarheid door de Pater Familias is uitgesproken, kijkt elk individu op zijn of haar mobiele telefoon.

Verstrooiing.
Men geeft zich over aan de verslavende sociale media, men is dan alleen nog maar toegewijd aan de samenleving die zich ver van hun eettafel bevindt. En dat in een land dat als geen andere natie over heel de Aarde is verstrooid. En dat in een land waarin juist het Laatste Avondmaal het begin was van het christendom. Die verstrooiing is nu wereldwijd, de ontwrichting van de samenleving is in volle gang.

Een ander woord voor verstrooiing is entertainment of afleiding. De afleiding van wat er waarlijk achter de schermen plaatsvindt, komt via de slinkse mainstream media, via de televisie en de radio. Op deze manier wordt onze focus versplinterd, afgeleid, op deze manier voorkomt de elite dat de mensheid ontwaakt en transformeert in haar ware formaat, dat van medeschepper op Aarde.

Achter de schermen is een globale en een Universele, misschien zelfs Galactische strijd aan de gang die letterlijk onder onze voeten wordt uitgevochten. Lichtkrachten van de Galactische Federatie komen uit het Universum naar het oppervlak van de Aarde en lichtkrachten van de verzetsbeweging komen uit Agartha omhoog naar het oppervlak van de planeet.

Wanneer licht van boven en van onderen samenkomt op het oppervlak van de planeet, is dat het moment van compressie doorbraak. Dat moet de capitulatie van de duistere elite en haar buitenaardse krijgsheren veroorzaken. Pas dan kunnen we ons volledig toewijden aan onze bevrijding uit het hologram, de matrix of de quarantaine van deze 3D werkelijkheid. Het enige wat ons kan helpen is de overgave aan ons Hoger Zelf.

Pasen.
Een feest vol vruchtbaarheidsrituelen. Veel paaseieren eten en je niet afvragen hoe de paashaas aan de eieren komt. Als de haan op de kerktoren driemaal kraait weet je welk instituut het grootste verraad heeft begaan ten opzichte van het Christusbewustzijn. Het grootste pedonetwerk wordt vanuit het Vaticaan geleid, en het is weer de elite die op haar wenken wordt bediend als het gaat om seksueel misbruik of kindermoord.

Een maand na het Poerim feest viert de westerse wereld het paasfeest op 21 april. Laten we ons opnieuw als een lam gods slachten of geven we ons over aan onze ware essentie? Zullen we toegewijd zijn aan de taak van onze ziel of blijven we in de slachtofferrol hangen? De keus is geheel aan ons.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com