Christusbewustzijn.

Hits: 1356

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Het Christusbewustzijn heeft geen enkele connotatie met het christendom, noch met enige religie. Volgens Edgar Cayce was er nimmer een tijd/ruimte waarin het Christusbewustzijn niet aanwezig was. Yeshua was gewoon de belichaming van dat bewustzijn, en als zodanig een rolmodel. Het woord ‘gewoon’ gebruik ik bewust omdat het Christusbewustzijn ons erfrecht is!

Christusbewustzijn is een andere term voor verlichting. Het is het bewustzijn waarmee we het Ascentie proces kunnen volbrengen, op dezelfde manier zoals Yeshua het ooit deed. Hoewel de Bijbelse versie van Yeshua niet waar is, vormen veel van de verhalen een kopie van duizenden jaren oude verhalen. Voor ons bestaat hij nog steeds en is hij een geweldige leraar voor mensen.

Volgens de leringen van Patanjali, een Indiase geleerde en filosoof van circa 200 BC, is Christusbewustzijn, of Samadhi, de laatste stap van de acht treden van yoga. Het kan worden bereikt door de andere zeven treden, inclusief meditatie en volledige terugtrekking uit de zintuigen, wat Pratyahara wordt genoemd.

Op 27 september 2017 kregen we een prachtig inzicht op die laatste stap. Het was een vergelijking met de toonladder. Sinds mijn geest voorbij de Babylonische Spraakverwarring is geëvolueerd, kon ik de toonladder als volgt vertalen.

  1. Do voor to do – doen, handelen, bezig zijn, werken, zich gedragen.
  2. Re voor remember – herinneren of weer lid (re-member) worden
  3. Mi voor mij, me – mine – self - Hoger Zelf
  4. Fa voor family –
  5. Sol voor soul family - zielenfamilie – Overziel – Monade
  6. La voor la uit kabbala ka is ziel - Ba is etherisch dubbel - La is el Shaddai /Allah
  7. Ti voor Leven in het Sumerisch.
  8. Do, stap acht, vervangen we door IK BEN.

Vijf zintuigen.
Pratyahara is de vijfde trede in het 8-voudige pad naar Verlichting. Deze trede staat voor 'terugtrekken', of kalm worden door de buitenwereld buiten te sluiten. Het terugtrekken van de zintuigen, of de richting van de zintuigen veranderen. Onze zintuigen zijn naar buiten gericht, naar de illusie die we als werkelijk ervaren. Pratyahara richt langzaam maar zeker op de innerlijke zintuigen. Dit is geen techniek, maar een proces dat geleidelijk verloopt.

Het grappige is dat het getal 5 voor vrijheid of bevrijding staat. Dat is voor ons gemakkelijk te onthouden omdat de Nationale Bevrijdingsdag op de vijfde dag van de vijfde maand valt.

Wanneer je bewust de wereld van vorm buiten sluit, ben je beter in staat buitenzintuigelijke waarnemingen te doen. Simpel gezegd, de ware essentie van je wezen kan niet worden gezien, aangeraakt, gehoord, geproefd of geroken omdat dit allemaal 3D kwaliteiten zijn. Je bent een ziel die incarneerde in een fysiek voertuig om menselijke ervaringen te hebben. Yeshua besefte dit en probeerde het met de massa's te delen.

Vijf Poorten.
De buitenzintuiglijke waarnemingen worden al vergemakkelijkt wanneer je je bewustzijn regelmatig afstemt op de vijf poorten boven en onder je aura. Boven je kroonchakra zijn dat de Zielester, de Sterrenpoort, de Intergalactische Poort, het Christusbewustzijn en Alcyone de Centrale Zon van de Plejaden. Onder je voetchakra’s zijn dat de Aardester, de Dolfijnenmatrix, Agartha of de BinnenAardse Steden, de Walvissenmatrix en het Hart van Gaia.

Door je af te stemmen op deze bewustzijnsdimensies overstijg je alle beperkende menselijke gedachtepatronen en ontwaak je voor het Christusbewustzijn. Dit is een gemoedstoestand; het begrip dat er overal een universele, alomtegenwoordige kracht is die verbonden is met deze hogere macht. Het heeft geen betrekking op de persona van de Christus.

Het belang van het buitensluiten of het distantiëren van de wereld van vorm wordt duidelijk als je beseft welk een bombardement van stimuli je dagelijks moet verwerken. Er staat geschreven dat een gemiddeld persoon tussen de 12.000 en 70.000 gedachten per dag heeft. Wanneer je al die gedachten wilt beheersen, zal je geest snel opgebrand (burn-out) raken. Het is veel prettiger je hoofd leeg te maken.

Overgave.
Dit schrijfseltje vloeit voort uit het vorige artikel. Overgave is het opgeven van strijd of capitulatie. Maar het is ook de toewijding een keus te maken tussen verheffende of neerdrukkende gedachten. Het leven is een reflectie van je gedachten, overtuigingen en dominante mentale houding. Of je het nu realiseert of niet, je maakt je eigen werkelijkheid door je gedachtekracht.

