Dan.

Hits: 1174

Op 12 december 2018 bezochten we de Pura Ulun Danu op Bali. Danu is de Hindoe godin van water, meren en rivieren. Na de Zondvloed werd de Indusvallei het domein van Ishtar, een Anunnaki prinses. Dat verklaart de merkwaardige, afschrikwekkende beeltenissen van de goden, en demonen op Bali. De Babylonische naam voor Enki was/is EA of Heer van het Water!

De beelden herinneren ons aan het bestaan van de al dan niet mythische naga’s of slangwezens. Het was Enki, die in de vorm van een slang, de eerste mensen verleidde van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. Op Bali zie je overal beelden en bomen die met een zwartwit geblokte doek zijn omgord. Die doek vertegenwoordigt de balans tussen goed en kwaad, en de overwinning van positieve op negatieve gedachten.

Het doek wordt ‘saput poleng’ genoemd, de tegengestelde kleuren herinneren ons eraan dat harmonie door conflict wordt bereikt. Het is een code voor de evolutie voorbij dualiteit. Het is een verwijzing naar de eeuwige strijd tussen de halfbroers Enki en Enlil, tussen Kain en Abel, en in diepere zin ook tussen het mannelijke en vrouwelijke principe. Dit is onze eigen worsteling tussen hart en verstand.

De zoon van Jakob/Israel en de slavin Bilha (Genesis 30:4) is de naamgever van de Stam van Dan. Volgens het boek Exodus was deze stam het talrijkste van alle stammen tijdens de uittocht van Israël uit Egypte. De migratieroute van deze ‘Verloren Stam’ slingert zich als het spoor van een slang door heel de wereld. Het grote aantal geografische namen waarin de twee medeklinkers DN zijn opgenomen vormen dat spoor.

De Stam van Dan heeft, na de oversteek van de Bosporus eerst Griekenland veroverd, en is daarna doorgetrokken in Noordoostelijke richting. De naam van het nu nog omstreden gebied Macedonië herbergt ook de letters DN! Verder naar het Noordoosten zien we de DN code in de stad Danzig of Gdansk, en als uitsmijter is daar Danmark of Denemarken!

De stam van Dan, die berucht en geducht zijn geworden als de Kelten, splitst zich in tweeën. Een deel bereikt Scandinavië na Danmark te hebben gesticht. Deze groep vermengt zich met een andere verloren stam, de Saksen. Deze naam herbergt de code voor Isaacson, wat weer een verwijzing is naar de stamvader Jacob/Israël, die een zoon was van Isaac en Rebecca!

Een deel gaat naar het Zuiden en bereikt Iberia of Spanje. Zien jullie de overeenkomst tussen Iberia en Ibri, de oude naam voor Hebreeërs? Een ander deel steekt de Noordzee over en bereikt de Britse eilanden. De oude naam Caledonia van Schotland is een verwijzing naar de DN code. Daar werden de Kelten later Picten genoemd, maar het zijn nog steeds afstammelingen van de Stam van Dan! Plaatsnamen als Dundee, Dunbar, en Aberdeen zijn alle gecodeerd met de DN code; de letters Dalet en Nun uit het Hebreeuwse Alef-Beit.

En ander deel van de stam van Dan en steekt over naar Erin, de oude naam voor Ierland. Ook Erin is weer een herinnering aan de naam Edin. Het land tussen de Eufraat en de Tigris werd door de Annunaki’s E.DIN (grazige weiden) gedoopt. Een van de meest aansprekende stammen die Ierland kende waren de Tuatha De Danaan. Dat betekent Volk van Danu, en daarin ligt ook de naam Anu, de koning van de Anunnaki, versleuteld.

Er zijn meer spellingen van de naam Anunnaki, de meest verrassende is Anu-Nagi. In het Sanskriet en Pali zijn er woorden voor slang zoals Naga, Sarpa, Pannaga, of Bhagvat. Het Latijnse woord serpent komt overeen met Sarpa uit het Sanskriet. Het verhaal van de slang is een van de oudste en meest verspreide mythologieën in alle culturen sinds de dagen van Sumerië.

Tuatha Dé Danaan.
In de Ierse mythologie wordt gezegd dat een ras van koningen uit de hemel afdaalde naar de oude, pre-Keltische cultuur van Ierland. Deze lange, stralende, glanzende wezens waren elegant en mooi en brachten de geheime kennis van de goden met zich mee. Deze beschrijving is van toepassing geweest op Gevallen Engelen, Anunnaki, Nephilim of de Stalende Wezens van Mesopotamië en Sumerië

Toen de mensen zich op Aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de B’nai Elohim (zonen van goden) dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. De term B’nai Elohim wordt gebruikt om wezens binnen ganse schepping, waaronder ook satan valt, te beschrijven

Hoe mooi en elegant de Stralende Wezens ook waren, hoeveel kennis van de goden ze ook meedroegen, ze moesten toch gehoorzamen aan de wetten van een duale werkelijkheid. Hierin zien we de grotere betekenis van de zwart/wit geblokte sarong op Bali. Zwart of wit, licht of duister, goed of kwaad zijn onlosmakelijk van elkaar.

Hoewel Terwijl de Tuatha een kaste van Ierse elementalen vertegenwoordigden, zijn er ook verhalen dat zij fysieke (vlees en bloed) wezens waren die de Aarde koloniseerden om hun occulte vaardigheden en magische kenmerken te manifesteren. De naam Tuatha Dé Danaan is een samenstelling van het oud-Ierse ‘tuath’ voor kinderen/volkeren en het tussenvoegsel ‘Dé’ staat voor god/godin.

Het zijn dus kinderen/volkeren van Danu. Ze worden vaak verkort aangeduid met Tuatha of Tuatha Dé, een duiding die ook in vroege Iers-christelijke teksten werd gebruikt voor de Israëlitische diaspora, de verstrooiing van de twaalf stammen of Kinderen Israëls. Deze link geeft aan dat er een stevige connectie is tussen Palestina en Mesopotamië. Beide streken liggen in het gebied dat ooit de Vruchtbare Halve Maan werd genoemd.

Alle scheppingsverhalen, van welke cultuur dan ook, zijn verhalen over buitenaardse kolonisten. De Sumeriërs hadden hun Eridu Genesis, de Babyloniërs hadden hun Enuma Elish, de christenen hebben het Boek Genesis en de Ieren hebben de Lebor Gabála Érenn wat in onze taal het ‘Boek der Invasies’ betekent. In dat boek staat geschreven: ‘Tuatha daalde af naar Ierland "in donkere wolken" en "landde op de bergen van Conmaicne Rein in Connacht, waardoor een duisternis over de zon kwam gedurende drie dagen en drie nachten.’

Exodus 19.
Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, god tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.

Geliefden, als god er uitziet zoals Michelangelo hem op het plafond van de Sixtijnse Kapel heeft geschilderd, hoeft hij zich niet te verbergen achter rookgordijnen en vuur. Als het wezen dat wij god noemen een Anu-Nagi is, een wezen van de Reptiliaanse Royalty, kan ik me voorstellen dat hij zijn gezicht niet laat zien. Het is überhaupt een christelijke dwaling dat we geschapen zouden zijn naar zijn evenbeeld.

Het is in ieder geval een dwaling om te spreken van ‘Onze Vader’. Op 25 januari 2013 had ik de eer om een huwelijk in te zegenen. De moeder van de bruidegom vroeg mij hoe ik over god dacht. Mijn antwoord was dat het evenbeeld van god behoorlijk verwarrend was omdat ‘Onze Vader’ geen borsten had zoals zij. Gelukkig kon ze erom lachen.

Naga’s.
Naga is het Sanskriet begrip voor bovennatuurlijke wezens in het boeddhisme en het hindoeïsme die vaak de verschijning van een slang of draak aannemen. De natuurlijke vorm van Naga's is die van een slang. Ze hebben echter de kracht om hun fysieke voertuig in een andere vorm te tonen, zoals een draak, waterdraak, veelkoppige draak, mens, half slang en half mens of mens met slangen groeiend uit het hoofd zoals Medusa.

Het waren bezoekers van buiten de Aarde, het waren Vormveranderaars en ze zijn nog steeds onder ons. Ik heb slapeloze nachten overgehouden van ‘V’ (Visitors) een SF televisieserie uit 1983 over buitenaardse bezoekers. Deze bezoekers doen zich voor als mensen, maar zijn in feite humanoïde reptielen uit een werkelijkheid die technologisch veel geavanceerder is dan de onze.

Het zijn weer buitenaardse wezens die ons thans beïnvloeden kunstmatige intelligentie te ontwerpen. In Transcendence, een SF-thriller uit 2014, hebben drie wetenschappers een programma ontwikkeld voor een zelfbewuste computer. Zo wordt kunstmatige intelligentie een dominante factor in het leven. Stephen Hawking sprak in 2014 duidelijke taal in een interview met de BBC: ‘De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan het einde van de mensheid betekenen.’

En Dan? Dan staat de Ware Mens op!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com