Het is dus zaak je gedachtekracht te beheersen, want het Christusbewustzijn is emotionele en mentale volwassenheid. Elk effect dat je in de buitenwereld waarneemt, heeft haar oorzaak in je mentale energie. Om toegang te krijgen tot je grootste creatieve kracht moet je leren om de aard van je dagelijkse gedachten te beheersen en jezelf af te stemmen op de Bron van Al dat Is, waar jij deel van uitmaakt.

Wanneer je eenmaal gewend bent je regelmatig af te stemmen op de vijf poorten boven en onder je energieveld, ga je een stap verder door je in je 5D Piramide van Licht te verbinden met de dichtstbijzijnde Stad van Licht. Sta toe dat de Adamantine Partikels, of de Levenslicht Rivier je volledig oplaadt met hogere frequenties. Het is, mijn inziens, de meest eenvoudige manier om het Christusbewustzijn te integreren.

De uitdaging in de wereld van vorm is die staat van zijn te onderhouden en te koesteren. Als je de illusie hebt dat je dit alleen kunt via religieuze overtuigingen, mentoren, gidsen, of andere lichtwezens ontken je je eigen macht als schepper op Aarde. Het is immers onze taak de Hemel op Aarde te creëren conform de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden.

Op de vraag over het doel van onze incarnatie op Aarde gaf Edgar Cayce ooit als antwoord: “Om het Christusbewustzijn op Aarde te downloaden - in de levens van degenen met wie u in contact komt en om hetzelfde te leven.” Het transformerende Christusbewustzijn wordt opgewekt als mensen in overeenstemming handelen met het voorbeeld van Yeshua’s leven. In feite is dit ontwaken het essentiële doel waarvoor elke ziel het leven binnentreedt.

Spirituele groei wordt verkregen door zich aan te passen aan innerlijke gedachten en gevoelens. We moeten de intentie hebben bewust te worden, en beseffen dat het een unieke creatie is binnen de volledigheid van Al dat Is. De menselijke geest erkent de goddelijke geest, geleidelijk ontwakend in het Christusbewustzijn om meer verlicht te worden met een groter begrip van de hogere krachten die rondom opereren.

Akiane Kramarik werd geboren op 9 juli 1994 in Mount Morris, Illinois. Wanneer ze 4 jaar is, krijgt ze indrukwekkende visioenen van die hogere krachten. Deze blijven wekenlang komen. Om niet te vergeten wat ze gezien heeft, maakt Akiane er, zo jong als ze is, tekeningen van. Ze tekent onder andere ‘haar’ engel en Yeshua. Ze vertelt haar moeder, die atheïst is, ook over haar visioenen. Akiane ‘s moeder is er erg in geïnteresseerd, het leidt zelfs tot haar bekering.

Akiane, die opgroeide in een atheïstisch gezin, verklaarde dat ze het gezicht van de Christus in haar visioenen zag. Toen ze 8 jaar was schilderde ze een indrukwekkend portret dat ze de titel ‘Prince of Peace’ gaf. Akiane vertelde: “Het leek mij alsof de meeste mensen totaal onwetend waren van andere werkelijkheden, of dat de werkelijkheden die ze waarnamen alleen vanuit een zeer nauwe hoek werden gezien.”

Het is het mensdom moeilijk kwalijk te nemen dat ze zich overgeeft aan uiterlijkheden, of dat ze toegewijd is aan sociale media die een schoolvoorbeeld zijn van de verdeel & heers technieken van de elite. De transformatie gebeurt via individuen die zich overgeven aan hun Hoger Zelf zoals Yeshua zich overgaf aan het Christusbewustzijn. In de geschiedenis waren het altijd éénlingen die verandering brachten in het collectieve bewustzijn.

Verbeter als individu de wereld, creëer een nieuwe werkelijkheid door het Christusbewustzijn te integreren. Wat mag je verwachten als je ontwaakt uit de droom die we het leve noemen? De dageraad van dit bewustzijn is een bevrijdende en vreugdevolle ervaring. Angst maakt plaats voor zelfvertrouwen en het geloof in hogere krachten neemt toe. We worden meester over ons lager ego wenslichaam.

Er zijn verschillende definities van verlichting en/of Christusbewustzijn en dat is prima. Aardse woorden schieten per definitie te kort om zo’n goddelijke opdracht te beschrijven. Niet iedereen zal in dit leven het Christusbewustzijn bereiken, en ook dat is goed. Zielen incarneren allemaal voor verschillende doeleinden in 3D. Voor alles neemt de ziel de juiste tijd/ruimte coördinaten.

Het heeft dus geen zin om je zorgen te maken of je wel of niet verlichting zult ervaren tijdens dit leven. De kans is echter groot dat als je dit schrijfseltje leest, je al aardig op weg bent!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com